• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 166

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 166

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 166

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

SKATTEMEDEL ANVÄNDS INTE PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA

Som synes därmed en synnerligen mycket allvarlig BROTTSMISSTANKE, som myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, mycket skyndsamt ska starta förundersökning om, dvs. om dessa har förmågan och kompetensen att utföra deras arbetsuppgift för nationen Sveriges medborgares räkning, som uppenbart är deras uppdragsgivare i egenskap av skattebetalarna! DU FÖRSTÅR STRAX MER!

 

 

 

COVID inte isolerat, kan inte lokaliseras, existerar inte! FOIA -svar avslöjar Worldwide HOAX!

COVID Not Isolated, Cannot Be Located, Does Not EXIST! FOIA Response Reveals Worldwide HOAX!

 

BREAKING! International FOIA Requests are producing responses that confirm what we have ALL suspected for many months!

COVID-19 may be the biggest HOAX ever perpetuated on global citizens, cannot be located, has not been isolated, and may not EXIST!

https://rumble.com/vkt3mh-covid-not-isolated-cannot-be-located-does-not-exist-foia-response-reveals-w.html

 

SOM SYNES BESKYDDAR VERKSAMHET, MYCKET ALLVARLIG BROTTSMISSTANKE ENLIGT BROTTSBALKEN, AV EN KRIMINELL MAFFIA SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGEHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DETTA SOM SYNES FINANSIERAT VIA SKATTEMEDEL!

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, enormt viktig artikel om den MAFFIA som beskyddar och är fullt ut delaktiga i skolmedicinens generella och systematiska SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET, mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, en MAFFIA som bevisligen existerar inom SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin.

 

En MAFFIA som BESKYDDAS av SVERIGES REGERING och deras medlöpare i CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, publicerad 2021-08-06, citat

Läckt avtal avslöjar: Länder som köper Pfizers vaccin åtar sig att bryta mot lagen

Läckta uppgifter ur konfidentiella avtal som vaccintillverkaren Pfizer har slutit med ett stort antal köparländer avslöjar rena slavkontrakt som åsidosätter respektive lands lagstiftning. Köparna åtar sig att bryta mot sitt eget lands lagar om de står i vägen för massvaccinationerna. Köparna förbinder sig också att stå för alla kostnader och allt ansvar för de experimentella vaccinationerna, även om de inte fullföljs. Köparna avsäger sig rätten att bryta avtalet.

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.nyatider.nu/lackt-avtal-avslojar-lander-som-koper-pfizers-vaccin-atar-sig-att-bryta-mot-lagen/

 

 

 

Läs också

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

VÄRLDSKÄND spets specialist sakkunnig, opartisk och saklig som ställer upp för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och är duktigt förbannad, fullt förståeligt utifrån det globala Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare,  och uppenbart BESKYDDAS av Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Canadiain Doctor Tells Us It’s All Lies! Deaths From The Delta Variant Are Really People Being Killed By The Vaccine! Dr. Jane Ruby Reveals Extremely Scary Information That The CDC May Have Actively Tried To Cover! It Is All About The Frankin Jab!

THIS DOCTOR TELLS US IT’S ALL LIES¡ SHARE THIS NOW AND WAKE THE WORLD

EVEN ATTACKS BY MEANS OF NEGATIVE REVIEWS CANNOT STOP THE TRUTH TO BE EXPOSED

https://bestnewshere.com/canadiain-doctor-tells-us-its-all-lies-deaths-from-the-delta-variant-are-really-people-being-killed-by-the-vaccine-dr-jane-ruby-reveals-extremely-scary-information-that-the-cdc-may-have-actively/

Läs och se ännu mer här

https://bestnewshere.com/

 

 

 

 

 

Om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinens TROVÄRDIGHET och den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen bedriver tillsamman med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin. Uppenbart är att skolmedicinen ska BELÄGGAS MED YRKES FÖRBUD!

 

 

I oktober 2020 rapporterade FDA (Food and Drug Administration) i USA i ett internt dokument – som inte kommit allmänheten till del – om att man mycket väl kände till de biverkningar man kunde förvänta sig av ”vaccinerna”.

 

Var säker: Bli inte vaccinerad för covid

Dessutom dör åtminstone åtta gånger fler vaccinerade än ovaccinerade av det kinesiska viruset . Det betyder att du är säkrare om du hoppar över skottet än om du lyder Faucis order och får det.

Fauci medger att covid ”vacciner” sprider sjukdom

 

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT

 

 

 

 

Citat

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

 

Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas vid experiment som involverar människor. Nedan följer de 10 punkterna i Nürnbergkonventionen samt kommentarer som visar på att punkterna inte efterföljs när det kommer till covid-19-injektionerna…

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet. Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge;

 

1) Immunitet emot viruset,

 

2) Skydda mottagaren från att få viruset.

 

3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset.

 

Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter. Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen. Och i länder som Frankrike och Italien etc begränsas nu de människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass. Och på så vis tvingas personer att delta i experimentet på grund av att de vill kunna leva normala liv i samhället.

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder. Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen. Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap. Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador. Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tiotusentals döda på grund av covid-19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa. Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Nyligen har forskare och läkare larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall inom 2 år hos dem som vaccinerat sig.

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker. Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer. Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet. Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger Kommentar: Trots att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt. De 10 kommentarerna ovan har inspirerats av advokaten Reiner Fuellmich som är frontperson i en internationell grupp som består av hundratals advokater och medicinska experter som har startat en juridisk process emot CDC, WHO och Davosgruppen (World Economic Forum) som de menar har begått brott emot mänskligheten.

 

Slut citat

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2021-08-07

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk via denna länk

Tyvärr går det inte denna dag att logga in på http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ , därför ingen länk här idag och därmed går inte detta massutskick idag publicera där. Ska felanmälan och så får vi se hur lång tid det tar att rätta till felet. Citat, Error 504 Ray ID: 67aeb596f9f4cae4 • 2021-08-07 07:15:39 UTC Gateway time-out, slut citat.

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Är Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fullständigt naiva, imbecilla och hjärntvättade eller är dessa fullt medvetna om den globalistiska superkorrupta agendan att döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare med ”vaccinerna”/biovapnen?

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sanningen och verkligheten som Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner (fd landsting) och kommuner i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverige medborgare, undanhåller nationen Sveriges medborgare

 

Se videon och läs hela artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

La Quinta Columna: Almost all foods are magnetic, are medicines magnetic too?

https://www.orwell.city/2021/08/magnetic-food.html

 

Se videon och läs hela artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

La Quinta Columna keeps on sharing more magnetic foods evidence

https://www.orwell.city/2021/08/magnetic-sausage.html

 

Läs och se videos, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

VÄRLDSNYHET: Vaxxet kan ge upphov till prioner

https://www.frihetsverige.se/varldsnyhet-vaxxet-kan-ge-upphov-till-prioner/

 

 

 

 

 

 

 

 

Se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

VAXDEMIC: AN OUTBREAK CAUSED BY EXPERIMENTAL GENE THERAPY

 

https://bestnewshere.com/vaxdemic-an-outbreak-caused-by-experimental-gene-therapy/

 

Om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinens TROVÄRDIGHET och den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen bedriver tillsamman med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin. Uppenbart är att skolmedicinen ska BELÄGGAS MED YRKES FÖRBUD!

 

Skolmedicinen dödar och skadar systematiskt och generellt mänskligheten och nationen Sverige medborgare tillsamman med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, erkänt sakförhållande som ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, har att förhålla sig till.

 

Uppenbart är att förundersökning ska inledas på mycket bred front , det synes finnas synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken, av alla Sveriges Regioner och deras anställda tillika med arbetsgivaren, för uppenbart är att det synes inte finnas något lagstöd alls för att dessa äger laglig rätt att bedriva skattefinansierad skadar och DÖDAR VERKSAMHET mot nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige VAD ÄR EC OFFICIO PRINCIPEN?

 

SVAR, citat;

 

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

Ytterligare citat;

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste lyftas av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige varför beskyddare ni den skadar och dödar verksamhet som uppenbart bedrivs inom skolmedicinen i samverkan med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin?

 

Erkänt sakförhållande är uppenbart att ”vaccinerna”/biovapnen systematiskt och generellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare, bevisbördan att bevisa det motsatta, ägs uppenbart av Åklagarmyndigheten i Sverige, den starkare parten, i ett härmed nytt BEGÄRT beslut, fullständigt fullt följbart motiverat och med besvärshänvisning till förvaltningsdomstol, utifrån de lagliga grunder som sedan tidigare delgivits, och delgives denna dag, ÅKM, bl.a. i massutskicket av 2021-08-05 och tidigare massutskick under 2020-2021.

 

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS UPPENBART AV Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, som ska opartiskt och sakligt säkerställa legaliteten och RÄTTSSÄKERHETEN i dennes uppdrag för nationen Sveriges medborgare/skattebetalare och därmed uppdragsgivare och finansiärer av Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

BEGÄRT BESLUT SKA HANDLÄGGAS MYCKET SKYNDSAMT

UTIFRÅN VAD SOM ÄR VÄL KÄNT AV ÅKM SEDAN TIDIGARE OCH UTIFRÅN VAD SOM IDAG DELGIVES MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DÄRMED ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE(ÅKM).

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA SÅKLART STOPPAS OMEDELBART

 

 

Citat

 

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

 

Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas vid experiment som involverar människor. Nedan följer de 10 punkterna i Nürnbergkonventionen samt kommentarer som visar på att punkterna inte efterföljs när det kommer till covid-19-injektionerna…

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet. Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge;

 

1) Immunitet emot viruset,

 

2) Skydda mottagaren från att få viruset.

 

3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset.

 

Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter. Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen. Och i länder som Frankrike och Italien etc begränsas nu de människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass. Och på så vis tvingas personer att delta i experimentet på grund av att de vill kunna leva normala liv i samhället.

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder. Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen. Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap. Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador. Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tiotusentals döda på grund av covid-19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa. Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Nyligen har forskare och läkare larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall inom 2 år hos dem som vaccinerat sig.

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker. Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer. Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet. Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger Kommentar: Trots att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt. De 10 kommentarerna ovan har inspirerats av advokaten Reiner Fuellmich som är frontperson i en internationell grupp som består av hundratals advokater och medicinska experter som har startat en juridisk process emot CDC, WHO och Davosgruppen (World Economic Forum) som de menar har begått brott emot mänskligheten.

 

Slut citat

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-08-05 en MYCKET VIKTIG artikel, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Uppgifter om Covid och ”vaccinerna” av Dr Bryan Ardis

Det finns numera på nätet en mängd ”shower”, där ”kändisar” av olika slag intervjuas och framför sina synpunkter i olika frågor. Några kan vara mycket sakliga och korrekta, medan andra fokuserar mer på underhållning och kan ha ett sakligt tveksamt innehåll.

Man kan kanske  inte karakterisera de framträdanden som t.ex. företrädare för den svenska Folkhälsomyndigheten nu under lång tid gjort i våra medier som ”shower”, men annars måste man faktiskt placera dem i den sistnämnda kategorin, eftersom innehållet i deras uttalanden ofta är minst sagt tveksamma – för att inte säga rent lögnaktiga (och därmed skadliga för folkhälsan).

Möjligen kan underhållningsvärdet vara aningen högre, eftersom deras utsagor handlar om livsavgörande frågor – och ständigt utmanar sunt förnuft och logiskt tänkande – vilket skänker viss dramatik till deras ”föreställningar”.

I det följande har jag försökt tolka och sammanställa något av det viktigaste i vad den kände läkaren Ryan Ardis framför i ett par av de shower, där han framträder.

Det kan finnas brister i min översättning, och jag har absolut inte tagit med allt, men den som är bekväm med engelska kan kontrollera originalversionerna via de två länkar jag bifogar.

Med tanke på den ”masspsykos” som nu tycks ha utbrutit i en stor del av världen, då skräcken för en ”pandemi” tagit över all seriös vetenskap och kontroll av fakta, så kan det finnas särskild anledning att ta del av det följande – och just kontrollera fakta via vetenskapliga rapporter, officiella dokument och statistik på området.

Bryan Ardis berättar först de sorgliga historierna om hur hans svärfar felmedicinerades vid en vanlig förkylning, vilket ledde till att denne avled. Han behandlades med tre olika antibiotika för en virusinfektion! Däribland Vankomycin, som man vet har njurskador som en vanlig biverkan,
Alla läkare borde också veta, att antibiotika inte fungerar mot virus, utan snarare gör mer skada än nytta i sådana fall!

Sedan berättar han om sin 11-åriga syster, där man satte en diagnos utan att veta vilken sjukdom hon led av och hur den kunde botas. Man satte in flera läkemedel, som kunde dämpa symtomen, men som skulle bryta ner hennes kropp och förhindra hennes möjlighet att skaffa barn. Man talade också om, att hon inte skulle bli äldre än högst 40 år.

Först när Ardis  själv studerat medicin och av sin systers öde motiverats att söka förklaringen till hennes symtom, kunde han hitta orsaken. Hon hade drabbats av en parasit (via förorenat dricksvatten), som angripit mjälten. Man kunde då sätta in medel mot parasiten, och på ett par månader var den borta. Något längre tog det sedan att bli av med medicinernas biverkningar.
Numera är hon helt återställd – och har fått fyra barn!

När Covid-19-pandemin kom ropade man desperat efter respiratorer – och efter möjligheter till dialys. I en studie avled nio av tio covidpatienter som behandlades i respirator, vilket kan antyda att just respirator inte är den optimala lösningen för covidfall.

Anthony Fauci, chef för NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i USA bestämde tidigt, att läkarna MÅSTE använda läkemedlet Remdisivir mot Covid-19 – ett läkemedel de inte tidigare använt p.g.a. dess farlighet. De läkare som inte använde Remdisivir hotades nu av repressalier!

Däremot såg han till att de effektiva och mycket välbeprövade medlen Hydroxiklorokin och Ivermectin inte fick användas! Och det förbudet kvarstår fortfarande, åtminstone, när det gäller Hydroxiklorokin. Däremot tycks Ivermectin nu åter blivit tillåtet i Sverige, men det finns knappast på apoteken. Och om det finns, så kostar det 100 kr per tablett – och medlet ingår inte i högkostnadsskyddet, så patienten får själv stå för hela kostnaden. Och det krävs förstås att man hittar en läkare, som är uppdaterad och vill skriva ut ett recept på detta preparat.

När det gäller Remdisivir hänvisade Fauci till två studier, som skulle visa medlets effektivitet och säkerhet. En studie utgjordes av behandling mot Ebola i Afrika 2018. Där användes 4 olika läkemedel, varav det ena alltså var Remdisivir. Detta fick man snabbt dra in, eftersom det hade den högsta dödligheten av alla. Det andra, som rekommenderades av Fauci, hade den näst högsta dödligheten, och fick också dras in. Patienterna drabbades av allmän organsvikt, akut njursvikt, septisk chock och dramatiskt höjt blodtryck.

I stället för att bevisa hur säkert Remdisivir är, så visade denna studie alltså precis motsatsen. Remdisivir var ineffektivt och dödligt. Ändå fortsatte man använda medlet!

Den andra studien Fauci använde som stöd för Remdisivir genomfördes av medlets tillverkare (!) i mars 2020 med 53 Covid-patienter (I Japan, USA och Canada). Efter tio dagar slutade man ge Remdisivir, då patienterna började avlida! Alltså inte heller detta någon framgång för det medel Anthony Fauci gjorde obligatoriskt!

Från januari till oktober 2020 var Remdisivir det enda godkända läkemedlet mot Covid-19 i USA. Man köpte upp alla lager av medlet – och använde. USA var då det enda landet i världen, som använde Remdisivir. Under denna period avled 600 000 med Covid-19.

Man räknar med att minst 90 % av  dödsfallen i Covid-19 i inledningsskedet (i USA) berodde på Remdisivir. Och av dem som faktiskt avled av sjukdomen – Covid-19 – hade ca 94 % allvarliga underliggande sjukdomar, som bidrog till dödsfallen.

När man satte in vaccin mot svininfluensan 2009 avled 25 personer av detta vaccin. Då drogs vaccinet in omedelbart. Enligt VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) har man nu fått in  5000 dödsfall av Covid-vacciner. Och än finns inga signaler om att de skall dras in!
Tidigare studier har också visat, att det oftast är endast ca 1 % som rapporteras. Det kan i verkligheten alltså i värsta fall handla om ca 500 000 döda av Covid-vaccinerna.

Ändå driver man på vaccintakten världen över – uppenbarligen utan att ta minsta hänsyn till de oerhört omfattande biverkningarna – och alla dödsfall!

I oktober 2020 rapporterade FDA (Food and Drug Administration) i USA i ett internt dokument – som inte kommit allmänheten till del – om att man mycket väl kände till de biverkningar man kunde förvänta sig av ”vaccinerna”.

Den listan följer här i sin helhet (visades upp i bild av Dr Ardis). Många av diagnoserna saknar svenska namn, och medicinskt sakkunniga kan kanske ha synpunkter på mina förklaringar, men jag har gjort mitt bästa utifrån mina förutsättningar, och jag ser gärna att de som har adekvata kunskaper  förbättrar mina ”översättningar”.

Guillain-Barré syndrome
(Liknande polio)

Acute disseminated encephalomyelitis
(Svår inflammation i hjärnan, som kan medföra förlust av syn, spasmer och koma)

Transverse myelitis
(inflammation på båda sidor av en del av ryggmärgen. Ger värk, muskelsvaghet och kan ge förlamning, förlust av känsel och problem med blåsa och tarm)

Encephalitis/myelitis/encepalomyelitis/meningoencepalitis/meningitis/encephalopathy
(olika former av inflammation i de hinnor som skyddar hjärna och ryggmärg)

Convulsions/seizures
(okontrollerade muskelsammandragningar av typ epileptiska anfall)

Stroke
(blodpropp eller blödning i hjärnan, som kan innebära döden)

Narcolepsy and cataplexy
(Det tillstånd som många unga drabbades av efter vaccinering vid den förra falska pandemin, svininfluensan 2009, som var en ovanligt mild influensa. Innebär oerhörd trötthet och oförmåga att kontrollera sina muskler vid starka känslouttryck – som skratt och gråt).

Anaphylaxis
(”Anafylaktisk chock”, kraftig allergisk tillstånd, som uppträder t.ex. vid förtäring av nötter, om man är nötallergiker, eller får ett bi- eller getingstick, om man är allergisk mot sådana. Kan vara akut livshotande).

Acute myocardial infarction
(akut hjärtinfarkt, livshotande).

Myocarditis/pericarditis
(inflammation av hjärtmuskel eller hjärtsäck)

Deaths
(DÖD)

Autoimmune disease
(ett tillstånd då kroppen angriper egna vävnader – som t.ex. vid glutenintolerans)

Pregnancy and birth outcomes
(påverkan av graviditet och förlossning. Det har visat sig en abnormt stor ökning av missfall och andra komplikationer hos kvinnor, som fått dessa ”vacciner”)

Other acute demyelinating diseases
(akuta tillstånd, där det  skyddande myelinhöljet runt nervfibrer i hjärnan, ryggmärgen  och ögat skadas – och nervsignalerna sker långsammare eller helt stoppas).

Non-anaphylactic allergic reactions
(sällan livshotande allergiskt tillstånd, med kräkningar, diarré och starka obehagskänslor).

Thrombocytopenia
(skadligt lågt innehåll av blodplättar i blodet)

Disseminated intravascular coagulation
(spridd blodproppsbildning i blodkärlen).

Venous thromboembolism
(blodproppar som lossnar i kärl och riskerar att täppa till andra)

Arthritis and arthralgia/joint pain
(svullnad, smärta och ömhet i leder)

Kawasaki disease
(smärtsam inflammation hos kroppens alla blodkärl med okänd orsak. Drabbar huvudsakligen barn under fem år).

Multisystem inflammatory syndrome hos barn
(ett tillstånd där olika kroppsdelar blir inflammerade – inkl. hjärta, lungor, hjärna, hud, ögon och matsmältningskanal).

Vaccine enhanced disease
(ett tillstånd där vaccinet ger ett allvarligare sjukdomstillstånd än den sjukdom det skall skydda mot).

Redan i oktober 2020 kände alltså FDA till, att ovanstående tillstånd kunde förväntas inträffa efter injektion av de nu aktuella ”covid-vaccinerna”. Ändå tvekade man inte att genomdriva den nu pågående massvaccinationen över hela världen.

Det har sedan också visat sig, att mängder av just dessa tillstånd har rapporterats hos dem som fått injektionerna (inkl. dödsfall). Ändå fortsätter man att med olika medel – även hot och tvång – att få allt fler människor injicerade med dessa ”gifter”!

En fullkomlig kollaps för sunt förnuft och logiskt tänkande – och en kommande katastrof för folkhälsan – som vi sannolikt än inte sett hela vidden av!

https://www.bitchute.com/video/3sGAoYTZA2bb/
https://rumble.com/vjt8ib-dr-bryan-ardis-interview-july-13-2021.html

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7056045/posting/uppgifter-om-covid-och-vaccinerna-av-dr-bryan-ardis

 

Läs tidigare massutskick av denna vecka 2021-08-04

Massutskicket här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/04/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-163/

 

 

Albanien-Pfizer… här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Albania-Pfizer.pdf

 

SE DENNA VIDEON OCH SPRID VIDARE

Mycket allmänbildande och fullt förståeligt, se videon

Om 85 – 90 % av alla inlagda på Israels sjukhus med Covid-19 är ”fullvaccinerade” – så borde det kanske vara en tankeställare för Anders Tegnell och alla nationen Sveriges medborgare/invånare

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1423320993242787844/pu/vid/1280×720/ouMXglYOFSU7JbP3.mp4?tag=12

 

 

 

MYCKET VIKTIG VIDEO OM ”VACCINERNA” OCH DEN MEDICINSKA TYRANNIN OCH DIKTATUREN

 

Spets specialist sakkunnig som ställer upp för mänskligheten, och är duktigt förbannad, fullt förståeligt utifrån det globala Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Canadiain Doctor Tells Us It’s All Lies! Deaths From The Delta Variant Are Really People Being Killed By The Vaccine! Dr. Jane Ruby Reveals Extremely Scary Information That The CDC May Have Actively Tried To Cover! It Is All About The Frankin Jab!

https://bestnewshere.com/canadiain-doctor-tells-us-its-all-lies-deaths-from-the-delta-variant-are-really-people-being-killed-by-the-vaccine-dr-jane-ruby-reveals-extremely-scary-information-that-the-cdc-may-have-actively/

Läs och se ännu mer här

https://bestnewshere.com/

 

 

Se också denna video och sprid vidare

Tribute to the Deadliest Virus on Earth

https://rumble.com/vkin1b-tribute-to-the-deadliest-virus-on-earth.html

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

 

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu