• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 182

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 182

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 182

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Måste ses videointervju

Avsätt tid, ca 25 minuter, och se denna mycket viktiga videointervju med RFK Jr, publicerad 2021-08-26, som delger bl.a. om ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk om skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, citat

Robert F. Kennedy, Jr. warns America: ”We all need to resist” vaccine tyranny… the time has come!

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/27/robert-f-kennedy-jr-warns-america-we-all-need-to-resist-vaccine-tyranny-the-time-has-come/

 

2021-08-27

FDA “approval” of Pfizer vaccine means emergency use authorization for all other vaccines is now REVOKED… so all doctors and hospitals still administering Moderna or J&J shots are CRIMINALS

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/547855.html

 

2021-08-26

FDA “approval” of Pfizer covid vaccine doesn’t erase all injuries and deaths… the jab is still experimental and hasn’t been proven safe

Pfizer admits covid injections are spreading disease

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/547877.html

 

 

 

Vad döljer Pfizer? Möjligen kan man bli en aning förvånad, när man får veta, att Pfizer inte kräver vaccination hos sina egna anställda!

 

 

Irländsk läkare: Skotten dödar människor! Vi måste stoppa detta!

Dr Anne McCloskey från NHS ger en passionerad vädjan efter att ha jobbat hela natten på sjukhuset, där nästan alla hon behandlade var dubbelvaccinerade för COVID. Unga människor i 20-årsåldern utvecklar funktionshinder som hon aldrig tidigare sett.

Precis som jag publicerade detta idag, fick jag reda på att Dr. Anne McCloskey har avstängts från att utöva medicin som ett resultat av denna video.

Detta är vad som händer när du avslöjar globalisternas agenda. Nu är det dags för oss andra att följa hennes exempel, oavsett vad det kostar!

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-27

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

SVERIGE GRANSKAS

Lina Kolsmyr chefsjurist i Västra Götalandsregion frågas ut om ansvarsfördelning angående experimentella injektioner på bl.a. barn och vuxna i Sverige och Västra Götaland regionen

 

SE VIDEON OCH LÄS UNDERTEXTEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/26/lina-kolsmyr-chefsjurist-i-vastra-gotalands-region-fragas-ut-om-ansvarsfordelning-angaende-experimentella-injektioner-pa-bl-a-barn-och-vuxna-i-sverige-och-vastra-gotaland-regionen-sverige-granska/

 

 

Efter det ovan inspelade samtal kommunicerar och delger Björn Hammarskjöld följande skrivelse till chefsjuristen Lina Kolsmyr, Västra Götalandsregionen, citat

Blankettmallar om samtycke

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 26 augusti 2021 15:28
Till: [email protected]
Ämne: Re: Blankettmallar om samtycke

 

Tjänare Chefsjurist Lina Kolsmyr!

Tack för ett trevligt telefonsamtal!

Här kommer det inspelade telefonsamtalet enligt överenskommelse.

Begär att registrator diarieför denna handling med bilagor och skickar skyndsamt ett dagboksblad i ärendet.

Om du pratar med vaccinsamordnaren så bör den veta att det finns vetenskapligt visade botemedel mot Covid-19 orsakad av SARS-CoV-2 och de läkemedlen bör användas så fort man börjar få symtom på influensaliknande infektion (ILI).

Budesonid inhalation var gång man hostar gör att man slipper hostan inom någon dag eller tre 1, vitamin D3 med startdos om 1,5 mg och därefter minst 250 mikrogram per dag håller alla influensaliknande infektioner inklusive SARS-CoV-2 borta hela året 2,

Får man allvarligare symtom så bör man ta Ivermectin som botar Covid-19, åtminstone i Uttar Pradesh i Indien med sina 250 M invånare har nästan inga dödsfall och relativt få fall. Askorbinsyra i gramdoser ökar överlevnaden ytterligare.

I och med att det finns läkemedel mot SARS-CoV-2 och Covid-19 saknas det anledning att använda experimentella modRNA injektioner som saknar etiskt tillstånd och ändå inte synes fungera.

Varför fungerar inte Comirnaty skyddande mot Covid-19?

Detta är förväntat eftersom man får antikroppar mot bara spikeproteinet, inte mot alla andra av virusets proteiner. Dessutom har vi ingen aning om vilket protein som kroppen producerar då sekvensen för modRNA är sekretessbelagd. Ingen synes vara informerad om sekvensen.

Dessutom kan RNA inklusive en modRNA-sekvens läsas på tre olika sätt beroende på vilken läsram som används.

Nukleosiderna ACGUA kan läsas

ACG (läsram 1)

CGU (läsram 2) eller

GUA Läsram 3)

Varje av de 64 möjliga tripletterna 3 översätts till en av 20 aminosyror som bygger upp ett protein. Sedan finns start, stopp och splitssignaler bland de 64 koderna.

Så vi vet inte om den som är injicerad verkligen har antikroppar och annan immunitet mot SARS-CoV-2/Covid-19.

Därför kommer vi alltid att få genombrottsinfektioner hos vaccinerade, möjligen i något lägre grad än en ovaccinerad. Men det finns enligt Läkemedelsverkets statistik över biverkningar åtminstone minst 250 personer som har dött av injektionen i samband med injektionstillfället.

Det kan även vara mer än 1 000 personer enligt FHM:s egen statistik då det verkar vara omkring 20 personer per dag som har dött under mars till juni 2021 när det borde vara enstaka som dött om man lägger de båda kurvorna över dödsfall från april till juli 2020 över siffrorna januari till juli 2021.

Av Covid-19 har det under två ILI-säsonger dött 14660 personer i vad som påstås vara Covid-19. Det blir drygt 7 000 per säsong, 0,07 % av befolkningen. Det är den normala dödssiffran per år i ILI

Så strunta i sprutan, ta vitamin D3 i samma dos som en nyfödd (400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE) enligt Livsmedelsverkets rekommendation. Per kg kroppsvikt. Alla läkemedel för barn doseras per kg kroppsvikt, annars skulle barn dö om de finge en vuxendos av vissa läkemedel, liksom att barndos till vuxen kan vara verkningslös.

Äter man sedan en ketogen kost förbättrar man sitt hälsotillstånd än mer och slipper alla influensaliknande infektioner då nivån av vitamin D3 i plasma ligger över 125 nmol/L

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Har arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 års tid.

1Hosta beror på brist på surfactant, ytspänningssänkande medel i lungblåsorna. Budesonid (kortison) kopplar sig till DNA i typ 2 lungceller och ökan nyproduktionen av surfactant inom 2 h

2https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

3  4 baser (A, C, G, U) upphöjt tll 3 = 64 olika kombinationer.

Slut citat

 

Björn Hammarskjöld besvarar av SMERs kommunicerat svar (som delges efter svaret), läs och begrunda och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

COVIDPASS/VACCINPASS

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 26 augusti 2021 07:44
Till: S SMER <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Julia Benito <[email protected]>
Ämne: Fwd: SMERs godkännande av vaccinpass måste upphöra

 

Tjänare SMERS!

Jag ber att få tacka för SMERS utomordentligt intetsägande svar utan beslut och utan överklagandehänvisning.

Jag tackar ödmjukast för SMERs erkännande att SMER inte tar totalt avstånd från Covidpass i vad form det vara må.

Därmed är det ett av SMER erkänt sakförhållande att SMER synes bryta mot svensk lag och EU-rätt som utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för beslut av domstol och/eller myndighet. Inklusive SMERS egna beslut.

Enligt lag ska SMER själv följa lag och i etiska frågor måste även lag beaktas varför det då ingår i SMERs uppgifter att bakom de etiska överväganden som ska göras även beakta den lagstiftning som är gällande vid var tidpunkt. Glöm inte att grundlag går före lag (RF 12 kapitlet 10 §) och att EU-rätten är överstående svensk grundlag.

Av svaret från SMER synes det framgå att SMER verkar ha fattat ett beslut om att Covidpass är etiskt försvarbara.

EU:s digitala covidbevis syftar till att underlätta vid resor och är ett led i att möjliggöra ökad rörlighet i samband med covid-19-pandemin. Covidbevis regleras i EU-förordningarna (EU) 2021/953 och (EU) 2021/954 med kompletterande bestämmelser i den svenska förordningen om digitala covidbevis (2021:708). Nämnda förordningar reglerar tre typer av bevis; för vaccination, för negativt testresultat och för tillfrisknande. Därmed omfattas inte enbart personer som har vaccinerats.

Jag jämför Covidpass med de två gula överliggande trianglar som bildade en gul sexuddig stjärna som utmärkte judar i Tyskland under 1930-talet och fram till maj 1945

Covidpass synes därmed vara stridande mot våra antidiskrimineringslagar inklusive grundlag och EU-rätt.

Jag begär att jag skyndsamt tillställs det protokoll vid sammanträde, inklusive allt bakgrundsmaterial som kallelse, dagordning, samtligt beslutsunderlag, beslutsfattare, jäv, vilka som varit med under sammanträdet samt underskrifter av ordförande, sekreterare och justerare, allt enligt FL (2017:900), som SMER måste ha haft innan beslutet om att etiskt godkänna Covidpass blev offentligt inklusive överklagandehänvisning.

Och då blir det de lagar och rättigheter, som jag tidigare påpekat, gällande då SMER gör ett uttalande om i detta fall Covidpass.

Att SMER synes godkänna Covidpass anser jag vara oetiskt vilket jag inte har förväntat mig av SMER.

Om ledamöterna i SMER synes göra oetiska uttalanden som synes strida mot lag begär jag att samtliga ledamöter i SMER avgår med omedelbar verka på grund av att ledamöterna synes behandla etikfrågor på ett oetiskt sätt och utan stöd i lag.

Om det saknas protokoll måste det betraktas som urkundsförfalskning, trolöshet mot huvudman och tjänstefel, samtliga synes vara synnerligen grova brott, om tjänsteperson har uttalat sig om Covidpass som talesperson för SMER utan stöd i protokoll och lag

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

070-385 09 33
——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne:

Sv: SMERs godkännande av vaccinpass måste upphöra

Datum:

Wed, 25 Aug 2021 14:04:12 +0000

Från:

S SMER <[email protected]>

Till:

Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Hej,

 

Här är registerutdrag från vårt diarium.

 

Observera att Smers uppdrag är etiska analyser och bedömningar, inte att bedöma om myndigheter följer lagar och bestämmelser, vilket åligger JO och JK.

 

Smer har ingen tillsynsfunktion och ingen skyldighet att ta upp ärenden på begäran från utomstående. Rådet avgör självt vilka frågor det vill ta upp för beredning.

 

Vänlig hälsning,

Michael Lövtrup
Utredningssekreterare
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 85 57
Mobil 076-115 73 51
[email protected]
www.smer.se

Slut citat

 

 

Måste ses video, fler och fler läkare kommer ut i offentligheten och delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”(Skotten) som systematiskt och generellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citat

Irländsk läkare: Skotten dödar människor! Vi måste stoppa detta!

Dr Anne McCloskey från NHS ger en passionerad vädjan efter att ha jobbat hela natten på sjukhuset, där nästan alla hon behandlade var dubbelvaccinerade för COVID. Unga människor i 20-årsåldern utvecklar funktionshinder som hon aldrig tidigare sett.

Precis som jag publicerade detta idag, fick jag reda på att Dr. Anne McCloskey har avstängts från att utöva medicin som ett resultat av denna video.

Detta är vad som händer när du avslöjar globalisternas agenda. Nu är det dags för oss andra att följa hennes exempel, oavsett vad det kostar!

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE, MYCKET GRIPANDE & BERÖRANDE

https://healthimpactnews.com/2021/irish-medical-doctor-the-shots-are-killing-people-we-need-to-stop-this-her-medical-license-was-just-suspended/

 

 

KORTHUSET RASAR SAMMAN; Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare avslöjas mer och mer över hela världen och mänskligheten reser sig mot regeringar över hela världen.

Se denna intervju med RFK Jr, om ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och 5 G som uppenbart är farligt för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerad 2021-08-24, ca 30 minuter som är av mycket stort allmänt intresse, citat

Robert F. Kennedy, Jr: Children’s Health Defense will SUE the FDA over skipped steps for full vaccine approval

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/26/robert-f-kennedy-jr-childrens-health-defense-will-sue-the-fda-over-skipped-steps-for-full-vaccine-approval/

 

 

”VACCINERNA” SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN KOMMER ATT STOPPAS AV MÄNSKLIGHETEN SOM FÅTT NOG AV GLOBALIS/SKOLMEDICIN MAFFIANS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET”

Massive Global RISING UP Happening NOW! COVID Lies EXPOSED!

Australians are breaking through barricades set up by a tyrannical gestapo, they’re calling out the media and truckersare refusing to transport goods as the free citizens of the land down under RISE UP!

The ground swelling of non-compliance is becoming contagious as nurses are protesting outside of hospitals in the United States and in the UK citizens are resisting the mandates and lockdowns.

National File Senior Reporter, Patrick Howley, joins Stew Peters with shocking videos and reveals that COVID has ENDED.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vloew5-massive-global-rising-up-happening-now-covid-lies-exposed.html

 

 

It’s a RACE! Tyrannical Globalists Are CAUGHT! Full Court Press is ON!

Globalist tyrants are making their final full court press as the push to inoculate every living organism on the planet ramps up, threats of lockdowns and mandates loom, and governments violate the rights of their citizens.

DeAnna Lorraine illustrates the real reason for the immediate push as she joins Stew Peters for ”Shots Fired”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vlofwo-its-a-race-tyrannical-globalists-are-caught-full-court-press-is-on.html

 

 

Möjligen kan man bli en aning förvånad, när man får veta, att Pfizer inte kräver vaccination hos sina egna anställda!

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-08-26 en MYCKET AVSLÖJANDE artikel, läs hela här nedan och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vad döljer Pfizer?

I dessa dagar har som bekant en fullkomlig masspsykos drabbat stora delar av världen, och vaccintillverkarna behöver inte precis kämpa om marknadsandelar. Mängder av länder sliter desperat för att få tillgång till deras produkter. Sunt förnuft och logiskt tänkande har sedan en tid lämnat arenan, och nu är det reptilhjärnan som styr.

 

Vaccintillverkarna bygger upp oanade förmögenheter – och de var inte precis barskrapade innan! Affärsidén är absolut vattentät. De lyckades redan 1986 tvinga den amerikanska senaten att godkänna en lagstiftning, som ger dem absolut total ansvarsfrihet. Vilka skador än vacciner ger, så kan tillverkarna aldrig åtalas eller dömas till skadestånd.

Det är självklart också därför man till varje pris vill behålla benämningen ”vaccin”, för i samma ögonblick man börjar kalla injektionerna för vad de är – genetiska experiment – så blir tillverkarna ansvariga för deras ev. skadeverkningar, precis som när det gäller andra farmakologiska produkter.

 

Bakgrunden var, att ”kalla kriget” fortfarande fanns i allas medvetande, och att man var skräckslagna inför att drabbas av ett biologiskt vapen från dåvarande Sovjetunionen. För att inte bli ”tagna på sängen” ville läkemedelsbolagen ha ”fria händer” att utan begränsande lagstiftning forska fram ”motmedel” (t.ex. i form av vaccin). Och de fick som de ville – med sedan tämligen katastrofala följder, som vi i dag får uppleva – globalt!

 

När det gäller de nu aktuella ”vaccinerna” – som verkligen inte är några vacciner i egentlig mening, utan i stället just ett biovapen, eller ett genetiskt experiment, beroende på hur man ser det – så har vaccintillverkarna dessutom med långtgående manipulationer, och fullständig uppbackning av media, lyckats skapa ett fullständigt galet ”sug” efter deras produkter.

 

Därför har man varit i ett fantastiskt överläge vid förhandlingarna med köparna (i första hand världens olika regeringar). Resultatet har blivit fruktansvärt dyra och bindande avtal, som helt bestämts av säljarna. Vad som än händer – om t.ex. vaccinerna visar sig värdelösa eller livsfarliga, eller om man hittar enkla botemedel mot den sjukdom vaccinet är avsett att skydda mot – så tvingas köparna att fullfölja avtalet och betala allt intill sista öret.

För säkerhets skull har man också beslutat, att avtalen är hemliga i tio år (och för Israel, där man var särskilt angelägna, gäller sekretessen i trettio år).

 

”Vaccinernas” brister och dramatiska biverkningar (som DÖD) har blivit alltmer uppenbara, men myndigheter, läkare och alla medier driver hela tiden på – och vill uppenbarligen att alla skall utsättas för dessa helt oprövade injektioner, som en stor del av den samlade vetenskapliga expertisen varnar för!

 

Alla mainstream media – och sociala plattformar som Fecebook, Twitter, Youtube m.fl. deltar i bedrägeriet. De senare stänger omedelbart alla konton, som ens antyder minsta tveksamhet mot ”vaccinerna”!

 

Vissa förordar till och med obligatorisk ”vaccinering” (även för barn!).

Detta sker i uppenbar strid med Nürnbergkonvetionen och Helsingforsdeklarationen, som båda entydigt förklarar, att medicinska försök på människor utan deras informerade samtycke är absolut förbjudet – och betraktas som ett ”brott mot mänskligheten”!

 

Detta sker nu alltså i stor skala, och de som deltar i det gigantiska försöket får inte ens veta, att de faktiskt är ”försökspersoner”!

 

Vaccintillverkarnas högsta önskan är förstås självklart att deras produkter skall bli obligatoriska, för maximal konsumtion – och maximal vinst.

Möjligen kan man bli en aning förvånad, när man får veta, att Pfizer inte kräver vaccination hos sina egna anställda!

Dokumentet som visar detta finns på länken nedan.

https://winepressnews.com/2021/08/22/pfizer-is-not-mandating-their-own-vaccine-to-their-employees/

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7061875/posting/vad-d%C3%B6ljer-pfizer

 

2021-08-26

FDA “approval” of Pfizer vaccine means emergency use authorization for all other vaccines is now REVOKED… so all doctors and hospitals still administering Moderna or J&J shots are CRIMINALS

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/547855.html

 

 

2021-08-26

FDA “approval” of Pfizer covid vaccine doesn’t erase all injuries and deaths… the jab is still experimental and hasn’t been proven safe

Pfizer admits covid injections are spreading disease

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/547877.html

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu