• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 185

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 185

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 185

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

OLAGLIGA ”VACCINERINGAR” MED EXPERIMENTELLA GENETISKA ”VACCINER”, ETT GLOBALT MEDICINSK EXPERIMENT, SOM I SVERIGES ALLA REGIONER MARKNADSFÖRTS UPPSÅTLIGT OCH GROVT BEDRÄGLIGT SOM VANLIGA VACCINER.

 

 

SVERIGES ALLA REGIONER SOM UNDAHÅLLER INFORMATION OCH UPPLYSNING OM ATT DE SK ”VACCINERADE” ÄR FÖRSÖKSDJUREN I DETTA VÄRLDSOMFATTANDE GENTISKA EXPERIMENT, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT, SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE  GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

 

Eftersom regionerna/fd landstingen inte säkerställt rättssäkert, som synes avsiktligt och grovt uppsåtligt, utifrån vad Patientlag 4 kap ger vid handen, därtill undanhållit som synes avsiktligt och grovt bedrägligt vilseledande, i en skolmedicinsk skadar och dödar verksamhet, och som synes grovt bedrägligt och vilseledande uppsåtligt undanhållit nationen Sveriges medborgare/invånare vad Helsingfors deklarationen och Nürnberg konvention ger vid handen, alltså för

-       att inte säkerställa råttsäkert till nationen Sveriges medborgare/invånare

-       att nationen Sveriges medborgare/invånare ska kunna ge INFORMERAT SAMTYCKE, utifrån

-       att alla som erbjudes/har erbjudits ”vaccinerna”

-       att dessa är fullt ur informerade och upplysta om

 

-       att de är försöksdjur i ett världsomfattande genetiskt experiment, ett medicinskt experiment, där man vet

 

-       att mänskligheten dödas och skadas i detta medicinska experiment (allmänt känt över hela världen), så sker systematiskt och generellt som synes BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, som är en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke, som synes såklart sker uppsåtligt och avsiktligt(globala enorma ekonomiska intressen), och detta har myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

-       att inleda mycket skyndsamt massförundersökningen om.

 

Annat torde som synes vara grovt uppsåtligt tjänstefel av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, och därtill som synes vara att BESKYDDA som synes synnerligen kriminell skadar och dödar verksamhet, eftersom uppenbart det inte finnes något stöd för

-       att skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin äga laglig rätt enligt svensk lag att bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige VAD ÄR EX OFFICIO PRINCIPEN?

 

Och vad är Patientlag 4 kap, Helsingforsdeklarationen och Nürnberg konventionen?

 

Och vad är BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

Läs mer i den delen i följande svensk lag

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

Begär ett BESLUT i laga ordning, utifrån vad som nu är känt och delgivit, och sedan tidigare kommunicerat och delgivit under 2020-2021 i massutskicken, inklusive vad som delgives i dagens massutskick till myndighetschefen och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda.

Alltså ett beslut som är fullständigt motiverat och fullt följbart, med besvärshänvisning, vad kommer myndigheten vidtaga för åtgärder utifrån dessa generella och systematiska mycket allvarliga brottsmisstankarna som uppenbart är av mycket stort allmänt rättssäkerhetsintresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och skattebetalare?

Lyssna på det inspelade samtalet med chefsjuristen i Västra Götalandsregionen och dennes insikter(inga insikter alls) i och om Patientlag 4 kap om INFORMERAT SAMTYCKE, i medicinska experiment, där människorna är försöksdjuren, dvs. de som ”vaccinerats” i det pågående medicinska experimentet, dvs. ”vaccinerna” som är ett genetisk experiment med injektioner som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och sprid vidare i alla dina nätverk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/26/lina-kolsmyr-chefsjurist-i-vastra-gotalands-region-fragas-ut-om-ansvarsfordelning-angaende-experimentella-injektioner-pa-bl-a-barn-och-vuxna-i-sverige-och-vastra-gotaland-regionen-sverige-granska/

 

STOPP FÖR ”VACCINER” SOM DÖDAR: JAPAN STOPPAR 1,6 MILJONDER DOSER AV MODERNAS VACCIN PÅ GRUND AV MAGNETISM

1.6m Moderna doses withdrawn in Japan over contamination

The ministry said later in the day that the substance that had been mixed in may have been metal. ”It’s a substance that reacts to magnets,” a ministry official said. ”It could be metal.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/1.6m-Moderna-doses-withdrawn-in-Japan-over-contamination

 

 

Two die in Japan after shots from suspended Moderna vaccines

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/Two-die-in-Japan-after-shots-from-suspended-Moderna-vaccines2

 

 

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

“Nu går även Trumps livläkare ut och varnar för vaccinerna.

Han har behandlat 6000 patienter förutom Trump och Brasiliens president Bolsanoro även Israels hälsominister. Han citeras i över 200 forskningsrapporter om corona avseende sin framgångsrika behandlingsmetod som minskar risken att dö med 85% även för högriskgrupper.”

“Informationen han har om hur CDC, amerikanska folkhälsomyndigheten valde att stoppa verksamma mediciner som Ivermektin är ett obehagligt bevis för att myndigheten är korrupt.”

https://newsvoice.se/2021/08/covidvaccin-barn/

 

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur 2 mycket viktig artikel för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och såklart myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Covid -vacciner orsakar en folkhälsokatastrof

I hela den 30-åriga historien om den federala regeringens rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAERS) har det aldrig funnits en klass av injektioner som är mer dödliga än Fauci Flu-skott.

 

Den japanska läkarföreningens ordförande säger till läkare att förskriva Ivermectin mot COVID

 

Dr Nagao sa att han har  använt Ivermectin som en tidig behandling för över 500 COVID -patienter med praktiskt taget 100% framgång , och att det bör användas rikstäckande.

Slut citat

 

FAKTA

‘This Ends The Debate’ – Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-30

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN DÖDAR – IVERMECTIN BOTAR OCH RÄDDAR LIV – KAN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER/FD LANDSTING & SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE LÄSA INNANTILL?

ELLER BESTÄMMER DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN/SKOLMEDCINEN OM VAD DESSA FÅR LÄSA?

 

Slutet för ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare närmar sig med stormsteg; STOPPA ”VACCINERNA” NU MED OMEDLBAR VERKAN!

 

Dr Nagao sa att han har  använt Ivermectin som en tidig behandling för över 500 COVID -patienter med praktiskt taget 100% framgång , och att det bör användas rikstäckande.

 

RÄDDA LIV MED KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING SOM FUNGERAR

 

Livsavgörande artikel, sprid vidare, maskin översättning, citat

Den japanska läkarföreningens ordförande säger till läkare att förskriva Ivermectin mot COVID

Ordföranden för Tokyo Medical Association, Haruo Ozaki,  höll en presskonferens i veckan som  meddelade att antiparasitmedicinen Ivermectin verkar vara effektiv för att stoppa COVID-19 och offentligt rekommendera att alla läkare i Japan omedelbart börjar använda Ivermectin för att behandla COVID.

(Artikel av Kennedy Hall publicerad på nytt från LifeSiteNews.com )

Ivermectin har varit en källa till kontrovers bland medicinsk personal om möjligheten till terapeutiska behandlingar för dem som diagnostiserats med COVID-19.

I en artikel om hälsoförmyndigheternas undertryckande av Ivermectin skrev  Dr. Joseph Mercola : ”Även om listan över brott som begåtts av myndigheter under COVID-19-pandemin är en lång, är kanske det största brottet av allt det målmedvetna undertryckandet av säkra och effektiva behandlingar. ”

Flera rapporter  och studier har visat bevis på att Ivermectin är effektivt för att bekämpa sjukdomar i samband med COVID-19, och i vissa länder,  som Indien , rekommenderas det att användas även om Världshälsoorganisationen inte rekommenderar det.

Dr Ozaki citerade bevis  från afrikanska nationer som har använt Ivermectin under pandemin. Han sade: ”Om vi ​​i Afrika jämför länder som distribuerar Ivermectin en gång om året med länder som inte ger Ivermectin … ger de inte Ivermectin för att förebygga COVID utan för att förhindra parasitsjukdom … om vi tittar på COVID -nummer i länder som ger Ivermectin , antalet fall är 134,4/100 000 och antalet dödsfall är 2,2/100 000. ”

År 2019 uppgick Japans  dödsfall av influensa  till 2,9 dödsfall per 100 000 invånare.

Tokyo Medical Association -ordföranden jämförde statistik från afrikanska länder som använde Ivermectin årligen med dem som inte gjorde: ”Nu afrikanska länder som inte distribuerar Ivermectin: 950,6 fall per 100 000 och 29,3 dödsfall per 100 000.”

Enligt hans åsikt anser han att detta visar en tydlig skillnad mellan sjukdom och dödlighet bland länder som använder Ivermectin och de som inte gör det: ”Jag tror att skillnaden är tydlig. Naturligtvis kan man inte dra slutsatsen att Ivermectin endast är effektivt utifrån dessa siffror, men när vi har alla dessa element kan vi inte säga att Ivermectin absolut inte är effektivt, åtminstone inte jag. ”

Han tillade att med tanke på situationen kan andra studier göras för att ”bekräfta dess effekt”, och insinuerar att det är värt att använda det som en behandling, med tanke på att Japan enligt hans bedömning är ”i en krissituation”.

 

Han sa: ”Jag tror att vi befinner oss i en situation där vi har råd att ge [patienter] denna behandling.”

 

En annan framstående japansk läkare, doktor Kazuhiro Nagao, dök upp på japansk tv och föreslog att COVID-19 skulle behandlas som en klass 5-sjukdom i motsats till dess nuvarande klassificering som klass 2. I Japan kategoriseras sjukdomar av ett klassificeringssystem; närmar sig COVID som en klass 5 -sjukdom  skulle innebära att det kan behandlas som en säsongsinfluensa .

 

Dr Nagao sa att han har  använt Ivermectin som en tidig behandling för över 500 COVID -patienter med praktiskt taget 100% framgång , och att det bör användas rikstäckande.

Om effektiviteten av Ivermectin vid behandling av COVID -patienter sa han: ”Det börjar vara effektivt redan nästa dag … Mina patienter kan nå mig via meddelande 24/7 och de berättar att de mår bättre nästa dag.”

Nagao tillfrågades av TV-ankaren när patienter ska ta Ivermectin om de diagnostiseras med COVID-19. Han svarade: ”Samma dag, jag menar att om du är smittad idag, tar du det idag … Det är en medicin som ska ges för lätt sjuka patienter. Om du ger det till sjukhuspatienter är det för sent. Detta är också fallet för de flesta läkemedel … Så du måste ge Ivermectin. Jag ber vår premiärminister Suga att distribuera detta läkemedel ”tillverkat i Japan” i stor skala i landet. ”

 

Han tillade att fyra piller ska delas ut till alla i landet, så att människor kan ta dem ”så snart du är smittad.”

 

Ivermektin  härstammar från en enda mikrobe som grävts upp från jorden i Japan och har under de senaste åren kallats för ett ”under” -medicin som fortsätter att överraska och överträffa förväntningarna. Det har visat ”oväntad” potential som ett antibakteriellt, antiviralt och anticancermedel, enligt en artikel från 2017 från  The Journal of Antibiotics .

Samma artikel sade: ”Ivermektin har också visat sig vara en potent bredspektrumspecifik hämmare av importin?/?-medierad kärntransport och demonstrerar antiviral aktivitet mot flera RNA-virus genom att blockera kärnkraftshandel med virala proteiner.”

Nyligen skrev pro-life-aktivisten Abby Johnson om sin erfarenhet av en COVID och hennes  användning av Ivermectin som en tidig behandling . Hon skrev att under ledning av  Amerikas frontlinjeläkare tog hon en kombination av Ivermectin, Prednison och Zithromax, och att hon märkte resultat direkt och kände sig helt botad vid den femte dagen.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.afinalwarning.com/548579.html

 

 

In the entire 30-year history of the federal government’s Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), there has never been a class of injections more deadly than Fauci Flu shots.

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och såklart myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Covid -vacciner orsakar en folkhälsokatastrof

I hela den 30-åriga historien om den federala regeringens rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAERS) har det aldrig funnits en klass av injektioner som är mer dödliga än Fauci Flu-skott.

Slut citat

 

Du läser mer i dagens massutskick bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, och härmed är alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige återigen delgivna om uppenbara erkända sakförhållande och FAKTA.

 

Alltså fakta som ger grundunderlag för att med omedelbar verkan STOPPA ”VACCINERNA” /BIOVAPEN, som synes uppenbart systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Alltså dessa ”vaccinerna”/biovapnen är uppenbart livsfarliga och som synes bl.a. en mycket allvarlig fara och därtill ett generellt och systematiskt hot mot nationen Sveriges medborgare/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet, den brottsmisstanken är mycket allvarligt för dem som känner svensk lag Brottsbalken.

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och såklart myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Slovakiska advokater har lämnat in ett klagomål till Internationella brottmålsdomstolen i Haag angående brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Kan du förklara vad bevisen handlar om?

De är att SARS-CoV-2-viruset och experimentella versioner av Covid-19-vaccinerna medvetet skapas biologiska vapen som har släppts i två faser.

Vi fick exklusiv tillgång till Dr Flemings kommande arbete med titeln ”Är Covid-19 ett biologiskt vapen? Vetenskaplig och rättsmedicinsk studie ”. Det ger övertygande bevis för ICC om arten av dessa vacciner och viruset som ett biologiskt vapen. 

Vi har också förbehållit ICC rätten att individuellt utreda landsspecifika påståenden.

Vi har uppmanat till ett omedelbart stopp av hela Covid-19-vaccintestningsprogrammet….

 

Du lämnade också in ett klagomål om krigsbrott. Vissa säger dock att vi inte är i krig, så det är ogrundat. Vad tror du?

Jag rekommenderar att de studerar Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Enligt artikel 8 i denna stadga har en domstol jurisdiktion över krigsförbrytelser, särskilt om de har begåtts som en del av en plan eller politik eller som en del av att begå sådana brott i stor skala.

 

För denna status är krigsförbrytelser avsiktligt dödande, tortyr eller omänsklig behandling, inklusive biologiska experiment. Också avsiktligt orsakar stora kroppsliga eller hälsoproblem eller allvarliga skador. Vi kan inte avslöja andra specifika detaljer som är relevanta i detta avseende, som utgör innehållet i de vittnesmål som lämnats till oss, i detta skede.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/598696-pravnici-poslali-do-haagu-staznost-na-pouzivanie-vakcin/

 

 

Läs hela artikeln och se videointervjun med RFK Jr och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Children’s Health Defense to sue FDA over fraudulent Pfizer covid vaccine “approval

The U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) recent decision to “fully approve” the Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccine” from Pfizer was “premature, arbitrary, and capricious,” says Children’s Health Defense (CHD), which is now filing a legal challenge against the corrupt federal agency.

On August 23, the FDA decided to approve Comirnaty, a rebranded version of the Pfizer-BioNTech injection that previously had emergency use authorization (EUA), for individuals 16 years of age and older. The old version of the jab can still be administered to people between the ages of 12-16 under EUA.

 

Immediately following the FDA decision, CHD announced plans to sue the federal agency for putting pharmaceutical interests over the best interests of Americans, who increasingly face bodily assault from the medical fascists who want them forcibly penetrated with mRNA needles.

 

“With over 13,000 reported deaths from COVID shots, we are deeply concerned about the impact on health, both short- and long-term,” stated CHD President Mary Holland.

 

“We intend to challenge this approval and licensure. We do not believe that this approval will significantly affect the trajectory of the pandemic, as we know that these shots are less than 50% effective against the variant in circulation now.”

 

Covid vaccines are causing a public health disaster

In the entire 30-year history of the federal government’s Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), there has never been a class of injections more deadly than Fauci Flu shots.

 

According to the latest official figures, which are likely on the low end, more than 13,000 people in the United States alone have died as a result of the jabs.

With that said, it is astounding that the FDA would rush into approving Pfizer’s version, which will probably soon be followed by approval of the others. Does the FDA not care about human life?

 

As it turns out, the FDA could not care less about it. In fact, the agency has yet to even address the elephant in the room, which is resulting in untold thousands of people taking the jab and suffering serious adverse events as a consequence.

 

Current VAERS data shows that nearly 600,000 people in the U.S. have suffered some kind of adverse event following their injections. Since the system relies on self-reporting, there are likely many more cases out there that have not been officially logged.

https://www.afinalwarning.com/547902.html

 

 

MÅSTE LÄSAS/FAKTA OM VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

Citat

‘This Ends The Debate’ – Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.citizensjournal.us/this-ends-the-debate-israeli-study-shows-natural-immunity-13x-more-effective-than-vaccines-at-stopping-delta/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_FdLrVVeU6kMJLn5w51C7jQ5hR2y.2KO0h4dnKPhqglY-1630261380-0-gqNtZGzNAqWjcnBszQil

 

 

 

2021-08-29 se videon och läs mer. sprid vidare, citat

Bartomeu Payeras on software that manages the times at which 5G antennas will emit radiation

We already know that 5G antennas are a weapon being used for depopulation and neuromodulation purposes right now.

However, certain details of these antennas are unknown, such as the mysterious software that allows controlling the times when they will emit radiation, which sectors will radiate, and with what power.

In this regard, La Quinta Columna shared a video of microbiologist Bartomeu Payeras —the same microbiologis who, together with Dr. José Luis Sevillano, postulated the COVID-19 Environmental Theory— in which he narrates how a confidential source revealed to him details of the programming of these antennas that are causing the so-called ”waves” in conjunction with graphene oxide.

Orwell City brings, once again, a new video for its readers.

Läs mer

https://www.orwell.city/2021/08/5G-software.html

 

 

Björn Hammarskjöld delger 30 augusti 2021 följande mycket viktiga för mänskligheten och nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtid livskvalitet, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

PRERSSMEDDELANDE PANDORAS COVID-19-ASK HAR SPRÄNGTS!

Tjänare Läkemedelsverket och dess GD Björn Eriksson eller ersättare!

Nu har myndigheterna i Japan stoppat injektionerna av Modernas modRNA-injektioner enligt Reuters 1, Nikkei Asia 2 och även Sveriges Radios Ekot 3.

Orsaken uppges att myndigheterna i Japan har upptäckt främmande material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Det finns många personer som har påpekat för våra myndigheter att injektionerna innehåller magnetiskt material. Något annat svar från våra myndigheter har man inte fått än att läkemedelsbolagen gör sina egna tester och garanterar att innehållet stämmer överens med vad som uppgetts till myndigheten inför det

Jag har personligen observerat magnetiska egenskaper runt injektionsstället hos två personer på olika platser i Sverige. Den ena personen hade fått sin första injektion mindre än ett dygn tidigare, den andra hade fått sin andra injektion en månad tidigare. Se mitt brev till Läkemedelsverket se Läkemedelsverkets Dnr 4.1.2-2021-051147 om anmälan om otillåtna tillsatser till Comirnaty och begäran att upphöra med injicering av modRNA typ Comirnaty.

Att myndigheten inte synes ha utfört sedvanliga leveranskontrollanalyser är synnerligen besynnerlig och helt oprofessionellt. I stället har man uppenbarligen helt litat på läkemedelsbolagens egna uppgifter och vi vet att de misstänkt kriminella läkemedelsbolagen brukar betala miljoner i böter för att ha lurat myndigheterna 4, läs även en bok av Peter C. Gøtzsche 5.

Vi vet inte nukleotidsekvensen i injektionerna då sekvensen är sekretessbelagd enligt Läkemedelsverket. Då har vi ingen susning om vad för slags modRNA som injiceras i den som accepterar injektionen. Är endast en av nukleosiderna fel kan det bli ett helt annat protein som tillverkas i kroppen. Dessutom kan en och samma nukleotidsekvens läsas på tre olika sätt vilket ger tre helt olika proteiner.

Söker man frivilligt och accepterar en tid för injektionen så anser regionerna i Sverige att man är informerad och att man accepterar injektionen utan att få den information som varje person ska ha enligt Patientlagen 3 och 4 kapitlen.

Jag har begärt att man måste stoppa injektionerna av modRNA intill dess myndigheterna har analyserat innehållet i injektionssprutorna.

Då vi nu vet att injektionerna mot Covid-19 synes innehålla materialmed magnetiska egenskaper finns det minst två olika orsaker:

A. Järnjoner (Fe III) i hydogel. Färglöst och är magnetiskt så länge järnjonerna sitter fast i hydrogelen

B. Grafen och/eller grafenoxid, en av tre former kol kan anta 6 kolatomer hopkopplade i sexringar med tjockleken en atom, en otroligt vass kniv som kan skära söner alla former av små celler. Grafen och framför allt grafenoxid har många olika magnetiska egenskaper, leder elekticitet extremt bra och är 10 gånger starkare än stål. Grafen/grafenoxid är giftigt 7 och kan leda till lungskador och det saknas för närvarande kunskap om hur kroppen kan bli av med grafen.

 

  1. Jag begär att den mottagande läkemedelsmyndigheten själv måste [låta] analysera innehållet i injektionerna.
  2. Jag begär att Läkemedelsverket i avvaktan på dessa analyser beslutar att samtliga injektioner med Covid-19 ska upphöra omedelbart.
  3. Jag begär också ett skyndsamt svar med beslut och överklagandehänvisning senast 2021-08-30 kl 16:00

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

 

1Reuters https://www.reuters.com/world/asia-p…ei-2021-08-25/

2Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/1.6m-Moderna-doses-withdrawn-in-Japan-over-contamination

3Ekot kl 12 2021-08-29 https://sverigesradio.se/avsnitt/1771744

4https://sverigesradio.se/artikel/1292433

5https://newsvoice.se/2020/04/ny-bok-peter-c-gotzsche-vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

6Kol kan finnas i tre olika fysikalika former, 1. amorft kol (kolpulver, aktivt kol), 2. grafit som består av många lager och flak av grafen, används som kol i elmotorer och i blyertspennor, och 3. diamanter som bildas under högt tryck och temeratur,

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212228/
Conclusion

In conclusion, our primary studies have indicated that GO could produce cytotoxicity in dose- and time-dependent means, and can enter into cytoplasm and nucleus, decreasing cell adhesion, inducing cell floating and apoptosis. GO can enter into lung tissues and stop there and induce lung inflammation and subsequent granulomas highly dependent on injected dose. Exposures to GO may induce severe cytotoxicity and lung diseases. It should be the first report. Although GO has been investigated for biomedical applications such as cell imaging and drug delivery [30-35], because of GO’s long-term stay in kidney and being very difficult to be cleaned by kidney, therefore, GO may not own good application prospect in human body. How to decrease or abolish the toxicity of GO is still a challengeable task for in vivo biomedical application. Further work will focus on investigating the possible mechanism of interaction between GO and immune cells in human body or mice.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/august/prerssmeddelande-pandoras-covid-19-ask-har-sprangts.html

 

Läs också den bifogade pdf filen Läkemedelsverket och dess GD Björn Eriksson eller ersättare, där ser du vilka som är mottagare av skrivelsen, dvs. följande, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 30 augusti 2021 01:21
Till: Registrator <[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Re: 4.1.2-2021-051147 Slutsvar angående din framställan om vaccinet Comirnaty

 

Slut citat

 

 

Publicerat 2021-08-30 av dr Mercola, FAKTA, sprides över hela världen i massutskick från dr Mercola, som är av mycket stort allmänt intresse utifrån ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Disturbing Israel Data, Vaccines Triggering a Death Spiral

The CDC only tracks breakthrough cases, so its ‘pandemic of the unvaccinated’ narrative cannot be trusted – especially when data from Israel have found the vaccinated in this age group made up the bulk of serious cases and COVID related deaths in July.

60% of Those Older Than 50 Who Die From COVID Are Double Vaxxed

As of August 15, 2021, 68% of COVID patients admitted to hospital in the U.K. who were over the age of 50 had received one or two doses of COVID injections. By mid-August, 59% of serious cases in Israel were also among those who had received two COVID injections, mirroring U.K. data

Only in the 50 and younger category were a majority, 74%, of British COVID patients unvaccinated. Those claiming we’re in a pandemic of the unvaccinated fail to differentiate between age groups

The same applies to COVID deaths in the U.K. Unvaccinated make up the majority of deaths only in the under-50 age group. In the over-50 group, the clear majority, 70%, are either partially or fully “vaccinated”

We cannot rely on U.S. data to get a clear idea of how the COVID shots are working, as the CDC has chosen to only track breakthrough cases that result in hospitalization and/or death

Reanalysis of Pfizer’s, Moderna’s and Janssen’s COVID trial data using the proper endpoint show the shots are hurting the health of the population, and if mass vaccination continues we face “a looming vaccine-induced public health catastrophe

A new study shows that vaccinated individuals are up to 13 times more likely to get infected with the new Delta variant than unvaccinated individuals who have had a natural COVID infection

 

Based on this data it is all but a certainty that mass COVID-19 immunization is hurting the health of the population in general. Scientific principles dictate that the mass immunization with COVID-19 vaccines must be halted immediately because we face a looming vaccine induced public health catastrophe. ~ Dr. Bart Classen, Trends in Internal Medicine

 

COVID Shots ‘Proven to Cause More Harm Than Good’

While the official narrative is that the COVID shots may be ”less than perfect” but are still better than the alternative (i.e., getting the infection when you’re unvaccinated), Dr. Bart Classen published a study34 in the August 2021 issue of Trends in Internal Medicine, disputing this claim.

The study,35 ”U.S. COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, ‘All Cause Severe Morbidity,’” details a core problem with Pfizer’s, Moderna’s and Janssen’s (Johnson & Johnson) trials.

All three employ a surrogate primary endpoint for health, namely ”severe infections with COVID-19.” This, Classen says, ”has been proven dangerously misleading,” and many fields of medicine have stopped using disease-specific endpoints in clinical trials and have adopted ”all-cause mortality and morbidity” instead.

The reason for this is because if a person dies from the treatment or is severely injured by it, even if the treatment helped block the progression of the disease they’re being treated for, the end result is still a negative one.

To offer an extreme example of what you can do with a disease-specific endpoint, you could make the claim that shooting people in the head is a cure for cancer, because no one who got the treatment — who got shot in the head — died from cancer.

When reanalyzing the clinical trial data from these COVID shots using ”all-cause severe morbidity” as the primary endpoint, the data reveal they actually cause far more harm than good.

The proper endpoint was calculated by adding together all severe events reported in the trials, not just COVID-19 but also all other serious adverse events. By doing this, severe COVID-19 infection gets the same weight as other adverse events of equivalent severity. According to Classen:36

”Results prove that none of the vaccines provide a health benefit and all pivotal trials show a statistically significant increase in ‘all cause severe morbidity’ in the vaccinated group compared to the placebo group.

The Moderna immunized group suffered 3,042 more severe events than the control group. The Pfizer data was grossly incomplete but data provided showed the vaccination group suffered 90 more severe events than the control group, when only including ‘unsolicited’ adverse events.

The Janssen immunized group suffered 264 more severe events than the control group. These findings contrast the manufacturers’ inappropriate surrogate endpoints:

Janssen claims that their vaccine prevents 6 cases of severe COVID-19 requiring medical attention out of 19,630 immunized; Pfizer claims their vaccine prevents 8 cases of severe COVID-19 out of 21,720 immunized; Moderna claims its vaccine prevents 30 cases of severe COVID-19 out of 15,210 immunized.

Based on this data it is all but a certainty that mass COVID-19 immunization is hurting the health of the population in general. Scientific principles dictate that the mass immunization with COVID-19 vaccines must be halted immediately because we face a looming vaccine induced public health catastrophe.”

To make the above numbers more clear and obvious, here are the prevention stats in percentages:

  • Pfizer 0.00036%
  • Moderna 0.00125%
  • Janssen 0.00030%

Where Do We Go From Here?

Läs hela artikeln, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/30/fully-vaccinated-covid-deaths.aspx?

Artikeln bifogas som bifogad pdf fil fully vaccinated….

 

 

Det kom ett mail från Australien som Du får del, av mycket stort allmänt intresse för mänskligheten, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Supreme Court Victoria: Personal Injuries List Registrar.

 

Dear Madam/Sir, could you please direct us towards the following listing now made and referred to in the attached Press Release:

 

  • SUPREME COURT OF VICTORIA LEGAL ACTION BY PLAINTIFF JONATHAN ANDREWS AGAINST DEFENDANTS’ PROFESSOR BRETT SUTTON & ASSOCIATE PROFESSOR MICHELLE GILES, REGARDING RELIABILITY OF COVID-19 PCR TESTING

 

 

In Liberty and Freedom http://www.libertyaustralia.com.au/

 

Private Criminal Felony Indictment CHO: http://www.vaxrisk.org/VERITAS1.pdf

Glenn Floyd Senate Candidate 2022 http://www.vaxrisk.org/LPOA.pdf  

Pro Bono Advocate Covington V. Covington High Court of Australia http://www.vaxrisk.org/LEAVE.pdf 

Official 22 September 2020 Australian Federal Police Report: http://www.vaxrisk.org/AFP.pdf

Official Hotel Quarantine Inquiry Report: http://www.vaxrisk.org/QUARANTINE.pdf 

Official Hotel Quarantine Inquiry CHO: http://www.vaxrisk.org/CHO.pdf

CHIEF MEDICAL OFFICER FRAUD http://www.vaxrisk.org/COMORBIDFACTS.pdf

Glenn Floyd Pro Bono U.N. Observer-Advocate

 

Slut citat.

Läs mer i den bifogade pdf filen ANDREWS PRESS RELEASE…

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu