• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 190

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 190

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 190

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Och  ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera fakta och bevis delgiver alla i detta massutskick;

SVERIGE GRANSKAS

2021-09-03

 

Rättschef Lars Hedengran, Socialdepartementet, rings upp av professor Björn Hammarskjöld och SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner angående Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

Du läser mer och återhör inspelat samtal i dagens massutskick

 

 

SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart…

 

 

Denna intervju bl.a. om INFORMERAT SAMTYCKE, som alla Sveriges Regioner och staten Sveriges AVSIKTLIGT & PLANERAT UPPSÅTLIGT GROVT BEDRÄGLIGT & VILSELEDANDE undanhållit nationen Sveriges medborgare/invånare i fråga om det medicinska läkemedels experimentet/ genetiska experimentet dvs. injektionerna ”vaccinerna” där nationen Sveriges medborgare/invånare är försöksråttorna, ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens…. 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en MYCKET VIKTIG i artikel 2021-09-04, citat

Kan vi lita på statsepidemiologen?

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE ÄR DOM ANSTÄLLDA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA eller begås grundlagsbrott (se Regeringsformen)?

Missbrukas skattemedel, används skattemedel på ett effektivt sätt för skattebetalarna i nationen Sverige bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

Publicerat 2021-09-03, se videon och läs mer, citat

Jurist Henrik Johansson om rättsövergreppet på Jesper Johansson

Efter att reporter Jesper Johansson friats från misstankar om våldsamt motstånd kommenterar här Jur. kand. Henrik Johansson de märkliga omständigheter som omgärdar rättsprocessen mellan reportern och City Åklagarkammare. Henrik Johansson berättar hur han uppfattar att rättsprocessen omgärdats av flera orättvisor och tar upp hur City Åklagarkammare försvårat tillgänglighet av bevismaterial, hur åtal väcks trots att en fällande dom inte kunnat vara väntat sett till helheten av bevisning och mycket mer som han anser inte gått till på ett rättssäkert sätt.

I intervjun visas videomaterial som inledningsvis undanhölls försvaret och som inte åberopades av åklagare Richard Hoffman. Videomaterialet visades sedermera, trots detta upp i rättssalen av kammaråklagare efter att det kommit till åklagarens kännedom att försvaret ämnade visa upp filmupptagningen från polisens kroppskamera.

https://www.youtube.com/watch?v=oNrjeDMZCac

 

 

SR P1 Fake News om Covid – Läkaren Sture Blomberg och tekn dr Lars Bern bemöter journalisterna i Fjärde Statsmakten 101.

 

 

SOM SYNES PLANERAD KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING

Skadar och dödar verksamhet inom läkarkåren och skolmedicinen och därmed Sveriges alla regioner/fd landstingen är inget nytt, det har alltid beskyddats av det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-04

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/04/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-190/

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 

2021-09-03

Rättschef Lars Hedengran, Socialdepartementet, rings upp av professor Björn Hammarskjöld och SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner angående Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

Regeringen avser att på torsdag 2 september 2021 tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i de behov av åtgärder som framkommit under covid-19-pandemin. Till särskild utredare utses Lars Hedengran.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/utredning-ska-se-over-smittskyddslagen-infor-framtida-pandemier/

Du återhör det inspelade samtalet, se bifogade mp3 filen Rättschef Lars Hedengran……

 

Kontaktuppgifter till Lars Hedengran

08-405 33 98

[email protected]

 

 

Läs också tidigare ingiven skrivelse till

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

Alltså DELGIVNINGS skrivelse som rättschef Lars Hedengran har mottagit sedan tidigare, citat

Från: Lars Hedengran <[email protected]>
Skickat: den 2 september 2021 08:28
Till: [email protected]
Ämne: Läst: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02
Prioritet: Hög

Ditt meddelande
Till: Lars Hedengran
Ämne: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02
Skickat: den 2 september 2021 08:25:57 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien lästes den 2 september 2021 08:27:37 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

Slut citat

 

DIARIENUMMER 31-2020/21.

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

DIARIENUMMER 31-2020/21.

Skrivelsen DELGIVNING… är i laga ordning registrerad av Riksdagsförvaltningens registrator, citat

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2021 13:45
Till: [email protected]
Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej, Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

Slut citat

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Intervju som är MYCKET VIKTIG information och upplysning till nationen Sveriges medborgare

SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart…..

Läs undertexten och lyssna på intervjun med professor Björn Hammarskjöld

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/04/sverige-granskas-bjorn-hammarskjold-avsatt-sveriges-regering-omedelbart/

 

 

 

Lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens…. 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/04/dr-reiner-fuellmich-and-professor-bjorn-hammarskjold-are-interviewed-about-crimes-against-humanity-and-the-nation-swedens-citizens-sverige-granskas/

 

 

 

 

Sveriges Radio ska inte finansieras av skattemedel, Sveriges Radio ingår uppenbart i skolmedicinens och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins marknadsförings arsenal, på skattebetalarnas bekostnad!

 

SKATTEMEDEL STJÄLS AV SVERIGES RADIO

Och detta är uppenbart som synes mycket allvarlig BROTTSMISSTANKE, skattemedel STJÄLS av skattebetalarna, och dessutom säkerställs

 

-       att ”vaccinerna” som BEVISLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare,

 

-       och är ett genetiskt experiment/läkemedels experiment, som marknadsförts och omnämnts som vanliga vaccin,

 

-       som är uppenbart grovt uppsåtligt bedrägligt och grovt uppsåtligt vilseledande, och är som synes en sådan synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke som DET VÄSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN – BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

 

 

Alltså ”vaccinerna” är uppenbart en mycket stor FARA för nationen Sveriges medborgare/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet, en MYCKET allvarlig BROTTSMISSTANKE utifrån att som synes finnes enorma ekonomiska incitament för den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin/skolmedicinen.

 

Se videon och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, publicerad 2021-09-02, citat

SR P1 Fake News om Covid – Läkaren Sture Blomberg och tekn dr Lars Bern bemöter journalisterna i Fjärde Statsmakten 101.

I P1 Morgon med Anna Hernek hängdes Swebbtv med Lars Bern och Sture Blomberg ut som konspirationsteoretiker om vaccinerna.
Vi lyssnar igenom programmet och bemöter påståendena.

I programmet på SR P1 talar ordförande i Svenska Vaccinfabriken AB Matti Sellberg och journalist Åsa Larsson med programledare Anna Hernek om s.k. konspirationsteorier gällande Covid.

 

Läkaren Sture Blomberg och tekn dr Lars Bern bemöter detta.

Vi börjar med ett klipp där olika kommentarer från bland annat Swebbtv, blandas.

LÄS MER OCH SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/383e0ad0-a634-4eba-9845-163e14c2cc63

 

 

 

SOM SYNES PLANERAD KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING

Skadar och dödar verksamhet inom läkarkåren och skolmedicinen och därmed Sveriges alla regioner/fd landstingen är inget nytt, det har alltid beskyddats av det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

Om detta redovisades i DELGIVNING…, som du återigen idag får uppdaterad information om i detta massutskick.

Det som är nytt i denna skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten är att SKOLMECINEN och deras anställda läkare uppenbart tycks gilla läget, efter som dessa inte STOPPAR ”VACCINERNA”, de kan också läsa innantill och finna samma information, fakta och upplysning som delgivits i massutskicken över hela 2020 – 2021 fram till dagens massutskick, och är i lagar ordning registrerade av Socialdepartementets registrator.

Alltså vad som är riktigt ruggigt och dessutom uppenbart är SUPER KORRUPT i denna kriminella skadar och dödar verksamheten är att Socialdepartementet och där anställda tjänstekvinnor/män under ledning av ytterst ansvarig minister sitter på all information, upplysning och FAKTA som dessa sammantaget sedan mycket länge sedanskulle utifrån rättssäker grund ha kunnat STOPPAT ”VACCINERNA”, dvs. om de värnat nationen Sveriges medborgares/invånares LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET!

Erkänt sakförhållande, tills motsatsen bevisats och är ställt bortom allt rimligt tvivel är således att denna skadar och dödar verksamhet hade kunnat STOPPAS FÖR LÄNGE SEDAN, men har så inte gjorts, pga. de enorma ekonomiska intressen som uppenbart finns inom skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins generella och systematiska skadar och dödar verksamhet.

Erkänt sakförhållande är också uppenbart att detta beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, det värsta brottet mot mänskligheten i mänsklighetens historia är uppenbart erkänt sakförhållande, alltså eftersom Sveriges regering och deras medlöpare inte alls STOPPAT ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Erkänt sakförhållande är således att detta globala kriminella förfarande, som dessa uppenbart ingår i, har en världspolitisk global agenda,

-       att ”vaccinerna” uppenbart ska skada och döda mänskligheten, detta erkända sakförhållande har inte motbevisats av Socialdepartementet, Sveriges regering, Sveriges riksdag eller för den delen Sveriges alla Regioners politiker och anställda, ej heller motbevisats av anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner, således erkänt sakförhållande till dess dessa kan motbevisa erkända sakförhållanden, dock senast 2021-09-09, se återigen DELGIVNING….. av 2021.09-02.

 

 

 

 

Publicerat 2021-09-03 citerar lösryckt del ur mycket viktig artikel, läs hela artikeln och se videon, i denna video framkommer bl.a. vad som uttalas av en sakkunnig om de sk ”vaccinerna”, som inte är vacciner, men som är ett icke godkänt experimentellt biologiskt medel,”……

 

Alltså som delgivits om till talmännen i Sveriges riksdag och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter i DELGIVNING…., som du återigen får del av och om i detta massutskick.

 

ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE UNDANHÅLLS RÄTTIGHET TILL ATT KUNNA GE INFORMERAT SAMTYCKE

Alltså Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar uppenbart detta fullständiga vansinne och som synes kriminella verksamhet Dvs. Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner/fd landsting politkerna och deras anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och de anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige synes beskydda att Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och bl.a. svensk lag, bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Allt detta för att det värsta och största bedrägeriet i världshistorien Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare ska, som synes i kriminell verksamhet, verkställas med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, uppenbart erkänt sakförhållande som alla har att förhålla sig till.

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

”Vaccinerna” som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare är bevisligen läkemedels experiment/ genetiskt experiment där nationen Sveriges medborgare/invånare är försöksråttorna, men som Sveriges alla Regioner har marknadsfört och planerat avsiktligt, grovt uppsåtligt bedrägligt och vilseledande som vanliga vaccin!

 

SOM SYNES KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET INOM SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING

SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Alltså det finns synnerligen mycket starka skål och som synes synnerligen avgörande BEVIS för att Sveriges riksdag, Sveriges regering, myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige tillsammans STOPPAR ”VACCINERNA” LÄKEMEDELS EXPERIMENTET & GENETISKA EXPERIMENT ”VACCINERNA” med omedelbar verkan.

Se videon, läs hela artikeln publicerad 2021-09-03 och sprid vidare i alla dina nätverk

“[Pfizer and BioNTech] have been misleading [the] American people to line themselves up, and unfortunately, in some cases, to line themselves [up] with their children to be injected with an unapproved experimental biological agent,”……

Maskinöversättning

”[Pfizer och BioNTech] har vilselett [det] amerikanska folket att ställa upp sig, och tyvärr, i vissa fall, att ställa sig [med] sina barn för att injiceras med ett icke godkänt experimentellt biologiskt medel,”…..

https://www.afinalwarning.com/548668.html

 

Publicerat 2021-09-03 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

WOW! Vaccine-Caused Deaths Reported as ”Un-Vaxxed” COVID Deaths!

The war on the ”unvaxxed” continues! The globalists are hiding the numbers, and actually counting what appear to be vaccine-caused deaths as ”Unvaccinated” COVID deaths, if the patient dies within 14 days of inoculation!

Maskinöversättning

Kriget mot de ”ovaxxade” fortsätter! Globalisterna döljer siffrorna och räknar faktiskt vad som tycks vara vaccin-orsakade dödsfall som ”Ovaccinerade” COVID-dödsfall, om patienten dör inom 14 dagar efter inokulering!

https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en MYCKET VIKTIG i artikel 2021-09-04, citat

Kan vi lita på statsepidemiologen?
För några år sedan – innan den nu aktuella ”pandemin” var aktuell -  så intervjuades statsepidemiolog Anders Tegnell per telefon av Michael Zazzio (som har en sjuksköterskeutbildning i botten, men unik annan medicinsk kompetens också).

Vis av andra erfarenheter från myndighetskontakter, så spelade Michael in hela samtalet – som borde ha sänts omedelbart i SR på bästa sändningstid.

Man får där höra några riktigt häpnadsväckande saker (länk till samtalet sist i artikeln).

När Tegnell får frågan om vad som är Folkhälsomyndighetens uppgift, så blir svaret: ”Vår uppgift är diagnos, inget annat”.

På frågan om myndigheten har något ansvar för befolkningen i Sverige (man pratade först om problemen med Ebola i Afrika), så svarar Tegnell: ”NEJ”.

När Michael Zazzio slutligen kommer in på ämnet kolloidalt silver, så säger Tegnell ordagrant: ”Ja, att det fungerar på de flesta virus är ju känt”. (!!!)

Det som sedan gör Tegnell till en ”dubbel lögnare” är, att han i efterhand dels förnekar, att han sagt detta – och dels påstår att uttalandet var ”taget ur sitt sammanhang” (vilket ju innebär, att han faktiskt ändå erkänner, att han sagt det han sagt!).

Som om inte detta var nog, så gick han sedan ut offentligt och påstod att han flera gånger försökt kontaktat Michael Zazzio för att få denne att ta bort uppgiften från nätet. Sanningen är att han ALDRIG gjorde något försök att kontakta Michael Zazzio – och att han själv gjorde sig okontaktbar i detta ärende!

Hur kan jag nu känna till detta?

Jo, jag råkar känna Michael Zazzio ganska bra. Han gjorde sig faktiskt för ett par år sedan besväret att åka från sitt hem i Hovmantorp i Småland för att besöka mig i lilla Västergrängsjö (han hade nog något annat ärende också).

Men anledningen var också att intervjua mig för tidningen ”2000-talets Vetenskap”, där han var chefredaktör. Resultatet blev också en rejäl artikel i tidningen, där hustrun och jag hade äran att få pryda tidningens omslag.

Sedan blev jag faktiskt hedrad med tidningen pris – 2019 års ”Gnistanpris” – för värdefull opinionsbildning på ett viktigt område.  (Jag känner mig i gott sällskap, eftersom tidigare pristagare var bl.a. Annika Dahlqvist och Lars Bern).

Den uppmärksamme läsaren (om det finns sådana) kanske känner till, att Mizhael Zazzio är delägare i företaget Ionsilver, som bl.a. tillverkar kolloidalt silver. Detta är förstås anledning till misstanke om ”jäv”, men är möjligen också en anledning till att han är så kunnig på området. Och det fråntar i alla fall inte Anders Tegnell från ansvaret för vad han sagt – och för att sedan ha förnekat det!

Jag vill för säkerhets skull också påpeka, att jag inte själv har några ekonomiska intressen i detta företag. Och jag köper själv mina femlitersdunkar med kolloidalt silver hos en lokal leverantör. Hon heter Anita, och jag tror många känner henne.

Men det viktiga i sammanhanget är alltså, att det inspelade samtalet med Anders Tegnell är fullkomligt autentiskt,
inspelat utan avbrott och inte manipulerat på något sätt. Det går säkert att analysera tekniskt och konstatera detta.

 

Men vem skulle göra det, och vad skulle det tjäna till? Alla aktuella myndigheter, och nästan alla läkare har ju bestämt sig för, att kolloidalt silver är en bluff. Inget tycks kunna förändra den bilden.

Och här kan du lyssna till samtalet:

http://www.kolloidaltsilver.me/statsepidemiolog-anders-tegnell-kolloidalt-silver-fungerar-mot-de-flesta-virus/

Slut citat

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7064127/posting/kan-vi-lita-p%C3%A5-statsepidemiologen

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu