• Arkiv

Sveriges Kommuner och Regioner sektionschef Emma Spak uttalar om injektionerna; inte ett medicinskt experiment, men vilka bevis har Emma Spak och Sveriges Kommuner och Regioner som styrker och bevisar detta uttalade att delge nationen Sveriges medborgare?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, [email protected] , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

 

Lyssna på det inspelade samtalet av datum 2021-09-10 med sektionschef Emma Spak

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

Bifogad pdf fil  comirnaty…., till skrivelsen finner du här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Publicerat 2021-09-11, sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

Du kan också läsa nedanstående om Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting, och lyssna på det inspelade samtalet med Emma Spak, genom att klicka på denna länk

 

Sverige Granskas

Använd denna länk när Du sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

-      ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting?

 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

Att DELGIVNINGEN….. är i laga ordning registrerat är ställt bortom allt rimligt tvivel, citat

 

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>

Skickat: den 3 september 2021 13:45

Till: [email protected]

Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]   Slut citat

SVERIGE GRANSKAS

 

Regeringsformen, svensk grundlag, ger vid handen i 1:9

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

Är Emma Spak saklig och opartiskt eller är Emma Spak partisk och osaklig, och undanhåller sanningen, och därmed inte alls är TROVÄRDIG?

 

OM ”VACCINERNA” ENLIGT SKR ”EXPERTEN” SEKTIONSCHEFEN (och skolmedicinske läkaren) EMMA SPAK;

 

I INSPELAT SAMTAL FRAMKOMMER DET;

NEJ DET ÄR INTE LÄKEMEDELSEXPERIMENT

(ca 1:07 in i det inspelade samtalet)

 https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

I det inspelade samtalet, lyssna på det inspelade samtalet, lyssna genom att klicka på den bifogade mp3 filen Emma Spak……..2021 09 10. Fokusera på vad som framkommer ca 1:07 och framledes, där de framkommer NEJ DET ÄR INTE ETT LÄKMEDELSEXPERIMENT.

 

Alltså det framkommer i det inspelade samtalet att Emma Spak fastställer tydligt och klart om ”vaccinerna” ”nej det är inte ett läkemedelsexperiment”, sen förstår förmodligen Emma Spak att hon kan vara inspelad och Emma Spak gör allt hon kan för att komma ur samtalet med floskler och som synes rena lögner, du förstår strax mera.

 

Vid spridning av det inspelade samtalet vänligen men bestämt uppgiv tydligt källan; SVERIGE GRANSKAS och inspelare av samtalet Ulf Bittner

 

Emma Spak uppfattas bli väldigt spak, och vänder och vrider på tungan i munnen, en konst som synes väldigt många makt- och myndighetsmissbrukare i Sveriges är synnerligen stora experter på, du förstår mer efter att lyssnat på det inspelade samtalet här ovan omnämnt.

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, [email protected] , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

 

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak är numera Sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Komuner och Regioner, SKR.

Emma Spak

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html

 

FAKTA; Du kan själv läsa vad som gäller om ”vaccinerna” i bifogade Word filen DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02

 

Citerar ur det dokumentet, se sidan 5, där finns också källhänvisning, citat

Beviset för att man medverkar i en randomiserad placebokontrollerad observationsblindad studie när man injicerar sig med det DNA-förändrande experimentella läkemedlet Comirnaty. Studien pågår till december 2023.

 

På sidan 19 kan man läsa:

Där står i klartext att detta är ett försök som avslutas dec 2023. Och att de har en randomiserad placebogrupp. Det förklarar varför inte alla blir sjuka.

Men för varje boosterdos som de tar så ökar risken. Man kan inte spela rysk roulette hur många gånger som helst utan att skjuta sig i skallen.

Slut citat

 

Du kan också läsa i Word filen, sidan 6, citat

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

OBS! PDF filen bifogas också som bifogad PDF filen comirnaty……

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

 

På grund av detta undanhållande kan ingen av nationen Sveriges medborgare avge INFORMERAT SAMTYCKE, och detta strider bevisligen mot svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Allmänheten och därmed skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare kan skäligen kräva

-       att sanningen och verkligheten kommer allmänheten till del mycket skyndsamt och

-       att ”vaccinerna” som är ett läkemedelsexperiment/genetiskt experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, som bevisligen är försöksråttorna i detta medicinska experiment, som det undanhållits om av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting, de har marknadsfört detta medicinska experiment som vanliga vaccin, vilket ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Bevisbördan att BEVISA det motsatta ägs av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting och dessutom av Sveriges Riksdag, se i den delen den bifogade Word filen DELGIVNING…..

 

Du kan även läsa mer i den delen här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VÄNLIGEN ANGE KÄLLAN;  SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Du kan också läsa ovanstående om Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting, och lyssna på det inspelade samtalet med Emma Spak, genom att klicka på denna länk

Sverige Granskas

Använd denna länk när Du sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu