• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 197

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 197

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 197

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Korthuset faller samman totalt, GLOBALT MEDICINSKT TYRANNI, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och det värsta bedrägeriet i Sveriges historia och uppenbart är att detta medicinska experiment skadar och dödar nationen Sveriges medborgare

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, [email protected] , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

-      ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

 

På grund av detta undanhållande kan ingen av nationen Sveriges medborgare avge INFORMERAT SAMTYCKE, och detta strider bevisligen mot svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting?

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

Publicerat 2021-09-10 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Two Republican Senators Call for Fauci’s Arrest After FOIA Docs Prove He Engineered and Released Covid-19

https://banthis.tv/watch?id=613a97836a667e17f16deb46

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-11

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-197/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Ytterliga mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

Du kan också läsa nedanstående om Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting, och lyssna på det inspelade samtalet med Emma Spak, genom att klicka på denna länk

Sverige Granskas

Använd denna länk när Du sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

-      ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting?

 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

Att DELGIVNINGEN….. är i laga ordning registrerat är ställt bortom allt rimligt tvivel, citat

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>

Skickat: den 3 september 2021 13:45

Till: [email protected]

Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]   Slut citat

SVERIGE GRANSKAS

Regeringsformen, svensk grundlag, ger vid handen i 1:9

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

Är Emma Spak saklig och opartiskt eller är Emma Spak partisk och osaklig, och undanhåller sanningen, och därmed inte alls är TROVÄRDIG?

OM ”VACCINERNA” ENLIGT SKR ”EXPERTEN” SEKTIONSCHEFEN (och skolmedicinske läkaren) EMMA SPAK;

 

I INSPELAT SAMTAL FRAMKOMMER DET;

NEJ DET ÄR INTE LÄKEMEDELSEXPERIMENT

(ca 1:07 in i det inspelade samtalet)

 

I det inspelade samtalet, lyssna på det inspelade samtalet, lyssna genom att klicka på den bifogade mp3 filen Emma Spak……..2021 09 10. Fokusera på vad som framkommer ca 1:07 och framledes, där de framkommer NEJ DET ÄR INTE ETT LÄKMEDELSEXPERIMENT.

 

Alltså det framkommer i det inspelade samtalet att Emma Spak fastställer tydligt och klart om ”vaccinerna” ”nej det är inte ett läkemedelsexperiment”, sen förstår förmodligen Emma Spak att hon kan vara inspelad och Emma Spak gör allt hon kan för att komma ur samtalet med floskler och som synes rena lögner, du förstår strax mera.

 

Vid spridning av det inspelade samtalet vänligen men bestämt uppgiv tydligt källan; SVERIGE GRANSKAS och inspelare av samtalet Ulf Bittner

 

Emma Spak uppfattas bli väldigt spak, och vänder och vrider på tungan i munnen, en konst som synes väldigt många makt- och myndighetsmissbrukare i Sveriges är synnerligen stora experter på, du förstår mer efter att lyssnat på det inspelade samtalet här ovan omnämnt.

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, [email protected] , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

 

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak är numera Sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Komuner och Regioner, SKR.

 

Emma Spak

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html

 

FAKTA; Du kan själv läsa vad som gäller om ”vaccinerna” i bifogade Word filen DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02

 

Citerar ur det dokumentet, se sidan 5, där finns också källhänvisning, citat

Beviset för att man medverkar i en randomiserad placebokontrollerad observationsblindad studie när man injicerar sig med det DNA-förändrande experimentella läkemedlet Comirnaty. Studien pågår till december 2023.

 

På sidan 19 kan man läsa:

Där står i klartext att detta är ett försök som avslutas dec 2023. Och att de har en randomiserad placebogrupp. Det förklarar varför inte alla blir sjuka.

Men för varje boosterdos som de tar så ökar risken. Man kan inte spela rysk roulette hur många gånger som helst utan att skjuta sig i skallen.

Slut citat

 

Du kan också läsa i Word filen, sidan 6, citat

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

OBS! PDF filen bifogas också som bifogad PDF filen comirnaty……

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

På grund av detta undanhållande kan ingen av nationen Sveriges medborgare avge INFORMERAT SAMTYCKE, och detta strider bevisligen mot svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

Allmänheten och därmed skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare kan skäligen kräva

-       att sanningen och verkligheten kommer allmänheten till del mycket skyndsamt och

-       att ”vaccinerna” som är ett läkemedelsexperiment/genetiskt experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, som bevisligen är försöksråttorna i detta medicinska experiment, som det undanhållits om av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting, de har marknadsfört detta medicinska experiment som vanliga vaccin, vilket ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Bevisbördan att BEVISA det motsatta ägs av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting och dessutom av Sveriges Riksdag, se i den delen den bifogade Word filen DELGIVNING…..

Du kan även läsa mer i den delen här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VÄNLIGEN ANGE KÄLLAN;  SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Du kan också läsa ovanstående om Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting, och lyssna på det inspelade samtalet med Emma Spak, genom att klicka på denna länk

Sverige Granskas

Använd denna länk när Du sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

 

 

YTTERLIGARE MER SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

Publicerat 2021-09-10

Portugal, och nu Sverige, förbjöd resenärer från Israel, den mest vaccinerade nationen på Jorden

Efter Portugal har nu Sverige blivit den andra europeiska nationen som förbjuder resenärer från den mest vaccinerade nationen Israel. Sverige förbjöd också inresa från USA, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nord Makedonien.

Sverige blev det andra EU-landet som förbjöd israeliska invånare att komma in på grund av en ökning av covid-19-fall i Israel, trots att landet är ett av de mest vaccinerade länderna i världen.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://bakomkulisserna.biz/2021/09/10/portugal-och-nu-sverige-forbjod-resenarer-fran-israel-den-mest-vaccinerade-nationen-pa-jorden/

 

 

 

 

 

Det kom ett mail som Du får del av, citat

Kari Hejt som listas som en av ledarna i Graphene flagship är involverad i många olika grafen projekt, han är bra att söka på. Han är anställd på Chalmers.

https://graphene-flagship.eu/collaboration/about-us/meet-the-team/executive-board/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293811/

 

Företaget Versarien tillverkar Graphene och Kari Hjelt är inblandad även här. Här kan man hitta en kopia av ett avtal mellan Versarien och en turkisk forskare som har forskat kring och kommit fram till att Graphene kan användas som botemedel mot covd-19.

https://www.investegate.co.uk/versarien-plc–vrs-/rns/sars-cov-2-inhibition-by-graphene—metal-oxides/202011180700076457F/

https://www.directorstalkinterviews.com/versarien-plc-forms-the-versarien-graphene-advisory-panel/412861813

 

”The solution described in Proceedings of the National Academy of Sciences combined HA with a chemical called graphene oxide.” anges i artikeln nedan

https://www.cambridge-news.co.uk/news/local-news/covid-treatment-nasal-flu-spray-20518864

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8106907/

https://trialsitenews.com/university-of-oxford-investigates-safety-of-nasal-administration-of-chadox1-ncov-19-the-covid-19-vaccine-candidate/

https://statnano.com/technology-against-covid-19-nano-insights

Slut citat

 

 

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-09-11 en artikel som är av mycket stort allmänt intresse, läs den och sprid vidare, citat

Om ÖPPNA BREV – och dödlig desinformation


Jag har nu under några år skrivit ”öppna brev” till myndigheter, till enskilda ”experter” på det medicinska området – och till mainstream media. Till de senare räknar jag självklart Dagens Nyheter.

De flesta av mina brev har förbigåtts med tystnad, och de svar jag undantagsvis fått har mest varit av typen ”goddag yxskaft”, d.v.s. de har svarat på något helt annat än det jag frågat om – eller haft synpunkter på något helt annat än det jag framfört.

För nästan 1½ år sedan skrev jag till Dagens Nyheter, med anledning av ett riktigt eländigt och okunnigt inlägg i tidningen (Länk till brevet sist i denna artikel).

På sistone har jag tyvärr kunnat konstatera, att DN:s vetenskapliga nivå på det aktuella området inte höjts det minsta! Med sorg i hjärtat tvingas jag konstatera, att när jag inte längre eldar med ved, så behöver jag inte längre DN. Tidigare var den ganska omfångsrika publikationen mycket användbar, när jag gjorde upp eld i vedpannan.

En förmildrade omständighet var tidigare också vissa intressanta inlägg bl.a. om konst och litteratur – vilka fortfarande förekommer. Men den totalt ovetenskapliga desinformation tidningen nu ägnar sig åt, i ett ämne som har global betydelse, överskuggar nu helt dessa förmildrande omständigheter.

Jag skulle inte vilja umgås privat med mördare, rånare, barn- och kvinnomisshandlare och ekonomiska bedragare i miljardklassen – bara för att de kanske skrev fina dikter eller målade vackra tavlor!

När nu fenomenet ”Covid-pandemin” behandlas dagligen i olika sammanhang, och hela samhället påverkats dramatiskt – varje dag – så skulle man önska, att en publikation som DN kunde anstränga sig litet extra för att ta reda på fakta i ärendet! En gång i världen beskrevs ju pressen som den ”tredje statsmakten”, vars uppgift var att granska de ekonomiska och politiska makthavarna i samhället. Det var en viktig uppgift!

I dag har åtminstone DN – och de flesta andra mainstream media – nästan totalt övergivit denna uppgift. Nu använder man i stället sin oerhörda makt till att kväva all diskussion i viktiga ämnen – och okritiskt uppträda som den ekonomiska maktens megafoner.

I dag censurerar man alltså alla som framför minsta kritik mot den massvaccination som just nu pågår! Och man agerar kraftfullt för att i princip alla skall ”vaccineras” (med något som ABSOLUT INTE ÄR VACCINER). Det är fullständigt häpnadsväckande – och en skam för framför allt en publikation som DN – med stor spridning, och till synes stor trovärdighet (oförtjänt!).

Men för att detta inte skall bli för långt, så vill jag försöka sammanfatta situationen i några punkter.

Covid-19 (viruset SARS-CoV-2) är ungefär lika dödligt som ett vanligt influensavirus – och närmast ofarligt för i övrigt friska personer under 50 år.

Viruset klaras enkelt av med det beprövad läkemedlet Hydroxiklorokin, särskilt om det ges tidigt, och i kombination med zink.

Ett annat effektivt och beprövat medel är Ivermectin. Som profylax  (förebyggande medel) är det oerhört effektivt, men även i senare skeden av en infektion.

Båda dessa medel förbjöds, när man upptäckte att de var effektiva mot Covid-19.

Rejäla doser vitamin D3 minskar drastiskt risken för allvarliga följder av Covid-19 – och andra infektioner.

Tillräckligt höga doser av C-vitamin motverkar i princip alla infektioner.

Båda dessa vitaminer (fast D3 är egentligen ett hormon) är absolut väsentliga för ett optimalt fungerande immunförsvar.

Anmärkningsvärt nog har Läkemedelsverket VARNAT för samtliga nämnda ämnen!

De inledningsvis ganska höga dödstalen i Covid-19 berodde på felbehandling – eller frånvaro av behandling. Det viktiga är omedelbar behandling – i stället för att vänta tills inläggning för intensivvård blir nödvändig! Dessutom fick samtliga, som fått diagnosen Covid-19 en tid före dödsfallet, dödsorsaken registrerad som Covid-19 – oavsett vad den verkliga dödsorsaken var!

De injektioner man nu kallar vaccin ÄR INGA VACCINER! De är närmast att betrakta (och troligen utvecklade som) biologiska vapen. Och via de ”spikeproteiner de innehåller (och får kroppens celler att själva tillverka) skadas människor svårt (och ibland dödligt) genom att de fäster vid blodkärlens endotel (inre väggar), där de åstadkommer mikroskopiskt små blodproppar. När dessa uppkommer i hjärta, hjärna, lungor och andra vitala organ, kan resultatet förstås bli dramatiskt.

Vi kan sannolikt det närmaste året förvänta oss kraftigt ökad förekomst av neurologiska sjukdomar som ALS, Parkinson, Epilepsi, Alzheimer och den mänskliga formen av ”galna ko-sjukan” (Creutzfeldt-Jacobs sjukdom) mm.

Svårartade inflammationer i hjärtsäcken eller hjärtmuskeln har redan noterats – framför allt hos yngre män.

Och eftersom hjärtat inte har samma regenerationsförmåga som andra organ, riskerar de att för resten av livet få en nedsatt hjärtfunktion.
Det som nu framförs – att det är de ovaccinerade som driver fram fler och farligare mutationer av det aktuella viruset – är en total lögn!

All tidigare erfarenhet visar motsatsen! Det är vacciner – som inte dödar den patogena mikroben (t.ex. virus) – som genom välkända, generella biologiska funktioner just tvingar dessa att mutera till mer ”effektiva” varianter, som också ”klarar av” ett sådant vaccin!

Mitt brev till DN den 20 april 2020:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6900701/posting/%C3%B6ppet-brev-till-dagens-nyheter

 

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7066160/posting/om-%C3%B6ppna-brev-och-d%C3%B6dlig-desinformation

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON

FAKTA PUBLICERAT 2021-09-10 se videon om ca 16 minuter, bl.a. om MEDICINSK TYRANNI, och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

AUSTRALIA – Historic Supreme Court Lawsuit Filed, Attorney Speaks Out

Matthew Hopkins is an Australian attorney who has filed an historic lawsuit in the Supreme Court of New South Wales.

The lawsuit targets the tyrants responsible for implementing the New World Order down under, the prototype for the West!

https://rumble.com/vmbv2r-australia-historic-supreme-court-lawsuit-filed-attorney-speaks-out.html

 

 

MÅSTE SES VIDEON

FAKTA PUBLICERAT 2021-09-10 citat

BOMBSHEL Exposure! ICU Nurse Says Hospital Set to Deny Care to Unvaccinated!

Chelsea Walls, BSN, has been working with COVID patients from the beginning, and she joined Stew to

DEBUNK all of the LIES we have been told by the CRIMINAL ‘media’!

https://rumble.com/vmbuxf-bombshel-exposure-icu-nurse-says-hospital-set-to-deny-care-to-unvaccinated.html

 

 

Det kom ett mail som Du får del av, citat

Tackar Miranda Mirre för denna!

 

Öppet brev till Peter Wolodarski:

När jag postade den här artikeln på min sida skrev en av mina vänner: ”Peter är ett

samhällsproblem”, och jag kan bara hålla med.

 

Peter, jag hoppas för din skull att du bara är gravt miss-informerad, vilket i sig är en styggelse, men skulle kunna vara en förmildrande omständighet. Det är dock mer troligt att du vet precis vad du gör, och vad din text kommer att bidra till, och då vill jag bara säga att vi är många som ser dig och kommer ihåg ditt namn.

Problemet är att du har en av Sveriges största plattformar för information och att det du nu skriver allvarligt riskerar att söndra Sverige, så länge inte folk börjar tänka till lite själva.

 

Jag vill ställa några frågor till dig för att kolla av hur mycket du vet om det du pratar om.

 

QUIZ till Peter Wolodarski:

 

Svara gärna med en artikel i DN, så att svenska folket får svar på sina frågor.

 

1. Är ”vaccinerna” riktiga vacciner i ordets traditionella bemärkelse? Om inte, varför använder du det ordet? Borde inte en ”journalist” vara lite mer noggrann och precis med definitioner?

 

2. Hur många allvarliga biverkningar har dessa injektioner hittills skapat, och hur stort mörkertal finns det kring biverkningsrapportering? Vad innebär en allvarlig biverkning?

 

3. När tänkte du som journalist bli nyanserad och börja intervjua de 5000 människor i Sverige som lider av livshotande eller invalidiserande men av dessa injektioner? (de närmar sig nu uppemot hälften av det antal som påstås ha dött med Covid-19).

 

4. Vet du om etikprövningsmyndigheten har gjort någon etikprövning innan massvaccinationerna startade?

 

5. Vilken känd svensk immunolog som arbetat med att framställa vaccin är starkt emot massvaccinering i en pandemi, på grund av att det skapar fler mutationer om man pressar viruset i en situation med intensiv smittspridning? Vilken känd person som har arbetat på Pfizer som vice VD säger samma sak? Hade den svenska immunologen rätt när hon avrådde från massvaccinering under svininfluensan för drygt 10 år sedan?

 

6. Hur många personer under 70 år har dött MED covid-19 i Sverige? Hur många av dessa dog AV Covid-19? Hur många av dessa har blivit feldiagnosticerade med Covid-19 i stället för influensa? Hur många under 70 år har fått biverkningar av vaccinet?

 

7. Vilket ger bäst skydd, genomgången infektion eller ”vaccination”? Ledtråd: En studie från Israel, publicerades i veckan i alla svenska medier. Hur många av dem som du nu hetsar till vaccination är redan immuna med livslång T-cellsimmunitet? Om det skulle visa sig om några år att vaccinerna inte fungerar eller leder till för många dödsfall, hur ska de drabbade kompenseras?

 

8. Hur skulle ett vaccinpass se ut i praktiken? Skulle det involvera rätten att visa upp genomgången infektion och T-cellsimmunitet? Varför inte?

 

9. Hur mycket data måste man lämna ifrån sig till vaccinpass-appen. Hur ser det finstilta ut? Hur håller det rent juridiskt? Kommer appen få tillgång till telefonens mikrofon, datainsamling om personens digitala fotavtryck, avlyssning av chattar och samtal etc.? På vilket sätt skiljer det sig från Kinas Social Credit System?

 

10. Hur många inrättningar skulle tillåtas använda vaccinpass? Var går gränsen för hur mycket man kan inskränka människors frihet utan att bryta mot mänskliga rättigheter?

 

11. Pandemin har inte lett till någon betydande överdödlighet, så varför ska vi ha ett hälsopass för just den här luftvägsinfektionen? Finns det en risk att fler sjukdomar skulle kunna adderas och att det blir ett stort intrång i den personliga integriteten att behöva visa upp sin hälsostatus?

 

12. Vem i Sverige kontrollerar innehållet i ”vaccinerna” och ser till att de stämmer överens med det innehållet som har godkänts, med hjälp av stickprover och mikroskopanalyser? Varför har Läkemedelsverket gett dispens för t.ex. Pfizer att slippa skicka med bipacksedel för Comirnaty?

 

13. Finns det någon etisk granskning av mRNA-vacciner i nuläget? Finns det en juridisk grund för att indirekt tvinga människor att injicera sig med genmanipulerat mRNA?

 

14. Hur många av de personer du kallar vaccinvägrare har blivit avrådda av sin läkare att ta ”vaccin” på grund av olika medicinska orsaker, eller har redan en t-cellsimmunitet? Hur vet du att det finns människor som saknar legitim anledning att inte ”vaccinera sig”?

 

15. Vad innebär flockimmunitet, egentligen? Har naturlig flockimmunitet tagits bort från WHO:s webbsida och ersatts av flockimmunitet med vacciner? Varför i så fall? Finns det ekonomiska motiv bakom? Hur stor procent måste vara vaccinerade för att vi ska anses ha flockimmunitet i Sverige? För just nu är 70% fullvaccinerade i Sverige, och då tycker du ändå inte att det räcker?

 

16. Är WHO en neutral organisation? Vem eller vilka är WHO:s största finansiärer i skrivande stund? Hur lämpligt är det att Sverige följer alla direktiv från WHO? Vilken visselblåsare har vittnat om korruption inom WHO, och vilken biljardär har försökt köpa in sig som ett medlemsland i organisationen nyligen?

 

17. Har du, Peter Wolodarski, aktier i något vaccinbolag? Tjänar du något personligen på att skriva din text?

 

18. Tar DN emot bidrag från någon som är kopplad till vaccinindustrin?

 

19. Finns det något vetenskapligt hållbart bevis på att restriktionerna har fungerat?

 

20. Är det tekniskt möjligt att vaccinera bort ett luftvägsvirus i form av ett coronavirus? Har du bevis på att det går, och finns det någon punkt när viruset kommer att sluta mutera?

 

21. Du skriver i din artikel: ”Ingen visste hur länge pandemin skulle pågå. Ingen kunde med säkerhet säga vilka länder som hade de bästa strategierna för att begränsa coronaviruset. Men framför allt saknades fortfarande ett effektivt medicinskt skydd mot sjukdomen.” Detta är en ren lögn. Vilka mediciner och vitaminer har läkare världen över efterfrågat att kunna använda för att behandla sjukdomen? Varför har dessa läkemedel förbjudits i Sverige? Vet du det?

 

22. Hur länge ska vi ha dessa vaccinpass? Finns det någon risk att de blir permanenta?

 

23. Du ger utrymme i DN till vårdpersonalens personliga åsikter om att människor inte ”vaccinerat” sig. Hade du gett samma utrymme för moraliserande kring människor som har valt att ta droger, dricka alkohol eller köra för fort? Ska vi sluta ge sjukvård till människor som äter ohälsosamt eller inte kan visa upp att de har gymmat fem dagar i veckan också?

 

24. Du skriver att vi måste börja vaccinera barn. Samtidigt skriver du ”Det höga förtroendet för grundläggande samhällsinstitutioner är en svensk guldreserv.” Något du inte själv verkar leva efter, eftersom du misstror Folkhälsomyndigheten, som hittills har gjort bedömningen att barn inte drar tillräckligt stor nytta av att vaccineras eftersom risken för dem att bli allvarligt sjuka är liten. Varför anser du då att man ska vaccinera barnen? Kan vi dra någon lärdom av vad som hände vid svininfluensan?

 

25. Varför har debatten kring massvaccinationen varit ensidig och propagandaliknande?

 

Tack Miranda Mirre för att du belyser verkligheten så bra.

 

Slut citat

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu