• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 199

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 199

 

 

 

 

Bifogade filer till dagens massutiskick, som inte är publicerade på FRIHET SVERIGE, och där under SVERIGE GRANSKAS fliken,

 

 https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

  https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-4/ 

 

finner du här

 

COVID-19 _vacciner_ är genterapi

 

COVID-19 ‘Vaccines’ Are Gene Therapy

 

 21-09-11. Vitskrift om den så kallade pandemin

 

Diktcykel om Corona av Gunnar Söderberg

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02 ok

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12 fk

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 199

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

mRNA ”vacciner” skapade av Moderna och Pfizer är genterapier.

De uppfyller alla definitioner av genterapi och ingen av definitionerna för ett vaccin.

 

 

 

 

DET MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA” SKA SÅKLART STOPPAS!

 

Alla Sverige Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner har att säkerställa KOMPTENS, du förstår strax mer, sprid detta till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, och alla anställda läkare, sjuksköterskor och de ansvariga arbetsgivarna, som uppenbart sprider de LIVSFARLIGA ”vaccinerna”/biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten, ca 7 minuters video som såklart alla nationen Sveriges medborgare ska se.

Publicerat 2021-09-13

CHOCK STUDIE! Vaccinerade 27 gånger mer sannolikt att få covid

SHOCK STUDY! Vaccinated 27 Times More Likely To Catch COVID

https://banthis.tv/watch?id=613f9ce113839c20f6a81e1e

 

 

 

 

 

Du får del av vad som skickades ut redan igår i mail till följande mottagare, citat

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 september 2021 18:39
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘Lennart Matikainen’ <[email protected]>; ‘Michael Oddane’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Börje Peratt’ <[email protected]>; ‘Join Light On Conspiracies’ <[email protected]>
Ämne: Till Frihet Sverige och övriga mottagare av denna kommunicering

 

FRIHET SVERIGE

Samuel och Marianne

Kommer i morgondagens massutskick, om ni publicerar redan ikväll skicka länken så lägger jag med den i massutskicket

 

SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA får del av detta i massutskicket imorgon, tillsammans med stora delar av Sverige, fria/alternativa internetmedia får kopia och del av detta redan nu, även bloggarna Lars Bern och SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, ja ni ser själva vilka som får kopia

 

 

Inspelat samtal med Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige ledamot Ann-Marie Johansson 2021-09-13, lyssna på bifogade mp3 filen Ann-Marie……

 

 

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.&nb…

Källa till bilden med Ann-Marie Johansson

https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Primarvarden-i-Jamtland-far-standardiserade-vardfloden/

 

 

 

Alltså där denne ”fullblodspolitiker” Ann-Marie Johansson delger i det inspelade samtalet av 2021-09-13

  • att ”vaccinerna” INTE ÄR ETT MEDICINSKT EXPERIMENT,

vilket det bevisligen uppenbart är, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, och där försöksråttorna är nationen Sveriges medborgare/invånare, läs mer i den delen i de bifogade PDF filerna DELGIVNING…… , och Till Sveriges alla Regioner och….., och comirnaty……

 

Regionfullmäktiges ledamoten Ann-Marie Johansson

direktkontakt, telefon nr 0703-11 45 30 och e-post  [email protected]

Ytterligare mera om denne Ann-Marie Johansson, läs den bifogade filen Inspelat samtal med Region Jämtland Härjedalen………..

 

Slut citat

 

 

FRIHET SVERIGE

https://www.frihetsverige.se/

Har publicerat det inspelade samtalet, texten och de bifogade filerna, du finner det här

 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-4/

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

I Danmark så har tre gånger fler människor dött av vaccinerna än av själva virusinfektionen. Som synes är det lika illa i Sverige, men det döljer myndigheter och media. FAKTA redovisas i artikel publicerat 2021-09-10, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

CORONA: TRE GÅNGER FLER DÖDA AV VACCINERNA ÄN AV VIRUSET

Mer än tre gånger fler danskar har dött av covid-19-vaccinerna än av covid-19-sjukdomen, visar en ny undersökning.

 

Enligt officiella siffror har det totalt varit 2 604 coronarelaterade dödsfall i Danmark. Siffran inkluderar dödsfall hos personer som testade positivt i PCR under tiden fram till eller omedelbart efter dödsfallet, oavsett de verkliga dödsorsakerna. Det faktiska antalet dödsfall på grund av det nya coronaviruset är förmodligen mycket lägre.

Som jämförelse visade tillgång till dokument från Statens Seruminstitut den 11 maj 2021 att det har skett 4 415 covid-19-vaccinrelaterade dödsfall sedan vaccinationsprogrammet startade den 27 december 2020.

 

4 415 dödsfall under 4 månader ger en dödlighet på 981 dödsfall per md. Om vi ​​gör en direkt extrapolering fram till idag, 4 månader senare, ger det 3 924 extra dödsfall och ett totalt antal covid-19-vaccinrelaterade dödsfall på 8 339 .

 

Om du är en vaccinsupportör kanske du vill svara på detta genom att hävda att det inte är säkert att alla 8 339 har dött till följd av vaccinet. Det stämmer, precis som det inte är säkert att de 2 604 dog till följd av det nya coronaviruset.

 

I frånvaro av en riktig differentialdiagnos, är det rimligt att använda samma tillvägagångssätt i räkningen av korona- relaterade och vaccin- relaterade dödsfall, respektive. Förfarandet är helt enkelt att kontrollera om det finns antingen ett positivt PCR -testresultat eller vaccination. De råa siffrorna visar en bild av att det är mycket farligare att vaccinera sig mot coronavirus än att bli smittad med coronavirus.

En kopia av detta uttalande har skickats till arméns underrättelsetjänst.

 

 

Tillägg kl 18:30:

Coronarelaterad dödsgrad på 2 604 dödsfall under 20 månader (från januari 2020 till och med augusti 2021), motsvarande 130 dödsfall per md . Den vaccinrelaterade dödligheten på 981 dödsfall per md . är alltså mer än 7 gånger högre.

DELA DETTA:

 

https://perbraendgaard.dk/2021/09/10/corona-tre-gange-flere-doede-af-vaccinerne-end-af-virusset/

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-14

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Ytterligare mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

Läs Gunnar Söderbergs mycket viktiga, och sprid vidare, citat

VITSKRIFT OM DEN SÅ KALLADE PANDEMIN

Läs denna vitskrift, bifogas som bifogad PDF fil

Läs också Gunnar Söderbergs Diktcykel om Coronan…, bifogas som PDF fil

 

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs den och sprid vidare

Begäran om att Sjukhusläkaren omedelbart drar tillbaka sin rekommendation om vaccinpass då den är grundlagsstridig

https://humanismkunskap.org/2021/09/13/begaran-om-att-sjukhuslakaren-omedelbart-drar-tillbaka-sin-rekommendation-om-vaccinpass-da-den-ar-grundlagsstridig/

 

 

 

 

Publicerat 2021-09-13 av sakkunnige världskände dr Mercola

Maskin översättning av mycket viktig FAKTA artikel om de sk ”vaccinerna”, som inte är som vanliga vaccin, som de uppsåtligt och grovt bedrägligt marknadsförts som av alla Sveriges Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi

 

mRNA ”vacciner” skapade av Moderna och Pfizer är genterapier.

De uppfyller alla definitioner av genterapi och ingen av definitionerna för ett vaccin.

 

Detta är viktigt eftersom du inte kan ge en genterapi mot COVID-19 mer än att du kan tvinga hela befolkningen att genomgå genterapi för en cancer som de inte har och kanske aldrig riskerar att mRNA innehåller genetiska instruktioner för framställning av olika proteiner. mRNA ”vacciner” levererar en syntetisk version av mRNA till dina celler som bär instruktionen att producera SARS-CoV-2 spikproteinet, antigenet, som sedan aktiverar ditt immunsystem för att producera antikroppar

 

Den enda som gynnas av ett ”mRNA” -vaccin är den vaccinerade individen, eftersom allt de är avsedda att göra är att minska kliniska symptom i samband med S-1-spikproteinet. Eftersom du är den enda som kommer att dra nytta av det, är det ingen mening att kräva att du accepterar riskerna med terapin ”till det större bästa” i ditt samhälle

 

Eftersom ”vacciner” från mRNA inte uppfyller den medicinska och/eller juridiska definitionen av ett vaccin – åtminstone inte förrän CDC omdefinierat ”vaccin” – är marknadsföringen av dem som sådan en bedräglig praxis som bryter mot lagen som reglerar reklam för medicinsk praxis.

 

SARS-CoV-2 har inte ens bevisats vara orsaken till COVID-19. Så en genterapi som instruerar din kropp att producera ett SARS-CoV-2-antigen-det virala spikproteinet-kan inte sägas vara förebyggande mot COVID-19, eftersom de två inte har visat sig ha orsakssamband

 

LÄS HELA ARTIKELN, bifogas som bifogad PDF fil, på svenska och originalet på engelska, se bifogade PDF filerna COVID-19…….

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/13/mrna-vaccine-gene-therapy.aspx?ui=074606fd3681e8627a20bb0b1b0a99549e0ac7722f46b0c51e7f8fd3cb3b60ee&sd=20081210&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art3ReadMore&cid=20210913_HL2&mid=DM984876&rid=1262638652

 

 

 

 

Minns DU, annars påminns Du om tidigare ”vaccin” bedrägeri!

Alltså historien upprepar sig  2020 – 2021 med ”vaccinerna” och biovapnen som Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, men denna gång 2020-2021 är skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet ”ännu effektivare”!

 

Alltså det medicinska experimentet, som ”vaccinerna” bevisligen är, har BEDRÄGLIGT UPPSÅTLIGT LURATS PÅ MED UPPSÅT mänskligheten och nationen Sveriges medborgare! Nationen Sveriges medborgare är uppenbart inte alls informerade och upplysta om att de ingår i ett medicinskt experiment som försöksråttor, det medicinska experimentet avslutas först enligt planerat år 2023.

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, läs också undertexten till videon, citat

The swine flu fraud of 1976, on 60 Minutes

https://www.youtube.com/watch?v=IG6I5dn0b3k

 

 

 

 

Det kom ett mail som du får del av, en video som har i skrivande stund 3 613 187 visningar på YouTube, se den, citat

425,000 AMERICANS MANSLAUGHTERED BY ANTHONY FOUCI !

https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM&t

Slut citat

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu