• Arkiv

MEDICINSKT EXPERIMENT ”Det största medicinska experimentet någonsin” — ”Vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Den här VIDEON och artikeln, videon finner Du i artikeln, ska alla läsa,  SE VIDEON, sen sprider DU artikeln vidare i alla dina nätverk och skickar den till Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner, dessutom till Sveriges Riksdag och där talmannen, som ska säkerställas distribuera artikeln till Sveriges Riksdags alla riksdagsledamöter, e-post adresserna får DU här nedan, men först artikeln, citat

 

 

 

 

”Det största medicinska experimentet någonsin”

 Julia Caesar  EtikGlobalismHälsaInrikespolitikJournalistikMediaMedicinVetenskap  26 juni, 2021 6 minuter

 

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

 

Mannen som säger det här heter Roger Hodkinson och är en extremt välmeriterad patolog i Alberta, Kanada. Här intervjuas han av Del Bigtree som driver sajten The Highwire.

 

Om du bara ska se en enda video om Covid-19 och så kallade ”vacciner” rekommenderar jag den här. Den är upplysande, saklig och ärlig.

 

”Det finns ingen evidens över huvud taget i den medicinska litteraturen för de ingrepp som görs i namn av Covid-19: ansiktsmasker, lock downs, social distansering med mera” säger doktor Roger Hodkinson. Han beskriver det som sker som ”masshysteri”.

 

”Vi bör behandla Covid-19 som en vanlig säsongsinfluensa, med respekt och varsamhet och i synnerhet skydda de äldre. Politikerna leker med medicin, och det är extremt farligt. De ska hålla sig till sitt eget område, de vet ingenting om medicin.”

 

”Det är ett massivt bedrägeri som pågår, den ena lögnen staplas på den andra utan slut, och nu handlar det om tvång när man försöker pressa människor att vaccinera sig. Det är en mardröm. Det som sker är så galet att det inte ens går att använda som filmmanuskript. Befolkningen låter sig dras med, för den får ingen korrekt information om risker. Läkarnas röster har systematiskt tryckts ned.”

 

Doktor Roger Hodkinson uppmärksammar särskilt risken för infertilitet hos både män och kvinnor, eftersom spikproteiner går ut i blodbanorna, passerar blod-hjärnbarriären och lagras i vartenda organ i kroppenLäckta rapporter från vaccintillverkaren Pfizer visade nyligen att den största inlagringen av spikproteiner sker i äggstockarna. Försöken gjordes på möss.

 

”Det var helt oväntat att den största inlagringen skulle ske där, men endometriet (livmoderslemhinnan) är den känsligaste och sköraste delen av kroppen. I moderkakan finns en mängd receptorer som kan kopplas till risk för missfall. Mannens testiklar har också en mycket hög grad av receptorer för spikproteiner” säger Roger Hodkinson.

 

”Vi har alltså en allvarlig oro för både kvinnlig och manlig infertilitet. Just nu vet vi inte. Vi leker med elden här!”

 

SVT Aktuellt tisdagen den 22 juni (cirka 20 minuter in i sändningen) intervjuades några slumpmässigt utvalda tonåringar i Stockholms City på ett upprörande oetiskt sätt. Minderåriga tillfrågas, under grupptryck från kamrater, om ställningstagande i en medicinsk fråga som de saknar kunskaper om. Flickorna får svara på om de tänker vaccinera sig, ungefär som om det gäller att välja färg på läppstiftet eller vilket kafé de ska gå till. Det är ett skandalöst och ansvarslöst inslag i statstelevisionen.

 

Varken reportern eller flickorna har satt sig in i de risker som är förknippade med de experimentella covidvaccinerna, till exempel risken för framtida infertilitet. Vad kommer de här flickorna att tycka om 10-15 år, när de kanske vill ha barn, om det beslut de fattade 2021, utan att förstå konsekvenserna?

 

Tonårsflickor i Stockholm, intervjuade i SVT Aktuellt den 22 juni, vill vaccinera sig. När de får frågan ”Varför?” vet de inte vad de ska svara. Jo, för att kunna resa utomlands. Men vad händer ifall de vill ha barn om 10-15 år? De har ingen aning om de rapporter som visar inlagring av spikproteiner i äggstockarna och risk för infertilitet.

 

Som framgår av tabellen nedanför har det hittills rapporterats flera tusen fall av menstruationsrubbningar i form av kraftigare, smärtsammare och oregelbundna blödningar efter vaccination med de experimentella covidvaccinerna. Det kommer också allt fler rapporter om att kvinnor i 70-årsåldern och däröver, som passerade menopaus för mer än tjugo år sedan, börjar få blödningar igen när de låtit vaccinera sig.

 

Roger Hodkinson avfärdade rapporterna till en början. Men de fortsatte att strömma in, och han insåg att de måste undersökas grundligt.

 

Vid cirka 26 minuter tar Roger Hodkinson upp så kallad shedding, det vill säga att verkningar av vaccinerna tycks sprida sig till ovaccinerade personer. Han refererar till obduktionen av en man i Wuhan, Kina, som avled av Covid-19. Obduktionen visade att mannen hade en koncentration av viruset i hudens svettkörtlar, och att det kan spridas via dem.

 

”Det var en väckarklocka för mig. En hypotes är att spikproteiner kan lagras i svettkörtlarna hos människor och spridas när de svettas, förångas och komma ut i luften som aerosoler. Vi vet att svett förångas, det är därför vi kan känna när någon luktar illa.”

 

”Om man står i nära kontakt med någon som har vaccinerat sig kan man alltså andas in spikproteiner från den personen. Men inga studier är ännu gjorda på hur spikproteiner tar sig in i kroppen, och de behöver göras innan vi avfärdar fenomenet som ”grupphysteri” eller något annat.”

 

Hodkinson berättar om en 28-årig helt frisk brittisk man som bor hemma hos sin mor. Två veckor efter att modern vaccinerat sig med spruta nummer 2 fick sonen andningssvårigheter, hjärtarytmier och bröstsmärtor. Han blev inte bättre – och fick dessutom smärtor i båda testiklarna.

 

”Om det sker en överföring av spikproteiner från vaccinerade till ovaccinerade handlar det om miljoner människor och måste givetvis undersökas” säger Roger Hodkinson. Vaccintillverkaren Pfizers egna läckta undersökningsresultat visar att detta kunde hända, men Pfizer ville naturligtvis inte att de alarmerande resultaten skulle bli kända.

 

Tabellen nedan visar hittills inrapporterade vaccinbiverkningar i USA, Europa, Storbritannien och Australien. Den bör läsas nerifrån och upp – det största antalet biverkningar står längst ner i tabellen. Det är neurologiska skador som har rapporterats i 141 437 fall och kopplas till 388 dödsfall.

 

Biverkningsrapporterna visar ett brett panorama av effekter och skador i en mängd olika organ, som hud, mag-tarmsystemet, hjärta-kärl, ögon, andning, blödningar, menstruationsrubbningar och missfall. Bell’s Palsy är ansiktsförlamning.

 

Observera att biverkningar som inrapporteras till till exempel det amerikanska biverkningsregistret VAERS enbart uppskattas motsvara en eller några få procent av det verkliga antalet. Det är värt att notera att Europa har det största antalet rapporterade skador och dödsfall, vilket antagligen innebär att Europa har en bättre biverkningsrapportering än framför allt USA. Men utöver siffrorna här nedanför finns alltså ett mycket stort mörkertal.

 

Rapporterade biverkningar hittills av de nödgodkända substanser som nu sprutas in på miljoner människor i en världsomfattande kampanj. Observera att endast någon procent av alla biverkningar rapporteras. Mörkertalet är därför mycket stort.

 

Just nu pågår ett av de största informationskrig som världen skådat. Och det är bara början. På ena sidan står politiker, mainstream media och hela det medicinindustriella komplexet som försöker undanhålla sanningen om de så kallade covidvaccinerna.

 

Ledande mediehus och nätplattformar har ingått en överenskommelse om att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna”.

 

Överenskommelsen träffades den 10 december 2020 (tio dagar efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gett nödgodkännande till covidvaccinerna) inom TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning för begränsning av information från mediehus och nätplattformar. Jag skrev om överenskommelsen i en krönika den 30 maj.

 

Dominerande media som de stora nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters, YouTube och Twitter censurerar systematiskt information om biverkningar som skulle kunna vara till nackdel för det medicinindustriella komplexets vaccinkampanj. Bland annat skickar media ut svärmar av så kallade ”fact checkers” som presenterar lögner och halvsanningar istället för korrekta fakta. Nyhetsbyråerna AP, AFP och Reuters med flera ägnar sig åt denna form av informationsbegränsning.

 

På den andra sidan står allmänheten, med en legitim rätt att få veta allt om ”vaccinernas” verkningar och biverkningar. Dessutom ett växande antal läkare och alternativmedia som arbetar för att fakta ska bli kända och spridas.

 

Roger Hodkinson påpekar det självklara:

 

”En mängd undersökningar pågår nu. Men de skulle ha gjorts innan man släppte ut vaccinerna på marknaden.”

 

Slut citat

 

Källa till ovanstående citerat

 

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

E-post adresserna här nedan

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

[email protected]  [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till din e-post adress

 

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

[email protected] [email protected]

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

[email protected]  [email protected] [email protected]   [email protected]  [email protected]    [email protected]

 

TT-redaktionen [email protected]

SWEBB TV redaktionen [email protected]

Ansvarig utgivare Mikael Willgert [email protected]

 

OBS NOTERA SÄRSKILT

 

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu