• Arkiv

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021 09 12

 

 

Registrerat av Registrator Riksdagsförvaltning

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]> Skickat: den 13 september 2021 15:05 Till: [email protected]

Ämne: SV: Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Hej,

Diarienummer är 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>

Skickat: den 12 september 2021 17:25
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>; Talmannen <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Prioritet: Hög

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

[email protected]  [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till [email protected]

 

 

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

[email protected] [email protected]

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

[email protected]  [email protected] [email protected]   [email protected]  [email protected]    [email protected]

 

TT-redaktionen [email protected]

SWEBB TV redaktionen [email protected]

Ansvarig utgivare Mikael Willgert [email protected]

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

[email protected]  [email protected]

 

 

 

2021-09-12

 

 

Till regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf., hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. i Sveriges alla Regioner och till Sveriges Kommuners och Regioners Vd Staffan Isling [email protected] och den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Det inspelade samtalet om delgives mottagarna här nedan kan du återhöra här

 Det inspelade samtalet som delgives mottagarna av delgivningen/skrivelsen här nedan kan du återhöra via dessa länkar

 https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

 

 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-2/

 

 

De bifogade filerna finner du här nedan

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/DELGIVNING-till-Sveriges-Riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledam%C3%B6ter-och-talmannen-talm%C3%A4nnen-2021-09-02-sr.pdf

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2021-09-10T143008.218.pdf

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/MASSUTSKICK-lista-1-%C3%B6ppen-2021-09-11.pdf

 

 

 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

[email protected]  [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna [email protected] [email protected]  [email protected] [email protected] begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till [email protected]

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

[email protected] [email protected]

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

[email protected]  [email protected] [email protected]   [email protected]  [email protected]    [email protected]

TT-redaktionen [email protected]

SWEBB TV redaktionen [email protected]

Ansvarig utgivare Mikael Willgert [email protected]

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

[email protected]  [email protected]

 

 

 

 

2021-09-12

Till regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf., hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. i Sveriges alla Regioner och till Sveriges Kommuners och Regioners Vd Staffan Isling [email protected] och den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape [email protected]

 

Inledning

De ovetande, sovande och korrupta, utan moral, etik, civilkurage och samvete som inte läst bl.a. boken om den kriminella maffian vaccin och läkemedelsindustrin kan tro

-       att det som delgives er alla i denna skrivelse och DELGIVNING om delaktighet i mycket allvarliga brottsmisstankar som bl.a. Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är något fullständigt galet och vansinnigt, men tyvärr det är bara den verklighet som är faktabaserad och som synes fullt ut bevisbart.

 

Sanningen och verkligheten kan göra fruktansvärt ont, det återstår att se hur ont sanningen och verkligheten kan göra, det beror nämligen på om man är mottaglig för sanning och verklighet, eller hur?

 

Har du missat att läsa bl.a. boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården av specialistläkare inom internmedicin och professor Peter C. Gøtzsche, som också är en av grundarna av Cochrane-samarbetet, ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens­baserad läkemedelsinformation.

Alltså ja då är du förmodligen som synes partisk och osaklig, det vill säga en person som inte alls ska vara verksam inom Sveriges alla Regioner eller/och Sveriges Kommuner och Regioner i fråga om hälso- och sjukvård. Dvs. som synes inkompetent utifrån den verklighet som skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrimaffian bedriver yrkesverksamhet utifrån.

Skolmedicinen bedriver uppenbart global skadar och dödar verksamhet, erkänt sakförhållande, som om Du/ni har annan uppfattning om äger bevisbördan

-       att bevisa det motsatta, och det mycket skyndsamt, dock senast 2021-09-19, du förstår mer när du läst hela denna delgivning om delaktighet i bl.a. mycket allvarlig brottsmisstankar om delaktighet i Brott Mot Mänskligheten m.m..

 

Alltså Brottsbalken i Svea Rike lag där finnes ytterligare flera mycket allvarliga brott och därmed brottsmisstankar som du / ni kan har gjort er skyldiga till.

 

Du kan läsa mer via dessa länkar om skadar och dödar verksamheten inom den globala skolmedicinen, och ovan om nämnd bok, via dessa länkar

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

https://www.adlibris.com/se/bok/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk–och-halsovarden-9789187207372?

Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

https://www.naturalnews.com/052613_pharma_death_clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

TOTAL DEATHS SINCE JANUARY 1, 2000… BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

https://pharmadeathclock.com/

 

Alltså innan du läser vidare inse

-       att erkänt sakförhållande är

-       att skolmedicinen globalt och i Sverige bedriver sedan mycket lång tid skadar och dödar verksamhet, som därmed är erkänt sakförhållande som Du/ni har

-       -att förhålla er till som erkänt sakförhållande

Har du/ni bevis för det motsatta begäres ett särskilt beslut i denna del fullständigt motiverat och fullt följbart och därtill med besvärshänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2021-09-19.

 

 

Bifogade filer till denna skrivelse är inspelat samtal (mp3 fil) med SKR anställde sektionschefen Emma Spak, och därtill 2 st. PDF filer, comirnaty… och DELGIVNING…. Finns också offentligt publicerat här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-kommuner-och-regioner-sektionschef-emma-spak/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-197/

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-2/

 

Dessutom fullt ut följbart om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten i massutskick/massmail under 2020–2021 i laga ordning registrerat hos registrator Socialdepartementet, bifogar som bifogad PDF fil den senaste av dessa i laga ordning registrerat som bifogade PDF filen. Bifogar således denna skrivelse det senaste dagboksbladet/diarieutskriften i S2021/00009 som bifogad PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……. 2021-09-10

 

Därtill bifogas massutskicket av 2021-09-11, som ännu inte är i laga ordning registrerat av registrator på Socialdepartementet, se i den delen den bifogade Word filen MASSUTSKICK lista 1 öppen 2021 09 11, där den anställde av SKR och skattemedel enhetschef Emma Spak är i fokus utifrån det uppenbara

-       att ”vaccinerna” är ett medicinskt experiment som bevisligen undanhållits nationen Sveriges alla medborgare/invånare, skattebetalare och väljarna och därmed konstateras

-       att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för skattebetalarna och

-       att som då får effekten

-       att skattebetalarnas skattekista plundras och

-       att detta inte på något sätt kan vara förenligt med det uppdrag som staten Sverige har tillsammans med Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

1.

Diktatoriska förhållanden som i en diktatur

 

Detta har som synes skett på ett diktatoriskt sätt som i en diktatur, så uppenbart är

-       att skolmedicinen, som beskyddas av sittande Sveriges Regering och sittande Sveriges riksdag, eftersom dessa inte STOPPAT ”vaccinerna” och detta medicinska experiment som uppenbart bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, väljarna och skattebetalarna, som uppenbart är era uppdragsgivare och finansiärer.

 

Till er alla i fråga om ”vaccinerna”, ett medicinskt experiment, som injiceras i nationen Sveriges medborgare och invånare oavsett ålder och kön, av anställda inom Sveriges alla Regioner, anställda som arbetsgivaren äger arbetsgivare ansvaret över/för.

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen är ett globalt medicinskt experiment utifrån dessa ”vaccinerna” uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare, erkänt sakförhållande ni alla tillskrivna har att förhålla er till.

 

Erkänt sakförhållande;

Om någon av er tillskrivna, eller ni alla tillskrivna, har annan uppfattning än vad som uppenbart är erkänt sakförhållande så äger du/ni bevisbördan

-       att bevisa det motsatta i härmed nu begärt bevis/beslut, dock senast 2021-09-19. Du eller ni äger således bevisbördan

-       att gentemot nationen Sveriges medborgare och invånare bevisa om du/ni har annan uppfattning än vad som uppenbart är erkänt sakförhållande.

 

 

Informerat samtycke

Eftersom alla Sveriges regioner och deras anställda och arbetsgivaren uppenbart bevisligen marknadsfört och därmed meddelat och delgivit alla nationen Sveriges medborgare och invånare som synes fullständigt grovt bedrägligt och grov uppsåtligt vilseledande

-       att dessa ”vaccinerna”/injektionerna är vanliga vaccin så föreligger mycket allvarliga generella och systematiska brottsmisstankar utifrån Brottsbalken.

 

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare, och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedelsexperiment/genetiskt experiment, alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Om detta sammantaget har varken arbetsgivarna eller de anställda inom Sveriges Regioner, eller för den delen SKR och deras styrelse och anställda av skattemedel, inte informerat och upplyst nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Således strider er verksamhet mot bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen, ni minns säkert

-       att nazisterna också utförde medicinska experiment på mänskligheten och därav tillkom sedermera efter andra världskrigets slut Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen och bl.a. Patientlag och däri 3 och 4 kap., om INFORMERAT SAMTYCKE, som såklart gälla fullt ut vid medicinska experiment och läkemedelsexperiment, dvs. dessa ”vaccinerna” som ni alla uppenbart propagerat för på ett grovt uppsåtligt och bedrägligt vilseledande sätt, med ekonomiska incitament som grund.

 

Att ni inte medvetet och uppsåtligt utfört och genomfört detta medicinska experiment med ”vaccinerna” mot nationen Sveriges medborgare/invånare äger ni alla bevisbördan för

 

-       att motbevisa gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare, väljare, skattebetalare och därmed era uppdragsgivare.

 

Ni alla tillskrivna synes vara involverade i det största bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare som någonsin drabbat mänskligheten, bevisbördan

-       att bevisa det motsatta ägs av er alla envar, ni alla är härmed DELVINA bl.a. utifrån

-       att det medicinska experimentet och därmed läkemedelsexperimentet uppenbart inte är vanliga vaccin och dessutom uppenbart skadar och dödar detta medicinska experiment/läkemedelsexperiment systematiskt och generellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Att ni och era anställda är delaktiga i

-        att undanhålla nationen Sveriges medborgare/invånare svensk grundlag Regeringsformen, mänskliga rättigheter, lagar och förordningar, bl.a. Patientlag och dessutom Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen är som ”hugget i sten” till dess ni den starkare parten, som äger bevisbördan, bevisat det motsatta gentemot alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare, dvs. era uppdragsgivare!

 

Begär mycket skyndsamt beslut i detta ärende av alla Sveriges Regioner utifrån detta är av mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare/invånare, väljare och skattebetalare, som är era uppdragsgivare och finansiärer.

 

Detta som delgivits er alla är erkända sakförhållanden som ni härmed begäres motbevisa senast 2021-09-19 i ett beslut, med besvärshänvisning, fullständigt motiverat och följbart, från varje enskild självstyrande svensk Region, alltså 21 beslut, därmed ett enskilt beslut från vart och ett av Sveriges alla Regioner/fd landsting.

 

Alltså där anställda och arbetsgivaren uppenbart i symbios med varandra är involverade i skadar och dödar yrkesverksamhet inom skolmedicinen, skolmedicinen som globalt generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, och nationen Sveriges medborgare, en skadar och dödar verksamhet som uppenbart inte finns stöd för i någon svensk lagstiftning.

 

Noteras särskilt; Dessa beslut skickas till undertecknads e-postadress [email protected]  eftersom undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och dessutom befinna sig utanför Sveriges rikes gränser

 

Denna skrivelse som publiceras offentligt, så sker också i fråga om de 21 besluten från Sveriges alla Regioner/fd landsting, eftersom ärendet sammantaget är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och av samma skäl för övriga mänskligheten.

 

2.

Rättsstaten Sverige, mänskliga rättigheter och åtföljande av lagar och förordningar i en demokrati

Staten Sverige har blivit känt och gjort sig känd som en förebild när det gäller rättssäkerhet och demokrati över hela världen, rättsstaten Sverige har ett ”rykte” att leva upp till, och därav är dess beslut av synnerligen mycket stort intresse för mänskligheten i hela världen.

 

Brott Mot Mänskligheten har som synes begåtts generellt och systematiskt

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges alla Regioner, arbetsgivaren och de anställda som uppenbart bevisligen, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel är synnerligen brottsmisstänkta utifrån gällande Brottsbalk och däri mycket allvarliga brottsmisstankar, som bl.a. innefattar den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken som redogöres för i lag nämligen

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

När man befattar sig med kriminell skadar och dödar verksamhet, som i en maffia, ja då är man ingåendes i en global skolmedicinsk skadar och dödar verksamhet som t.ex. med dessa ”vacciner”.

 

 

Alltså som bevisligen inte är vanliga vaccin, men marknadsförs som vanliga vaccin, där man inte delgivit sanning och verkligheten nämligen

-       att detta är ett globalt medicinskt experiment, som Sveriges alla Regioner deltager i med skattebetalarna medel, alltså tillsammans med den globala kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och

-       att denna kampanj mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ett medicinskt experiment och läkemedels experiment som generellt och systematiskt skadar och dödar globalt mänskligheten och i nationen Sverige skadar och dödar generellt och systematiskt nationens medborgare och invånare, oavsett ålder.

 

 

Var finner Sveriges alla självstyrande Regioner stöd i svensk lagstiftning

-       att skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin äger laglig rättighet

-       att skada och döda mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare i yrkesverksamhet som bedrivs inom Sveriges alla Regioner, och

-       att där säkerställs av arbetsgivaren och de anställda tillsammans mot skattebetalarna och invånarna/medborgarna i varje enskild styrande Region, och

-       att under åtföljande av lagarna i Sverige, bedriva yrkesverksamhet som uppenbart är skadar och dödar verksamhet som uppenbart inte finns stöd för i åtföljande av lagarna och vad som delgivits om i denna skrivelse,

 

 

Särskilt av synnerligen mycket stort intresse för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare blir då i fråga om gällande lagar i Sverige bl.a. lagbrott mot mänskligheten/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

 

Finns uppsåt

-       att generellt och systematiskt skada och döda via ”vaccinerna”, som inte är vaccin i traditionell bemärkelse, som marknadsförts som vanliga vaccin, men bevisligen inte är det, ”vaccinerna” och

-       att därmed injektionerna som bevisligen är ett läkemedelsexperiment/ medicinskt experiment, som bevisligen undanhållits av Sveriges enskilt styrande alla Sveriges Regioner.

 

 

 

Alltså alla Sveriges Regioner har undanhållit avsiktligt

-       att ”vaccinerna” är ett medicinskt experiment där nationen Sveriges medborgare och invånare är försöksråttorna i detta medicinska experiment, som avslutas först år 2023.

 

Uppsåtet är såklart ekonomiska incitament, skattemedel plundras från skattebetalarnas skattekista, skattemedel som används till skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen som går hand i hand med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, som tillsammans med skolmedicinen agerar som en kriminell MAFFIA.

 

Alltså där yrkesverksamma mafiosos bedriver skadar och dödar verksamhet, precis som bevisligen den globala skolmedicins maffian gör tillsammans med den globala kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

 

Det är Sveriges självstyrande under lagarna Sveriges alla Regioner, arbetsgivaren och de anställda som uppenbart äger bevisbördan

-       att bevisa var dessa finner stöd i svensk lagstiftning

-       att bedriva generell och systematisk skadar och dödar verksamhet, som i en maffia, med dessa ”vaccinerna” som vapen, ett biovapen, som uppenbart inte bara skadar och dödar nationen Sveriges medborgare/invånare

-       att dessa ”vaccinerna” och biovapen skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt inom hela EU, Storbritannien och USA med flera länder i världen är erkänt sakförhållande som ni alla tillskrivna har

-       att förhålla er till.

 

Har ni eller du annan uppfattning äger ni alla/du och envar bevisbördan

-       att bevisa det motsatta dock senast 2021-09-19, ty annars är detta erkänt sakförhållande som ni alla också fullt ut accepterar och erkänner som erkänt sakförhållande som ni förhåller er till.

 

Det är uppenbart att ni alla tillsammans utifrån denna skrivelse och det som härmed delgivits Er alla kan STOPPA VACCINERNA MED OMEDELBAR VERKAN, det återstår

-att se om ni har ryggrad, civilkurage, samvete, mod, moral och etik som goda medmänniskor eller om ni alla synes vara sociopater som avsiktligt och fullt ut fortsätter

- att effektuera den generella och systematiska skadar och dödar verksamhet som ”vaccinerna”, detta medicinska experiment, uppenbar är, därtill uppenbart ett biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare och därmed era uppdragsgivare.

 

 

3.

Sveriges alla Regioner/fd landsting är organiserade i Sveriges Kommuner och Regioner, du kan läsa mer i den delen här

Kommunalt självstyre, så styrs kommunen och regionen

Kommunal självstyrelse, även kallat lokalt självstyre, innebär att kommuner och regioner sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som företräder den lokala befolkningen.

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen.380.html

 

Fusk, oegentligheter, korruption, intern kontroll

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten kan bedrivas effektivt och säkert. Ett medvetet och systematiskt arbetssätt som utgår från riskbedömning kan också förebygga och upptäcka fusk, oegentligheter och korruption.

 

Intern styrning och kontroll

SKR tillhandahåller material med ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i arbetet med att utveckla den interna kontrollen. Fyra byggstenar är väsentliga – en robust organisation, riskanalyser, åtgärder och kontroller samt uppföljning.

 

Förebygg fusk, oegentligheter och bedrägeri

SKR fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla olika stödmaterial.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterkorruptioninternkontroll.377.html

Begär mycket skyndsam handläggning och begärt beslut senast 2021-09-19

 

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu