• Arkiv

Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén rings upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner och ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Du läser i denna pdf fil om Läkemedelsverkets beslut som det inspelade samatalet utgår utifrån här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Uppsala-FR-6704-21-Aktbil-2-Beslut-210906.pdf

 

 

Du läser om de EU rättigheter som diskuteras i det inspelade samtalet här

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

 

 

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a. att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda magnetiska egenskaper.

Slut citat

 

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda  ner  filen via dessa länkar

 

 

Peter Wilén verksjurist Läkemedelsverket 2021 10 27 mp3 fil

https://www.jottacloud.com/s/271ef0d2169a53949609eace3d975929ee0

 

 

Peter Wilén verksjurist Läkemedelsverket 2021 10 27 mp4 fil

https://www.jottacloud.com/s/271cd8966a95db747c39403c5ffe3dc3ab0

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu