• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 226

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 226

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/11/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-226/

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Vid det här laget – oktober 2021 – är det mer än uppenbart att Big Pharma-Great Resetglobalist eliten för närvarande begår folkmord på människor och genomför sin eugeniska avfolkningsagenda. – Covid-19-”vacciner” leder till nya infektioner och dödlighet: Beviset är överväldigande

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 226

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Till dagens massutskick bifogades dessa 2 PDF filer

 

MEDICINSKA EXPERIMENT

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Medicinska-experiment.pdf

 

 

NURNBERG KODEN

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/N%C3%BCrnbergkoden-1947.pdf

 

Senatskommittén bekräftar att djur fortsatte att dö under testerna av Covid 19-”vaccinet”

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Läs mycket nogsamt de bifogade PDF filerna Nürnbergkoden och MEDICINSKA EXPERIMENT Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

 

 

 

 

”De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.”

Advokat dr Reiner Fuellmich delger nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Alltså Brott Mot Mänskligheten som uppenbart och som synes bevisligen existerar och pågår mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn när Sveriges alla Regioner och Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN) undanhåller och fullständigt bedrägligt och utifrån ekonomiska incitament marknadsför ”vaccinera” som vanliga vaccin gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessa sk ”vacciner” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, vilket inte motbevisats av vare sig Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag eller Sveriges regering, således erkänt sakförhållande som Sveriges alla journalister/redaktörer inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internet media har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

Utifrån erkänt sakförhållande bör och ska såklart alla journalister/redaktörer i Sverige GRANSKA de ovannämnda och deras som synes beskyddare myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, som alla över mycket lång tid är synnerligen mycket väl informerad och upplyst om vad som pågår i Sverige mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Alltså nämligen ett MEDICINSKT EXPERIMENT, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta medicinska experiment, ett medicinskt experiment som generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom Sveriges Regioner skadar och dödar nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, alltså som också sker globalt mot mänskligheten och barn i övriga världen.

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSK EXPERIMENT SOM UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT OCH BEDRÄGLIGT AV SVERIGES ALLA REGIONER, SOM UTFÖR INJEKTIONERNA AV ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR I YRKESVERKSAMHET

 

Erkänt sakförhållande som får effekten, utifrån ovanstående rubricerat, att yrkesverksamheten inom Sveriges alla Regioner sker utifrån diktatoriska förhållanden som i en diktatur och

 • att detta enorma BEDRÄGERI, som uppenbart som synes är planerat och avsiktligt, tills motsatsen är bevisat, mot nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, får effekten
 • att skadar och yrkesdödar verksamhet bedrivs generellt och systematisk utan någon form av stöd alls i svensk lagstiftning, det finns inget lagstöd alls för
 • att yrkesverksamheten inom Sveriges alla Regioner ska få effekten av yrkes skadar och yrkes dödar mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Senast det hände i stor skala var under 2:a världskriget och MEDICINSKA EXPERIMENT straffas bl.a. med DÖDSDOMAR i en rättsprocess i Nürnberg, som fick sedermera effekten av Nürnberg koden, som sedermera fick effekten Helsingfors deklarationen, som fick effekten bl.a. Patient lag och lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Se av SWEBB-TV publicerad intervju 2021-10-10 där journalisten Jesper Johansson intervjuar advokat dr Reiner Fuellmich om den verklighet som uppenbart är verkligheten och sanningen. Sveriges alla Regioner och deras medlöpare äger bevisbördan i egenskap av den starkare parten att bevisa det motsatta, men har inte gjort så, trots att dessa alla Sveriges Regioner och deras medlöpare uppenbart bevisligen haft den möjligheten, således erkända sakförhållanden, vilket redogjorts för i tidigare massutskick över tid, videointervjun ca 65 minuter, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Intervju med advokat dr Reiner Fullmich om bedrägeriet med coronapandemin

 

Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fullmich.

Fullmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin. Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.

Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.

Testerna och Coronaåtgärderna har underkänts i ett flertal olika domstolar men politikerna har inte tagit intryck av detta. Orsaken är att många nyckelpersoner är mutade eller påverkade av de internationella finans-intressen som har iscensatt pandemin. Det framkommer också att professorer och doktorer som framträder som vaccinförespråkare har falska meriter.

Reiner avslutar med att berätta att många som har engagerat sig i denna fråga har förlorat gamla vänner men att det också knyts många nya vänskapsband.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OCH VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” OCH SVERIGES REGIONER MED FLERA MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

https://swebbtv.se/w/815f8ee7-3769-4514-bd6e-455f54807dce

 

 

Se och lyssna också på vad delges av journalisten Julia Caesar om Coronakrisen och masspsykosen, publicerat av SWEBB-TV 2021-10-09, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Julia Caesar om Coronakrisen och masspsykosen

 

Coronakris och masspsykos. Julia Caesar är pseudonymen för en svensk författare och journalist.

Hon arbetade i mer än 20 år vid Dagens Nyheter och har idag sina uppskattade artiklar på

https://juliacaesar.blog/

I detta program beskriver hon den masspsykos som har spridit sig kopplat till pandemin. Den tyske stjärnadvokaten Reiner Fuellmich med stora framgångar i brottmål mot bland annat Deutsche Bank och Volkswagen bakom sig förbereder nu i The Corona Investigative Committee en grupptalan mot de ansvariga för brott mot mänskligheten i vad han kallar ”coronaskandalen”.

Under drygt ett år har kommittén intervjuat mer än 150 expertvittnen på olika vetenskapliga områden. En av experterna är Mattias Desmet, professor i psykologi vid universitetet i Gent, Belgien, som här redogör för den masspsykos som han menar att coronakrisen har utlöst.

Programmet är sammanställt av Julia Caesar, som drar paralleller till tidigare masspsykoser i Sverige.

LÄS MER I UNDERTEXTEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/ucy4PRJiqANi8qProCqq9G

 

 

 

 

DELGIVNING OM DELAKTIGHET I MEDDELAT ANSVAR  UTIFRÅN BROTTSMISSTANKEN BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN TILL  FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SVERIGES ALLA REGIONER, SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER MED FLERA

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

”Vaccinerna” ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN Anders Tegnell, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), det finns laglig grund för det!

Du förstår strax mer bästa Anders Tegnell, såtillvida du och hela Folkhälsomyndigheten inte endast består av anställda som är sociopater/psykopater, kan det vara så illa bästa Anders Tegnell?

 

Det är SKARPT LÄGE NU  Anders Tegnell och alla anställda inom Folkhälsomyndigheten, som är i folkmun kända som FOLKDÖDARMYNDIGHETEN.

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Generellt och systematiskt skadar och dödar ”vaccinerna” mänskligheten över hela världen och i nationen Sverige, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den starkare parten Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sverige Kommuner och Regioner med flera medlöpare i Corona bedrägerit/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

”Det största medicinska experimentet någonsin”

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

 

”Det är ett massivt bedrägeri som pågår, den ena lögnen staplas på den andra utan slut……

Läs hela artikeln och se videon och SPRID VIDARE

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-10 av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG artikel. SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Det betyder, att nästan alla som dör registreras som ”död i covid-19 – ovaccinerad”. I princip har man raderat alla som dött av sprutorna! De finns inte! Alla har dött av Covid-19!

 

Det som sker nu är en medveten form av masshypnos, som gör att de flesta blir fullständigt immuna mot klara vetenskapliga fakta – och väl belagda kliniska erfarenheter.

 

Dessutom sker hela tiden en medveten förfalskning av data. Så betraktas t.ex. alla som fått ”vaccinerna” som ”ovaccinerade” fram till 15 dagar efter sin andra spruta – OCH när det gått fem månader efter senaste sprutan!

 

 

Det betyder, att nästan alla som dör registreras som ”död i covid-19 – ovaccinerad”. I princip har man raderat alla som dött av sprutorna! De finns inte! Alla har dött av Covid-19!

 

 

Bedrägeriet är så uppenbart att en medelbegåvad lågstadieelev lätt fattar det – om man förklarar.

 

 

Det är en skam för det medicinska etablissemanget, att man deltar i detta! Och att man effektivt tystar dem som försöker uppmärksamma oss om vansinnet!

 

 

Detsamma gäller mainstream media – som aldrig tar in några kritiska synpunkter. De som främst av alla borde hylla tryckfriheten (som DN, SvD, Aftonbladet, Expressen m.fl.) – för att inte tala om våra skattefinansierade medier SVT och SR - uppträder nu som censurens främsta aktörer, och tycks ha Nordkorea som föredöme!

 

Eller nazitidens Tyskland!

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7075903/posting/galenskapens-grunder

 

 

 

 

Senatskommittén bekräftar att djur fortsatte att dö under testerna av Covid 19-”vaccinet”

MYCKET VIKTIG INFORMATION;

KOMMITTÉ I SENATEN BEKRÄFTAR ATT DJUR DOG UNDER TESTERNA AV COVID-19 INJEKTIONERNA SOM DÄRFÖR FICK AVBRYTAS

 

”Vaccinerna” de uppenbart dödliga injektionerna ges ändå till människor, som då får ses som försöksdjuren.

 

Arbetsgivare tvingar sina anställda att ta ”vaccinerna”/injektionerna/biovapnen som dödade försöksdjuren. 

 

Se videon, ca 75 sekunders bevis, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Senate Committee Confirms That Animals Kept Dying During The Covid 19 Vaccine Tests

 

https://youtu.be/ZfOjvfjFwOg

 

 

 

Noteras särskilt; ”Vaccinerna” och Sveriges alla Regioners marknadsföring av dessa ”vaccinerna” som vanliga vaccin strider mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag och får effekten av bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten

 

Se  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

 

EN KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som bevisligen inte i SVERIGE FINNS NÅGOT LAGSTÖD FÖR ALLS.

 

 

Den starkare parten Sveriges alla Regioner/fd landsting äger arbetsgivare ansvaret över alla de anställda som uppenbart utför jobbet att injicera ”vaccinerna”, som inte är vacciner, som är injektioner som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN globalt och nationellt i Sverige.

 

Denna skadar och YRKESDÖDAR VERKSAMHET är kriminell i Sverige tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla regioner, var i lagstiftning finnes angivet att arbetsgivaren/politikerna och de anställda har laga stöd för att bedriva yrkesverksamhet som bevisligen är och innefattar SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla Regioner, deras politiker/arbetsgivaren och deras anställda, har stöd för att bedriva BEDRÄGERI och marknadsföra ”vaccinerna” som vanliga vaccin och dessutom AVSIKTLIGT OCH MED UPPSÅT undanhålla att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT?

 

Alltså som därtill är en yrkesverksamhet som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN(vilket också undanhålls av Sveriges alla regioner och Sveriges Kommuner och Regioner med flera)?

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 226

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-11

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN INFORMERAT SAMTYCKE I STRID MOT HELSINGFORS DEKLARATIONEN, NURNBERG KONVENTIONEN, SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN OCH BL.A. PATIENT LAG 3 OCH 4 KAP.

 

Effekten av det blir således som synes uppsåtligt grovt och väl planerat utifrån ekonomiska incitament synes

 • att inom skolmedicinen i Sverige, Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner, och där då arbetsgivaren(politikerna) och de anställda, som injicerat ”vaccinerna” i nationen Sveriges medborgare/invånare och barn blir effekten
 • att den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten är fullt ut applicerbar utifrån vad lagstiftaren instiftat i svensk lag nämligen  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser https://lagen.nu/2014:406

 

Dessa ”vaccinerna”/biovapnen är uppenbart bioterrorism mot mänskligheten, ett genetiskt experiment, som uppenbart strider mot Nürnberg koden eftersom nationen Sveriges medborgare inte fått information och upplysning om dessa faktum, och därmed sker systematiskt och generellt Brott Mot Mänskligheten, tills dessa att den starkare parten den samhällsfarligaste Klanen i Sveriges nämligen klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR bevisat motsatsen(den starkare parten äger bevisbördan).

Listan över brottsmisstänkta kan göras mycket lång som du säkert själv förstår bästa Petra Lundh, ditt ansvar att säkerställa opartisk och saklig lista över alla brottsmisstänkta, dvs. om du förstår innebörden av opartisk och saklig rättssäker handläggning av ärendet utifrån alla fakta som uppenbart delgivits dig och därmed hela Åklagarmyndigheten i Sverige.

Att systematisk och generell skadar och dödar verksamhet sker finansierat med skattemedel är uppenbart, och det ska du bästa Petra Lundh förstå alla 24 timmar om dygnet inte är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare.

Sverige alla regioner och deras anställda bedriver uppenbart skadar och dödar verksamhet finansierat via skattemedel, var i svensk lagstiftning finns bevisen för att denna skadar och dödar verksamhet är förenlig med vad lagstiftaren instiftat i svensk lag bästa Petra Lundh?

Var i de grundläggande mänskliga rättigheterna, EKMR och Rättighets stadgan i Lissabonfördraget, som är en rättsakt och därmed svensk lag, finner Du bästa Petra Lundh att denna generella och systematiska skadar och dödar yrkesverksamheten är förenligt med vad som är stadgat däri dessa väl kända rättigheterna för nationen Sveriges medborgare?

 

Noteras särskilt bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sveriges

 • att ex officio har ni
 • att handlägga dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om generell och systematisk yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

Ytterligare mer av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-10-10 mycket viktig artikel, läs och SPRID VIDARE, citat

Klar statistik om den pågående ”pandemin” – masshypnosen

Alldeles nyligen kom en extremt tydlig redogörelse över viktiga statistiska fakta (officiella sådana) om det man alldeles ovetenskapligt valt att kalla en ”pandemi”. Begreppsförvirringen uppstod redan 2009, när man ändrade definitionen på pandemi – för att kunna starta massvaccineringen mot svininfluensa. Den åkomman visade sig sedan vara en tämligen mild form av vanlig säsongsinfluensa, men svenska läkare och myndigheter var snabba att verkställa vaccinationskampanjen. Det innebar att många hundra barn och ungdomar i Sverige (och på andra håll) blev allvarligt handikappade för livet, när vaccinerna gav dem den kroniska sjukdomen narkolepsi.

 

 

 

Nu har man utnyttjat den ändrade definitionen, för att även kalla Covid-19 en pandemi! Vaccintillverkare, korrupta myndigheter, media, läkare och ett imponerande uppbåd av ”kändisar” (utan varje form av medicinsk kompetens) har sedan bidragit till att sprida skräck för denna ”farsot” – och därmed sett till att några miljoner frivilligt tagit emot en eller flera injektioner av något man kallar ”vacciner”.

 

 

 

Tyvärr blir ingenting ett ”vaccin” bara för att man kallar det vaccin. Många kommer efter hand att få ångra att de lät sig utsättas för detta. Särskilt när man får veta, att det hela tiden funnits enkla medel att förebygga och bota Covid-19 med hjälp av gamla beprövade läkemedel som Hydroxiklorokin och Ivermectin – och att något så banalt som rejäla tillskott av vitamin D3, C-vitamin och zink kraftfullt minskar risken för insjuknande.

 

 

 

Relationen mellan risker för ”vaccinet” och sjukdomen Covid-19 framgår tydligt av Anna Klingbjers redogörelse! Läs och begrunda!

 

 

Facebook-inlägg av Anna Klingbjer (10 oktober 2021)

Andelen smittade som överlevt covid-19 i de olika åldersgrupperna:

 

Ålder 0-19, överlevnad 99,9973%

 

Ålder 20-29, överlevnad 99,986%

 

Ålder 30-39, överlevnad 99,969%

 

Ålder 40-49, överlevnad 99,918%

 

Ålder 50-59, överlevnad 99,73%

 

Ålder 60-69, överlevnad 99,41%

 

Ålder 70+ överlevnad 97,6 % (de som bor hemma)

 

Ålder 70+ överlevnad 94,5% (alla)

 

Källa: Stanford University

 

Hur kan ni (Folkhälsomyndigheten och region Jämtland-Härjedalen) skriva att det går att lita på vaccinen när de endast är villkorat godkända, och ingen oavsett utbildning eller erfarenhet vet långtidseffekterna?

 

Det har fram tills för någon dag sedan inkommit 80 044 anmälningar om misstänka biverkningar, varav över 6 548 allvarliga, därav 303 dödsfall (Källa Läkemedelsverket) bara i Sverige under de ca 9 månader dessa vaccin varit i bruk.

 

Hur kan man då gå ut och säga att det går att lita på vaccinen?

 

För samtliga övriga vaccinationer mot andra sjukdomar som det vaccineras emot i Sverige har det totalt från år 1965 och fram till den 23 sep 2021 inkommit 28 684 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 121 dödsfall.

 

Alla varningsklockor borde ringa! ”Men det är ju lätt att vara efterklok” som Tegnell sa efter Svininfluensan…

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7075812/posting/klar-statistik-om-den-p%C3%A5g%C3%A5ende-pandemin-masshypnosen

 

 

Spanska regeringen säger att SARS-CoV-2-viruset inte har isolerats

Läs mycket viktig artikel och sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, tänk efter om det är annorlunda i Sverige eller är det så i Sverige också, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Spanish Government Says that the SARS-CoV-2 Virus Has Not Been Isolated

 

Maskinöversättning

 

Det spanska hälsoministeriet har inte SARS-CoV-2-kulturer för testning och har inte en lista över laboratorier med prover av detta virus. Regeringen bekräftade detta för kritiska advokater och organisationer.

 

”Det spanska hälsoministeriet har inte SARS-CoV-2-kulturer för experiment och har inte en katalog över laboratorier som har isoleringskulturer för experiment”, konstaterade regeringen som svar på en offentlig förfrågan från kritiska medborgare, inklusive organisationerna Asociación Liberum och Biólogos por la Verdad [Biologer för sanningen] den 22 juli 2021. Detta mottogs av myndigheterna den 10 augusti och registrerades under numret 001-059144.

 

Advokaterna och forskarna var bland annat intresserade av om viruset hade isolerats. Enligt transparenslagen 19/2013 av den 9 december hade hälsoministeriet en månad från denna tid att formulera ett motsvarande uttalande.

 

Olika kritiker av regeringens åtgärder mot Covid rapporterar om den spanska regeringens nyfikna svar, som förvandlade landet till en hälsodiktatur från och med den 14 mars 2020. Dessa inkluderar advokaten Aitor Guisasola och medieportalen El Diestro .

 

”Allt ansvar för diagnos och behandling har flyttats till hälso- och sjukvårdspersonal, med erkännande av att” tester ensam ofta inte räcker för att diagnostisera sjukdomen ”…

 

Men testerna används för att fatta beslut om utegångsförbud, butiksstängningar, karantän, patientbehandling, vaccinationer och absolut diktatoriska åtgärder är motiverade och människors friheter upphävs, medan de ”vanligtvis inte är tillräckliga för att fastställa sjukdomen”.

 

Slutligen riktade El Diestro ett meddelande till alla som har vaccinerats:

 

”Ta det här dokumentet och gå till din husläkare eller din vårdcentral och be om förklaringar. Eftersom något har injicerats i din kropp, men personen som administrerade det till dig, vet inte ens vad det är till för eller vad det innehåller. Kommer det att väcka människor eller kommer de att somna igen? ”

 

*

Källa till ovan citerat

https://www.globalresearch.ca/spanish-government-says-sars-cov-2-virus-not-been-isolated/5757735

 

 

 

2021-10-10 Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, sprid vidare, varför beskyddar och som synes ingår Sveriges regering och deras medlöpare i den globalistiska generella och systematiska skolmedicinska skadar och dödar yrkesverksamheten med ”vaccinerna”?  Citat

Vid det här laget – oktober 2021 – är det mer än uppenbart att Big Pharma-Great Reset-globalisteliten för närvarande begår folkmord på människor och genomför sin eugeniska avfolkningsagenda.

Även uppfinnaren av mRNA- och DNA-vaccinet, Dr. Robert Malone , MD täcker mot mRNA-vaccinerna mot Covid-19 som bioetiskt oansvarigt och mycket farligt : Vi måste konfrontera data [och] inte försöka dölja saker eller dölja risker.

Kanadensiska doktor Charles Hoffe blev förskräckt över att få veta att 62% av hans mestadels First Nations -patienter upplevde permanent blodproppskada efter att ha fått sitt vaccin. Den här veckan sa behandlande läkare för nationella presidenter, Dr Vladimir Zelenko i en intervju :

Om vi ​​följer några av de globala ledarnas råd, som Bill Gates sa förra året, 7 miljarder människor måste vaccineras, då kommer dödsgraden att vara över 2 miljarder människor. Så vakna! Detta är tredje världskriget

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/elite-depopulation-agenda-now-irrefutable/5758148

 

 

2021-10-10 Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, sprid vidare, varför beskyddar och som synes ingår Sveriges regering och deras medlöpare i den globalistiska generella och systematiska skolmedicinska skadar och dödar yrkesverksamheten med ”vaccinerna”?  Citat

Hoppa av det galna tåget.

Jag vet att det är skrämmande, det kan göra ont, men samtidigt är du levande så länge du känner smärtan. Ta tillbaka din fysiska och intellektuella autonomi och skydda dina barn. Dessa unga globala ledare som har blivit ”ledare” (gurus) vill inte göra dig något gott.

Under täckmantel av dessa dödliga injektioner (omedelbart eller på distans genom sterilisering), så många trojanska hästar av död i din kropp, i ditt sinne och i din själ, får de dig att tro att de vill rädda dig.

Det gör de inte. Det är övertygande, väl presenterat, men det är inte sant.

”En tyrann behöver framför allt en tyrannisk stat, så han kommer att använda sig av en miljon små tjänstemannatyranner som var och en har en trivial uppgift att utföra, och var och en kommer att utföra den uppgiften kompetent och utan samvetskval, och ingen kommer att inse att han är den miljonte länken i den sista akten.

Läs hela artikeln och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-lord-of-vaccines-and-the-health-terrorist-ideology-where-do-you-think-this-is-going-get-off-that-crazy-train/5758117

 

 

FAKTA SOM SKA FÅ ALLA VID SINA SINNES FULLA BRUK ATT AGERA FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA”

Men kom ihåg att väldigt många har som synes uppenbart inte alla HÄSTAR HEMMA inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla Regioner/fd landsting, Sveriges Kommuner och Regioner med flera, och dessa är uppenbart ett ENORMT HOT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

Covid-19-”vacciner” leder till nya infektioner och dödlighet: Beviset är överväldigande

2021-10-10 LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

Covid-19 Vaccines Lead to New Infections and Mortality: The Evidence is Overwhelming

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln

Denna artikel visar entydigt att dödlighet och sjuklighet har ökat dramatiskt som ett resultat av vaccinet. Förekomsten av Covid -positiva fall har också ökat.

”Och överallt har de följts av en dramatisk ökning av nya infektioner och dödlighet i flera veckor eller månader”

Dr Delépine analyserar noggrant före och efter vaccinetrender för 14 länder i större regioner i världen.

De senaste officiella siffrorna (15 september 2021) pekar på ungefär:

40 666 mRNA -vaccin rapporterade och registrerade dödsfall i EU, Storbritannien och USA (tillsammans) och 6,6 miljoner rapporterade ”biverkningar”.

Men bara en liten del av offren eller familjerna till de avlidna kommer att gå igenom den tråkiga processen att rapportera vaccinrelaterade dödsfall och biverkningar till de nationella hälsomyndigheterna.

Dessa döds- och skadesiffror (EU, Storbritannien, USA) SOFAR är minst tio gånger högre än de officiellt rapporterade fallen.

410 000 dödsfall, 66 miljoner skadade av en befolkning på cirka 850 miljoner.

 

Dessutom är hälsomyndigheterna aktivt involverade i att dölja dödsfall och skador som orsakats av mRNA-vaccinet, samtidigt som antalet inflödade Covid-19-relaterade dödsfall ökas. (”Obduktioner krävs inte”).

 

Ironiskt nog har Pfizer inte bara ett kriminellt register med det amerikanska justitiedepartementet för ”bedräglig marknadsföring”, EU-kommissionen har valt Pfizer BioNTech som sin ”Pålitliga partner” för produktion av 1,8 miljarder doser under de kommande 3-4 åren , i ett kontrakt som för närvarande förhandlas.

För två månader sedan försökte vi uppmärksamma människor på de paradoxala resultaten av covid19-vaccinerna genom att publicera dödlighetskurvorna före och efter vaccination för Israel och Storbritannien [1] som redan visade att dessa vaccinationer följdes av ”en betydande ökning av kontaminering och dödlighet som varar 6 till 8 veckor efter vaccinationens början. [2]

Sedan denna period har vaccinationskampanjer spridits över hela världen även till länder där covid inte fanns.

Och överallt har de följts av en dramatisk ökning av nya infektioner och dödlighet i flera veckor eller månader . [3]

Hur många dödsfall och allvarliga olyckor kommer det att ta för chefer, WHO, hälsovårdsmyndigheterna FDA, EMA bland andra att titta på de beprövade resultaten av denna experimentella pseudo-vaccination i den verkliga världen och härleda resultaten från det? konsekvenser?

Påminnelse om de bevisade fakta som publicerats av WHO

Läs mer och sprid vidare FAKTA

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-mortality-the-evidence/5746393

 

 

Island avbryter Moderna för alla åldersgrupper

2021-10-10 läs artikeln och SPRID VIDARE

Iceland Suspends Moderna for All Age Groups

Maskinöversättning

Islands epidemiolog har beslutat att Moderna-vaccinet mot Covid-19 inte ska användas på Island. Mer information behövs om säkerheten för vaccinet för booster vaccinationer och därför kommer inte bara personer yngre än 30 att uteslutas, utan alla.

https://www.globalresearch.ca/iceland-suspends-moderna-all-age-groups/5758143

 

 

 

2021-10-10 Maskinöversättning, läs hela artikeln, se videos, och sprid vidare denna mycket viktiga artikel, citat

Möt COVID-19-experten för tidig öppenvårdsbehandling Dr. Harvey Risch

 

Harvey Risch är en lysande bidragsgivare till kunskapsbasen inom biomedicinsk forskning. Dr Risch var den förste som publicerade om hydroxiklorokin, mycket tidigt under pandemin, och sammanfattade i American Journal of Epidemiology bevis för att hydroxiklorokin (HCQ) var förknippat med minskad dödlighetsrisk på ett dosberoende sätt.

 

Han förespråkade mycket starkt att världen inte borde vänta på resultatet av långvariga randomiserade kliniska prövningar, och visade en korrekt förståelse för den bevisnivå som krävs för off-label-förskrivning i nödsituationer. Denna publikation har haft mer än 140 000 visningar. Du kan läsa hans och världens första granskning av den kliniska evidensen för hydroxiklorokin här.

 

Dr. Risch var också huvudforskare i den stora brasilianska studien med hydroxiklorokin, som publicerades i Travel Medicine and Infectious Disease. Den studien visade att användning av HCQ, prednison eller båda dag 6 avsevärt minskade risken för sjukhusinläggning med 50-60 %. Det är otänkbart att personer som Anthony Fauci i den granskning av bevisen som Dr Risch presenterade inte kunde ha känt till vad studierna verkligen visade. Du kan läsa den stora brasilianska HCQ-studien här.

 

Dr Risch har också arbetat outtröttligt för att utbilda allmänheten om hydroxiklorokin och andra aspekter av COVID-19, till exempel denna artikel i Newsweek i juli 2020. ”Outtröttlig” är inte riktigt ett uttryck för hans insatser; han har framträtt i intervjuer i TV minst 76 gånger hittills och har lämnat vittnesmål vid viktiga förhandlingar, vilket ger beslutsfattare ingen anledning att inte se och förstå värdet av HCQ för öppenvård för COVID-19.

 

LÄS MER

https://www.globalresearch.ca/meet-covid-19-early-outpatient-treatment-expert-dr-harvey-risch/5758155

 

 

 

Ca 2 minuter och 30 sekunder video som hedrar dr Malone och dennes avslöjande om ”vaccinerna”, maskinöversättning, citat

Dr Malone förtjänar Nobels fredspris för vad han avslöjat om ”vacciner

https://rumble.com/vniocv-dr-malone-deserves-the-nobel-peace-prize-for-what-hes-revealed-on-vaccines.html

 

 

Kan vara av stort allmänt intresse, att avgifta efter ”vaccinerna”, och stärka ditt egna immunförsvar, citat

Real Pandemic Protocol

Spike Protein and Graphene Oxide Detox Program

 

https://www.triumphoverhealth.com/single-post/real-pandemic-protocol

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu