• Arkiv

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

 

 

I intervjun tas upp om bl.a. skolmedicinen och DÖDLIGA MEDICINER, därtill om de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT/GENETISKT EXPERIMENT.

 

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, utan att dessa informerats om det, vilket är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen(som är svenska lag), alltså ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Läs mer och lyssna på intervjun, sprid vidare

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu