• Arkiv

Reiner Fuellmich WE ARE DEALING WITH A CRIME AGAINST HUMAN DIGNITY THAT SPREADS OVER THE WHOLE WORLD

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Very important video interview with lawyer Dr Reiner Fuellmich, watch it and spread it around the world

 

 

Mycket viktig videointervju med advokat dr Reiner Fuellmich, se den och sprid vidare över hela världen

 

 

Reiner Fuellmich WE ARE DEALING WITH A CRIME AGAINST HUMAN DIGNITY THAT SPREADS OVER THE WHOLE WORLD

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Ank%C3%BCndigung_english_fixed:1

 

Reiner Fuellmich  VI HAR ATT GÖRA MED BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM SPÄNNER ÖVER HELA VÄRLDEN

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Ank%C3%BCndigung_english_fixed:1

 

 

 

First date: Feb. 05, 2022

 

In serious criminal cases in the U.S., a so-called grand jury is presented with the evidence at hand to convince them that this evidence is sufficient to bring public charges against the defendants.

 

We are adopting this model to prove to the public, with the help of real witnesses, lawyers, a judge and experts from around the world, that we are dealing with crimes against humanity that span the globe.

 

The goal is a coherent presentation of all the facts gathered to date, and thus to convince the populations of all countries that resistance here is not only possible, but required of every individual.

 

 

Första dagen: Feb. 05, 2022

 

I allvarliga brottmål i USA presenteras en så kallad grand jury för de bevis som finns för att övertyga dem om att dessa bevis är tillräckliga för att väcka offentliga åtal mot de anklagade.

 

Vi antar denna modell för att med hjälp av riktiga vittnen, advokater, en domare och experter från hela världen bevisa för allmänheten att vi har att göra med brott mot mänskligheten som sträcker sig över hela världen.

 

Målet är en sammanhängande presentation av alla fakta som hittills samlats in, och på så sätt övertyga befolkningen i alla länder om att motstånd här inte bara är möjligt, utan krävs av varje individ.

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu