• Arkiv

Archive for januari, 2022


SVENSKA KYRKAN : Inspelade samtal med Svenska Kyrkans Rättsavdelning och Växeln 2022 01 31 SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

        NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges […]

SVENSKA KYRKAN ; Är Svenska Kyrkan TROVÄRDIGA? Kommer Svenska Kyrkan be nationen Sverige FOLK & BARN OM URSÄKT? – SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

THE MOST IMPORTANT VIDEO OF OUR LIFETIME / DEN VIKTIGASTE VIDEON UNDER VÅR LIVSTID

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 31 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 308

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 30 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 307       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 30 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 307

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 30 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 307       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

Proof There Never Was A Pandemic in 2020 / Bevis på att det aldrig har funnits någon pandemi år 2020

    OTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 29 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 306

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 29 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 306       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

Åklagarkammaren i Uppsala nu i FOKUS inspelat samtal med kammarchef Ingrid Isgren 2022 01 28

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Åklagarkammaren i Uppsala nu i FOKUS att förundersökning inledes inte utifrån åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET

      NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 28 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 305

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 28 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 305       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu