• Arkiv

Reiner Fuelmmich ”No mercy for these b*stards” – Reiner Füllmich announces Grand Jury Proceeding in February

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Very important video interview with lawyer Dr Reiner Fuellmich, watch it and spread it around the world

 

 

Mycket viktig videointervju med advokat dr Reiner Fuellmich, se den och sprid vidare över hela världen

 

 

 

Reiner Fuelmmich   ”No mercy for these b*stards” – Reiner Füllmich announces Grand Jury Proceeding in February

 

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu