• Arkiv

Reiner Fuellmich: GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

 

 

Se 1:a dagen av GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Grand-Jury-1-EN-online:2

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

Publicerat 2022-02-05 Nu har det börjat, du kan läsa mer om vad det handlar om i denna pdf fil

Media Release Grand Jury Proceeding 02-05-2022.pdf

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, sprid till SVT/SR/TV4/RIKSMEDAI/TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internetmedia, Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och alla storbloggare i Sverige.

 

Låt ingen komma undan sanningen och verkligheten om CORONA BEDRÄGERIET/PCR BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETER/PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, som uppenbart BESKYDDAS av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet med mera ovan omnämnt med bl.a. de sk ”vaccinerna” med mera. Och som delgivits om över mycket lång tid i massutskicken.

 

Ingen av dessa ovan omnämnda ska komma och påstå att de inte visste, alltså dessa var uppenbart meddelade om delaktighet i det värsta som hänt mänskligheten i mänsklighetens historia, och inget gjorde för att STOPPA DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

 

NO MERCY/ INGEN NÅD/ NURNBERG KODEN

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

PDF filen bifogas också som bifogad fil Media Release….., du kan själv göra en maskinöversättning till svenska.

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/02/Media-Release-Grand-Jury-Proceeding-02_05_2022.pdf

 

 

 

INFORMATION TILL DIG SOM INSER ATT DU SKA VARA MED

 

BLI VISSELBLÅSARE & RÄDDA MÄNSKLIGHETEN & STOPPA DETTA FULLSTÄNDIGA PÅGÅENDE VANSINNE MED SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

 

Citat

Contribute personally

Do you have questions for the investigative committee? Can you help clarify circumstances as a witness? Can you contribute expertise as an expert? Write to us at: [email protected]

Report grievances

Information from the public is often very helpful for our work. Our system records and processes anonymous reports.

https://www.securewhistleblower.com​

 

Källa

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Maskinöversättning

Bidra personligen

Har du frågor till undersökningskommittén? Kan du som vittne bidra till att klargöra omständigheterna? Kan du bidra med sakkunskap som expert? Skriv till oss på: [email protected]

 

Rapportera klagomål

Information från allmänheten är ofta till stor hjälp för vårt arbete. Vårt system registrerar och behandlar anonyma rapporter.

https://www.securewhistleblower.com

 

Källa

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

NO MERCY/ INGEN NÅD/ NURNBERG KODEN

 

SANNINGEN & VERKLIGHETEN OM DET STÖRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN; PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA KOMMER ATT SPRIDAS ÖVER HELA VÄRLDEN, DET GÅR INTE ATT STOPPA!

 

 

 

Grand Jury Procedur av Peoples’ Court of Public Opinion

 

Maskinöversättning, citat

 

 

Grand Jury Procedur av Peoples’ Court of Public Opinion
Bemyndigande av allmänt samvete genom naturlag
”Orättvisa mot en är en orättvisa för alla” Vi, en grupp internationella advokater och en domare, genomför härmed brottsutredningar efter modell av USA:s storjuryn förfarandet. 

 

Denna stora juryutredning tjänar som ett föredöme för en rättsprocess för att presentera för en jury (som består av världens medborgare) alla tillgängliga bevis på covid-19 Crimes Against Humanity hittills mot ”ledare, arrangörer, anstiftare och medbrottslingar” som hjälpt till, understödjer eller aktivt deltagit i utformningen och genomförandet av en gemensam plan för en pandemi.

 

Brott som ska utredas inkluderar alla handlingar som utförs eller utelämnas av en person i enlighet med en gemensam plan för att begå brott mot mänskligheten, och alla sådana brottsliga handlingar som fördöms i de olika grupperna av jurymedlemmar runt om i världen.

 

Denna utredning är av folket, av folket och för folket och kommer att kallas ”Folkets domstol för den allmänna opinionen”.
Eftersom vi inte har kunnat hitta en domstol för att höra de faktiska bevisen i det nuvarande systemets domstolar, genomför vi detta förfarande utanför det nuvarande systemet och baserat på naturlag.


Detta bygger i sin tur på den fasta övertygelsen att varje människa lätt kan skilja mellan gott och ont, och mellan rätt och fel.

 

Påståendet är att världens regeringar har kommit under kontrollerande inflytande av korrupta och kriminella maktstrukturer.
De samarbetade för att iscensätta en pandemi som de hade planerat i flera år. För detta ändamål skapade de medvetet masspanik genom falska fakta och en socialt utformad psykologisk operation vars budskap de förmedlade genom företagsmedia.

 

Syftet med denna masspanik var att övertala befolkningen att gå med på de så kallade ”vaccinationerna” som under tiden har visat sig varken vara effektiva eller säkra, utan extremt farliga, till och med dödliga.

 

De ekonomiska, sociala och hälsomässiga skador som dessa brott mot mänskligheten har orsakat världens befolkning kan mätas i kvadrilljoner dollar.

 

Advokaterna nedan kommer, med hjälp av ett antal högt respekterade vetenskapsmän och experter från hela världen och under överinseende av en domare från Portugal, att genomföra denna stora juryundersökning och därigenom förse juryn (världsmedborgarna) med en komplett bild av dessa brott mot mänskligheten.

 

Folkdomstolens utredning har två syften: Å ena sidan är den att tjäna som ett mönsterförfarande och få åtal mot några av de brottsligt och civilrättsligt ansvariga företrädarna för dessa brott mot mänskligheten.

 

Och å andra sidan är det – genom att visa en helhetsbild av vad vi står inför, inklusive den geopolitiska och historiska bakgrunden – att skapa medvetenhet om den faktiska kollapsen av det nuvarande, kapade systemet och dess institutioner, och, som en konsekvens av nödvändigheten av

 

 

 • att folket själva återtar sin suveränitet, och
  nödvändigheten av

 

 • att först stoppa denna plandemiska åtgärder genom att vägra följa efter, och nödvändigheten av att hoppa- starta ett eget nytt system för sjukvård, utbildning, ekonomi och rättsväsende,

 

 • att demokrati och rättsstatsprincipen på grundval av våra grundlagar återupprättas.

 

 • Folkets opinionsdomstol arbetar oberoende av alla regeringar och alla icke-statliga organisationer

 

 

 • Domare Rui Fonseca E Castro, Portugal
 • advokat Claire Deeks, Nya Zeeland
  Advokat Viviane Fischer, Tyskland
  Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Tyskland
  Advokat N. Ana Garner, USA
  Advokat Dr. Renate Holzeisen, Italien
  Advokat Tony Nikolic, Australien
  Advokat Dipali Ojha, Indien
  Advokat Dexter LJ. Ryneveldt (adv.), Sydafrikas
  advokat Deana Sacks, USA
  advokat Michael Swinwood, Kanada

 

 • Samarbetande människorättsförsvarare och juridiska aktivister
 • Tjaša Vuzem, Slovenien
 • Dr. Cristiane Grieb, Kanada
  Leslie Manookian, USA 
 • För att läggas till en lista över supportrar, kontakta oss på [email protected]

 

Källa till ovan citerat

https://www.grand-jury.net/

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu