• Arkiv

Åklarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 02 14

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 02 14 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 315

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

BÄSTA MYNDIGHETSCHEF & RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH YTTERST ANSVARIG FÖR ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Varför beskyddar den anställde Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET?

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2022-02-14

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 315

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

 

 

INGEN NÅD / NO MERCY / NURNBERG KODEN / HISTORIEN UPPREPAR SIG & RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR

 

Idag 14 februari 2022, ALLA HJÄRTANS DAG

 

INGEN KOMMER KOMMA UNDAN FRÅN SANNINGEN & VERKLIGHETEN SOM KOMMER ATT SPRIDAS SOM EN SANNINGS TSUNAMI ÖVER HELA VÄRLDEN, SPRID VIDARE DU OCKSÅ I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

BÄSTA MYNDIGHETSCHEF & RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH YTTERST ANSVARIG FÖR ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

Varför beskyddar den anställde Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET?

Ingår det i dennes uppdrag och de anställdas uppdrag att BESKYDDA den kriminella maffian den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”?

 

 

 

Bildkälla https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

 

 

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE om ex officio principen

 

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, kommer ni fortsätta BESKYDDA den kriminella MAFFIAN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”?

 

Sedan tidigare allmänt känt är  bl.a. vad SVARA DOKTOR Sven-Erik Nordin delgivit dennes läsare, citerar lösryckta delar ur artiklar, citat

 

Moderna mediciner dödar fler än krig

Big Pharma dödar fler människor än Pentagon och dess militärindustriella komplex
Det som är sjukt med det hela är att säkra, naturliga alternativ inte bara helt ignoreras, utan i många fall förtalas och till och med kriminaliseras av det medicinska etablissemanget.

 

”Vi har en iatrogen dödsfrekvens (från läkemedel och vacciner) som överträffar även det som orsakas av Pentagon eller krigsmaskiner,” betonar Bell.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107141/posting/moderna-mediciner-d%C3%B6dar-fler-%C3%A4n-krig

 

 

 

Vacciner – en strålande affär!

I USA har ett formligt ”folkmord” med vacciner ägt rum – utan större uppmärksamhet. De som påtalat detta har köpts, hotats och förtalats för att inte den hemska sanningen skall uppdagas.

Det handlar om MMR-vaccin (Measles, Mumps and Rubella – Mässling, Påssjuka och Röda hund). Vaccinet förorsakar autism – och av genetiska orsaker visade det sig att manliga afroamerikaner drabbades värst. Minst 100 000 (ett hundra tusen) afroamerikanska pojkar har blivit autistiska av detta vaccin! OCH BÅDE MYNDIGHETER – CDC och FDA – OCH VACCINTILLVERKARE HAR VETAT OM DETTA I NÄRMARE 13 ÅR!

 

Man har mörklagt det hela och förstört alla dokument som visar hela bedrägeriet. Men ett par medarbetare har drabbats av samvetsnöd och läckt information.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107114/posting/vacciner-en-str%C3%A5lande-aff%C3%A4r

 

 

Läkemedel viktigaste dödsorsaken

Sedan länge vet man, att läkemedel och medicinsk behandling internationellt är en av de vanligaste dödsorsakerna för människor.

 

Även svensk forskning demonstrerar detta. När Cecilia Lenander, vid Lunds Universitet, för några år sedan undersökte medicinanvändningen hos 1 700 äldre i Skåne, så fann hon att 80 % av dem hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare ordinerade och korrekt använda läkemedel!

 

Möjligen ännu mer anmärkningsvärt var, att människorna I GENOMSNITT hade 11 (elva) olika läkemedel! Man vet ju, att om någon tar fyra eller fler olika läkemedel samtidigt, så är risken för att några av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt är närmast 100 %!

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107013/posting/l%C3%A4kemedel-viktigaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

 

Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel skulle vara de vanligaste dödsorsakerna i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt. Men tyvärr verkar det vara precis så!

 

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i USA gäller följande:

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de senaste åren).

 

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM (699 697 fall)

 

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel!

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

 

Mediciner DÖDAR

I Sverige är det strikt reglerat i lag, att endast ”godkända läkemedel” får säljas med påståenden om att de botar sjukdomar. Allt annat är straffbart!

 

Men vi tycks vara fullkomligt immuna mot fakta, när det gäller detta. Vi tror naivt på både läkare och myndigheter och låter oss förgiftas till döds. För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning.

 

Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

 

Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders studie – och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen tycker vi alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv – och till att öka de redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de farmaceutiska företagen.

 

Den som är bekväm med engelska kan på följande länk ta del av information som tyder på att Big Pharma tar livet av långt fler människor är hela amerikanska försvarsmakten – och att de amerikanska sjukförsäkringarna är ett effektivt sätt att vid sjukdom bli utsatt för alla tillgängliga medicinska insatser, med ofta tragiskt resultat!

 

En viktig mening i inslaget:

 

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 Americans annually.

(Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter eller ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället ”modern medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år)

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar

 

 

 

 

Uppenbara planerade; brott mot mänskligheten, Nürnberg koden, Helsingforsdeklarationen, Barnkonventionen, svensk grundlag, Lissabonfördraget/Rättighetsstadgan, EKMR, Patientlag med mera i svensk lagstiftning utifrån enorma ekonomiska incitament, så sker uppenbart planerad FÖRSKINGRING & STÖLD av skattemedel i och med PCR BEDRÄGERIET, som bara i Sverige omfattar minst 23 miljarder svenska kronor. Effekten av PCR BEDRÄGERIET blir bl.a. tortyr och terror mot nationen Sveriges FOLK & BARN och överlagt planerat mord tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Har DU annan uppfattning vänligen vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team och nätverk av synnerligen HÖGST TROVÄRDIGA spets specialist sakkunniga opartiska, objektiva och sakliga KOMPETENTA världskända experter, som inte finns att uppbringa inom det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

 

ETT SUPERKORRUPT SVERIGE SOM SKA VARA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA men som uppenbart är delaktiga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera hemskheter mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

 

BRITTISK LABBRAPPORT OFFENTLIGGJORD – GRAFENOXID FINNS I ALLA TESTADE C19-VACCINER

 

Publicerat 2022-02-12 läs hela artikeln och ladda ner bevisen

UK LAB REPORT RELEASED – GRAPHENE OXIDE PRESENT IN ALL C19 VACCINES TESTED

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

 

 

OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN

Citerar lösryckta delar ur rapport, läs hela, maskinöversättning, sprid vidare, citat

Nyheter….11/02/2022

Dokument för genomgång av ärendet

och labbrapport…

 

Bakgrundsförklaring

Den brittiska regeringen inledde i början av 2021 en utbyggnad av vad som nu kallas ”COVID-19-vaccin”.

Dessa ”vacciner” fick ett tillfälligt nödtillstånd enligt förordning 174 i Humanicidförordningen.

Medicine Regulations Act (2012).

 

Alla fas 3-försök med COVID-19-vaccin pågår och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 2022/början av 2023.

behandlingarna är för närvarande experimentella med endast ett års kortsiktiga data och ingen långsiktig säkerhet för människor.

 

Det är numera allmänt accepterat att ingen av de experimentella COVID-19-behandlingarna förhindrar

infektion av COVID-19 och inte heller överföringen av någon sjukdom.

 

Forskare runt om i världen har rapporterat om ovanliga fynd när de undersökt COVID-19 injektionsflaska.

för att försöka fastställa vad som orsakar de rapporterade dödsfallen, skadorna och biverkningarna.

 

Den 20 september 2021, vid det patologiska institutet i Reutlingen, Tyskland, presenterades resultaten av obduktioner av åtta personer som avlidit efter experimentell behandling med COVID19 presenterades.

 

Analyserna av finvävnad utfördes av patologerna Prof. Dr. Arne Burkhardt och Prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar den tidigare rapporten från Prof. Dr. Peter Schirmacher. Av mer än 40 lik som han obducerade och som hade dött inom två veckor efter den experimentella behandlingen med COVID19, var ungefär en tredjedel av dessa dödsfall av själva experimentbehandlingen.

 

 

Sammanfattning av den toxikologiska rapporten

 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten i den bifogade toxikologirapporten:

 

● Nanomaterial av grafen (GFN) kan tränga igenom kroppens naturliga barriärer och skada det centrala nervsystemet.

nervsystemet.

● Grafenoxid (GO):

a. kan skada inre organ.

b. skadar reproduktions- och utvecklingssystemet.

c. förstör blodhälsan

d. skadar och förstör celler

e. Kan utlösa cancer och påskynda åldrandet.

f. skadar mitokondrier och DNA

g. utlöser en inflammatorisk reaktion och tre olika typer av celldöd.

h. orsakar förändringar i genernas funktion.

 

DU LÄSER MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://ukcitizen2021.org/

 

https://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Igår 2022-02-13 kunde intresserade se i direkt sändning om det värsta BEDRÄGERIET mot mänskligheten i mänsklighetens historia PCR BEDRÄGERIET som också ger effekten av generellt och systematiskt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera.

 

Alltså som uppenbart beskyddas i Sverige av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner med många flera, som därmed uppenbart är delaktiga i planerad pandemi¨/PLANDEMI, Brott Mot Mänskligheten, LANDSFÖRRÄDERI och beskyddar den KRIMINELLA MAFFIAN vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

 

Den som i Sverige har anna uppfattning vänligen men bestämt vänder er med största förtroende direkt till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team och bevisa det motsatta, kontakt uppgifter finns längre ner i massutskicket.

 

Att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE under ledning av myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda också synes beskydda denna KRIMINELLA MAFFIAS yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet i Sverige är uppenbart, du kommer få mer fakta och bevis i den delen redovisade i massutskick som kommer inom när framtid.

 

BEVIS & FAKTA

Förhoppningsvis förstår ledaren och ytterst ansvarige myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh att säkerställa i dennes uppdrag för skattebetalarna i Sverige

 

  • att alla åklagarkammare chefer i Sverige får tillgång till denna information från dessa spets specialist sakkunniga opartiska, sakliga, objektiva med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET och KOMPETENS i världen, och deras nätverk över hela världen, som uppenbart besitter kompetens och trovärdighet som bevisligen inte finns att UPPBRINGA i det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

 

 

Har ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE annan uppfattning ombedes vänligen men bestämt ytterst ansvarige inom Åklagarmyndigheten i Sverige den anställde Petra Lundh att mycket skyndsamt kontakta advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team, kontakt uppgifterna finns i detta massutskick bästa anställde Petra Lundh.

 

Förslagsvis göres detsamma av SVENSKA KYRKAN, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ  detsamma mycket skyndsamt för sanningen och verkligheten kommer ingen av er undan, rannsakningens tid är här och sanningen och verkligheten går inte att stoppa.

 

 

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART

 

BEVIS & FAKTA FINNS SEDAN MYCKET LÅNG TID TILLBAKA, OCH SVERIGES RIKSDAGS ALLA PARTIER ÄR FULLT UT INFORMERADE OM DET, MEN BESKYDDAR UPPENBART DENNA KRIMINELLA MAFFIAS YRKES SKADAR & YRKES DÖDAR VERKSAMHET MED SK ”MEDICINER” & SK ”VACCINER”

 

 

FAKTA & BEVIS FÅR DU DEL AV I DAGENS MASSUTSKICK, OCH HAR DU OCKSÅ FÅTT DEL AV I TIDIGARE MASSUTSKICK, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Delgivet mänskligheten i direktsändning 2022-02-13 och finns nu att se i denna video, se den och sprid vidare i alla dina nätverk över hela Sverige och vidare ut i hela världen, spola fram till ca 3:00, citat

3rd session of the Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion – Topic: PCR-Test

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

 

 

 

 

2022-02-12 direktsändes del 2 av denna Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion, se den för att förstå bättre den historiskas djupare bakgrunden till pågående fullständiga vansinne mot mänskligheten

 

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-2-online_1:f

 

 

 

Du kan se del 1 av Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion och klipp här

https://odysee.com/@GrandJury:f

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

Publicerat 2022-02-05 Nu har det börjat, du kan läsa mer om vad det handlar om i denna pdf fil

Media Release Grand Jury Proceeding 02-05-2022.pdf

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Se videos som under ca 1,5 år publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

Se videon publicerad 2022-02-13

Advokat Dr. Reiner Fuellmich: Vi har bevis för att ICC och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har infiltrerats. 25 % av domarna har betalats av Soros & Gates

https://rumble.com/vuur79-attorney-dr.-reiner-fuellmich.html

 

 

 

Ytterligare mer av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

 

Skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin samverkar som i en KRIMINELL MAFFIA, det sker globalt och det sker således också nationellt i Sverige mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

I Sverige beskyddas denna KRIMINELLA DÖDAR & SKADAR MAFFIA av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet, bl.a. då Sveriges riksdags alla politiska partier, alla riksdagsledamöter, som hade kunnat STOPPAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN för länge sedan, men istället valt att tillåta att detta fullständiga vansinne mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN fortsätta.

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och deras medlöpare bl.a. då Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting är uppenbart delaktiga i PLANERAT ÖVERLAGT MORD.

 

Detta beskyddas då av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ med flera inom fria alternativa internet media, alla dessa har haft möjligheten att granska makten och delgivet om vad advokat dr Reiner Fuellmich och hans team och kontakter kommit fram till i deras granskning över 1.5 års tid. Du får del av det i dagens massutskick igen, så DU förstår allvaret i det som är sanningen och verkligheten.

 

SVENSKA KYRKAN & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är uppenbart också involverade i att beskydda denna KRIMINELLA MAFFIA, vilket har delgivits om i tidigare massutskick, än mer kommer att delges er alla läsare om hur det sker i full öppen dager och med lätthet skulle kunnat redovisats av alla journalisterna, redaktionerna, medierna i Sverige till nationen Sveriges FOLK & BARN, men så har inte gjorts, de har prioriterat annat.

 

Noteras särskilt; det finns inget lagstöd alls i SVEA RIKES LAG för att Sveriges alla 21 Regioner äger rätt enligt lag att bedriva skadar och dödar yrkesverksamhet med sk ”mediciner” och ”vacciner”, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, som ingen kunnat motbevisa, trots att Sveriges riksdags alla politiska partier och Sveriges alla 21 Regioner erbjudits den möjligheten

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

HUR VI KAN STOPPA VACCIN MASSMORDET

Se videon fullspäckad med FAKTA & BEVIS

HUR VI KAN STOPPA V””N MASSMORDET!

https://www.bitchute.com/video/IhFB1p6TSgsv/

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

FAKTA & BEVIS

”Pfizer-dokument som skickats till Food and Drug Administration (FDA) avslöjar att läkemedelsföretaget fick 1 223 rapporter om dödsfall och över 42 000 rapporter som beskriver totalt 158 ​​893 biverkningar inom de första 90 dagarna efter vaccinets lansering. Rapporterna kom från olika länder, bland annat USA, Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrike, Portugal och Spanien.”

https://citizens.news/592688.html

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu