• Arkiv

Åklarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 02 18

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 02 18 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 317

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM PCR TESTBEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

BÄSTA MYNDIGHETSCHEF & RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH YTTERST ANSVARIG FÖR ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Varför beskyddar den anställde Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET?

 

 

Kan alla inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE läsa innantill?

För om de kan det ska DÖDAR ”VACCINERNA” STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

 

 

ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN BÄSTA PETRA LUNDH OCH ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de fyra proverna av vacciner (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) alla innehåller betydande mängder kolkompositer, grafenföreningar och järnoxid.

 

Dessa ingredienser var odeklarerade av tillverkarna och saknas i ingredienslistan för vaccinerna. 

 

Studier visar dock hur farlig Graphene-familjen är, men individer har inte blivit medvetna om att de injiceras med det dödliga ämnet.”

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK BÄSTA MYNDIGHETSCHEF & RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH

https://dailyexpose.uk/2022/02/13/uk-lab-confirms-graphene-in-covid-vaccines/

 

 

 

”Vaccin” som biovapen

https://citizens.news/594584.html

 

Bildkälla https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2022-02-18

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 317

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

NO MERCY/ INGEN NÅD/ NURNBERG KODEN/ HELSINGFORS DEKLARATIONEN / BARNKONVENTIONEN / SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN MED MERA

 

 

 

Sitter SVENSKA KYRKAN i ”samma båt” som VATIKANEN, en fråga som är synnerligen befogad och har mycket stort allmänt intressen i Sverige och internationellt, eller hur?

Du förstår mer efter att läst denna artikel som är publicerad 2022-02-17. Citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

 

Vatikanen ansvarig för tusentals dödsfall i COVID-19-vaccin

McCullough, en expert internist, kardiolog och epidemiolog som har publicerat dussintals referentgranskade studier om COVID-19, intervjuades nyligen.

 

Under denna intervju uppmanade han Vatikanen att avbryta sitt stöd för covid-19-vacciner och mandat och att ”omedelbart starta en allmänintressekampanj om vaccinskador och vaccindödsfall.”

 

Han påpekade att Vatikanen, i sitt stöd för de experimentella och dödliga covid-19-vaccinerna, har brutit mot Nürnbergkoden, som är en uppsättning etiska principer som gör det klart att ingen läkare någonsin ska använda påtryckningar, tvång eller hot om repressalier för medicinsk behandling, särskilt om det är nytt och experimentellt som covid-19-vaccinerna.

 

Om Vatikanen fortsätter att stödja vaccinationer, sa McCullough att det kommer att vara ansvarigt för ”potentiellt hundratusentals döda förlorade på grund av vaccinet över hela världen.”

 

”När vi sitter här idag har vi 21 000 dödsfall i vårt CDC [ Centers for Disease Control and Prevention ] vaccinsäkerhetsrapporteringssystem”, säger McCullough. ”Så jag säger er att döden under inga omständigheter kan anses vara sällsynt.

 

Nu är det korrekta sättet att beskriva detta att detta är den farligaste och mest dödliga biologiska produkten som någonsin använts i mänsklighetens historia – punkt.”

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/594957.html

 

Noteras särskilt;

Att ca 1 % av effekterna av SKADAR & DÖDAR ”vaccinerna” rapporteras in av skolmedicinens anställda läkare, som uppenbart är partiska och ingår i den kriminella maffia som den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinen är, alltså denna livsfarliga KLAN som SKADAR & DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN generellt och systematiskt med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

 

 

 

PCR TESTBEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/PLANERAT ÖVERLAGT MORD/ BROTT MOT NURNBERG KODEN, ALLTSÅ DET SOM PÅGÅR OCH PÅGÅTT ÖVER TID ÄR UPPENBART MEDICINSKA EXPERIMENT MED ”VACCINERNA” SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT

 

MEDICINSKA EXPERIMENT SOM STRIDER MOT NURNBERG KODEN, ALLTSÅ SÅDANT SOM NAZISTERNA PRESTERADE & LEVERERADE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET SKER NU FÖR ÖPPEN RIDÅ MED DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Noteras särskilt; Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team och bevisa det motsatta med BEVIS som är fullständigt rättssäkra, du läser mer om hur du kontaktar advokat dr Reiner Fuellmich i detta massutskick.

 

 

 

Maskinöversättning

Covid-19-testning är till att börja med bedräglig

 

Kary Mullis, uppfinnaren av PCR-testet, uttalade sig mot hur hans skapelse användes. Han påpekade att testerna kan förstärkas – vilket gör dem opålitliga för diagnostiska tester. Den nobelprisbelönade forskaren som dog i augusti 2019 beskrev på ett träffande sätt PCR-testet som en process ”att göra en hel del av något av något.”

 

”Med PCR, om du gör det bra – du kan hitta nästan vad som helst på vem som helst. För om du kan amplifiera en enskild molekyl upp till något som du verkligen kan mäta, vilket PCR kan göra, då är det bara väldigt få molekyler som du gör” Det kan ses som ett missbruk av det, bara för att hävda att det är meningsfullt.”

 

Mullis noterade att PCR-testet tillåter forskare att ”ta en mycket liten mängd av vad som helst och göra det mätbart och sedan prata om det som om det är viktigt.” Han fortsatte: ”. Det säger dig inte att det du slutade med verkligen skulle skada dig eller något liknande.”

 

Fler relaterade berättelser:

FDA document admits “covid” PCR test was developed without isolated covid samples for test calibration, effectively admitting it’s testing something else.

 

CDC withdraws fraudulent PCR testing protocol that was used to falsify covid “positives” to push the plandemic.

 

Fraudulent PCR testing led entire world into lockdown tyranny; treasonous politicians to blame.

 

PCR testing a fraud: Government uses faulty testing to amplify COVID case numbers.

 

Inventor of COVID test calls Fauci a liar, says it ‘doesn’t tell you that you’re sick.’

 

Watch Kary Mullis in the video below explaining what the PCR test is all about.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://citizens.news/592958.html

 

 

 

Maskinöversättning

Covid handlar inte om att rädda liv; det handlar om att göra slut på dem

 

”För det första finns det ingen corona-pandemi, utan bara ett PCR-test ”plandemi” som drivs av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning,” sa Fuellmich. ”Den här agendan har varit planerad länge.”

 

Läs mer och se video

https://citizens.news/593220.html

 

 

 

 

 

För att förstå mer om skadar och dödar ”vaccinera” se denna video och sprid vidare i alla dina nätverk

Tidigare Blackrock Portfolio Manager avslöjar Pfizer-bedrägeri

Han avslöjar Pfizer-bedrägeriet och hur alla dessa utspel av globalisterna hotar våra investeringar.

https://banthis.tv/watch?id=620c0babf8b550051cae335c

 

 

 

FAKTA & BEVIS

DÖDAR ”VACCINERNA” DÖDAR BEVISLIGEN MÄNSKLIGHETEN

Maskinöversättning, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, citat

Dödsfallen efter trippelvaccinering sköt i höjden med 495 % i januari. 80 % av alla nya fall av Covid är fullständigt ”vaccinerade”.

 

Plandemin skulle redan vara över om det inte vore för ”vaccinerna 

 

Det visar sig att fallfrekvensen sjunker avsevärt bland de ovaccinerade medan den fortsätter att öka bland de fullt ”vaccinerade”, och särskilt bland de helt ”vaccinerade” som fått tre sprutor eller mer.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/593973.html

 

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 25 minuter, maskinöversättning, citat

Justin Trudeau kommer att hamna i fängelse, men vad kommer det att kosta Kanada och kanadensare att uppnå rättvisa?

 

Justin Trudeau har lett en regering som har brutit mot flera internationella och nationella lagar och begått brott mot mänskligheten.

Han har gjort detta i en nation där provinsregeringarna också har begått dessa kriminella handlingar.

 

Masskriminaliteten i Kanada under de senaste två åren är verkligen historisk och förövarna, ledda av premiärministern, kommer så småningom att behöva ställas inför rätta. Vad som är mindre säkert är vad kostnaden kommer att bli för Kanada och kanadensare.

 

Kommer dessa brottslingar att kapitulera fredligt eller kommer det att krävas mer kraftfulla åtgärder för att lösa detta problem?

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK.

NOTERAS SÄRSKILT; ÄR FÖRHÅLLANDENA I KANADA DESAMMA SOM I SVERIGE MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN? TÄNK SJÄLV!

https://rumble.com/vuv5ii-justin-trudeau-is-going-to-prison-but-what-will-it-cost-canada-and-canadian.html

 

 

 

 

 

 

Delgivet mänskligheten i direktsändning 2022-02-13 och finns nu att se i denna video, se den och sprid vidare i alla dina nätverk över hela Sverige och vidare ut i hela världen, spola fram till ca 3:00, citat

3rd session of the Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion – Topic: PCR-Test

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

 

 

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE om ex officio principen

 

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, kommer ni fortsätta BESKYDDA den kriminella MAFFIAN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”?

 

Sedan tidigare allmänt känt är  bl.a. vad SVARA DOKTOR Sven-Erik Nordin delgivit dennes läsare, citerar lösryckta delar ur artiklar, citat

 

Moderna mediciner dödar fler än krig

Big Pharma dödar fler människor än Pentagon och dess militärindustriella komplex
Det som är sjukt med det hela är att säkra, naturliga alternativ inte bara helt ignoreras, utan i många fall förtalas och till och med kriminaliseras av det medicinska etablissemanget.

 

”Vi har en iatrogen dödsfrekvens (från läkemedel och vacciner) som överträffar även det som orsakas av Pentagon eller krigsmaskiner,” betonar Bell.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107141/posting/moderna-mediciner-d%C3%B6dar-fler-%C3%A4n-krig

 

 

 

Vacciner – en strålande affär!

I USA har ett formligt ”folkmord” med vacciner ägt rum – utan större uppmärksamhet. De som påtalat detta har köpts, hotats och förtalats för att inte den hemska sanningen skall uppdagas.

Det handlar om MMR-vaccin (Measles, Mumps and Rubella – Mässling, Påssjuka och Röda hund). Vaccinet förorsakar autism – och av genetiska orsaker visade det sig att manliga afroamerikaner drabbades värst. Minst 100 000 (ett hundra tusen) afroamerikanska pojkar har blivit autistiska av detta vaccin! OCH BÅDE MYNDIGHETER – CDC och FDA – OCH VACCINTILLVERKARE HAR VETAT OM DETTA I NÄRMARE 13 ÅR!

 

Man har mörklagt det hela och förstört alla dokument som visar hela bedrägeriet. Men ett par medarbetare har drabbats av samvetsnöd och läckt information.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107114/posting/vacciner-en-str%C3%A5lande-aff%C3%A4r

 

 

Läkemedel viktigaste dödsorsaken

Sedan länge vet man, att läkemedel och medicinsk behandling internationellt är en av de vanligaste dödsorsakerna för människor.

 

Även svensk forskning demonstrerar detta. När Cecilia Lenander, vid Lunds Universitet, för några år sedan undersökte medicinanvändningen hos 1 700 äldre i Skåne, så fann hon att 80 % av dem hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare ordinerade och korrekt använda läkemedel!

 

Möjligen ännu mer anmärkningsvärt var, att människorna I GENOMSNITT hade 11 (elva) olika läkemedel! Man vet ju, att om någon tar fyra eller fler olika läkemedel samtidigt, så är risken för att några av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt är närmast 100 %!

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7107013/posting/l%C3%A4kemedel-viktigaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

 

Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel skulle vara de vanligaste dödsorsakerna i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt. Men tyvärr verkar det vara precis så!

 

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i USA gäller följande:

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de senaste åren).

 

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM (699 697 fall)

 

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel!

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

 

Mediciner DÖDAR

I Sverige är det strikt reglerat i lag, att endast ”godkända läkemedel” får säljas med påståenden om att de botar sjukdomar. Allt annat är straffbart!

 

Men vi tycks vara fullkomligt immuna mot fakta, när det gäller detta. Vi tror naivt på både läkare och myndigheter och låter oss förgiftas till döds. För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning.

 

Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

 

Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders studie – och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen tycker vi alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv – och till att öka de redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de farmaceutiska företagen.

 

Den som är bekväm med engelska kan på följande länk ta del av information som tyder på att Big Pharma tar livet av långt fler människor är hela amerikanska försvarsmakten – och att de amerikanska sjukförsäkringarna är ett effektivt sätt att vid sjukdom bli utsatt för alla tillgängliga medicinska insatser, med ofta tragiskt resultat!

 

En viktig mening i inslaget:

 

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 Americans annually.

(Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter eller ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället ”modern medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år)

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar

 

 

 

 

Uppenbara planerade; brott mot mänskligheten, Nürnberg koden, Helsingforsdeklarationen, Barnkonventionen, svensk grundlag, Lissabonfördraget/Rättighetsstadgan, EKMR, Patientlag med mera i svensk lagstiftning utifrån enorma ekonomiska incitament, så sker uppenbart planerad FÖRSKINGRING & STÖLD av skattemedel i och med PCR BEDRÄGERIET, som bara i Sverige omfattar minst 23 miljarder svenska kronor. Effekten av PCR BEDRÄGERIET blir bl.a. tortyr och terror mot nationen Sveriges FOLK & BARN och överlagt planerat mord tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

Har DU annan uppfattning vänligen vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team och nätverk av synnerligen HÖGST TROVÄRDIGA spets specialist sakkunniga opartiska, objektiva och sakliga KOMPETENTA världskända experter, som inte finns att uppbringa inom det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

 

ETT SUPERKORRUPT SVERIGE SOM SKA VARA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA men som uppenbart är delaktiga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera hemskheter mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

2022-02-13 kunde intresserade se i direkt sändning om det värsta BEDRÄGERIET mot mänskligheten i mänsklighetens historia PCR BEDRÄGERIET som också ger effekten av generellt och systematiskt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera.

 

Alltså som uppenbart beskyddas i Sverige av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner med många flera, som därmed uppenbart är delaktiga i planerad pandemi¨/PLANDEMI, Brott Mot Mänskligheten, LANDSFÖRRÄDERI och beskyddar den KRIMINELLA MAFFIAN vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

 

Den som i Sverige har anna uppfattning vänligen men bestämt vänder er med största förtroende direkt till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team och bevisa det motsatta, kontakt uppgifter finns längre ner i massutskicket.

 

Att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE under ledning av myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda också synes beskydda denna KRIMINELLA MAFFIAS yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet i Sverige är uppenbart, du kommer få mer fakta och bevis i den delen redovisade i massutskick som kommer inom när framtid.

 

BEVIS & FAKTA

Förhoppningsvis förstår ledaren och ytterst ansvarige myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh att säkerställa i dennes uppdrag för skattebetalarna i Sverige

 

  • att alla åklagarkammare chefer i Sverige får tillgång till denna information från dessa spets specialist sakkunniga opartiska, sakliga, objektiva med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET och KOMPETENS i världen, och deras nätverk över hela världen, som uppenbart besitter kompetens och trovärdighet som bevisligen inte finns att UPPBRINGA i det SUPER KORRUPTA SVERIGE.

 

 

Har ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE annan uppfattning ombedes vänligen men bestämt ytterst ansvarige inom Åklagarmyndigheten i Sverige den anställde Petra Lundh att mycket skyndsamt kontakta advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team, kontakt uppgifterna finns i detta massutskick bästa anställde Petra Lundh.

 

Förslagsvis göres detsamma av SVENSKA KYRKAN, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ  detsamma mycket skyndsamt för sanningen och verkligheten kommer ingen av er undan, rannsakningens tid är här och sanningen och verkligheten går inte att stoppa.

 

 

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART

 

BEVIS & FAKTA FINNS SEDAN MYCKET LÅNG TID TILLBAKA, OCH SVERIGES RIKSDAGS ALLA PARTIER ÄR FULLT UT INFORMERADE OM DET, MEN BESKYDDAR UPPENBART DENNA KRIMINELLA MAFFIAS YRKES SKADAR & YRKES DÖDAR VERKSAMHET MED SK ”MEDICINER” & SK ”VACCINER”

 

 

FAKTA & BEVIS FÅR DU DEL AV I DAGENS MASSUTSKICK, OCH HAR DU OCKSÅ FÅTT DEL AV I TIDIGARE MASSUTSKICK, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Delgivet mänskligheten i direktsändning 2022-02-13 och finns nu att se i denna video, se den och sprid vidare i alla dina nätverk över hela Sverige och vidare ut i hela världen, spola fram till ca 3:00, citat

3rd session of the Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion – Topic: PCR-Test

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

 

 

 

 

2022-02-12 direktsändes del 2 av denna Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion, se den för att förstå bättre den historiskas djupare bakgrunden till pågående fullständiga vansinne mot mänskligheten

 

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-2-online_1:f

 

 

 

Du kan se del 1 av Grand Jury Proceedings Court of Public Opinion och klipp här

https://odysee.com/@GrandJury:f

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

Publicerat 2022-02-05 Nu har det börjat, du kan läsa mer om vad det handlar om i denna pdf fil

Media Release Grand Jury Proceeding 02-05-2022.pdf

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Se videos som under ca 1,5 år publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

Se videon publicerad 2022-02-13

Advokat Dr. Reiner Fuellmich: Vi har bevis för att ICC och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har infiltrerats. 25 % av domarna har betalats av Soros & Gates

https://rumble.com/vuur79-attorney-dr.-reiner-fuellmich.html

 

 

 

Ytterligare mer av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

 

Skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin samverkar som i en KRIMINELL MAFFIA, det sker globalt och det sker således också nationellt i Sverige mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

I Sverige beskyddas denna KRIMINELLA DÖDAR & SKADAR MAFFIA av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet, bl.a. då Sveriges riksdags alla politiska partier, alla riksdagsledamöter, som hade kunnat STOPPAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN för länge sedan, men istället valt att tillåta att detta fullständiga vansinne mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN fortsätta.

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och deras medlöpare bl.a. då Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting är uppenbart delaktiga i PLANERAT ÖVERLAGT MORD.

 

Detta beskyddas då av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ med flera inom fria alternativa internet media, alla dessa har haft möjligheten att granska makten och delgivet om vad advokat dr Reiner Fuellmich och hans team och kontakter kommit fram till i deras granskning över 1.5 års tid. Du får del av det i dagens massutskick igen, så DU förstår allvaret i det som är sanningen och verkligheten.

 

SVENSKA KYRKAN & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är uppenbart också involverade i att beskydda denna KRIMINELLA MAFFIA, vilket har delgivits om i tidigare massutskick, än mer kommer att delges er alla läsare om hur det sker i full öppen dager och med lätthet skulle kunnat redovisats av alla journalisterna, redaktionerna, medierna i Sverige till nationen Sveriges FOLK & BARN, men så har inte gjorts, de har prioriterat annat.

 

Noteras särskilt; det finns inget lagstöd alls i SVEA RIKES LAG för att Sveriges alla 21 Regioner äger rätt enligt lag att bedriva skadar och dödar yrkesverksamhet med sk ”mediciner” och ”vacciner”, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, som ingen kunnat motbevisa, trots att Sveriges riksdags alla politiska partier och Sveriges alla 21 Regioner erbjudits den möjligheten

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

HUR VI KAN STOPPA VACCIN MASSMORDET

Se videon fullspäckad med FAKTA & BEVIS

HUR VI KAN STOPPA V””N MASSMORDET!

https://www.bitchute.com/video/IhFB1p6TSgsv/

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

FAKTA & BEVIS

”Pfizer-dokument som skickats till Food and Drug Administration (FDA) avslöjar att läkemedelsföretaget fick 1 223 rapporter om dödsfall och över 42 000 rapporter som beskriver totalt 158 ​​893 biverkningar inom de första 90 dagarna efter vaccinets lansering. Rapporterna kom från olika länder, bland annat USA, Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrike, Portugal och Spanien.”

https://citizens.news/592688.html

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu