• Arkiv

Archive for mars 5th, 2022


Åklagarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 03 05

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 03 05 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 318         TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE ”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu