• Arkiv

Archive for mars 24th, 2022


One of Reiner Fuellmich’s Grand Jury Lawyers Arrested, Placed in Custody

    Published 2022-03-23 quoting excerpts from the article, spread throughout your networks, quote     One of Reiner Fuellmich’s Grand Jury Lawyers Arrested, Placed in Custody     Lawyer Virginie de Araujo-Rechhia was the French lawyer on Reiner Fuellmich’s Grand Jury team. The list of legal participants can be found here (scroll down). She was […]

FÖRUNDERSÖKNING INLEDS MOT Åklagarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 03 24

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 03 24 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 326       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

SVARA DOKTORN: Främmande material i Covid-vaccinerna; man bör omedelbart upphöra med covid-19-vaccinationer över hela världen, och man bör överge all covid-19-”vaccinpass-policy” och alla andra former av mandat för covid-19-vaccinationer

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

FÖRUNDERSÖKNING INLEDS MOT Åklagarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 03 22

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 03 22 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 325       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

FÖRUNDERSÖKNING INLEDS MOT Åklagarmyndigheten i Sverige: Varför beskyddar den anställde myndighetschefen & riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda PCR BEDRÄGERIET? 2022 03 20

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 03 20 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 324       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu