• Arkiv

Archive for juni 22nd, 2022


Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter

    https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/EKMR-komplett-1-003.pdf

Rättighetsstadgan en rättsakt i Lissabonfördraget

      https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf    Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu