• Arkiv

Archive for juni 23rd, 2022


SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp tillsammans med ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld Åklagarmyndigheten i Sverige

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

Nu faan får det vara nog – Knapptryckarlåten, av läkaren doktor Mikael Nordfors

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

DEMOCIDE dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

PCR TEST — Det största BEDRÄGERIET i världshistorien, PCR TEST BEDRÄGERIET ……

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN / FOLKDÖDARMYNDIGHETEN

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, GÅR DENNA MYNDIGHET ATT LITA PÅ, SÄKERSTÄLLER DESSA UPPDRAGET RÄTTSSÄKERT, OPARTISKT, SAKLIGT OCH OBJEKTIVT UNDER LAGARNA OCH GÄLLANDE PRAXIS?

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE: Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia     […]

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan….

    PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 23     Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 23 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 361   NOTE! Dissemination of material from this […]

Åklagarmyndigheten i Sverige delges skrivelse, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda åklagare är som synes involverade i att BESKYDDA ett enormt KRIMINELLT BEDRÄGERI!

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   Corona […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu