• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till talman Andreas Norlén och chefssekreterare Nina Mimon, skrivelse och inspelat samtal utifrån tidigare kommunicerat 2022 10 31

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

 Till talman Andreas Norlén och chefssekreterare Nina Mimon, skrivelse och inspelat samtal utifrån tidigare kommunicerat 2022 10 31

 

 

Till denna skrivelse har följande bifogats, som du får del av och kan lyssna på och läsa

 

 

Inspelat samtal med talman Andreas Norléns chefssekreterare Nina Mimon 2022-10-31

 

Ladda ner mp3 filen och lyssna på det inspelade samtalet

https://www.jottacloud.com/s/271a644399f55de472aa6b3dec57bcd068e

 

Denna PDF fil bifogades till skrivelsen

E-post till talmannen från voulf56 2022 10 31

 

 

 

 

Hela skrivelsen läser du här nedan

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 31 oktober 2022 13:15
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘ma[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Till talman Andreas Norlén och chefssekreterare Nina Mimon, skrivelse och inspelat samtal utifrån tidigare kommunicerat 2022 10 31
Prioritet: Hög

 

SVERIGES RIKSDAG

 

Talmannen Andreas Norlén

Telefon 08-786 48 00   

[email protected]

 

Chefs sekreterare Nina Mimon till Andreas Norlén

[email protected]  

08-786 66 86

 

 

Vice talmän.

Kenneth G Forslund förste vice talman

Julia Kronlid andre vice talman

Kerstin Lundgren tredje vice talman.

 

 

Chefs sekreterare Ewa Christenson till  alla vice talmännen

[email protected] 

08-786 49 42

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

All kommunicering ska ske via epost, all sekretess är upphävd, noteras särskilt.

 

 

2022-10-31

 

Inledningsvis; se mailtråden och den bifogade PDF filen E-post

 

 

 

DAGORDNINGEN

 

Rättssäker/ fullständig rättssäker handläggning och svar på frågor, utan inblandning av egna skönsmässiga och fullständigt godtyckliga bedömningar

 

Vänligen bekräfta i vändande epost till [email protected] , med fullständig diarieförteckning som styrker och bevisar inklusive dnr

 

  • att sedan tidigare över mycket lång tid talman [email protected] erhållit information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, precis som alla i Sveriges riksdag, under hela 2022, och därtill då alla politiska partierna i Sveriges Riksdag erhållit detsamma, i massutskick till bl.a. ovan omnämnda.

 

 

Vänligen bekräfta att det inspelade samtalet av idag, se bifogade mp3 filen Talman…., och tidigare inspelat samtal med Ewa Christenson, är fullt ut återhörningsbara, och därtill redovisade i diarieförteckningen med dnr, fullt följbart.

 

 

 

Utifrån det inspelade samtalet av denna dag med Nina Mimon framgår med all tydligt vad som ska hanteras och besvara om utifrån det inspelade samtalet av denna dag

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla i dessa delar via epost till undertecknad.

 

 

Tacksam för mycket skyndsam fullständigt rättssäker, opartisk, saklig och objektiv handläggning

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

…………………………………………………………………………………………………..

Från: Talmannen <[email protected]>
Skickat: den 10 oktober 2022 14:57
Till: [email protected]
Ämne: Sv: Återkoppling 2022-10-07 utifrån Frågeställningar utifrån tidigare skrivelse; Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

Hej Ulf,

 

Jag översänder enligt önskemål dina inkommande e-brev till talmannen, vänligen se bilagan. Brev som inte är ställda till talmannen eller inte berör talmannens uppdrag har gallrats.

 

När det gäller frågan om bakgrunden till talet av Ukrainas president till riksdagens ledamöter så inkom Ukrainas ambassad i Stockholm med en förfrågan. Talmannen beslutade att bevilja deras förfrågan.

 

Enligt uppdrag,

Ewa Christenson

 

Talmannens kansli

SVERIGES RIKSDAG  100 12 Stockholm  • www.riksdagen.se

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 oktober 2022 16:18
Till: Talmannen <[email protected]>; Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>; Nina Mimon <[email protected]>; Ewa Christenson <[email protected]>
Kopia: [email protected]; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ’21 Jonsson Bosse’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Återkoppling 2022-10-07 utifrån Frågeställningar utifrån tidigare skrivelse; Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28
Prioritet: Hög

 

SVERIGES RIKSDAG

Talmannen Andreas Norlén

Vice talmän.

Kenneth G Forslund förste vice talman

Julia Kronlid andre vice talman

Kerstin Lundgren tredje vice talman.

 

 

Chefs sekreterare Nina Mimon till Andreas Norlén [email protected]  08-786 66 86

 

Chefs sekreterare Ewa Christenson [email protected]  till  alla vice talmännen 08-786 49 42

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-10-07

 

Tack för ert svar av den 6 oktober 2022 17:26, se mailtråden nedan

 

Svaret från er anställde chefs sekreterare Ewa Christenson föranledde ett telefon samtal till densamme, som delger er om vad som framförts i det inspelade telefonsamtalet. Lyssna nogsamt igenom det inspelade telefonsamtalet, verifiera att det är fullständigt åter hörningsbart, och därtill säkerställ vad som delges om i det inspelade samtalet.

 

Begär att tjänsteanteckning upprättas i laga ordning utifrån det inspelade telefonsamtalet och att tjänsteanteckningen jämte det inspelade samtalet i laga ordning införlivas i diarieförteckningen, som med vändande epost skickas till undertecknad, som bevis på att det i laga ordning säkerställs fullständig rättssäkerhet.

 

En frågeställning som kommer upp telefonsamtalet handlar om vad som tidigare är skett och publicerat om , citat

 

Pressmeddelande

Ukrainas president talar till riksdagens ledamöter

Publicerat: 23 mars 2022 klockan 10.13

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att tala till ledamöterna i Sveriges riksdag via länk. Under talet är plenisalen öppen för ledamöter, statsråd och inbjudna gäster. Pressläktaren är öppen för media. Talet kommer i efterhand att kunna ses via webb-tv.

Datum och tid: Torsdag den 24 mars klockan 10.55 (platser ska vara intagna senast klockan 10.50).

- Jag är hedrad över att Ukrainas president vill tala till riksdagen mitt under brinnande krig. Riksdagen har beslutat om unika stödinsatser för Ukraina och står fortsatt bakom landets kamp för sin frihet, säger talman Andreas Norlén.

Läs mera

https://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2022/mar/23/ukrainas-president-talar-till-riksdagens-ledamoter/

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Från: Talmannen <[email protected]>
Skickat: den 6 oktober 2022 17:26
Till: [email protected]
Kopia: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Ämne: SV: Frågeställningar utifrån tidigare skrivelse; Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

Hej Ulf,

 

Tack för ditt svar och de uppföljande frågorna.

 

Vi kan inte se att det inkommit någon motion från en riksdagsledamot om PCR TEST BEDRÄGERIET under den förra mandatperioden.

 

Talmannen står utanför det rent politiska riksdagsarbetet och han deltar varken i utskottsarbete eller i debatter och omröstningar i kammaren. För detta har han en ersättare. Talmannen kan därför inte föreslå en särskild debatt. Det är riksdagens partier som inkommer med begäran om särskild debatt i ett aktuellt ämne. Efter samråd med gruppledarna för riksdagspartierna beslutar talmannen om debatten ska äga rum.

 

Enligt riksdagsordningen är det inte tillåtet för andra än riksdagens ledamöter och statsråd att tala i kammaren. Det har inte förekommit att någon utomstående har bjudits in till ett kammarsammanträde för att delta i en politisk debatt eller hålla ett anförande i en aktuell politisk sakfråga. Anföranden av särskilt inbjudna personer, eller talare i särskilda men ej ceremoniella sammanhang, förläggs vanligtvis till någon av de två kammarsalarna i Riksdagshuset Östra. Talmannen välkomnar engagemang i angelägna samhällsfrågor och att partierna bjuder in externa föreläsare att tala vid arrangemang i exempelvis Första- eller Andrakammarsalen.

 

Enligt uppdrag,

Ewa Christenson

 

Talmannens kansli

SVERIGES RIKSDAG  100 12 Stockholm  • www.riksdagen.se

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 6 oktober 2022 10:54
Till: Talmannen <[email protected]>; Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Kopia: [email protected]; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ’24 Borg Emil’ <[email protected]>; ’21 Jonsson Bosse’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Frågeställningar utifrån tidigare skrivelse; Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28
Prioritet: Hög

 

SVERIGES RIKSDAG

Talmannen Andreas Norlén

Vice talmän.

Kenneth G Forslund förste vice talman

Julia Kronlid andre vice talman

Kerstin Lundgren tredje vice talman.

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-10-06

 

Tack för ert svar, se mailtråden, se ert svar av den 4 oktober 2022 15:17, nu ifråga i sak om frågeställningar enligt nedan, som begäres svar på mycket skyndsamt.

 

 

BAKGRUND

Talmannen Andreas Norlén var också talman under perioden 2018 till valet 2022, och är således också numera efter valet 2022 vald till talman och därav frågeställningarna här nedan.

 

1

Har under perioden 2018-2022, innan valet 11 september 2022, av någon riksdagsledamot väckts frågan i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET i någon form alls inom Sveriges riksdag?

 

Förtydligande utifrån frågeställningen.

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner har delgivit Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, i  väldigt många massutskick, som i laga ordning är registrerade av bl.a. Socialdepartementets registrator, se bifogade PDF filen RK innehållsförteckning 1052, av datum 2022-09-23, som av er emottagits i tidigare kommunicering från undertecknad av den 29 september 2022 05:27.

 

Enligt  alla dessa massutskick med information och upplysning till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla i Sveriges riksdags politiska partierna är det uppenbart så att ingen riksdagsledamot i Sveriges riksdag, och därmed inget politiskt parti i Sveriges riksdag, kan undanhålla eller underlåta att dessa massutskicken kommit dessa tillhanda, vilket såklart är fullt följbart via logglistor utifrån deras epost adresser.

 

Många gånger, även under 2021, har dessa riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, har dessa omnämnda delgivits om PCR TEST BEDRÄGERIE, bl.a. då utifrån 2 fast ställande domar inom EU, i Portugal, där det bevisligen fastställts att PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga. Detta finnes också i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator(massutskick från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner)

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich har delgett om detta gång efter annan, se återigen om det i bl.a. tidigare er delgiven riksåklagare anmälan av 2022-09-10. Alltså delgivet av den världskände med högsta kompetens och trovärdighet advokat dr Reiner Fuellmich, alltså då om PCR TEST BEDRÄGERIT, och detta faktum är känt över hela världen.

 

Riksdagsledamöterna och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alltså fram till nyvalet 2022-09-11 är således fullt ut informerade och upplysta i sakfrågan om PCR TEST BEDRÄGERIET. Detta är av synnerligen enormt allmänt intresse dels inom nationen Sveriges och dels internationellt. Därav frågeställningarna till talmannen, särskilt då bl.a. utifrån följande, citat

 

Ett riksdagsparti kan begära att det anordnas en kammardebatt om ett särskilt ämne. Det är talmannen som efter samråd med partiernas gruppledare beslutar om en sådan särskild debatt ska hållas.

https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Talmannen/Talmannens-uppdrag/#440dcdccdc3bdf98e2496460de149a8e

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Särskilda debatter

Särskilt anordnad debatt

23 §   Talmannen får efter samråd med gruppledarna besluta att en debatt utan samband med annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde med kammaren. En sådan debatt får begränsas till ett särskilt ämne eller delas in i avsnitt efter ämne och begränsas till olika kategorier av talare. Lag (2021:1118).

Tid för anföranden i en särskilt anordnad debatt

Tilläggsbestämmelse 6.23.1

Talmannen bestämmer efter samråd med gruppledarna om tider för anföranden i en särskilt anordnad debatt.

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801

 

 

2.

Har talmannen för avsikt att som lag delger säkerställa särskild debatt, om PCR TEST BEDRÄGERIET, för att värna nationen Sveriges Folk och Barn utifrån vad lag delger Talmannen får efter samråd med gruppledarna besluta att en debatt utan samband med annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde med kammaren

 

3

Har talmannen för avsikt, utifrån ovanstående i punkten 3, bjuda in i särskild debatt  Sveriges riksdag advokat dr Reiner Fuellmich och EU-parlamentarikern Christine Anderson

Se i den delen mer om dessa i riksåklagare anmälan som delgivits talmannen i tidigare kommunicerat till talmannen den 29 september 2022 05:27, som är i laga ordning registrerat av  registrator i riksdagsförvaltningen

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Skickat: den 29 september 2022 08:44
Till: [email protected]
Ämne: Sv: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

Hej,

Dnr är 65-2022/23.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

E-post: [email protected]

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 september 2022 05:27
Till: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>; Talmannen <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28
Prioritet: Hög

 

4.

Kan talmannen och talmanspresidiet avsätta tid för denna mycket viktiga video om sanningen och verkligheten för mänskligheten

 

2022-10-02

MARK SEXTON VACCINE CENTRE UNIVERSITY OF WEST ENGLAND BRISTOL – (FOOTAGE OF CLOSING PROCESS).

I denna video delges bl.a. om bevis och fakta till Polisen i England om effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som i Sverige har planerat och uppsåtligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

”Vaccinerna” är ett medicinskt experiment, som undanhållits och underlåtits att delges nationen Sveriges Folk & Barn. Detta förfarande i Sverige är således i strid emot bl.a. Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag och många delar i Brottsbalken.

I England gäller detsamma, men detta enorma mega bedrägeri mot mänskligheten beskyddas och tystas ner också i England, precis som i Sverige, som har en etablerad beskyddar och tystnads kultur även i Sveriges riksdag. Denna video bör av talmannen säkerställas visas upp för alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag.

Då särskilt utifrån vad som delgetts i denna delgivning om bl.a. Särskilt anordnad debatt

 

Du ser förhoppnings vis videon och delar med dig av denna till alla i dina nätverk bästa goda medmänniska talman Andreas Norlén

https://www.bitchute.com/video/IvwEoKMRcNXm/

 

 

Vänligen se också denna videon, som delger om vad som blev resultatet efter ovan video

LARGE VAX CENTRE UNIVERSITY OF WEST ENGLAND CLOSED – THE PEOPLES HEALTH ALLIANCE

https://www.bitchute.com/video/9WG7pAw7406a/

 

 

Noteras särskilt; detta kommer som synes också ske inom Sverige i när framtid om Sveriges riksdag fortsätter den tidigare beskyddar och tystnads kulturen, och det kan som synes inom när framtid framtvinga ett systemskifte, eftersom det synes vara så att Sveriges riksdags alla politiska partierna inte värnar nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

5.

Kan talmannen och talmanspresidiet avsätta tid för denna mycket viktiga information och upplysning om sanningen och verkligheten för mänskligheten?

 

 

 

2022-10-04

Läkare: Det är tydligt – covid skapades av USA: ”Ett biovapen, allt var planerat”

Covid-19 och den så kallade pandemin var planerad. Viruset togs fram av aktörer inom den amerikanska staten i kinesiska Wuhan, i samverkan med Kina. Det hävdar nu den världsledande kardiologen Peter McCullough i en intervju med Kristi Leigh TV.

 

Tidigare har bland andra den amerikanske professorn Jeffrey Sachs hävdat att det sannolikt var USA som skapade sars-cov-2.

 

Nu gör även specialistläkaren Peter McCullough det.

– Studierna visar det tydligt. Det var en statlig operation som skapade sars-cov-2 och spikproteinet. Det var den amerikanska regeringen som gjorde det.

Läs mer

https://nyheter.swebbtv.se/lakare-det-ar-tydligt-covid-skapades-av-usa-ett-biovapen-allt-var-planerat/

 

 

 

2022-10-04 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, läs hela artikeln, se videon, citat

Fler studier bekräftar att COVID ”vaccinerna” gör mer skada än nytta

 

 

 

Hjärtläkare kräver att alla COVID-”vacciner” omedelbart ska upphöra att användas eftersom verkliga data visar att de orsakar mer skada än nytta.

 

Om det fanns något förnuft och mänsklighet kvar innanför murarna på våra hälsomyndigheter, skulle dessa ”vaccinerna” dras från marknaden utan dröjsmål.

 

Tyvärr verkar det inte vara fallet, vilket betyder att vi folket är de som måste sätta stopp för blodbadet genom att utbilda varandra och helt enkelt säga ”NEJ” till dessa och alla framtida mRNA-skott.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://takecontrol.substack.com/p/covid-shots-cause-more-harm-than-good?

 

 

Du kan läsa hela artikeln på original språket engelska via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/10/04/more-studies-confirm-the-covid-jab-does-more-harm-than-good/

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Från: Talmannen <[email protected]>
Skickat: den 4 oktober 2022 15:17
Till: [email protected]
Kopia: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>
Ämne: SV: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

Hej Ulf,

 

Tack för ditt e-brev till talmannen och de vice talmännen.

 

Talmanspresidiets inkommande brev från allmänheten registreras inte utan hålls ordnade. Vi kan därför inte delge dig någon diarieutskrift.

 

Talmannen och de vice talmännen är politiskt neutrala i sina ämbeten och kan inte agera eller uttala sig i enskilda frågor som den om PCR-test. Det är Socialutskottet som ansvarar för frågor om hälso- och sjukvård. Det går bra att kontakta ledamöterna i det utskottet direkt. På riksdagens hemsida framgår det vilka de är. Observera att det kan ske förändringar efter dagens val av ledamöter och suppleanter till riksdagens utskott.

 

Talmanspresidiet åtar sig inte att skicka meddelanden från allmänheten vidare till riksdagens ledamöter.

 

Enligt uppdrag,

 

Talmannens kansli

SVERIGES RIKSDAG  100 12 Stockholm  • www.riksdagen.se

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 september 2022 05:27
Till: Registrator Riksdagsförvaltningen <[email protected]>; Talmannen <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Talmanspresidiet; Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28
Prioritet: Hög

 

SVERIGES RIKSDAG

Talmannen Andreas Norlén

Vice talmän.

Kenneth G Forslund förste vice talman

Julia Kronlid andre vice talman

Kerstin Lundgren tredje vice talman.

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-09-29

Delgivning till Talmanspresidiet;

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER & TALMÄNNEN I SVERIGES RIKSDAG

 

Information och upplysning om skrivelse Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2022 09 28

 

2022-09-28 delgavs alla nyvalda riksdagsledamöter skrivelse, som begäres noteras särskilt av er alla talmän, se skrivelsen;

Till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag 2022-09-28, bifogad PDF fil

 

Se därtill bilagorna

Bilageförteckning

Bilaga 1

Excel dokument med riksdagens riksdagsledamöters epost adresser

 

Bilaga 2

Riksåklagare anmälan av 2022-09-10, bifogas med 2 PDF filer, en på engelska Head of…… och en på svenska Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 202209 10

 

Bilaga 3

Socialdepartementets registrator ,i laga ordning registrerat från SVERIGE GRANSKAS under året 2022, se bifogade PDF filen RK innehållsförteckning 1052, av datum 202209-23

 

Begär återkoppling mycket skyndsamt från varje enskild av er valda talmän mycket skyndsamt, dock senast inom 7 dagar, då utifrån följande sakfråga;

 

Vilka åtgärder kommer respektive varje enskild talman och vice talmän vidtaga utifrån vad som nu delgivits er envar?

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu