• Arkiv

Sveriges Kommuner och Regioner — Rättssäkerhet utifrån ingånget avtal om PCR TESTNING emellan Sveriges Regering och SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) och artikel av 2021 12 23

 

 

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

Bifogad PDF fil till denna skrivelse läser du här

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2022 10 31

 

 

 

 

Hela skrivelsen och inspelade samtal finner du här nedan

 

 

 

 

Rättssäkerhet utifrån ingånget avtal om PCR TESTNING emellan Sveriges Regering och SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) och artikel av 2021 12 23

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 1 november 2022 12:16

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Rättssäkerhet utifrån ingånget avtal om PCR TESTNING emellan Sveriges Regering och SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) och artikel av 2021 12 23
Prioritet: Hög

 

Region Östergötland

[email protected]

 

Regionråd i regionfullmäktige och Vice ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden, tidigare uppgifter

[email protected]

010-103 70 49

 

Erik Lans ledningssekreterare

[email protected]

 

 

Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, vid tidpunkten för artikel av 2021-12-23, då artikel publicerades av SKR, och delger om, citat

 

Nya överenskommelser om vaccinering och testning

 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Folkhälsomyndigheten, gd staben, chefsjurist Bitte Bråstad och Per Vikström,

 

Sveriges riksdag, talman Andreas Norlén och därmed/ därtill alla politiska partierna och riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag.

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost bevis för så är rättssäkert säkerställt, vänligen skicka dagboksblad/diarie nr med vändande epost till [email protected]

 

Därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av detta ärende

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmänt och internationellt intresse

 

 

 

2022-11-01

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till den sk WHO pandemin och de sk ”vaccinerna”/ biovapen/ nano vapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Bifogar som bifogad mp3 fil det inspelade samtalet av denna dag, alltså med den som svarar för Marie Morell, nämligen Erik Lans, du återhör det inspelade samtalet, ladda ner mp3 filen via denna länk, bekräfta att mp3 filen är fullständigt återhörnings bar

 

 

Region Östergötland Marie Morell 2022-11-01

 

https://www.jottacloud.com/s/271916bc342ca3c4925affdb522f7583c11

 

 

 

 

 

BAKGRUND, FAKTA OCH BEVIS

 

DET EXISTERADE SÅLEDES INGEN WHO PANDEMI,

SOM BEVISLIGEN ÄR PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp 2020-10-07, på telefon nr 010 – 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat

 

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet

vid covid-19.

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus

med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av

immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om

någon är smittsam eller inte

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-…_4uiFBoJybA

 

Noteras särskilt; länk ovan till vad som då fanns publicerat på Folkhälsomyndighetens sida är numera såklart ”bort städad” av Folkhälsomyndigheten

 

Noteras särskilt; Effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, är kända över hela världen.

 

 

 

Lyssna på det inspelade samtalet med FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2020 10 17

 

Du kan ladda ner mp3 filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN…..2020 10 17 via denna länk, sprid den gärna vidare i alla dina nätverk, tillsammans med denna skrivelse

https://www.jottacloud.com/s/27120f61f8d454d45698ebc5c00fbaf4674

 

 

 

 

Mer fakta och bevis i den delen finner du/ni i av registrator vid Socialdepartementet som har i laga ordning registrerat delgivet av SVERIGE GRANSKAS information och upplysning över tid 2020-2022, se för året 2022 i den bifogade PDF filen Socialdepartementet…….. 2022 10 31

 

 

 

 

 

AVTAL EMELLAN SVERIGES REGERING OCH SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) om bl.a. PCT tester

 

Stolt delger SKR 2021-12-23 följande artikel, som delger om att alla 21 Sveriges Regioner och Sveriges regering är fullt ut involverade i PCR TEST BEDRÄGERIET, citat

 

 

Publicerad 23 december 2021

NYHET

Nya överenskommelser om vaccinering och testning

SKR och regeringen har slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt vaccinationsarbete och fortsatt storskalig testning och smittspårning.

 

Marie Morell & Lena Hallengren

Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland annat utöka vaccinationskapaciteten.

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19

Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos. Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs med 50 kronor till 325 kronor för att säkerställa att det viktiga uppsökande arbetet för att höja vaccinationstäckningen ska kunna fortsätta. Ersättningen i övrigt för varje genomförd vaccination är 275 kronor per dos. Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma kommunikationsinsatser om vaccination genom 1177.se.

Vaccinationer ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommenderade dosintervall och prioritetsordning. Med beaktande av när den andra dosen hittills givits innebär detta att 80 procent av den vuxna befolkningen nationellt kommer att ha kunnat erbjudas en tredje dos under första kvartalet 2022. Nationellt ska 80 procent av personer som är 50 år och äldre ha fått en tredje dos vecka 3. Regionerna har olika förutsättningar för när vaccination med påfyllnadsdos kan genomföras utifrån befolkningens åldersstruktur och tidigare genomförda vaccinationer

− Vaccinering är vårt enskilt skarpaste verktyg mot pandemin. Det är av största vikt att vi säkrar en hög och jämn vaccinationstäckning i hela landet och nu ger vi regionerna och vården stabila och goda förutsättningar för det även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− Regionerna har hittills i år gett omkring 17,3 miljoner doser vaccin mot covid-19. Vaccinationstakten har de senaste veckorna varit hög, förra veckan vaccinerades närmare en halv miljon invånare. Regionerna har en hög kapacitet, både för att fortsätta vaccinera brett och för att arbeta uppsökande för att öka vaccinationstäckningen i alla grupper, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer som har rätt att få ut ett covidbevis kan få det. Ett åtagande för regionerna som tillkommer i årets överenskommelse är överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om vaccination av personer som saknar person- eller samordningsnummer. Överföring av uppgifter direkt från vården gör det möjligt för myndigheten att utfärda ett vaccinationsbevis även till denna grupp.

Överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19

PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtestning) och smittspårning är viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, begränsa smittspridning och för att få en bra bild av smittläget i landet. Regeringen och SKR har även för 2022 tecknat en överenskommelse om nationell testning och smittspårning som innebär att staten tar kostnaderna och genom Folkhälsomyndigheten bidra till arbetet inom området. Regionerna utför testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

− Den senaste tidens ökande smittspridning understryker behovet av en storskalig testkapacitet. Genom den här överenskommelsen säkras förutsättningarna även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− En fortsatt storskalig testning kräver ett fortsatt tätt samarbete mellan staten och regionerna och ett nationellt stöd, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest).

Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av överenskommelsen. Uppdraget omfattar bland annat att bistå och stödja regionerna med vägledning, råd och rekommendationer för ändamålsenlig och resurseffektiv testning och smittspårning, samt att följa upp resultaten av regionernas arbete.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått i uppdrag att bidra till att det finns adekvat test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022, som komplement till regionernas egen kapacitet. I det nu aktuella uppdraget preciseras att Folkhälsomyndigheten i stället från den 1 april ska tillgängliggöra beredskapskapacitet, vilket innebär testkapacitet till en region när regionen överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå.

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

DÖDAR OCH SKADAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH NANO VAPEN i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

2020-12-17 delgavs världen av professor Francis A Boyle om biologiska krigföringen med de sk ”vaccinerna” / biovapen, du påminns särskilt om det här, som såklart SVT, Sveriges riksdag, Sveriges regering och övriga media i Sverige undanhöll och underlät (censurerade för att kunna fortsätta den globalistiska agendan som dessa uppenbart ingår i, i akt, mening och syfte att systematiskt och generellt skada och döda mänskligheten med de sk ”vaccinerna”, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dessa omnämnda medlöparna)

 

  • att delge om till nationen Sveriges Folk & Barn, se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk bästa talman Andreas Norlén och alla ledamöter i nuvarande sittande Sveriges riksdag

 

Experten på biologiska vapen, dr Francis Boyle, kommer till Alex Jones Show för att redogöra för de tidigare erfarenheterna av liknande vacciner mot biologiska vapen som dödade mottagarna, och hur de upprepar samma misstag med Covid-”vaccinet”.

https://banned.video/watch?id=5fdbd681460db90800f7ad55

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE FAKTA OCH BEVIS

 

 

Effekterna av de sk ”vaccinerna”, som i ett MEGA BEDRÄGERI i Sverige, via skattemedel, och enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är, dessa sk ”vaccinerna” är BEVISLIGEN ett MEDICINSKT EXPERIMENT, genterapi injektioner med toxiska skadande och dödande innehåll, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel, bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar i detta ärende Mari Morell, Region Östergötland och SKR.

 

 

2022-10-31

Dödligheten har ökat med 17 % i den ”vaccinerade” världen

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/671037.html

 

 

 

2022-10-31 DE SK ”VACCINERNA” DET STÖRSTA MEGA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

”Vaccinerade” personer kan fortfarande få covid-19, medger MSM

När pandemin av Wuhan coronavirus (COVID-19) når sitt tredje år, börjar mainstreammedia (MSM) erkänna att även vaccinerade människor fortfarande kan fånga patogenen .

Enligt en rapport från den indiska publikationen Mint är de fem COVID-19-symtomen att hålla utkik efter i princip samma symtom som uppvisas av de som är förkylda eller influensa. Dessutom är både ovaccinerade och vaccinerade personer mottagliga för samma symtom.

LÄS MERA

https://citizens.news/669443.html

 

 

 

2022-10-31 till er alla super korrupta delges om verkligheten och sanningen utifrån fakta och bevis, läs hela artikeln och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, och såklart alla skattebetalare, som är i grunden era UPPDRAGSGIVARE, noteras särskilt; allt var planerat, PLANDEMI är ett faktum, vilket alla vet som är intresserade av sakfrågan, fakta och bevis, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

BEKRÄFTAT – COVID är konstgjord och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga.

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är orsakat av människan. Här är bevisen…

https://citizens.news/668971.html

 

 

 

Rekommenderas att läsa och följa, sanningen och verkligheten för att STOPPA SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”

 

Dr Andrew G. Huff

@AGHuff

Tidigare EcoHealth Alliance VP och Whistle Blower Army Combat Veteran Scientist Rumble, & GETTR: AGHuff

https://twitter.com/AGHuff

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

NASSE AGENDAN / DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN

 

som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, det är uppenbart, frågan ska ställas;

 

med vilket lagstöd bedriver Sveriges alla 21 Regioner bevisligen en skadar och dödar verksamhet med sk mediciner och sk ”vacciner”?

 

 

2022-10-31 läs hela artikeln som ger dig insikter och perspektiv, som delger dig om varför pågående fullständiga vansinne tillåts pågå och beskyddas av SVERIGES RIKSDAG, som beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET och skadar / dödar ”vaccinerna” /biovapen

 

Big Pharma har alltid varit en av de stora krafterna bakom Europeiska unionen

 

 

 

Detta är hur och varför Big Pharma passar så väl in i det som fritt kallas den nya världsordningen. Syftet med att låta varje människa ingå i ett system av sjukdomsdiagnoser och behandling med giftiga läkemedel från vaggan till graven har ett större syfte: att försämra och försvaga befolkningarna.

 

Detta är ett politiskt mål. Det underlättar kontrollen.

 

De viktigaste företagen i IG Farben vid andra världskrigets utbrott var Bayer, BASF och Hoechst. De var kemikalie- och läkemedelsföretag.

 

Farben satte Hitler i toppen över Tyskland som statschef, och kriget var utformat för att leda till ett enat Europa som skulle domineras av Farben-nätverket.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2022/10/31/big-pharma-has-always-been-behind-the-eu/

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” BIOVAPEN NANOVAPEN  SOM ANVÄNDS MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

Tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel beskyddar ni tillskrivna ett biologiskt/ nanovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna” / biovapen/nanovapen.

 

Således ingår ni tillskrivna i landsförräderi, högförräderi, Brott Mot Mänskligheten, Folk mord med mera mot nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna”/ biovapen, dessa biovapen/ nanovapen ”vaccinerna” som det banades väg för genom PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Bevisen sprider sig över hela världen, det går inte att STOPPA, sanningen och verkligheten kommer ikapp er tillskrivna som över tid beskyddat detta fullständiga vansinne.

 

Alltså en globalistisk agenda som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt som ni tillskrivna uppenbart ingår i och beskyddar. Alltså som med enkelhet kunnat STOPPATS av er tillskrivna utifrån fakta och bevis som delgivits er alla över tid från SVERIGE GRANSKAS i information och upplysning via massutskicken sedan mycket lång tid.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL VANSINNET MED DE SK ”VACCINERNA” BIOVAPEN NANOVAPEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

All makt utgår från nationen Sveriges Folk & Barn och den makt som ni tillskrivna besitter är uppenbart förbrukad.

 

Alltså er TROVÄRDIGHET är uppenbart förbrukad, ni har uppenbart ingen moral, etik och ansvar i er.

 

Alltså som synes har ni sociopatiska och psykopatiska drag i er allihopa tillskrivna som BESSKYDDAR detta fullständiga pågående vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Ni delges idag i del 3 om biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn om följande fakta och bevis från den världskände spets specialist sakkunnige Karen Kingston, maskinöversättning;

 

Kingston-rapporten

https://karenkingston.substack.com/

 

 

Del 1: Det ”nya” coronaviruset — Pandemin COVID-19 orsakades inte av SARS-CoV-2-viruset eller varianter.

 

COVID-19 är ett nytt slags nanovapen som är delvis tekniskt, delvis biologiskt och intelligent, ett Ai-biovapen. — 11 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-1-dismantling-the-the-deceptions

 

 

 

Del 2: Psykologiska och biologiska effekter av falskt positiva PCR-test — PCR-testet var en teaterreklam för att övertyga amerikanerna om det mycket smittsamma SARS-CoV-2 viruset. PCR-tester i skolor är ett slöseri med att samla in genetiska uppgifter om våra barn för att skicka dem till främmande nationer. — 2 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-2-dismantling-the-deceptions

 

 

 

Del 3: Vi kan vinna COVID-19-kriget om vi förenas i sanningen, inte i lögnerna – Den 23 augusti 2021 kunde COVID-19:s lagar för krigföring ha ändrats om bevis hade segrat över blint förtroende för experter. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-3-dismantling-the-deceptions

 

 

 

Del 4: Lögner, förbannade lögner och spikproteiner — Våra kroppar producerar inte spikproteiner från viralt SARS-CoV-2 mRNA. Spikproteiner är smarta magnetiska hydrogeler, Ai-biovapen, som är förinstallerade i ”vaccinerna”. — 6 min läsning

https://karenkingston.substack.com/p/part-4-dismantling-the-covid-19-story

 

 

 

Del 5: Varför finns kvantprickar i COVID-19-injektionerna? — Varför har en kinesiskt född ingenjör från den amerikanska armén utvecklat en nanoteknik för att leverera kvantprickar till människor?

 

En nanovapenteknik som ägs av den kinesiska militären och som används i COVID-19-vaccinerna. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-5-dismantling-the-covid-19-deceptions

 

 

 

 

Del 6: Forskning om mRNA med funktionsökning är inte vad experterna får oss att tro — Avveckling av COVID-19-bedrägerierna. Dr Andrew Huffs vägledning och expertvittnesmål bekräftar den vilseledande globala berättelsen om att det var ett mRNA-virus, SARs-CoV-2, som orsakade COVID-19. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-6-gain-of-function-mrna-research

 

 

 

Del 7: Vaccinerna mRNA COVID-19 kan inte redigera det mänskliga genomet är en lögn. Det är exakt vad COVID-19-injektionerna gör – COVID-19 mRNA-”vacciner” innehåller mRNA Qdot®. Qdot tränger in i cellkärnan, raderar RNA-sekvenser och integrerar nya mRNA-gensekvenser i DNA-genomet. — 6 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-7-the-mrna-covid-19-vaccines

 

 

 

Del 8: De ovaccinerade är säkra – Alla förebyggande behandlingar med COVID-19 innehåller elektroniska enheter som kan sända ut Bluetooth-signaler för att spåra vaccinerade medborgare via deras geografiska position. — 8 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-8-dismantling-the-covid-19-deceptions

 

 

Noteras särskilt;

Var nu opartiska, sakliga och objektiva, dela med er till nationen Sveriges Folk & Barn, debattera offentligt i Sveriges riksdag, i direkt sänd TV Debatt, och bjud in i debatten världskända sannings sägarna;

 

EU parlamentariken Christine Anderson, professor Francis A Boyle, advokat dr Reiner Fuellmich och såklart den också nu synnerligen världskände Karen Kingston, alla såklart med högsta trovärdighet och spetsspecialist kunskap inom deras områden, något som inte existerar och finns inom Sverige,  så att det verkligen blir fakta och bevis som debatteras inför nationen Sveriges Folk & Barn!

 

 

 

 

HELA (DEN VERKLIGA) SANNINGEN OM COVID

 

KAREN KINGSTON publicerar sig på Substack och har en otroligt djupgående serie om Covid-19 som jag aldrig har sett (och jag har sett mycket). Hennes bakgrund gör att hon kan gräva djupt i detaljerna som hon förklarar så elegant i lättförståeliga termer och grafik.

 

Hennes serie ”Dismantling COVID-19 Deceptions” är förmodligen den mest omfattande vetenskapliga forskningskrönologi som finns. Hittills finns det 8 delar i serien, så jag har lagt ut dem nedan. Jag kommer att lägga till framtida delar under #KingstonCovidhashtag för att underlätta framtida referenser.

 

Karen går igenom sin serie på ReAwaken America Tour och börjar vid 9:08:46 min nedan…

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1p4owl-reawaken-america-tour-manheim-pa-day-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

 

DU KOMMER INTE UNDAN SANNINGEN & VERKLIGHETEN, ALLT VAR PLANERAT SEDAN LÄNGE

 

2022-10-30 läs hela artikeln, citat

Moderna patenterade en 19-nukleotidsekvens 2013 som matchar den mest smittsamma sekvensen av SARS-CoV-2

Forskare behövde inte heller leta långt för att ta reda på att Moderna (en av covid-19-vaccinprofitörerna) patenterade en 19-nukleotidsekvens 2013, som på något sätt slumpmässigt dök upp i Furin-klyvningsstället för spikproteinet covid-19.

 

Moderna har förberett sig för covid-19 mRNA-vaccinexperiment i flera år

Inför 2020 beviljades ett föga känt bioteknikföretag vid namn Moderna upp till 100 miljoner dollar från Bill and Melinda Gates Foundation för att utveckla nya vaccinkandidater med hjälp av mRNA-teknik.

 

Från denna plattform fick Moderna hundratals miljoner dollar i nya investeringar och säkrade till och med 1 miljard dollar från skattebetalarna 2020 (Operation Warp Speed) för forskning och utveckling till ett vaccin mot covid-19.

 

 

Redan 2013 hade Moderna ansökt om ett coronaviruspatent, innehållande en 19-nukleotidsekvens. Denna exakta nukleotidsekvens uppträdde slumpmässigt i Furin-klyvningsstället för spikproteinet covid-19. De genetiska sekvenserna för detta spikprotein (det påstådda orsakande medlet för covid-19) användes slutligen som grund för att utveckla ett experimentellt mRNA-vaccin genom ingen mindre än – Moderna.

 

 

Tekniken delades även med Pfizer; Däremot inleder Moderna just nu juridiska utmaningar för att säkra deras äganderätt till sina patent på mRNA och spikproteinsekvenserna. Så småningom skulle Moderna få ytterligare 1,525 miljarder dollar från skattebetalarna, i ett avtal som skulle skicka 100 miljoner doser av sin mRNA-vaccinkandidat till apotek över hela landet.

 

 

Denna exakta genbokstavssekvens var den enda nukleotidsekvensen i SARS-CoV-2 som hade mer än 3 nukleotider. Dess närmaste naturliga släkting var Bat Coronavirus RaTG13. Den ingick på furin-klyvningsstället, som är den del av spikproteinet som är mest förknippad med viral infästning och patogen potential.

 

 

Om coronavirusets spikprotein förstärktes i ett labb skulle furin-klyvningsstället vara den bästa platsen för att förstärka dess patogena potential. Som de genetiska bevisen visar var Moderna delaktig i planeringen och genomförandet av covid-19, förstärkningsförsök och vaccinprofitering.

 

 

 

Läs mer, läs hela artikeln, sprid vidare till NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN om varför alla politiska partierna i Sveriges riksdag BESKYDDAR detta fullständiga vansinne och varför PCR TEST BEDRÄGERIET beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och av er alla i Sveriges riksdag sk kallade riksdagsledamöter och talman.

https://citizens.news/669739.html

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-30 läs såklart hela artikeln, verkligheten och sanningen ger vid handen

 

  • att de sk ”vaccinerna” / biovapen och därmed biovapenkriget mot mänskligheten systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, och detta fullständiga vansinne BESKYDDAS av alla politiska partierna i SVERIGES RIKSDAG, och alla riksdagsledamöterna, och såklart talman Andreas Norlén, som också äger rätt till yttrandefrihet, citerar lösryckt del ur artikeln, maskinöversättning, citat

 

 

 

Det betyder att vi har obestridliga bevis på

att Covid-19-injektionerna dödar människor, och med över 193 000 extra dödsfall över hela Europa i år, ser vi troligen avfolkning på grund av Covid-19-”vaccination” utspela sig framför våra ögon.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT & TALMAN ANDREAS NORLÉN

 

Noteras särskilt; kom särskilt ihåg NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Officiell dödlighetsdata för Europa visar att Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning med 2022 som ett rekordår för dödsfall bland alla åldersgrupper inklusive barn

https://expose-news.com/2022/10/30/europe-depopulation-by-covid-vaccination/

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL

 

2022-10-30 LÄS FÖR ALLT SMÖR I SMÅLAND HELA ARTIKELN, du förstår varför när du läst den, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

 

Storbritanniens medicintillsynsmyndighet bekräftar att covid-19 är konstgjord och att ”vaccinerna” skapades med hjälp av datorgenererat DNA

 

Jag stötte nyligen på ett fantastiskt e-postutbyte mellan Francis Leader och UK Medicine Regulator, MHRA –
I detta utbyte erkänner MHRA att när det gäller Covid-19-”vaccinerna” –

 

1. DNA-mallen som används kommer inte direkt från ett isolerat virus från en infekterad person

2. DNA-mallen (svårt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 GenBank 908947.3 ), genererades via en kombination av gensyntes och rekombinant DNA-teknologi.

 

 

Det var läkarna i det förnazistiska Tyskland i början av 30-talet som blev upptagna av nationalsocialisterna och skickades för att göra exakt samma sak som vi nu ser upprepas.

 

Det var de medicinska organisationerna i början av 30-talet som fick modet att bli skiljedomare om vad som var värt eller ovärdigt liv och att på sätt och vis medicalisera och patologisera avvikande åsikter eller skillnader.

 

 

Slutsats

Dr Ryan Cole kan inte förstå varför det bivalenta vaccinet fortfarande innehåller Wuhan Hu1, ett biovapen från Daszak, Fauci och Moderna som finansierats av den amerikanska underrättelsetjänsten, under omständigheter där denna spik har försvunnit i minst 18 månader.

 

Anledningen är enkel. Syftet med hela övningen var ursprungligen, och är fortfarande, att fylla människor med biovapnet.

 

Det finns inget vaccin som inte innehåller den 1273 aminosyror stora datorgenererade spiken (eller en mycket nära släkting till den), som tvättats via Wuhan, Peking och Shanghai. Men genererad på en dator som finansieras av de människor som bedömer att det inte är ett biologiskt vapen, samtidigt som de hävdar att de inte har några avgörande uppgifter om dess ursprung.

 

Slut citat


SANNINGEN & VERKLIGHETEN GÅR INTE ATT STOPPA,

 

MEN DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SKA STOPPAS,

 

INTE BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAG & TALMAN ANDREAS NORLÉN,

 

så läs mer

https://expose-news.com/2022/10/30/mhra-confirms-covid-19-is-man-made/

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-29 Läs hela artikeln och se videointervjun med den världskände spets specialist sakkunnige professor Dr Sucharit Bhakdi, citerar lösryckta delar ur artikeln, som garanterat kommer väcka alla naiva och imbecilla till liv, för annars är dessa uppenbart inte alls längre med i livet, du förstår strax varför, maskinöversättning, citat

 

CV19 ”VACCINERNA” förstör hjärtan och hjärnor hos miljarder människor – Dr Sucharit Bhakdi

 

Den världsberömda mikrobiologen och virologprofessorn Sucharit Bhakdi MD har vunnit många medicinska och vetenskapliga utmärkelser och har mer än 300 peer reviewed forskningsartiklar. Dr. Bhakdi var en av de första globala läkarna som varnade för de dödliga och försvagande effekterna av CV19 vax. Han hade rätt.

 

Dr. Bhakdi säger att det finns bevis för att om injektionerna når hjärtat eller hjärnan kommer de att skadas omöjligt att reparera. Dr. Bhakdi tar upp en obduktion som fann detta och förklarar, ”I flera delar av hjärnan hos den här avlidne mannen hittade läkaren samma sak. . . .

 

Han hittade de förbannade spikproteinerna i hjärnans minsta kapillärer. . . Det finns ingen reparation eftersom det doktorn fann var att dessa små kärl attackerades av immunsystemet och förstördes.

 

Den här stackarn dog för att hans hjärnceller höll på att dö. . . . Samma patient som dog. . . . hade denna multifokal, vilket betyder på många olika platser, nekrotiserande, vilket betyder döende, encefalit. . . . Han hade typiska saker som sågs nu i folk post vax.

 

De tappar sin personlighet. De tappar förståndet. De tappar sin förmåga att tänka. De blir dementa. De kan inte höra. De kan inte prata. De kan inte se. De är inte längre de människor som de var.

 

De är förstörda människor. Deras hjärnor är förstörda. Läkaren hittade något så hemskt att han var tvungen att publicera direkt.  Detta publicerades 1 oktober 2022 i ”Vaccine”, som är en ledande vetenskaplig tidskrift. Den har granskats av fackmän, och den accepterades direkt. . . . Den kan läsas av vem som helst. 

 

Jag ber dig att läsa den själv. Läkaren som gjorde obduktionen fann förutom att dessa hemska saker hände med hjärnan, samma saker hände i hjärtat. Det hände i hjärtat av samma patient. Han såg samma förbannade djävulsdesignade spikproteiner.

 

Det betyder att genen som förövarna injicerade i miljarder människor når hjärnans och hjärtats kärl. De dödar människor. De dödar människor på det mest fruktansvärda, skrämmande och plågsamma sätt.”

 

 

Dr. Bhakdi hävdar att världen borde stoppa injektionerna nu. . . . och Covid är en ”kriminell bluff.”

 

Avslutningsvis säger Dr. Bhakdi: ”Jag är rädd för att säga det, men fram till för ett och ett halvt år sedan var jag vetenskapsman. Nu ser jag vad som händer.

 

Det finns ingen annan förklaring eftersom det är uppenbart att dessa genbaserade vacciner inte behövs eftersom vi inte har att göra med ett mördarvirus som förstör mänskligheten.

 

Alla som säger något annat ljuger uppenbarligen dig upp i ansiktet.

 

För det andra är det uppenbart att dessa så kallade vacciner aldrig någonsin skulle ha kunnat skydda mot infektion. . . . 

 

För det tredje, och det värsta, dessa genbaserade vacciner är de mest fruktansvärda instrument som någonsin har introducerats i människokroppen för att förstöra människor. . . .

 

 

Läs hela artikeln, se videointervjun och sprid vidare till alla du känner, dina barn och barn och alla dina nära och kära, och STOPPA ”VACCINERNA” / BIOVAPNEN / BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn omedelbart

https://usawatchdog.com/cv19-vax-destroys-hearts-brains-of-billions-of-people-dr-sucharit-bhakdi/

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-27 MÅSTE SES, SPRID VIDARE OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

KRIMINELLA KARTELLER SOM MASKERAR SIG SOM STORA LÄKEMEDELSFÖRETAG

Den kriminella kartellen känd som Pfizer har 79 000 anställda globalt. Jag kan bara tänka på TVÅ Pfizer-anställda som har blåst i visselpipan om att Biovapnet maskerat sig som ett vaccin. Det här är en av dem.

https://www.bitchute.com/video/LtJGwVf7haZp/

 

 

 

 

 

 

Mainstream Media erkänner nu att PCR-testet är felaktigt

Redan från början av denna kris i januari 2020 har media medvetet ignorerat de vetenskapliga bevisen angående PCR-testet.

Resultaten av PCR-testet som rutinmässigt tagits fram av WHO har använts för att motivera låsningspolitiken som ålagts mer än 190 medlemsländer i FN. Ekonomiskt och socialt kaos har utlösts över hela världen.

Desinformation i media har rådit i mer än två år trots att WHO och CDC (med sedvanliga insinuationer) har bekräftat det som var känt från första början i januari 2020, nämligen att RT-PCR-testet brukade motivera varenda policy mandat inklusive låsningar, social distansering, masken, instängning av arbetskraften, nedläggning av ekonomisk verksamhet, etc. är felaktigt och ogiltigt. 

WHO utfärdade sin Mea Culpa för mer än ett år sedan den 20 januari 2021.  Några månader senare krävde Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   (21 juli 2021) att PCR-testet skulle dras tillbaka som en giltig metod för att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2. 

Från och med den 31 december 2021 anses PCR-testet inte längre vara giltigt av CDC i USA  

För mer information se:  CDC känner inte längre igen PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka ”bekräftade fall av covid-19″?

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/the-mainstream-media-now-acknowledges-that-the-pcr-test-is-flawed/5774020

 

 

 

 

 

Naturlig immunitet ger ett överlägset skydd

 

En ny studie från Qatar visar samtidigt att naturlig immunitet hos ovaccinerade, alltså en immunitet förvärvad tack vare en genomgången Covid-19-infektion, ger ett överlägset skydd mot viruset och allvarlig eller dödlig sjukdom jämfört med covid ”vacciner”.

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2022/07/fauci-covid-19-vacciner-naturlig-immunitet/

 

 

 

 

 

 

Europeiska unionen erkänner äntligen att ”vaccin” mot covid-19 förstör ditt immunförsvar

https://www.globalresearch.ca/european-union-finally-admits-covid-19-vaccines-destroy-your-immune-system/5786509

 

 

 

 

 

Patientlag (2014:821)

Se särskilt 3:e och 4:e kap.

https://lagen.nu/2014:821

 

 

 

 

 

Hur skadlig är min covid-19-vaccinsats? - TA REDA PÅ NU…

https://expose-news.com/2022/05/18/how-harmful-is-my-covid-vaccine-batch/

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Publicerat 2022-10-30 mycket viktig artikel med fakta och bevis

Bevis på en global brottslighet mot mänskligheten!

Du läser hela denna artikel och sprider vidare i alla dina nätverk och säkerställer därefter att de sk ”vaccinerna” STOPPAS med omedelbar verkan, dvs. om du är vid dina sinnens fulla bruk, dvs. inte naiv och inte imbecill med mera,

 

https://www.drrobertyoung.com/post/what-is-in-the-so-called-covid-19-vaxxxines-part-1-evidence-of-a-global-crime-against-humanity?cid=92a1433f-9d7e-41e7-97be-e1b6de38e12c

 

Du kan också hämta hela artikeln i PDF här ca 41 MB

https://www.jottacloud.com/s/2710ea4f6e3f41d4320bb8459794bb2a2e0

 

 

 

Noteras särskilt; ovan omnämnt och delgivet i denna skrivelse är således i strid med Nurnberg konventionen, där medlöparna dömdes till döden, när de bara följt order, därtill i strid mot Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, och stora delar inom Brottsbalken, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Region Östergötland, Marie Morell, SKR och Sveriges 21 Regioner.

 

Noteras särskilt; inom EU 2 fastställande domar i Portugal, som fastställt detsamma som Folkhälsomyndigheten delgivit, nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, alltså att PCR TESTERNA är icke vetenskapliga och är icke tillförlitliga, om detta har alla Sveriges 21 Regioner delgivits om sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner via massutskick med information och upplysning, som bl.a. är i laga ordning registrerat av Socialdepartementet.

 

 

 

 

 

 

Ytterligare dom inom EU, nu ifråga Italien, som är av mycket stort allmänt och internationellt intresse för mänskligheten

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; DOM INOM EU 6 JULI 2022

 

 

”Rättslig framgång i Italien: Akutöverklagan beviljad, injektioner klassificerade som experimentella”

 

Men domaren visade också att det inte finns något behov av att gå till författningsdomstolen eftersom vi vet att dessa substanser (aka Covid-19-vaccin) inte förhindrar infektion.

 

 

För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

 

 

DOM INOM EU, ITALIEN

2022-07-18 maskinöversättning, citat

Historiskt beslut mot obligatorisk vaccination av italiensk domstol + Covid-vaccinrisk för mänskligt genom nu lagligt etablerad (Italien)

 

Den 6 juli 2022 godkände domstolen i Florens en dom som ogiltigförklarar den åtgärd som vidtagits av Order of Psychologists of Toscana mot en av dess medlemmar, anledningen är: ”upphävandet av utövandet av yrket riskerar att äventyra primära individuella rättigheter som t.ex. som rätten till försörjning och rätten till arbete”.

 

Domaren slog fast att psykologen inte behöver vaccineras för att utföra sitt jobb genom att konstatera att:

 

  • dessa ämnen förhindrar inte infektion och överföring. Därför kan det inte finnas en skyldighet inför den italienska lagen.

 

  • Hon inser också att dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar.
    Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

  • Domaren satte människans värdighet i centrum och hänvisade två gånger till perioden av nazism och fascism. 

 

Obligatorisk vaccination är möjlig om det finns informerat samtycke. För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

 

Detta interimistiska beslut grundas på en allvarlig slutsats: det finns ingen rätt att stänga av en medborgare från rätten att arbeta baserat på denna olagliga begäran om vaccination med dessa experimentella substanser.

 

Med detta historiska domstolsbeslut, ”risken för det mänskliga genomet är nu lagligt etablerad” sa Renate Holzeisen, italiensk advokat engagerad i försvaret av de mänskliga rättigheterna, i en intervju för en italiensk radio .

 

 

”Detta kan vara en milstolpe” sa Reiner Fuellmich under Corona-kommittén 113 , och intervjuade Renate Holzeisen.

 

Ingen skyldighet eftersom de officiella uppgifterna visar att dessa experimentella substanser inte förhindrar infektion och överföring bland personer som behandlats med 3 eller fler Covid-injektioner.

 

Först och främst förklarar domaren att baserat på de uppgifter som publicerats av hälsoministeriet , AIFA (italienska läkemedelsmyndigheten) och SSN (italienska hälsotjänsterna), är det mycket tydligt att dessa substanser (aka Covid-vacciner) definieras flera gånger av domaren som ”experimentell”, förhindra inte infektion från viruset. För en obligatorisk vaccination bör substanserna bevisas fungera.

 

Därför, eftersom de inte fungerar, inför den italienska lagen, kan det inte finnas en skyldighet.

 

Läkare som leder intensivvården i Verona har deklarerat i tv att alla Covid-patienter på intensivvården är personer som behandlas med 3 Covid-skott.

Ingen kan tvingas injiceras eftersom dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar och detta är baserat på officiella offentliga uppgifter om biverkningar.

 

 

domstolsbeslutet erkänner domaren också att dessa substanser orsakar mycket allvarliga biverkningar som till och med kan leda till döden, och hänvisar även till risken för genetisk mutation.

 

Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

Domaren förklarade att man inte kan offra en individs liv och hälsa till förmån för befolkningen, men baserat på de offentliga uppgifterna från de italienska och europeiska hälsomyndigheterna finns det bevis för att det i slutändan inte ens finns en nytta för samhället.

 

Människans värdighet står i centrum. 

 

 

Obligatorisk vaccination är inte möjlig eftersom det INTE finns något informerat samtycke på grund av industriell och påstådd militär hemlighet angående ingredienserna och mekanismen för dessa injektioner.

 

 

Även om dessa ämnen skulle fungera för att förhindra dessa infektioner, efter nazist- och fascismperioden, kan det inte vara obligatoriskt utan ett informerat samtycke.

 

 

Domaren konstaterade att det inte finns någon nytta för dessa substanser MEN även om det fanns en fördel så kan vi inte offra den individuella rätten i det gemensamma intressets namn, och sätta människans värdighet i centrum.

 

Domaren hänvisade två gånger till nazist- och fascismperioden, till artikel 32 i den italienska konstitutionen som betonade att det finns en anledning till att värdighet är i centrum för den första artikeln i den tyska konstitutionen.

 

Hon förklarade att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa ämnen (industriell och påstådd militär hemlighet).

 

Vi bör påminna om en grupp italienska människorättsaktivister som presenterade en Freedom of Information Act för EMA och till den italienska vårdmyndigheten och bad om tydlig information om ingredienserna och säkerheten för dessa experimentella substanser aka Covid-injektioner. Som ett svar sa EMA att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats.

 

I sitt beslut konstaterade domaren det: ingen information finns tillgänglig om dessa ämnen och även om vi ber om information offentligt får vi den inte. Det finns inget informerat samtycke.

 

I detta historiska beslut drog den toskanska domaren slutsatsen att baserat på alla dessa är diskrimineringen av denna psykolog och hennes avstängning från arbetet helt olaglig. Redan innan hon hörde den andra delen (Toscanas psykologkammare), på grund av den pågående oåterkalleliga skadan som käranden lidit och på grund av de tydliga bevisen, upphävde hon beslutet från Toscanas psykologkammare att avstänga käranden och fastställde en domstolsförhandling i 15 den  september.

 

Men domaren visade också att det inte finns något behov av att gå till författningsdomstolen eftersom vi vet att dessa substanser (aka Covid-19-vaccin) inte förhindrar infektion.

 

Inför den italienska lagen om obligatorisk Covid-vaccination räcker det att säga att avstängningen från arbete för sjukvårdspersonal är olaglig eftersom dessa substanser inte gör vad konstitutionen kräver.

 

 

Obligatorisk vaccination för många andra kategorier av arbetare (lärare, fyrarbetare, militärer, poliser etc.) förutsågs redan och för medborgare över 50 år är den obligatoriska vaccinationen fortfarande i kraft.

 

Detta är det första beslutet med vilket en italiensk domare förklarade den materiella sanningen och påtvingandet av behandlingen är radikalt olagligt.

———————

 

LÄS domstolens beslut här .

 

SE Renate Holzeisen med Reiner Fuellmich på Corona Ausschuss 113 här .

 

”Rättslig framgång i Italien: Akutöverklagan beviljad, injektioner klassificerade som experimentella”


Stiftung Corona Ausschuss – Session 113

 

Källa till ovan citerat

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/historic-decision-by-italian-court/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGÄR MYCKET SKYNDSAM ÅTRKOPPLING FRÅN MARIE MORELL

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner begär mycket skyndsam återkoppling utifrån denna delgivning till Region Östergötland och Marie Morell.

 

Begär därtill att SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner mycket skyndsamt säkerställs en intervju med Region Östergötland Marie Morell utifrån vad som delgivits denna dag.

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkom/ återkoppla i den eller dessa delar mycket skyndsamt

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu