• Arkiv

Archive for november 8th, 2022


talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 08

    Bifogad PDF filer till denna skrivelse ser du här nedan   Först dagens bevis från Socialdepartementet, delgivningen av dagens datum 2022 11 08 i laga ordning registrerat av registrator SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 11 08     De PDF filer som åtföljde/ var bifogade till skrivelsen/ delgivningen ser du här nedan   Sammanställning över […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu