• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 02

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 02

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 4 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 2 november 2022 19:17

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’;'[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Ämne: Biologisk krigföring DEL 4 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare
Prioritet: Hög

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 02

Biologisk krigföring DEL 4 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-11-02

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

Biologisk krigföring DEL 4 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

FAKTA & BEVIS, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”vaccinerna”/ biovapen / nano vapen går att STOPPA, och Sveriges riksdags alla politiska partierna och alla riksdagsledamöterna kan STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan!

 

 

 

2022-11-01 MÅSTE SES INTERVJUN, om det är enda intervjun i hela världen du kommer se så är denna intervjun som Mike Adams gör med advokat Todd Callender en MÅSTE SES INTERVJU, sprid vidare.

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

ADVOKAT TODD CALLENDER

 

Bakgrund

 

Todd Callender har arbetat inom invaliditets-, sjuk- och livförsäkringsbranschen i mer än 20 år och fokuserar på den internationella konvergensen av biomedicinska risker och risker för sjuklighet och dödlighet i ett globalt rättsligt sammanhang.

 

Todd är för närvarande styrelseledamot i många multinationella företag och var ansvarig för slutförandet av FDA:s registreringsprocess för en ny medicinsk produkt inom massvaccinationsbranschen.

 

Han är för närvarande ledande målsägandebiträde i den pågående federala tvisten om obligatorisk Covid-vaccinering av medlemmar i USA:s väpnade styrkor.  Se: Robert mot Austin (21 CV 02228) i Colorado Federal District Court.

 

Områden där man arbetar

Internationell rätt

Hälsa och funktionshinder

Försäkring

Internationell skatt

Gränsöverskridande transaktioner

Tillträde till advokatsamfundet

Colorado

Utbildning

University of Denver – Sturm College of Law (J.D.), Denver, CO.

Rollins College (B.S., Business Administration), Orlando, FL.

 

Slut citat

 

 

 

 

Alltså om PLANERADE skadar och dödar ”vaccinerna”, det värsta MEGA BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn i mänsklighetens historia, ett PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ FOLKMORD med mera.

 

 

Alltså med de sk ”vaccinerna”/biovapen / nanovapen, som i Sverige med planerat uppsåt utifrån enorma ekonomiska incitament i ett MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI till nationen Sveriges Folk & Barn marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn, och dessutom ger ytterligare effekter som DELGES OM i denna MÅSTE SES  INTERVJUN MED ADVOKAT TODD CALLENDER

 

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1qxaws-the-synbio-borgification-infiltration-of-human-physiology-exposed-by-todd-c.html

 

 

 

 

 

 

LÄS OCKSÅ DENNA ARTIKELN, SOM BLAND ANNAT HANDLAR OM INTERVJUN

 

2022-11-01 maskinöversättning, läs hela artikeln, se videos, sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, citat

Det är LÅNGT bortom infertilitet och avfolkning… människor är värd för en beräknings PLATTFORM i nanoskala

https://citizens.news/671351.html

 

 

 

 

2022-11-02 läs hela artikeln, se videos, och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, maskinöversättning

Forskare världen över hävdar att alla Covid-19-vacciner innehåller nanoteknik och grafenoxid.

https://expose-news.com/2022/11/02/scientists-covid-vaccines-nanotechnology-graphene/

 

 

 

 

BEGÄRAN ATT SKATTEMEDEL ANVÄNDS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Nationen Sveriges Folk & Barn begär genom undertecknad härmed utifrån

 

  • att all makt utgår från folket i denna begäran

 

  • att de nedanstående i fråga 1 inbjudes att via storbildskärm delge nationen Sveriges Folk & Barn och deras representanter i Sveriges riksdag, nämligen talman Andreas Norlén, och alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna, om vad som uppenbart är verkligheten om PCR TEST BEDRÄGERIET och de sk ”vaccinerna”

 

 

FRÅGOR

 

1

Kommer talman Andreas Norlén och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, bjuda in advokat Todd Callender, advokat dr Reiner Fuellmich, professor Francis A Boyle och EU-parlamentariker Christine Anderson för att delge i direktsänd debatt i SVT nationen Sveriges Folk & Barn om PCR TEST BEDRÄGERIET och de sk ”vaccinerna”?

 

 

2

Om inte denna begäran beviljas av er tillskrivna vilket/ vilka skäl och stöd i grundlag, alltså särskilt utifrån svensk grundlag Regeringsformen, har då bäring och stöd i grundlagen utifrån

 

  • att tidigare har bjudits in

 

  • att tala inför Sveriges riksdag i SVT sänt tal presidenten för Ukraina, alltså då utifrån likabehandlingsprincipen och att Sveriges riksdag ska vara opartiska, sakliga och objektiva och att all makt utgår från folket?

 

 

 

Särskilt då utifrån att detta handlar om nationen Sveriges Folks & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet, och som då är av synnerligen största MEGA allmänna intresse dels nationellt och dels internationellt.

 

 

Begär mycket skyndsamt svar dock senast inom 3 dagar

 

För nationen Sveriges Folks & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet och för rätt säker demokrati, så kallad DIREKTDEMOKRATI för nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Om FOLKRÖRELSEN DIREKT DEMOKRATI, grundat av Uffe Bejerstrand, kan ni alla läsa om mer här

http://knapptryckarna.se/

 

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu