• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 05

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

Bifogade PDF filer till denna skrivelse finner du här

 

Myndigheter ska upphöra med injektioner mot Covid-19

 

 

Presentation Geert Vanden Bossche Siena 19 Oct. 2022

https://www.jottacloud.com/s/271d687db47fa9140ecaac7c45d0975afb2

 

 

 

Hela skrivelsen finner du här nedan och 1: a utskickslistan, av 7, till riksdagens alla riksdagslemöter och vilka som fått kopia

 

 

 

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 05

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2

 

 

Biologisk krigföring DEL 5 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 5 november 2022 09:24

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’;'[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Ämne: Biologisk krigföring DEL 5 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare
Prioritet: Hög

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 05

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2

 

 

Biologisk krigföring DEL 5 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-11-05

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

Biologisk krigföring DEL 5 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

RANNSAKNINGENS TID NÄRMARE SIG MED STORMSTEG, INGEN KOMMER UNDAN!! 

Minns särskilt Nürnberg rättegångarna, de som bara följde order av nazisterna, de dömdes också till döden i dessa rättegångar.

Det som ni tillskrivna varit delaktiga i finns ingen återvändo från, det som hände vid Nürnberg rättegångarna var förmodligen endast som en ”smekning” på kinden jämfört med denna globalistiska agendan, som ni delgivits om sedan tidiagare, som ni tillskrivna BESKYDDAR!

 

De sk ”VACCINERNA” / BIOVAPEN / NANOVAPEN och PCR TEST BEDRÄGERIET hade kunna STOPPATS för länge sedan av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, i föregående riksdag, och i nuvarande riksdag, men så har inte gjorts.

 

Bevis bördan att bevisa det motsatta åvilar er tillskrivna och era medlöpare, de som bara följde order! Och ni tillsammans är väldigt många.

 

 

YTTERLIGARE DELGIVNING

Följande kom undertecknad till del under gårdagen, som nu delgives er alla, citat

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 4 november 2022 18:02
Till: [email protected]; Pär Vikström <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Anna Careborg <[email protected]>; [email protected]; Nyheter SvD <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; GD-adm <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Jesper Johansson <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>; ”Roger Richthoff <roger.richthoff”@hotmail.com; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2

 

Till:

Folkhälsomyndigheten

Chefsjurist Bitte Braastad
Pär Vikström, GD-staben

Socialdepartementet

Expedidionsschef Andreas Krantz

Justitiedepartementet

Expeditionschef Jenny Kvarnholt

Sveriges riksdag riksdagsförvaltningen

Talmannen Andreas Norlén

Läkemedelsverket

Chefsjurist Per Vilén

Generaldirektör Björn Eriksson

Åklagarmyndigheten i Sverige

Riksåklagare, ytterst ansvarig myndighetschef Petra Lundh

Tjänare allihopa!

Till Registrator:
Denna skrivelse ska diarieföras i laga ordning och registeras av samtliga mottagares registratur som delges denna skrivelse och vi begär kopia av dagboksblad att skickas skyndsamt via e-post.

Sekretessbedömning: Ingen sekretess på grund av synnerligen stort allmänt och internationellt intresse

All kommunicering ska ske via epost, all sekretess är upphävd, vilket ska noteras särskilt

Vänligen
Björn Hammarskjöld

 

Sammanfattningsvis talar all vetenskap för att Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar att alla injektioner mot Covid-19 upphör omedelbart då injektionerna synes öka mortaliteten jämfört med hos oinjicerade.

Läkemedelsverket drar tillbaka godkännandet av samtliga preparat med injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2 då preparaten synes sakna annan effekt än ökad dödlighet samt att läkemedlen synes vara förfalskade då injektionerna enligt många olika källor synes innehålla andra ämnen än vad som står i produktresumén. 

Det är Läkemedelsverket som har bevisbördan att innehållet stämmer med innehållsförteckningen. Det sker genom att Läkemedelsverket på eget uppdrag hos ojävigt och oberoende  lab  leveranstestar ett tillräckligt antal doser för att säkerställa att preparaten överensstämmer med vid introduktionen gällande innehållsförteckning. Läkemedelsbolagen har hittills underlåtit att utförs oberoende tester av injektionerna.

Till detta kommer att det nu har visats vetenskapligt att injektionerna hämmar flockimmuniteten på flera olika sätt.

Injektionerna ger möjligen antikroppar mot (delar av ) ett enda virusprotein (spikproteinet) men ger inga antikroppar mot övriga 27 virusproteiner som finns i SARS-CoV-2. Virus har då möjlighet att snabbt mutera för att kringgå antikroppar mot spikproteinet och det ger en ny infektion med mutanten. Se vidare Geert Vander Bossches artikel

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/my-last-and-desperate-call-for-action-as-omicron-now-causes-fast-large-scale-immune-escape-in-vaccinees

 

Det finns andra artiklar som visar att Vander Bossches artikel stämmer, senaste artikeln visar att tre injektioner ger lika många procent personer med reinfektioner som den som inte fått någon injektion under ett halvår efter tredje injektionen

Sedan måste man inse att det bara är drygt två (2) % av populationen som blir infekterad under ett halvår.

Mortaliteten är 0,05 % per säsong, 0,4 % av PCR-positiva. Det innebär att 99,95 % överlever, 9 995 av 10 000, och 99,6 % av de PCR-positiva som överlever.

Dessutom har den som är yngre än 70 år mindre än 8 % att dö  av alla dödsfall i Covid-19. Det blir 0,004% av den som är under 70 års ålder.

Den slutsats som jag som gammal vetenskapare kan dra är att det är injektionerna som har gett ökad dödlighet under säsong 2 (orange kurva)  och säsong 3  (röd kurva) jämfört med säsong 1 då det inte fanns några injektioner. Om injektionerna skulle ge minskad smittspridning, sjukdom och död skulle antalet döda vara LÄGRE säsong 2 och i stort försvunnit säsong 3 jämfört med säsong 1 då det saknades injektioner och naturlig immunitet.

 

Copyright Björn Hammarskjöld 2022

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.31.22281756v1

 

 

FHM:s statistik ger högre antal döda under säsong 4 (v35 2022-v 34 2023) än för säsong 3 (v 35 2021-v 34 2022) under de två första månaderna .

Under september-oktober 2022 har FHM registrerat 847 Covid-19-relaterade dödsfall och FHM har registrerat bara 335 döda under motsvarande tid 2021.

Då kan det bli omkring 13 000 dödsfall i C-19 under säsong 4 eftersom helsäsongssiffran 2021 var 5 210 och antalet döda under september-oktober 2021 var 335. Det blir då 15,55 döda *847=13 172.

Det går inte att bara 6 dubbla siffrorna hittills, 847*6= 5 082 utan att ta höjd för ILI som traditionsenligt brukar toppa vid årsskiftet.

 

Varför har FHM och Socialstyrelsen olika siffror på döda under säsongerna?

De senaste siffrorna från Socialstyrelsen (som registrerar dödsbevis) av 2022-11-02 visar att det har dött 5 942 personer under första säsongen av Covid-19 (Säsongen sträcker sig från v 35 ett år till och med v 34 påföljande kalenderår) med dödsbevis som tar upp Covid-19 som dödsorsak. FHM redovisar under samma period 5 791 dödsfall, det blir en mindre skillnad om 122 färre döda enligt FHM jämfört med Socialstyrelsen den första säsongen.

Under säsong 2 redovisade FHM 730 fler dödsfall (8 %) än Socialstyrelsen.

Under säsong 3, som avslutades v 34 2022, hade FHM 2 499 fler dödsfall än Socialstyrelsen.

Det var nästan dubbelt så många dödsfall redovisade av FHM än av Socialstyrelsen. Den fjärde säsongen kan vi inte använda då Socialstyrelsen kan ha upp till tre månaders fördröjning på grund av sent inkomna dödsbevis.

Tabell 1

Döda

Säsong 1

Säsong 2

Säsong 3

Säsong 4

FHM

5 820

8 989

5 402

516

SoS

5 942

8 259

2 903

305

Diff FHM-SoS

-122

730

2499

211

Procent F av S

98

109

186

169

 

FHM och Socialstyrelsen har parallella system för dödsfallsregistrering, det ena baserat på rtRT-PCR-tester och det andra baserat på dödsbevis signerade av läkare.

Skillnaderna var mycket små säsong 1, då användes inte mycket rtRT-PCR-tester.

Det togs 85 000 positiva tester första säsongen,

Det togs drygt en miljon positiva tester säsong 2

Det togs nästan 1,5 miljoner positiva tester under säsong 3.

Bara dessa rtRT-PCR-tester har kostat oss skattebetalare mer än 26 000 miljoner kronor utan att ett enda liv har räddats.

Då måste vi ställa oss frågan vem är det som fuskar med statistiken då dödsfallen inte överensstämmer inom några få procent?

Mellan två myndigheter med samma uppdrag, att redovisa antalet döda med Covid-19.

En annan anomali är antalet döda per säsong. Normalt vid en ILI (influensaLiknande Infektion) brukar antalet döda minska andra säsongen och vara nere på enstaka sjuka/döda tredje säsongen.

Säsong 2 hade vi 54 % FLER döda än säsong 1. Det stämmer inte. Vad skiljer åren åt?

Mer rtRT-PCR-tester och åtta månaders intensiv injicering med modRNA så att ungefär 70 % av befolkningen var injicerad vid säsongens slut.

Även tredje säsongen, som slutade v 34 2022, har nästan lika många dödsfall som den första säsongen enligt FHM. Det borde ha varit enstaka dagliga dödsfall, inte som nu då det hela sommaren varit mellan 10 och 19 döda varje enda dag . Alltsedan 2022-07-15 har det dött sammanlagt 1 452 personer.

Motsvarande tid 2021 var det 402 personer och 2020 var det 396 personer son dog från mitten på juli till november.

Det motsvarar en 360 % ökning av antalet döda tredje året jämfört med de två föregående åren. Det enda som skiljer är att det är många fler som har injicerats under det att smittan med Covid-19 har minskat till 75% av motsvarande period 2021.

 

Lägger vi ihop alla dessa data så blir slutsatsen att all injektion med preparat mot Covid-19/SARS-CoV-2 måste upphöra omedelbart.

 

Sammanfattningsvis talar all vetenskap för att FHM rekommenderar att alla injektioner mot Covid-19 upphör omedelbart då injektionerna synes sakna effekt på mortaliteten och att Läkemedelsverket drar tillbaka godkännandet av samtliga preparat med injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2 då preparaten synes sakna annan effekt än ökad dödlighet samt att läkemedlen synes vara förfalskade då injektionerna enligt många olika källor synes innehålla andra ämnen än vad som står i produktresumén 

 

Det är Läkemedelsverket som har bevisbördan att innehållet stämmer med innehållsförteckningen genom att på eget uppdrag hos ojävigt och oberoende  lab  leveranstesta ett tillräckligt antal doser för att säkerställa att preparaten överensstämmer med gällande innehållsförteckning.

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1979)
Molekylärbiolog vid State University of New York at Buffalo, NY, USA

070-385 09 33

Slut citat

Se också de bifogade PDF filerna Myndigheter ska upphöra………. och Presentation Geert………

 

 

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt och internationellt intresse

 

 

2022-11-02 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, citat

 

Demokrater BER om covid-förlåtelse efter att ha förstört miljoners liv

 

Nürnberg 2.0 som kommer att söka åtal mot covid-konspiratörer som massmördade miljontals människor över hela världen, tigger demokraterna nu om ”amnesti”, i hopp om att vi alla kommer att förlåta och glömma vad de gjorde mot offren.

 

Det råa tyranni och auktoritära trots som demonstrerats av demokrater i deras galna strävan efter obligatoriska vacciner, grymma nedstängningar av barn och den ekonomiska förstörelsen av småföretag är helt enkelt tänkt att viftas bort och glöms bort, enligt Emily Oster, som skriver för The Atlantic , en vänster globalistisk propagandamunstycke.

 

Oster – som drev på för ”vacciner”, social distansering och masker – hävdar att de som driver allt covid-tyranni helt enkelt inte visste vad de gjorde.

 

Med andra ord, alla följde bara order och borde därför förlåtas. Detta är samma ursäkt som erbjuds av nazister i Östberlin, som bad om nåd efter att ha slaktat oskyldiga civila som bara försökte undkomma tyranni.

 

Enligt rigorösa uppskattningar publicerade av Steve Kirsh, Ed Dowd och andra har covid-vacciner redan troligen dödat mer än en miljon människor bara i Amerika. 

 

Globalt har minst 20 miljoner människor dödats av dessa ”vacciner”, med miljarder som står inför funktionshinder på grund av vaccinskador.

 

Om du vill ha förlåtelse, här är vad som måste hända

Vi efterlyser en rättssäker och laglig process för att utreda och åtala alla som drivit covid-brott över världen, följt av åtal och rättegångsförhandlingar. Nürnberg 2.0 måste komma igång så att sanningen kommer fram och de ansvariga avslöjas för sina brott.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/671772.html

 

 

 

 

ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR MYCKET VÄLINFORMERADE OCH UPPLYSTA AV SVERIGE GRANSKAS

 

Sveriges riksdag, innan valet, och efter valet 2022, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, som är de samma efter valet 2022, som innan valet 2022, har delgivits information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS och denna information och upplysning skulle STOPPAT för länge sedan detta pågående vansinne.

 

 

Alltså bl.a. utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET och skadar och dödar ”vaccinerna”/ biovapen och det biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare uppenbar är utsatta för, men SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partierna och riksdagsledamöterna ingår bevisligen i den globalistiska agendan med

 

  • att SKADA & DÖDA MÄNSKLIGHETEN, och har således bevisligen BESKYDDAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er tillskrivna.

 

 

 

FRÅGOR

 

1

Kommer ni tillskrivna, talman Andreas Norlén, den näst högste i makt hierarkin  i Sverige, och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, fortsätta att BESKYDDA det som ni över tid delgivits?

 

2

Bakgrund till frågan

 

Fakta och bevis över tid ger vid handen att detta fullständiga vansinne skulle av er varit  STOPPAT för länge sedan av er tillskrivna, men så har inte skett, det är fullt ut bevisbart.

 

För varje dag som går kommer fler och fler skadas och dödas av dessa sk ”vaccinerna”/ biovapen och det tack vare er som äger makten att STOPPA detta fullständiga vansinne.

 

Eftersom ni alla därmed visar på att ni BESKYDDAR denna skadar och dödar agendan mot mänskligheten med berått mod, dvs. beskyddar PLANERAT ÖVERLAGT MORD, så är ni uppenbart landsförrädare och begår högförräderi, och därtill inte representerar er eget land och folk, det blir effekten av ert handlande.

 

Nationen Sveriges Folk & Barn kommer utkräva ansvar av er alla och era medlöpare det är redan nu som hugget i sten.

 

 

Tror du Andreas Norlén och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, att era liv är i mycket STOR FARA när detta blir än mer allmänt känt och RASERIET SPRIDER SIG SOM EN LÖPELD hos nationen Sveriges Folk & Barn?

 

3

Vem tror ni då ska kunna beskydda er, utifrån att nationen Sveriges Folk & Barn är så många flera(förmodligen ca 90 % av befolkningen) än er och era medlöpare

 

 

 

Begär mycket skyndsam handläggning och svar från varje enskild riksdags ledamot och av varje enskild talman, dock senast inom 7 dagar.

 

 

 

För nationen Sveriges Folks & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet och för rätt säker demokrati, så kallad DIREKTDEMOKRATI för nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Om FOLKRÖRELSEN DIREKT DEMOKRATI, grundat av Uffe Bejerstrand, kan ni alla läsa om mer här

http://knapptryckarna.se/

 

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu