• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 08

 

 

Bifogad PDF filer till denna skrivelse ser du här nedan

 

Först dagens bevis från Socialdepartementet, delgivningen av dagens datum 2022 11 08 i laga ordning registrerat av registrator

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 11 08

 

 

De PDF filer som åtföljde/ var bifogade till skrivelsen/ delgivningen ser du här nedan

 

Sammanställning över delgivningar………

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 11 07

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

Här nedan läser du hela dagens skrivelse / delgivning

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 8 november 2022 14:24

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]> ’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’;'[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Ämne: Allt var PLANERAT……. FAKTA & BEVIS OM VAD SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA BESKYDDAR UTAN STÖD I SVERIGES LAGAR
Prioritet: Hög

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten & SVT 2022 11 08

 

 

Allt var PLANERAT…….

 

FAKTA & BEVIS OM VAD SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA BESKYDDAR UTAN STÖD I SVERIGES LAGAR

 

 

Allt var en stor lögn…… EU parlamentariker Christine Anderson

 

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2, fortsättning utifrån ytterligare fakta och bevis

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 7 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning;

 

 

Bilaga 1

SOCIALDEPARTEMENTET…… 2022 11 07(registrerat av registraturen 107 delgivningar om information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS under 2022)

 

Bilaga 2

Sammanställning över delgivningar…., kort sammanställning över delgivningar de senaste månaderna, som är offentligt publicerade på https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ , där du kan läsa i sin helhet dessa delgivningar om information och upplysningar från SVERIGE GRANSKAS, bara klicka på länkarna i PDF filen Sammanställning…, sprid vidare i alla dina nätverk.

 

Alltså för SVERIGES RIKSDAG med flera värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna.

 

 

2022-11-08

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten & SVT

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

 

LÖSNINGEN, DEN ENDA LÖSNINGEN ÄR ATT STOPPA DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN MED OMEDELBAR VERKAN

 

 

 

 

Allt var PLANERAT……. 

CHOCKEN FÖR ALLA MISSBRUKARE AV MAKT & SKATTEMEDEL I SVERIGE, DE TILLSKRIVNA ÄR ALLA INVOLVERADE I PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Bevisbördan åvilar de tillskrivna att bevisa det motsatt gentemot nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Alltså dessa delgivna trodde att de skulle lyckas med denna GLOBALIST AGENDAN, men globalist agendan som de tillskrivna och delgivna bevisligen är involverade i och BESKYDDAR är avslöjad, sanningen går inte att STOPPA! 

 

 

 

LANDSFÖRRÄDERI & HÖGFÖRRÄDERI

 

 

 

Delgivning till er alla tillskrivna och alla mottagare av denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS om information, upplysning och bevis för vad som inte går att STOPPA, sanningen och verkligheten.

 

 

 

 

MEGA BEDRÄGERIERNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Alltså sanningen och verkligheten om detta pågående fullständiga vansinne med PCR TEST BEDRÄGERIET och de sk ”vaccinerna”/biovapen /nano vapen som definitivt inte är vanliga vaccin.

 

Alltså som dessa sk ”vaccinerna” har planerat, uppsåtligt och bedrägligt marknadsförts som vanliga vaccin(vilka dessa bevisligen inte är) via skattemedel, och köpts in via skattemedel, och injicerats i nationen Sveriges Folk & Barn via skattemedel.

 

 

 

 

Du utbildas om i denna videon/ DOKUMENTÄREN, se hela, om bl.a. följande;

 

 

Fyra månader innan den sk WHO PANDEMIN fanns ”vaccinerna” klara

 

 

2017-2018 var PCR TESTERNA färdiga och distribuerades ut över hela världen

 

 

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

 

 

PLANEN


En virolog från Världshälsoorganisationen avslöjade på holländsk tv att WHO har en plan för 10 år av infektionssjukdomar, från 2020 till 2030. 

 

 

SE ”PLANEN”

 

Efter att ha sett denna häpnadsväckande dokumentär, se till att kontrollera alla andra bevis på den här sidan. Det är ännu mer häpnadsväckande… Alla fakta kan kontrolleras i referenserna.

 

 

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och talman Andreas Norlén, och deras MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera ska såklart se denna video/ DOKUMENTÄREN om sanningen och verkligheten; Allt var PLANERAT….

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta om vad som delgives riksdagen denna dag och tidigare över tid från SVERIGE GRANSKAS ägs av Sveriges riksdag och Sveriges regering, alltså då gentemot deras uppdragsgivare nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Fullständigt skattefinansierade SVT ska såklart sända på bästa sändningstid vad som också delgives SVT i denna DOKUMENTÄR för att säkerställa att sanningen och verkligheten delges nationen Sveriges Folk & Barn, det ingår nämligen i SVT:s uppdrag att vara opartiska, sakliga och objektiva

 

THE PLAN – WHO plans for 10 years of pandemics, from 2020 to 2030

 

PLANEN – WHO planerar för 10 år av pandemier, från 2020 till 2030

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://stopworldcontrol.com/proof/?

 

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html

 

 

 

 

 

 

Riksåklagare Petra Lundh undviker frågor om bedrägeriet med PCR-testerna

 

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

 

 

 

SANNINGEN OM PCR TEST BEDRÄGERIET OCH DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

Sanningen går inte att stoppa, vi ser fram emot att SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partierna och riksdagsledamöterna lämnar ”maktens boningar”/Sveriges riksdag mycket skyndsamt, deras TROVÄRDIGHET är fullständigt förbrukad.

 

 

Alltså då utifrån att SVERIGE GRANSKAS har över mycket lång till informerat/ upplyst alla riksdagsledamöterna, se bifogade PDF filen Socialdepartementet, och därmed alla politiska partierna i SVERIGES RIKSDAG om PCR TEST BEDRÄGERIET, som är grunden till detta fullständiga vansinnet som fortfarande pågår.

 

 

Se denna nyligen publicerade videon från EU-parlamentet, och sprid vidare i alla dina nätverk, du kan själv ställa in svensk textning, maskinöversättning, citat

Allt var en stor lögn…… EU parlamentariker Christine Anderson

https://www.youtube.com/watch?v=z28rF1ffuro

 

 

 

 

 

 

Läs också artikeln, publicerad 2022-11-07, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Man har ljugit för folket. Det var en gigantisk lögn.

 

Och baserat på denna lögn, särskilt i västerländska demokratier, inskränkte man människors rättigheter, tog ifrån dem deras friheter, låste in dem i deras hem och införde utegångsförbud.

 

– Allt detta baserades på denna gigantiska lögn, säger Christine Anderson.

 

 

Nu måste folket få veta exakt vad som skedde, och vem som kan hållas ansvarig, fortsätter hon, med hänvisning till att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nu är under utredning gällande upphandlingen ”vaccinen”.

 

 

– Vi i covidkommittén kommer att gå till botten med detta. Vi kommer hitta svaren som folket förtjänar. Vi arbetar med det och kommer fortsätta arbeta med det.

 

Och jag säger det än en gång:

 

Detta handlade aldrig – aldrig någonsin – om folkhälsa.

 

Det handlade alltid om bryta ner folket. Men då kommer vi också till den goda nyheten. För de misslyckades! Det fungerade inte!

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-om-covidtyranniet-en-gigantisk-logn-handlade-om-att-bryta-ner-folket/

 

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO; FAKTA & BEVIS OM ”VACCINERNA” som det banades väg för genom det planerade PCR TEST BEDRÄGERIET

Detta planerade PCR TEST BEDRÄGERIET är grund för det fullständiga vansinnet mänskligheten nu dör som flugor av.

 

 

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed sk läkarna och sjuksköterskorna anställda via skattemedel i de 21 Regionerna, och deras arbetsgivare politikerna i de 21 Regionerna, avlönade av deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna, är alla delaktiga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera.

 

 

De sk ”Vaccinerna” är BIOVAPEN / NANON VAPEN i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, fakta och bevis redogöres för i denna video intervju, ca 16 minuter, på engelska, som redogör bl.a. för hur DÖDLIGA dessa biovapen/ nano vapen, alltså de sk ”vaccinerna”, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

 

DET EXISTERAR INGET LAGSTÖD FÖR DENNA SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET

 

 

Alltså en skadar och dödar  verksamhet utifrån det planerade  PCR TEST BEDRÄGERIET och MEGA BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin, bevisligen är det så.

 

 

Det finns inget lagstöd i Sverige för att SVERIGES 21 REGIONER ska enligt lag tillåtas bedriva skadar och dödar verksamhet mot deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna, har Sveriges riksdag och där den lagstiftande församlingen kunnat bevisat det motsatta? Svaret är NEJ!

 

 

Och dessutom i Sverige har MEGA BEDRÄGERIET, som  är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som undanhållits hela nationen Sveriges Folk & Barn avsiktligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament, för de flesta med sinnena i behåll ger inte INFORMERAT SAMTYCKE till MEDICINSKA EXPERIMENT!

 

Dvs om detta förklaras för dem fullt ut, vilket lagen Patientlag 3 & 4 kapitlet ger vid handen att så ska det gå till.

 

 

 

Alltså detta fullständiga vansinnet BESKYDDAS av Sveriges riksdags alla politiska partier och av alla riksdagsledamöterna, BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av dessa omnämnda,  SE VIDEOINTERVJUN, maskinöversättning, citat

 

”Det är INTE ett vaccin”: Karen Kingston avslöjar den skrämmande elektromagnetiska nanotekniken i dödsinjektionerna.

https://rumble.com/v1rcs1g-its-not-a-vaccine-karen-kingston-exposes-horrifying-electromagnetic-nano-te.html

 

 

 

 

 

Läs mer om och av Karen Kingston, och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Karen Kingston

Karen Kingston är en bioteknikanalytiker med över 20 års erfarenhet. Hon är en bidragsgivare till diskussionsforum och nyhetsmedier med amerikanska och globala läkare, forskare och advokater om de biologiska effekterna av genredigeringsinjektioner av covid-19.

https://substack.com/profile/75298014-karen-kingston

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu