• Arkiv

VI SVENSKA FOLKET SKA STOPPA DOM I SVERIGES RIKSDAG 2022 11 10

 

 

Bilagorna till denna skrivelse/ delgivning finner du här nedan

 

Sammanställning över delgivningar

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 11 08

 

 

SMART ÄR EN VARNINGSSIGNAL

 

 

 

VI SVENSKA FOLKET SKA STOPPA DOM I SVERIGES RIKSDAG   

 

FAKTA & BEVIS OM VAD SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA BESKYDDAR UTAN STÖD I SVERIGES LAGAR

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla delgivna denna delgivning/skrivelse 2022 11 10

 

 

DU HJÄLPER TILL ATT SPRIDA VIDARE MASSUTSKICET MED INFORMATION & UPPLYSNING FRÅN SVERIGES GRANSKAS VIA DENNA LÄNK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/10/vi-svenska-folket-ska-stoppa-dom-i-sveriges-riksdag-2022-11-10/

 

 

 

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

ÄR UPPENBART VAD SVERIGES RIKSDAG ÄR DELAKTIGA I &

BESKYDDAR

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatt ägs och åvilar Sveriges riksdags alla politiska partierna och varje enskild riksdagsledamot, dock senast 2022-11-14, du läser mer om det i dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick med information och upplysning till alla tillskrivna och delgivna.

 

 

 

 

”Det är INTE ett vaccin”: Karen Kingston avslöjar den skrämmande elektromagnetiska nanotekniken i dödsinjektionerna.

SE VIDEON & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1rcs1g-its-not-a-vaccine-karen-kingston-exposes-horrifying-electromagnetic-nano-te.html

 

 

 

2022-11-09 VAD SOM DELGIVITS OCH ÄR KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN BL.A. TACK VARE EU-PARLAMENTARIKER CHRISTINE ANDERSON, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Korthuset rasar: De försökte knäcka oss och misslyckades – Christine Anderson

https://rumble.com/v1t16r0-the-house-of-cards-is-tumbling-down-they-tried-to-break-us-and-they-failed-.html

 

 

 

Allt var PLANERAT…….

 

FAKTA & BEVIS OM VAD SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA BESKYDDAR UTAN STÖD I SVERIGES LAGAR

 

 

Allt var en stor lögn…… EU parlamentariker Christine Anderson

 

 

 

Delgivning om att Dra in samtliga injektioner mot Covid-19/SARS-CoV-2, fortsättning utifrån ytterligare fakta och bevis

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 8 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] ,  och övriga inom stat, kommuner och regionersom delges denna skrivelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning;

 

Bilaga 1

SOCIALDEPARTEMENTET…… 2022 11 08 PDF fil (registrerat av registraturen 108 delgivningar om information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS under 2022 till makt- och myndighets missbrukarna i Sverige)

 

Bilaga 2

Sammanställning över delgivningar…. 2022 11 08 PDF, kort sammanställning över delgivningar de senaste månaderna, som är offentligt publicerade på https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ , där du kan läsa i sin helhet dessa delgivningar om information och upplysningar från SVERIGE GRANSKAS, bara klicka på länkarna i PDF filen Sammanställning…2022 11 08, sprid vidare i alla dina nätverk.

 

Bilaga 3 SMART ÄR EN VARNINGSSIGNAL, Word fil

 

Alltså för SVERIGES RIKSDAG med flera värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

DU HJÄLPER TILL ATT SPRIDA VIDARE MASSUTSKICET MED INFORMATION & UPPLYSNING FRÅN SVERIGES GRANSKAS VIA DENNA LÄNK

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

2022-11-10

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

SVERIGES RIKSDAG SKA REFORMERAS, DESSA I DENNA GRUPP ÄR INTE TROVÄRDIGA , OPARTISKA, SAKLIGA & OBJEKTIVA

 

DE INGÅR I EN GLOBALISTISK AGENDA, DESSA I DENNA GRUPP ÄGNAR SIG ÅT OCH BESKYDDAR UPPENBART BIOVAPEN KRIGET & PCR TEST BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN DVS. BIOTERRORISM / STATSTERRORISM

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur publicerat 2022-11-08, citat

Konstitutionsutskottet föreslår en ändring i en av Sveriges grundlagar, regeringsformen.

Aktuellt

Utskott säger ja till grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Publicerad: 8 november 2022 klockan 16.51

Ändringen innebär utökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Det innebär att det blir möjligt att föreslå och besluta om lagar som exempelvis förbjuder terroristorganisationer eller gör deltagande i terroristorganisation straffbart.

Eftersom förslaget gäller en ändring i en grundlag krävs det att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och det måste vara ett val mellan omröstningarna. Det första beslutet om förslaget togs den 6 april 2022 och då röstade riksdagen ja, därefter har det varit ett riksdagsval. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det vilande förslaget. Lagändringen föreslås börja gälla 1 januari 2023.

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2022/nov/8/utskott-sager-ja-till-grundlagsandring-som-ger-storre-mojlighet-att-begransa-foreningsfriheten-for-grupper-som-agnar-sig-at-terrorism/

 

 

 

Noteras särskilt; utifrån ovanstående konstateras att SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partier, och därmed alla riksdagsledamöter, har över tid, inkluderat tidigare Sveriges riksdag och Sveriges regering, bevisligen ägnat sig åt planerad MEDICINSK BIOTERRORISM / STATSTERRORISM gentemot nationen Sveriges Folk och Barn, vilket delgivits om av SVERIGES GRANSKAS över mycket lång tid.

 

 

 

Citat

Synonymer till terrorism

terror, terrorverksamhet, våldsmetoder, våldspolitik, attentatspolitik, utpressningspolitik, skräckvälde

 

Vad betyder terrorism?

det att terrorisera, (speciellt) politiska våldshandlingar och dylikt || -en

 

terrorism i sammansättningar

statsterrorism, ekoterrorism, bioterrorism

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/terrorism

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET borgade vägen för ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som fortfarande pågår, nämligen de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, och är i strid mot Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, se särskilt 3 och 4 kapitlet.

 

 

Därtill uppenbart BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD och PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskilt riksdagsledamot och varje enskilt politiskt parti i Sveriges riksdag.

 

 

 

 

 

Alltså som uppenbart är BIOTERRORISM/ STATSTERRORISM,  och ett biovapen krig som är

 

  • att terrorisera utifrån politiska våldshandlingar och dylikt, som bevisligen beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och alla riksdagsledamöterna.

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av och åvilar varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag och därtill varje enskilt politiskt parti i Sveriges riksdag.

 

 

 

 

 

 

BIOTERRORISMEN / STATSTERRORISMEN GER BLAND ANNAT FÖLJANDE DIREKTA EFFEKT

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

 

Problemen är uppenbara – så här kan vi inte ha det i Sverige!

Sveriges riksdag ska reformeras / förändras till det bättre, de politiska partierna i Sveriges riksdag och alla riksdagsledamöterna BESKYDDAR det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET & DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN och biovapenkriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, notoriskt faktum och erkänt sakförhållande.

 

 

 

Ingen offentlig DEBATT direktsänd i SVT om vad som är allmänt känt över hela världen nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET som fick/fått effekten av ett MEDICINSIKT EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamöterna, och Sveriges regering, äger bevisbördan

 

  • att bevisa
  • att dessa sammantaget har stöd i svensk grundlag för
  • att BEDRIVA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET mot deras uppdragsgivare
  • skattebetalarna och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

 

Och det förstår alla som är läskunniga, utom de i Sveriges riksdag och Sveriges regering,

  • att det inte finns ”på kartan”
  • att dessa har lagstöd för
  • att bedriva generell och systematisk skadar och dödar verksamhet som är i strid mot Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen och svensk lag Patientlag, se särskilt 3 och 4 kapitlet OCH DESSUTOM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera.

 

 

 

 

Därför denna mycket viktiga information och upplysning från SVERIGES GRANSKAS denna dag, som går ut till tusentals i Sverige och du bidrager med att sprida det vidare, för nu får det vara nog, ALL MAKT UTGÅR NÄMLIGEN FRÅN FOLKET I SVERIGE.

 

 

 

2022-11-06 DU FÖRSTÅR STRAX ATT DET ÄR DETTA SOM BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIER OCH AV ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I SVERIGES RIKSDAG,

 

EN GLOBALISTISK AGENDA SOM BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAG

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta gentemot nationen Sveriges Folk & Barn ägs av Sveriges riksdags alla politiska partierna och varje enskild riksdagsledamot, alltså i offentligt DEBATT direktsänd i SVT och detta ska såklart ske synnerligen mycket skyndsamt, inom max 4 dagar från denna dag 2022-11-10, alltså senast 2022-11-14

 

 

Alltså där sanningen och verkligheten ska delges nationen Sveriges Folk & Barn, är Sveriges riksdag och Sveriges regering med eller mot nationen Sveriges Folk & Barn, eller är SVERIGES RIKSDAG OCH SVERIGES REGERING med WEF och den GLOBALISTISKA AGENDAN?

 

 

OM TYSTNADS & BESKYDDAR KULTUREN FORTSÄTTER, OCH DET INTE BLIR OFFENTLIGT DEBATT I SVERIGES RIKSDAG SENAST 2022-11-14 DÅ VET NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ATT NU FÅR DET VARA NOG!

 

 

Läs den bifogade Word filen SMART ÄR EN VARNINGSSIGNAL, som Jens Jerndal delgivit sedan tidigare i massutskick, som SVERIGE GRANSKAS sedan tidigare har delgivit Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag

 

 

 

 

 

 

NU FÅR DET VARA NOG,

NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN HAR ATT ÅTERTAGA OCH KÄMPA FREDLIGT FÖR DEMOKRATIN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

 

 

Se denna MYCKET VIKTIGA videon som är avgörande för mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn och mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet som mänskligheten känner den av idag.

 

Den här filmen innehåller det viktigaste budskapet mänskligheten har att höra i vår tid

 

Denna film innehåller det viktigaste budskapet som mänskligheten har att höra i denna tid. Låt skriket för frihet gå runt i världen.

 

 

 

 

SPRID VIDEON VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, NU FÅR DET VARA NOG MED DETTA FULLSTÄNDIGA PÅGÅENDE VANSINNET

https://stopworldcontrol.com/cry-freedom/

 

https://rumble.com/v1rwm4q-cry-for-freedom-why-cyborgs-wont-save-the-world-film.html

 

 

 

 

 

Allt var PLANERAT……. 

CHOCKEN FÖR ALLA MISSBRUKARE AV MAKT & SKATTEMEDEL I SVERIGE, DE TILLSKRIVNA ÄR ALLA INVOLVERADE I PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Bevisbördan åvilar de tillskrivna att bevisa det motsatt gentemot nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Alltså dessa delgivna trodde att de skulle lyckas med denna GLOBALIST AGENDAN, men globalist agendan som de tillskrivna och delgivna bevisligen är involverade i och BESKYDDAR är avslöjad, sanningen går inte att STOPPA! 

 

 

 

 

 

LANDSFÖRRÄDERI & HÖGFÖRRÄDERI

 

 

 

Delgivning till er alla tillskrivna och alla mottagare av denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS om information, upplysning och bevis för vad som inte går att STOPPA, sanningen och verkligheten.

 

 

 

 

MEGA BEDRÄGERIERNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Alltså sanningen och verkligheten om detta pågående fullständiga vansinne med PCR TEST BEDRÄGERIET och de sk ”vaccinerna”/biovapen /nano vapen som definitivt inte är vanliga vaccin.

 

Alltså som dessa sk ”vaccinerna” har planerat, uppsåtligt och bedrägligt marknadsförts som vanliga vaccin(vilka dessa bevisligen inte är) via skattemedel, och köpts in via skattemedel, och injicerats i nationen Sveriges Folk & Barn via skattemedel.

 

 

 

 

Du utbildas om i denna videon/ DOKUMENTÄREN, se hela, om bl.a. följande;

 

 

  • Fyra månader innan den sk WHO PANDEMIN fanns ”vaccinerna” klara

 

 

  • 2017-2018 var PCR TESTERNA färdiga och distribuerades ut över hela världen

 

 

 

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

 

 

PLANEN


En virolog från Världshälsoorganisationen avslöjade på holländsk tv att WHO har en plan för 10 år av infektionssjukdomar, från 2020 till 2030. 

 

 

SE ”PLANEN”

 

Efter att ha sett denna häpnadsväckande dokumentär, se till att kontrollera alla andra bevis på den här sidan. Det är ännu mer häpnadsväckande… Alla fakta kan kontrolleras i referenserna.

 

 

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och talman Andreas Norlén, och deras MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera ska såklart se denna video/ DOKUMENTÄREN om sanningen och verkligheten; Allt var PLANERAT….

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta om vad som delgives riksdagen denna dag och tidigare över tid från SVERIGE GRANSKAS ägs av Sveriges riksdag och Sveriges regering, alltså då gentemot deras uppdragsgivare nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

 

Fullständigt skattefinansierade SVT ska såklart sända på bästa sändningstid vad som också delgives SVT i denna DOKUMENTÄR för att säkerställa att sanningen och verkligheten delges nationen Sveriges Folk & Barn, det ingår nämligen i SVT:s uppdrag att vara opartiska, sakliga och objektiva

 

THE PLAN – WHO plans for 10 years of pandemics, from 2020 to 2030

 

PLANEN – WHO planerar för 10 år av pandemier, från 2020 till 2030

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://stopworldcontrol.com/proof/?

 

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html

 

 

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” är det mest DÖDLIGA som någonsin producerats

 

 

 

Varför BESKYDDAR Sveriges riksdags alla politiska partierna, som är de samma som före valet 2022, och alla riksdagsledamöterna de DÖDLIGASTE & FARLIGASTE ”VACCINERNA” i världshistorien och PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

 

2022-11-04 Måste ses videon, sprid vidare i alla dina nätverk

 

DATA VISAR ATT COVID ”VACCINERNA” ÄR DET FARLIGASTE / DÖDLIGASTE NÅGONSIN

”En kort samling av nyckelbevis som visar att Covid-”vacciner” inte är säkra och effektiva, inte ens nära. 

 

De är de mest dödliga vacciner vi någonsin har producerat.

 

Se videon och sprid vidare, sanningen går inte att STOPPA, men de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS!

https://www.bitchute.com/video/fucInKkHuLLv/

 

 

 

 

 

Se videon med advokat dr Reiner Fuellmich och sprid vidare, sanningen går inte att STOPPA, men de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS!

 

Och alla politiska partierna i SVERIGES RIKSDAG som BESKYDDAR & BESKYDDAT PCR TEST BEDRÄGERIET ska rannsakas inför opartisk, saklig och objektiv fullständigt rättssäker domstol, INGEN NÅD för BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, citat

 

Reiner Fuellmich – Portugal

 

 

 

https://rumble.com/v1r02go-reiner-fuellmich-portugal.html

 

 

 

 

 

 

 

2022-11-09 läs hela artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

SADS? – England har nu lidit 300 000 dödsfall sedan maj, vilket resulterat i över 34 000 överskottsdödsfall – Varför dör så många människor?

 

Med ytterligare ONS-siffror som visar att 94 % av alla Covid-19-dödsfall sedan april har varit bland de trippel-/fyrdubbel ”vaccinerade”, och även bevisar att dödligheten per 100 000 är högst bland den ”vaccinerade” befolkningen i alla åldersgrupper, tyder detta starkt på att Covid-19 ”vacciner” är skyldiga till varför så många människor dör.

 

Det finns ingen annan slutsats som kan hittas för det faktum att dödligheten per 100 000 är den lägsta bland de ovaccinerade förutom att Covid-19-injektionerna dödar människor.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/11/09/sads-england-34k-excess-deaths/

 

 

 

 

Hur skadlig är min covid-19-vaccinsats? – TA REDA PÅ NU…

https://expose-news.com/2022/05/18/how-harmful-is-my-covid-vaccine-batch/

 

 

 

 

 

2022-11-08 sanningen och verkligheten går inte att STOPPA, men de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS utifrån fakta och bevis, läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Spanska forskare hittar grafenoxid, nanoteknik i COVID-19-injektioner

 

I Storbritannien fann forskare att grafennanomaterial kunde penetrera kroppens naturliga barriärer , inklusive blod-hjärnbarriären, som kan skada det centrala nervsystemet och inre organ. Det kan också förstöra blodets hälsa, utlösa cancer och till och med orsaka permanenta förändringar i genens funktion.

 

Slutligen visade dr Philippe van Welbergen, medicinsk chef för Biomedical Clinics, i en serie bilder av blodprover från både ”vaccinerade” och ovaccinerade personer att grafen som injiceras i människor organiseras och växer till större fibrer och strukturer, och får magnetiska egenskaper eller elektrisk laddning. Fibrerna visar tecken på komplexa strukturer med strimmor.

 

Han visade också att grafenskärvorna överförs från de ”vaccinerade” till de ovaccinerade och har förstört deras röda blodkroppar – vilket orsakar blodproppar även hos de ovaccinerade.

 

LÄS MER, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/672166.html

 

 

 

 

 

 

Riksåklagare Petra Lundh undviker frågor om bedrägeriet med PCR-testerna

 

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

 

 

 

SANNINGEN OM PCR TEST BEDRÄGERIET OCH DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

Sanningen går inte att stoppa, vi ser fram emot att SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partierna och riksdagsledamöterna lämnar ”maktens boningar”/Sveriges riksdag mycket skyndsamt, deras TROVÄRDIGHET är fullständigt förbrukad.

 

 

Alltså då utifrån att SVERIGE GRANSKAS har över mycket lång till informerat/ upplyst alla riksdagsledamöterna, se bifogade PDF filen Socialdepartementet, och därmed alla politiska partierna i SVERIGES RIKSDAG om PCR TEST BEDRÄGERIET, som är grunden till detta fullständiga vansinnet som fortfarande pågår.

 

 

Se denna nyligen publicerade videon från EU-parlamentet, och sprid vidare i alla dina nätverk, du kan själv ställa in svensk textning, maskinöversättning, citat

 

Allt var en stor lögn…… EU parlamentariker Christine Anderson

https://www.youtube.com/watch?v=z28rF1ffuro

 

 

 

 

 

 

Läs också artikeln, publicerad 2022-11-07, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Man har ljugit för folket. Det var en gigantisk lögn.

 

Och baserat på denna lögn, särskilt i västerländska demokratier, inskränkte man människors rättigheter, tog ifrån dem deras friheter, låste in dem i deras hem och införde utegångsförbud.

 

– Allt detta baserades på denna gigantiska lögn, säger Christine Anderson.

 

 

Nu måste folket få veta exakt vad som skedde, och vem som kan hållas ansvarig, fortsätter hon, med hänvisning till att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nu är under utredning gällande upphandlingen ”vaccinen”.

 

 

– Vi i covidkommittén kommer att gå till botten med detta. Vi kommer hitta svaren som folket förtjänar. Vi arbetar med det och kommer fortsätta arbeta med det.

 

Och jag säger det än en gång:

 

Detta handlade aldrig – aldrig någonsin – om folkhälsa.

 

Det handlade alltid om bryta ner folket. Men då kommer vi också till den goda nyheten. För de misslyckades! Det fungerade inte!

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-om-covidtyranniet-en-gigantisk-logn-handlade-om-att-bryta-ner-folket/

 

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO; FAKTA & BEVIS OM ”VACCINERNA” som det banades väg för genom det planerade PCR TEST BEDRÄGERIET

Detta planerade PCR TEST BEDRÄGERIET är grund för det fullständiga vansinnet mänskligheten nu dör som flugor av.

 

 

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed sk läkarna och sjuksköterskorna anställda via skattemedel i de 21 Regionerna, och deras arbetsgivare politikerna i de 21 Regionerna, avlönade av deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna, är alla delaktiga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera.

 

 

De sk ”Vaccinerna” är BIOVAPEN / NANON VAPEN i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, fakta och bevis redogöres för i denna video intervju, ca 16 minuter, på engelska, som redogör bl.a. för hur DÖDLIGA dessa biovapen/ nano vapen, alltså de sk ”vaccinerna”, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

 

 

 

DET EXISTERAR INGET LAGSTÖD FÖR DENNA SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET

 

 

Alltså en skadar och dödar  verksamhet utifrån det planerade  PCR TEST BEDRÄGERIET och MEGA BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin, bevisligen är det så.

 

 

Det finns inget lagstöd i Sverige för att SVERIGES 21 REGIONER ska enligt lag tillåtas bedriva skadar och dödar verksamhet mot deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna, har Sveriges riksdag och där den lagstiftande församlingen kunnat bevisat det motsatta? Svaret är NEJ!

 

 

Och dessutom i Sverige har MEGA BEDRÄGERIET, som  är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som undanhållits hela nationen Sveriges Folk & Barn avsiktligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament, för de flesta med sinnena i behåll ger inte INFORMERAT SAMTYCKE till MEDICINSKA EXPERIMENT!

 

Dvs om detta förklaras för dem fullt ut, vilket lagen Patientlag 3 & 4 kapitlet ger vid handen att så ska det gå till.

 

 

 

Alltså detta fullständiga vansinnet BESKYDDAS av Sveriges riksdags alla politiska partier och av alla riksdagsledamöterna, BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av dessa omnämnda,  SE VIDEOINTERVJUN, maskinöversättning, citat

 

”Det är INTE ett vaccin”: Karen Kingston avslöjar den skrämmande elektromagnetiska nanotekniken i dödsinjektionerna.

https://rumble.com/v1rcs1g-its-not-a-vaccine-karen-kingston-exposes-horrifying-electromagnetic-nano-te.html

 

 

 

 

 

Läs mer om och av Karen Kingston, och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Karen Kingston

Karen Kingston är en bioteknikanalytiker med över 20 års erfarenhet. Hon är en bidragsgivare till diskussionsforum och nyhetsmedier med amerikanska och globala läkare, forskare och advokater om de biologiska effekterna av genredigeringsinjektioner av covid-19.

https://substack.com/profile/75298014-karen-kingston

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu