• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten med flera 2022 11 25

 

 

Bifogad PDF filer till denna skrivelse ser du här nedan

 

Bilageförteckning till denna DELGIVNING enligt nedan förteckning

 

Bilaga 1

Se PDF filen Brev EU-parlamentariker…..

Brev EU-parlamentariker 24 okt 22

 

 

Bilaga 2

Se PDF filen Bilaga 12 EU-rätten i svensk lagstiftning med bevis att ska följas

Bilaga 12 EU-rätten i svensk lagstiftning med bevis att EU-rätten ska följas

 

 

Bilaga 3

Se Word filen Bilaga 11 EU domstolen Andersson vs Sverige……

Bilaga 11 EU domstol Andersson vs Sverige muntlig förhandling

 

 

Bilaga 4

Se Word filen Bernitz Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt

Bernitz Rättighetsstadgans genomslag i svensk rät1

 

 

Bilaga 5

Se Word filen Bilaga 14 Utdrag ur EU-domstolens DOM AV DEN 29.4.1999 – MÅL C-224-97 Ciola

Bilaga 14 Utdrag ur EU-domstolens DOM AV DEN 29.4.1999 — MÂL C-224-97 Ciola

 

 

Bilaga 6

Se Word filen EU-rätten att åberopa

EU-rätten att åberopa

 

 

Bilaga 7

Se Word filen EU-rätten med Ciola med mera

EU-rätten med Ciola med mera

 

 

Bilaga 8

Se Word filen Proportionalitetsprincipen grundläggande rättsprincip

Proportionalitetetsprincipen grundläggande rättsprincip

 

 

Bilaga 9

Se PDF filen RÄTTSORDNINGEN

RÄTTSORDNINGEN

 

 

Bilaga 10

Se PDF filen Åkerberg-Fransson CELEX 62010CJ0617 SV TXT

Åkerberg-Fransson CELEX 62010CJ0617 SV TXT

 

 

 

Här ser du i PDF fil hela skrivelsen / DELGIVNINGEN till talman Andreas Norlén med flera 2022-11-25

Till Talmannen Andreas Norlén med flera 2022 11 25

 

 

 

Här nedan hela skrivelsen/DELGIVNINGEN till talman Andreas Norlén med flera 2022 11 24

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

 

I NATIONEN SVERIGES FOLKS INTRESSE, FÖR NATIONEN SVERIGES SÄKERHET FÖR FOLKET, TY ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET I SVERIGE

 

 

BIOTERRORISMEN / STATSTERRORISMEN GER BLAND ANNAT FÖLJANDE DIREKTA EFFEKT

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén (TAN) vänligen men bestämt besvara frågeställningarna I DENNA DELGIVNING mycket skyndsamt,

dock senast 2022-11-29, för nationen Sveriges Folk/ Barn och skattebetalarna är berättigad till svar på frågeställningarna mycket skyndsamt, det är således i synnerligen mycket stort allmänt intresse/ i nationen Sveriges intresse, eller hur talman Andreas Norlén? (du förstår mer efter att läst SVERIGES GRANSKAS massutskicket med information och upplysning utifrån fakta och bevis)

 

 

DU HJÄLPER TILL ATT SPRIDA VIDARE MASSUTSKICKET MED INFORMATION & UPPLYSNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS VIA DENNA LÄNK

 

 

 

 

 

Du läser bl.a. om i dagens delgivning, om frågeställningarna till talman TAN och detta

 

“Nuremberg-nivå brott mot civila”

 

– Hur världens regeringar släpper lös biovapen på sin egen civilbefolkning

 

– WHO:s önskan att vara den globala diktatorn, som styr över hela mänskligheten

 

Bästa talman Andreas Norlén du läser mera i dagens information och upplysning, DELGIVNING från SVERIGE GRANSKAS, en liten förtida JULKLAPP till er alla delgivna och tillskrivna.

 

 

 

 

 

STOPPA OMEDELBART SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” ÄR BUDSKAPET FRÅN DEN VÄRLDSKÄNDE KARDIOLOGEN TILL SVERIGE

2022-11-24 publicerat av partiet MOD, videon med svensk text, drygt 1 min, går inte att missförstå, sprid vidare till alla inom nationen Sverige bästa talman Andreas Norlén

Världskänd kardiolog Aseem Malhotras besked till svenska hälsomyndigheter och politiker

Du finner länken och frågeställningarna i dagens delgivning TAN

Bästa talman Andreas Norlén du läser mera i dagens information och upplysning, DELGIVNING från SVERIGE GRANSKAS, en liten förtida JULKLAPP till er alla delgivna och tillskrivna.

 

 

 

 

DEL 10 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] ,  och övriga inom stat, kommuner och regionersom delges denna skrivelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-11-25

YTTERLIGARE DELGIVNING TILL ER ALLA TILLSKRIVNA, LÄS HELA DELGIVNING, OCH DÄREFTER HAR TALMAN ANDREAS NORLÉN ATT BESVARA DELGIVNINGNINGEN UTIFRÅN VAD SOM DELGIVES ER ALLA

 

 

Den största korruptionsskandalen i Sveriges historia!!!

I en rättssäker rättsstat tvingas hela regeringen och alla i riksdagen att avgå, för dessa är uppenbart MOT SIN EGEN BEFOLKNING och BEDIVER bioterrorism/statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, deras uppdragsgivare

 

 

Vi har i Sverige en lagstiftande församling i riksdagen, som senast instiftade ”spionlagen”, men dessa i denna församling beskyddar det KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA, som du läser om bl.a. i dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick med fakta, bevis, information och upplysning, och därmed är dessa sammantaget inte trovärdiga lagliga lagstiftare, bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta åvilar varje enskild partiledare, varje enskild riksdagsledamot och varje enskild talman i Sveriges riksdag.

 

 

 

 

Nationen Sveriges Folk & barn, skattebetalarna ska få svaren mycket skyndsamt, svaren som härmed begäres av den näst högste i hierarkin efter kungen nämligen juristen och talman Andreas Norlén. Dock senast 2022-11-29

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén(TAN) du ska bekänna färg, är du med eller mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, eller beskyddar du också vad som delgives dig och övriga som delgives denna skrivelse?

 

 

Svaret på den frågan är talman Andreas Norlén att delge offentligt mycket skyndsamt, dock senast 2022-11-29, uppdragsgivarna nationen Sveriges Folk kräver fullständig transparens och offentliggörandet av svaret, tvingas riksdag och regering

 

  • att avgå utifrån fakta och bevis som tillställts er alla tillskrivna över mycket långt tid från SVERIGE GRANSKAS och utifrån vad som delgives er denna dag bästa talman Andreas Norlén(TAN)?

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Uttalat av professor Francis A Boyle, professor i internationell rätt, världskänd, opartisk, saklig och spetsspecialist sakkunnig, med högsta kompetens och trovärdighet, förmodligen den främste i världen inom sitt område, nyligen publicera 2022-11-22;

 

 

VARNING TILL MÄNSKLIGHETEN – Världens regeringar driver bioterrorismen mot sina egna medborgare – ”Vacciner” är också avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa och döda

 

 

Den förmodligen främste spetsspecialist sakkunnige med synnerligen högsta kompetens och trovärdighet, därtill opartisk, saklig och objektiv, inom dennes unika och speciella synnerligen mycket viktigaste område för mänskligheten den världskände professor dr Francis A Boyle, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn utfärdar VARNING till mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

MÅSTE SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

 

Alltså dvs. om ni är med och för nationen Sveriges Folk & Barn, för annars är ni mot

 

  • att all makt utgår från folket (se svensk grundlag Regeringsformen, folket som ni ska värna och beskydda som er främsta uppgift, inget annat är viktigare i svensk grundlag Regeringsformen)

 

 

 

Ni tillskrivna ska alla vara opartiska, sakliga och objektiva och säkerställa vad grundlag Regeringsformen ger vid handen och likabehandla professor dr Francis A Boyle som presidenten för Ukraina, och säkerställa

 

  • att professor dr Francis A Boyle mycket skyndsamt säkerställs i beslut/inbjudan av er tillskrivna

 

 

(Alltså då ska såklart också EU-parlamentariker Christine Anderson, advokat dr Reiner Fuellmich med flera, det framgår i delgivningen, därtill inbjudas av er, för dessa ska såklart delger er och nationen Sveriges Folk & Barn om bl.a. det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera som dessa inte undanhållit och underlåtit delge mänskligheten om, vilket ni alla tillskrivna säkerställt tillsammans och har underlåtit och undanhållit tillsammans med SVT med flera medlöpare.

 

Och detta som ni därmed är delaktiga i är uppenbart landsförräderi och högförräderi mot nationen Sveriges Folk & Barn, därtill det värsta mega Brottet Mot Mänskligheten i mänsklighetens och nationen Sveriges historia, envar av er äger bevisbördan att bevisa det motsatta till nationen Sveriges Folk & Barn)

 

 

  • att tala inför Sveriges riksdag, i direktsänt tal via SVT med flera, för all makt utgår från nationen Sveriges Folk, och SVERIGE GRANSKAS företräder i detta ärendet nationen Sveriges Folk & Barn med denna begäran som ska besvaras mycket skyndsamt, dock senas 2022-11-29, särskilt utifrån att beslutet under veckan som var om att ändra grundlag Regeringsformen. (spionlagen/censur lagen)

 

 

 

 

Citat

Konstitutionsutskottet ställer sig bakom den nya grundlagsändringen om utlandsspioneri, vilken gör det straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges förhållande till andra stater och organisationer (min kommentar t.ex. WEF, WHO, FN, Bill Gates, CDC, Anthony Fauci, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin med flera). Nödvändigt menar vissa, medan andra säger att det är ett hot mot yttrandefriheten.

 

– Den hör inte hemma i svensk grundlag, säger tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Enligt lagförslaget blir utlandsspioneri ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

 

Syftet är att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, exempelvis med FN eller Nato. Det innebär att det bland annat blir straffbart att röja en uppgift som ”kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”.

 

Källa till ovan citerat

https://www.svt.se/kultur/grundlagsandring-vacker-oro-bland-journalister-utlandsspioneri-yttrandefrihetsgrundlagen

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt av er alla tillskrivna/delgivna och era medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

– Världens regeringar driver bioterrorismen mot sina egna medborgare

– ”Vacciner” är också avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa och döda

 

 

Professor Dr. Francis A Boyle utfärdar Brådskande VARNING om WHO:s pandemiavtal utformat för att förslava och utrota mänskligheten

 

 

“Nuremberg-nivå brott mot civila”

– Hur världens regeringar släpper lös biovapen på sin egen civilbefolkning

 


– WHO:s önskan att vara den globala diktatorn, som styr över hela mänskligheten


– Hur fördraget skrevs specifikt för att omintetgöra nationell suveränitet


– Hur hälso-”nödsituationer” kan skapas för att förslava mänskligheten


– Sanningen om Monkey Pox, som var ett labbskapat biologiskt vapen


– Varför Dr Boyle förbjöds av mainstreammedia och har censurerats i två decennier

 

 

 

 

MÅSTE SES OCH LÄSAS AV ER ALLA OM NI VÄRNAR NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA OCH DÄRMED ERA UPPDRAGSGIVARE

 

2022-11-22 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna förmodligen viktigaste artikel och videointervju FÖR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Professor Dr Francis A Boyle berättade specifikt för mig i intervjun att regeringar släpper lös ”brott på Nürnberg-nivå mot civila”

 

och att detta nya WHO-avtal ger folkmordsregeringar de ”tänder” de behöver för att låsa in, fängsla eller utrota sin egen befolkning.

 

 

 

Dr. Boyle efterlyser en världsomspännande varning och ber att denna intervju delas brett för att hjälpa till att slå larm.

 

 

Allt handlar om makt och kontroll, vinster för Big Pharma och att det kommuniststyrda WHO ska ansvara för lokala hälsoåtgärder

 

 

 

WHO, vilket tillåter WHO att diktera vilka röster eller organisationer som ska avlägsnas från tekniska plattformar. I grund och botten gör det WHO till ”sanningens ministerium”.

 

 

 

 

“Nuremberg-nivå brott mot civila”

 

– Hur världens regeringar släpper lös biovapen på sin egen civilbefolkning


– WHO:s önskan att vara den globala diktatorn, som styr över hela mänskligheten


– Hur fördraget skrevs specifikt för att omintetgöra nationell suveränitet


– Hur hälso-”nödsituationer” kan skapas för att förslava mänskligheten


– Sanningen om Monkey Pox, som var ett labbskapat biologiskt vapen


– Varför Dr Boyle förbjöds av mainstreammedia och har censurerats i två decennier

 

 

– Världens regeringar driver bioterrorismen mot sina egna medborgare

 

– Dr Francis Boyle varnar för DoD-drivna biovapenlaboratorier som skapar fler patogener
– Global avfolkning är målet
– ”Vacciner” är också avfolkningsbiovapen, designade att lemlästa och döda


– Dr Boyle varnar för ”brott på Nürnberg-nivå mot civila”


– Grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter

 

 

Dr. Francis Boyle utfärdar Brådskande VARNING om WHO:s pandemiavtal utformat för att förslava och utrota mänskligheten

 

Läs hela artikeln, se/lyssna på intervjun och sprid vidare till SVT, SR, TV4, TT TELEGRAMBYRÅ, RIKSMEDIA med flera inom fria alternativa internetmedia, om ni är mednationen Sveriges Folk & Barn, för annars är ni bevisligen motnationen Sveriges Folk & Barn, tills motsatsen är bevisad av varje av er tillskrivna och delgivna denna kommunicering.

https://citizens.news/677590.html

 

 

 

Artikeln finns också som PDF fil här att ladda ner

https://www.jottacloud.com/s/271c212c1147fd544c1b71fbec8ae1a6316

 

 

 

Intervjun finns också här publicerad på RUMBLE

Dr. Francis Boyle utfärdar Brådskande VARNING om WHO:s pandemiavtal…

https://rumble.com/v1whkua-dr.-francis-boyle-issues-urgent-warning-about-who-pandemic-treaty….html

 

 

 

 

 

 

 

 

DU LÄSER ÄNNU MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN

 

Till Talmannen Andreas Norlén med flera 2022 11 25 (39 sidor, jämte bilagorna här nedan)

 

 

 

 

Bilageförteckning till denna DELGIVNING enligt nedan förteckning

 

Bilaga 1

Se PDF filen Brev EU-parlamentariker…..

 

Bilaga 2

Se PDF filen Bilaga 12 EU-rätten i svensk lagstiftning med bevis att ska följas

 

Bilaga 3

Se Word filen Bilaga 11 EU domstolen Andersson vs Sverige……

 

Bilaga 4

Se Word filen Bernitz Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt

 

Bilaga 5

Se Word filen Bilaga 14 Utdrag ur EU-domstolens DOM AV DEN 29.4.1999 – MÅL C-224-97 Ciola

 

Bilaga 6

Se Word filen EU-rätten att åberopa

 

Bilaga 7

Se Word filen EU-rätten med Ciola med mera

 

Bilaga 8

Se Word filen Proportionalitetsprincipen grundläggande rättsprincip

 

Bilaga 9

Se PDF filen RÄTTSORDNINGEN

 

Bilaga 10

Se PDF filen Åkerberg-Fransson CELEX 62010CJ0617 SV TXT

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu