• Arkiv

HEMLIGA FÖRHANDLINGAR OM ÄNDRINGAR AV DE INTERNATIONELLA HÄLSOREGLERNA

 

 

HEMLIGA FÖRHANDLINGAR

Den superhemliga kommittén för översyn av det internationella hälsoreglementet (IHRRC) ska sammanträda den 9-13 januari 2023. De planerar att lägga fram ändringarna den 15 januari 2023. DETTA ÄR VERKLIGEN VIKTIGT.

 

HEMLIGA FÖRHANDLINGAR OM ÄNDRINGAR AV DE INTERNATIONELLA HÄLSOREGLERNA:

9–13 januari 2023

 

Under fem (5) dagar, från måndagen den 9 januari 2023 till fredagen den 13 januari 2023, kommer den superhemliga International Health Regulations Review Committee (IHRRC) att hålla möten ansikte mot ansikte i Genève, Schweiz.

 

Syftet med dessa möten kommer att vara att slutföra sin rapport om de föreslagna ändringarna av de internationella hälsobestämmelserna.

 

Arbetet som utförs av IHRRC är ”konfidentiellt” och de svarar ENDAST direkt till generaldirektören.

Läs mer

https://jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations

 

 

 

Mycket viktig intervju om WHO fascistiska agendan mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn, intervjun på engelska, maskinöversättning, citat

FOLKETS RADIO DISKUTERAR DE FÖRESLAGNA ÄNDRINGARNA AV DET INTERNATIONELLA HÄLSOREGLEMENTET

https://rumble.com/v23i6oy-folkets-radio-discusses-the-proposed-amendments-to-the-international-health.html

 

 

 

 

Läs mer för att förstå vad WHO fascistiska agendan handlar om, maskinöversättning, citat

Världshälsoorganisationen försöker göra ett globalt maktövertag genom att försöka få de 194 medlemsländerna i Världshälsoförsamlingen

 

 

att anta ändringar av det internationella hälsoreglementet och anta ett helt nytt internationellt avtal som brukar kallas det föreslagna ”pandemifördraget”.

 

De föreslagna ändringarna skulle göra WHO:s proklamationer juridiskt bindande i stället för att bara vara rådgivande rekommendationer.

 

Ändringarna skulle införa globala digitala hälsointyg, dramatiskt öka de miljarder dollar som är tillgängliga för WHO och göra det möjligt för nationer att genomföra bestämmelserna UTAN respekt för människors värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 

Det räcker med en enkel majoritet av de 194 medlemsländerna för att anta ändringarna, eftersom det i egenskap av ändringar av ett befintligt avtal varken skulle krävas råd och samtycke från Förenta staternas senat eller presidentens underskrift.

 

Dessa ändringar förhandlas i hemlighet utan möjlighet för människor från hela världen att lämna synpunkter.

 

Läs mer och sprid vidare

https://jamesroguski.substack.com/p/100-reasons

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu