• Arkiv

TT Nyhetsbyrån — SVERIGE GRANSKAS 2023 03 29

 

 

SVERIGE GRANSKAS I SAMVERKAN MED BJÖRN  HAMMARSKJÖLD RINGER UPP TT NYHETSBYRÅ

 

 

Till denna skrivelse/ kommunicering till TT från ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld är följande filer bifogade

 

 

Meritförteckning Björn Hammarskjöld 2022-11-20

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/03/Meritf%C3%B6rteckning-Bj%C3%B6rn-Hammarskj%C3%B6ld-2022-11-201.pdf

 

 

Publikationer-2022-08-06_för Björn Hammarskjöld

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/03/Publikationer-2022-08-06_.pdf

 

 

 

 

INSPELAT SAMTAL MED TT TELEGRAMBYRÅ jounalisten  Marielle Theander Olsson 2023 03 29

 

 

Du återhör det inspelade samtalet via att ladda ner samtalet via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27180c02151b2c449f88c1ae5c79fca16f8

 

 

Här nedan ser du mailet som Björn Hammrskjöld skickat denna dag till TT och journalisten Marielle Theander Olsson

 

Citat

 

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 29 mars 2023 14:30
Till: [email protected]
Ämne: Fwd: TT inspelade denna dag

 

Hej Marielle!

Tack för ett trevligt telefonsamtal angående din artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nQV7Va/studie-blottlagger-pandemifasor-i-aldrevarden

Det är bra att du tar upp denna SNS-rapport

Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter

Sara Erlandsson, Petra Ulmanen, Sara Wittzell

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

 

Denna SNS-rapport har frågat ett litet antal individer om deras upplevelser om hur de och deras arbetsgivare hanterade den skräck som de upplevde på grund av undermålig utbildningsnivå hos både arbetsgivare och personal samt även hos politiker och andra myndigheter.

Det synes också förekomma en total okunskap om vilka lagar som är tillämpliga.

Det infördes besöksförbud på äldreboenden vilket strider mot grundlag (RF 2 kapitlet 8 §). Förvaltningsrätten i Stockholm upphävde besöksförbudet 2020-11-30 som grundlagsstridande varefter regeringen upphävde ”rekommendationen” utan att ange orsaken till upphävandet.

Vad som frapperar är SNS egen redovisning av de ekonomiska bidragsgivarna till studien.

Forskningsprojektet kan genomföras tack vare bidrag från den referensgrupp som följer projektet. I gruppen ingår Astra Zeneca, Attendo, Getinge, Hemfrid, Inspektionen för vård och omsorg, Kommunal, Kry, Min Doktor, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Pfizer, Praktikertjänst, Region Halland, Region Stockholm, Skandia, Skellefteå kommun, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Svensk Försäkring, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Täby kommun, Vardaga, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.

Bland de organisationer och företag som bidragit ekonomiskt för att kunna genomföra forskningsprojektet återfinns svenska myndigheter, svenska företag, svenska fackföreningar men också återfinns två utländska läkemedelsbolag.

Dessa två utländska sponsorer är två av de företag som sålde injektioner med nanopartiklar och modRNA och därmed synes de kunna påverka rapportens innehåll.

Jag finner rapporten som tämligen utslätad och utan kunskapen om att det fanns vetenskapliga rekommendationer från 2006 att de enda sättet att minska smittspridning är isolering av den som är sjuk och att man har en god handhygien.

Lockdown, munskydd, visir och annan personlig skyddsutrustning saknar effekt och skadar individen och samhället enligt tillgänglig vetenskap.

Smittskyddet i Region Uppsala fann att 70 % smittades hemma, 20 % på arbetet och 9 % i resten av samhället. Så allmänna kommunikationer bidrar inte till smittspridning, folksamling bidrar inte till smittspridning, stora fester bidrar inte till smittspridning, restaurangbesök bidrar inte till smittspridning.

Detta innebär att alla restriktioner av din och min personliga frihet, skyddade av grundlag och EU-rätten, som infördes saknade effekt och har varit synnerligen skadliga för både individer och samhället.

Se på kryssningsfartyget Princess Diamond som isolerades totalt i april 2020 på grund av Covid-19-smitta ombord. Av alla 3 700 ombord var det 19 % som smittades och 12-13 personer dog, det var en självbegränsande infektion inom en månad.

Se tabellen nedanför

Plats Population # smittade # avlidna % smittade % avlidna % överlevande

Diamond Princess 3 700 712 13 19,2 0,35 99,649

USS Theodore Roosevelt 5 000 1 156 1 23,1 0,02 99,980

Sverige säsong 1 10 300 000 76 944 5 721 0,7 0,06 99,944

Sverige säsong 2 10 300 000 1 043 235 8 907 10,1 0,09 99,914

Sverige säsong 3 10 300 000 1 441 072 5 285 14,0 0,05 99,949

Sverige säsong 4 10 300 000 129 634 3818 1,3 0,04 99,963

 

Som du ser var det mer än sex gånger vanligare att dö med Covid-19 på Diamond Princess än i hela populationen i Sverige under första säsongen i Sverige.

Hade vi bara låtit Covid-19 passera som alla andra virusinfektioner hade skadeverkningarna inte blivit så stora vare sig hos våra äldre och sjuka eller i samhället.

Bara tanken på att sätta munskydd på små barn är totalt befängd, du vet varför en snorkel har en begränsad längd: Om snorkeln rymmer mer luft får snorklaren för hög koldioxidmängd i kroppen som ger ångest. Små barn har så liten andningsvolym så att koldioxiden innanför masker ger ångest och det kloka barnet sliter av sig masken. Och en okunniga föräldern skäller på det kloka barnet.

Dessutom påstods det att det saknades behandlingsalternativ varför våra äldre fick Midazolam och morfin som är andningshämmande och våra äldre dog av behandlingen.

Sedan gammalt vet vi att i stället att ge inhalationssteroider så kommer andningen igång och vi slipper hosta och blir av med infektionen snabbt. Men det förbjöds av myndigheter, om det hade fungerat hade injektionerna med giftiga nanopartiklar och modifierat RNA inte fått sitt nödgodkännande. Hela läkemedelsindustrins fortsatta expansion hängde på dödgodkännandet.

Injektionerna är inte ett vaccin enligt definition. Alla vacciner bygger på att man injicerar främmande proteiner som kroppen då betraktar som främmande och drar igång ett immunförsvar som ser till att man inte får samma infektion igen.

Injektionerna innehåller synnerligen giftiga katjoniska lipider (fetter) som tvingar sig i cellmembraner och stör deras funktion. Lipiderna släpar på modifierat RNA av okänd sekvens och odefinierad storlek och dessutom är nukleotidbasen uridin utbytt mot pseudouridin. RNA med normalt uridin är lätt nedbrytbart och gör att mRNA försvinner snabbt så att bara lagom med protein tillverkas.

Med pseudouridin bryts RNA ned mycket långsammare varför proteinet som RNA kodar för produceras i stora mängder under lång tid. Detta gör att det produceras massor med olika proteiner eftersom modRNA har olika längder på grund av att man blandar katjoniska och toxiska lipiden med modRNA med hjälp av ultraljud som slår sönder lipider och modRNA till nanopartiklar.

Så ingen har någon som helst aning om vad som myndigheter och sjukvård injicerat i människor, ett experimentellt preparat som inte har säkerhetstestats ens på försöksdjur utan försöksdjuren är människan. De utvärderingar som skulle ha publicerats alltsedan april 2020 har inte offentliggjorts av övervakande myndigheter på grund av att tillverkande företag hänvisar till företagssekretess.

Det verkar som om dessa injektionstillverkande företag synes ha påverkat våra myndigheter att lura oss.

Vill du veta mer, hör av dig!

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Post doc i biokemi/molekylärbiologi vid SUNY@Buffalo, NY, USA (1988-9)

Bifogar meritförteckning och publikationslista

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu