• Arkiv

Archive for maj 4th, 2023


Sveriges regering 2023 05 04 — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING OM PCR TEST BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES SKATTEBETALARE MED MERA till Socialdepartementet och ytters ansvarig Socialminister och därmed Sveriges Regering 2023 05 04 SVERIGE GRANSKAS

    Bifogade filer till denna delgivning Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf     EURS officiell OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT     European Convention on Human Rights (Swedish)       DELGIVNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS OCH NATIONEN SVERIGES HISTORIA TILL   SOCIALDEPARTEMENTET Andreas Krantz, expeditions chef [email protected]   […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu