• Arkiv

Archive for maj 6th, 2023


Sveriges Regering & Sveriges riksdag: SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om Historiens Värsta Folkmord & ”ETT VARNINGSORD” ……. 2023 05 06

    Sveriges Regering & Sveriges riksdag:  SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om  Historiens Värsta Folkmord &  ”ETT VARNINGSORD”  …….   2023 05 06       SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om  Historiens Värsta Folkmord &  ”ETT […]

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 2023-05-03 — SVERIGE GRANSKAS

    FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 2023-05-03  — SVERIGE GRANSKAS Myndighetschef Eva-Lotta Hedin Telefon 08-561 681 98 [email protected]   läs mer https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/     2023-05-03 SVERIGE GRANSKAS och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp Förvaltningsrätten i Stockholm, fråga uppstår Står lagman och myndighetschef/ domaren  Eva Lotta Hedin över all gällande lag och rätt och därmed […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu