• Arkiv

justitieminister Gunnar Strömmer — Delgivning till justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, med flera delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 12

 

 

 Delgivning till justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, med flera delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 12

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 12 augusti 2023 08:32

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ”[email protected]’ <’[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning till justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, med flera delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 12
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/12/justitieminister-gunnar-strommer-delgivning-till-justitieminister-gunnar-strommer-sveriges-regering-med-flera-delgivna-denna-delgivning-fran-sverige-granskas-2023-08-12/

 

 

Delgivning till justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, med flera delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 12

 

 

Hur är det ställt med rättssäkerheten inom Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarig riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh?

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

 

2023-08-12

 

Till er delgivna denna delgivning utifrån vad som 2023-08-11 delgavs i åklagaranmälan mot riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh är frågeställningen här nedan synnerligen befogad

 

Hur är det ställt med rättssäkerheten inom Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarig riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh?

 

Du/ni förstår mer och bättre efter att tagit del och läst åklagaranmälan av den 11 augusti 2023 19:12, här nedan.

 

Bilagorna till åklagaranmälan finner du/ni här publicerade

 

riksåklagare Petra Lundh — Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/riskaklagare-petra-lundh-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndigheten-i-sverige-2023-08-11-sverige-gra/

 

 

Du/ni läser åklagaranmälan i sin helhet här nedan.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 augusti 2023 19:12
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>
Ämne: Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11
Prioritet: Hög

 

Denna åklagaranmälan är offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/riskaklagare-petra-lundh-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndigheten-i-sverige-2023-08-11-sverige-gra/

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING OM

 

 

Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11

Ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected]

 

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

justitieminister Gunnar Strömmer

[email protected]

 

Rättschef/expeditionschef Jenny Kvarnholt 

[email protected]

 

Telefon 08-405 38 65

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Andreas Krantz, expeditionschef/rättschef

 

[email protected]

 

 

 

Denna delgivning/åklagaranmälan  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning/ åklagaranmälan, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING I ÅKLAGAR ANMÄLINGSÄRENDET ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

 

 

2023-08-11

 

Är du/ni inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETLARE

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING OM

 

Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11

Ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel

 

 

EU-åklagaranmälan utifrån EU-rättigheter som ägs av svenska EU-medborgare, denna åklagaranmälan riktar sig emot den brottsmisstänkte ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret i Stockholm, för Åklagarmyndigheten i Sverige, som synes under dennes ledning av Åklagarmyndigheten i Sverige beskyddat kvalificerade planerade utifrån enorma ekonomiska incitament gigantiska BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare. Alltså som därtill säkerställt

 

 • att de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen är biovapen per definition, utifrån bl.a. dessa fakta och bevis;

 

 

Se dessa bägge videos till statschefen för Sverige, som därtill delgivits Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

 

VITTNEN  BEGÄRES ATT KALLAS IN I DENNA ÅKLAGAR ANMÄLAN

I den delen kallas vittnen in utifrån

 

 • att bevisa detta ovan nu delgivna, bl.a. då Pascal Najadi och professor i internationell rätt den synnerligen högst trovärdige opartiske, saklige, objektive och spets specialist sakkunnige professor i internationell rätt Francis A Boyle, då för

 

 • att i denna åklagaranmälan gentemot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh

 

 • att under ed vittna i deras spets specialist sakkunskaper och för

 

 • att säkerställa att denna åklagaranmälan inte läggs ned och

 

 • att inte förundersökning inleds, dvs. då i akt, mening och syfte för

 

 • att beskydda den ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Noteras särskilt

 

Om Portugal domarna med mera och det beskydd som uppenbart under ledning av  ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh  har offentligt delgivits bl.a. detta

 

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Noteras särskilt; ex officio principen gälla fullt ut även inom Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh

 

 

Noterassärskilt; hösten 2020, under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh för Åklagarmyndighetens i Sverige,  fastställdes det i 2 fastställande domar inom EU, i Portugal, alltså i portugisisk domstol,

 

 • att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga, notoriskt faktum och erkänt sakförhållande som ligger till grund för denna EU åklagaranmälan.

 

 

 

Under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, huvudkontoret i Stockholm, för Åklagarmyndigheten i Sverige, har som synes makt- och myndighets missbruket eskalerat  inom Åklagarmyndighetens i Sverige till

 

 • att beskydda det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera och
 • att beskydda det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, som därtill undanhållits nationen Sveriges Folk, och därtill marknadsförts som ett vanligt vaccin som är ”säkert och effektivt” med skattemedel i ren propaganda syfte för
 • att försätta nationens folk i tron om
 • att dessa så kallade ”vaccinerna” är vanliga vaccin och därtill enda lösningen och därtill
 • att dessa så kallade ”vaccinerna” är ”säkra och effektiva”, vilket dessa så kallde ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

 

 

 

Att läggas till åklagaranmälan mot ytterst ansvarig riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, som icke säkerställt ex officio principen, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret , och dess registratur, har delgivits de samma delgivningar som delgivits Socialdepartementet, se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET 2023 08 11 för år 2023, detsamma finnes för 2022, 2021 och så vidare, allt i laga ordning registrerat av registraturen inom Socialdepartementet.

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige, under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschefen Petra Lundh har erhållit detsamma över mycket lång tid, som Socialdepartementet i laga ordning registrerat,  från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, detta går

 

 • att styrka och bevisa fullt ut, och därav är detta också ytterligare skäl för
 • att förundersökning ska inledas, notera återigen
 • att ex officio principen gälla fullt ut även under ledningen av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret Stockholm, för Åklagarmyndigheten i Sverige,

 

 

 

Därtill av synnerligen mycket stor vikt, som bevis, konstateras

 

 • att motiverings plikten, då utifrån EU-rättigheter gentemot anmälare av brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh är helt satt ur funktion, vilket det finnes otaliga bevis för, bl.a. i flera åklagaranmälningar från SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, då åklagaranmälningar mot bl.a. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen för att nämna några och från ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld i åklagaranmälan mot Läkemedelsverket.

 

 

 

 

Noteras att flera av dessa åklagaranmälningar har styrts om från lokala åklagaranmälningar inom området där de anmälda har sitt säte, alltså då styrts om internt av Åklagarmyndigheten i Sverige,

 

 • att från den lokala åklagaranmälan har dessa åklagaranmälningar handlagts av huvudkontoret i Stockholm under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh.

 

 

 

 

Därtill har gentemot SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner inom huvudkontoret i Stockholm för Åklagarmyndigheten i Sverige fattats ”hemliga beslut” som icke delgivits SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner. Alltså ”hemliga beslut” om att alla de kända epost adresser som SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner använt över tid är säkersällda, om det skickas epost från dessa epost adresser till lokala åklagarkammare i Sverige inte går fram till dessa utan dessa går fram/styrs om direkt till Åklagarmyndigheten i Sveriges huvudkontor i Stockholm och deras registratur dvs. [email protected]

 

 

Således har under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh säkerställts att yttrandefriheten förhindras aktivt och detta genom ”hemliga beslut” som därtill inte heller delgivits SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner. Dessa ”hemliga beslut” kom SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner på spåren efter att efterforskningar effektuerats utifrån

 

 • att uppenbart är rättssäkerhetens lampa helt släckt inom Åklagarmyndigheten i Sverige och huvudkontoret i Stockholm under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, och det konstateras
 • att bevis bördan för
 • att bevisa det motsatta ägs av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

 

 

Det samma förhållandet, bevis bördan  gälla för ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh

 

 • att bevisa det motsatta i sakfrågan om fullständig rättssäker besluts motivering om hur beslut kommit till, utifrån att lag ska åtfölja, så
 • att dessa beslut är fullständigt fullt följbara och rättssäkra, vilket bevisligen dessa beslut om
 • att inte inleda förundersökningar, som sker generellt och systematiskt under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, och då utan
 • att säkerställa rättigheten till fullständigt rättssäkra beslut utifrån Rättighetsstadgans artikel 41, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en Rättighetsstadga som äger företräde över all svensk lag, äger således även företräde över svensk grundlag, vilket är fastställt och ”hugget som i sten”, se i dessa delar gällande för domstolar i svensk grundlag Regeringsformen(RF) 11 kap. och däri paragraf 14 och för myndigheter se RF 12:10, alltså gälla fullt ut för ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige, tills motsatsen är motbevisad av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh. Tillägas ska att under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh har inga sådana bevis framkommit.

 

Alltså såldes undanhålls och underlåts tills motsatsen är motbevisat gällande EU-rättigheter i Rättighetsstadgan generellt och systematiskt under ledning av riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh gentemot rättighetsbärarna av EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan, särskilt då artikel 41 med mera, nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt av Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av Petra Lundh.

 

Noteras ska

 • att rättighetsbärarna äger rättigheterna, som t.ex. SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner och ass professor läkaren Björn Hammarskjöld, vilket får effekten
 • att om inskränkaren inskränker dessa EU-rättigheter som ägs av rättighetsbärarna så ägs BEVISBÖRDAN av inskränkaren, alltså som i denna åklagaranmälan utifrån EU-rättsliga grund, ägs BEVISBÖRDAN av riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh
 • att bevisa var denne finner lagligt stöd utifrån EU-praxis och svensk grundlag Regeringsformen finner stöd för
 • att inskränka EU-lag, direktverkande EU-lag överstående svensk grundlag för
 • att inskränka rättighetsbärarnas EU-rättigheter i direktverkande EU-lag Rättighetsstadgan.

 

Detta har icke säkerställts rättssäkert under ledning av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och i den delen är det  allmänt känt

 • att då ska laglighetsprövning effektueras i sakfrågan, och det innebär och får effekten
 • att denna åklagaranmälan utifrån EU-rättslig grund ska säkerställa
 • att förundersökning inledes med prioritet eftersom sammantaget sker som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar under ledning av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, därtill är detta av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt inom Sverige och internationellt bl.a. utifrån
 • att de synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna som
 • att beskydda synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar som dessa GIGANTISKA BEDRÄGERIERNA där bara PCR TEST BEDRÄGERIET med skattemedel finansierat har kostat skattebetalarna mellan 26-30 miljarder.

 

Noteras särskilt att dessutom finns synnerliga ytterligare mycket allvarliga och starka skäl till

 • att inleda förundersökning, efter som Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet  2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera också beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, mera fakta och bevis finnes i de bifogade PDF filerna SVERIGE GRANSKAS…. 2023 05 10 och den bifogade PDF filen Motion till riksdagen….

 

 

 

Att noteras särskilt har offentligt publicerats bl.a. om HÖGFÖRRÄDERI med mera som delgivits de höga vederbörande, bl.a. enligt följande publicerat och delgivet

 

Sveriges riksdag — HÖGFÖRRÄDERI DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG & statschef Kung Carl XVI Gustaf  med flera från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 07 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/07/sveriges-riksdag-hogforraderi-delgivning-till-sveriges-riksdag-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-med-flera-fran-sverige-granskas-2023-08-07/

 

 

HÖGFÖRRÄDERI, Delgivning till Sveriges alla Regioner och deras regionfullmäktige folkvalda och till Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) Sara Catoni, Avdelningschef SKR:s Jurister  — SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/hogforraderi-delgivning-till-sveriges-alla-regioner-och-deras-regionfullmaktige-folkvalda-och-till-sveriges-kommuner-och-regionerskr-sara-catoni-avdelningschef-skrs-jurister-sverige-granskas/

 

 

HÖGFÖRRÄDERI STATSCHEF KUNG CARL XVI GUSTAV MED FLERA DELGIVNA DENNA DELGIVNING  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/hogforraderi-statschef-kung-carl-xvi-gustav-med-flera-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-06/

 

REGION STOCKHOLM HÖGFÖRRÄDERI TILLS MOTSASEN ÄR BEVISAD AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/region-stockholm-hogforraderi-tills-motsasen-ar-bevisad-av-er-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-06/

 

 

Region Stockholm — Region Stockholm delgivning om delaktighet i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/04/region-stockholm-region-stockholm-delgivning-om-delaktighet-i-det-planerade-kriminella-utifran-enorma-ekonomiska-incitament-pcr-test-bedrageriet-med-mera-sverige-granskas-2023-08-04/

 

Varför beskyddar du/ni fortfarande det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET?  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/varfor-beskyddar-duni-fortfarande-det-kriminella-planerade-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-08-02/

 

 

SVERIGES RIKSDAG 2023 08 02  med flera delges om Delgivning till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, med flera delgivna denna delgivning SVERIGE GRANSKAS 2023 08 01  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/sveriges-riksdag-2023-08-02-med-flera-delges-om-delgivning-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-sverige-granskas-svensk-textad-med-flera-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-01/

 

 

Kung Carl XVI Gustaf — Delgivning till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, med flera delgivna denna delgivning — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 01

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/01/kung-carl-xvi-gustaf-delgivning-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-sverige-granskas-svensk-textad-med-flera-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-01/

 

 

Ytterligare mera som delgivits offentligt under juli 2023 finns här offentligt publicerat

Archive for juli, 2023

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/

 

 

 

Däri bland under juli 2023 finnes denna offentligt publicerad

Åklagarmyndigheten i Sverige/ Justitiedepartementet  –  BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/aklagarmyndigheten-i-sverige-justitiedepartementet-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

 

 

 

Alltså det som finnes i laga ordning registrerat i bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET, som också delgivits Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh  över tid finnes också publicerat på bloggen https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

Ytterligare flera vittnen som styrker det som framkommer i denna åklagaranmälan ska såklart kallas särskilt utifrån

 

 • att denna åklagaranmälan mot ytterst ansvarige/ under ledning av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och övriga som synes KRIMINELLT BESKYDDAS av densamma Petra Lundh och dennes kollegor inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska säkerställas fullständig rättssäker handläggning som är fullständigt opartisk, saklig och objektiv.

 

Alltså och därav ska ytterligare vittnen utöver dessa som omnämnts kallas, som t.ex. Karen Kingston, advokat dr Reiner Fuellmich, professor Sucharit Bhakdi med många flera världskända namn och spetsspecialist sakkunniga som värnat om sanningen och verkligheten under dessa år som den globalistiska WHO TERROR agendan tillåtits pågå tillsammans med de 194 medlemsländerna, däribland Sverige.

 

Alltså Sverige som synes säkerställt statsterrorism och bioterrorism mot den egna befolkningen med de så kallade ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, och allt började med det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

Att detta sker generellt och systematiskt i en globalistisk planerad agenda är uppenbart för den insatte utifrån fakta och bevis, bl.a. detta nyligt publicerat

 

Schweizisk studie visar att hjärtskada med covid- ”vaccin” är upp till 20 gånger vanligare än vad som tidigare hävdats

SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.lifesitenews.com/opinion/swiss-study-finds-that-covid-vaccine-heart-injury-up-to-20-times-more-common-than-previously-claimed/

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT/ MYCKET VIKTIG ARTIKELN OM DETSAMMA VANSINNET I STORBRITANIEN

 

BIOVAPEN SOM DÖDAR/ ”VACCINERNA”

 

Bridgen till Sunak: Återkalla parlamentet omedelbart för att stoppa covid-booster programmet

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

…en schweizisk studie som avslöjade en chans på 1 av 35 för hjärtskador efter tre doser av covid-”vaccinerna”.

 

”Med tanke på allvaret i det sakkunniga granskade avslöjandet verkar det som att parlamentet borde återkallas omedelbart för att granska det senaste vetenskapliga materialet och stoppa utbyggnaden av booster programmet.”

 

Jag ber därför att ni förklarar att ett sådant åter upprop bör göras, i nationellt intresse, för att stoppa den irreparabla skadan och den undvikbara döden, som kommer att inträffa om denna fråga lämnas obehandlad tills vi kommer tillbaka i september.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://expose-news.com/2023/08/08/bridgen-to-sunak-recall-parliament-immediately/

 

 

 

 

 

Andrew Bridgen Parlamentsledamot för North West Leicestershire, Storbritanien

 


maskinöversättning, citat

De bevis som jag har lämnat till justitieministern och premiärministern visar att MHRA gjorde det möjligt för Pfizer att ”luras” med sitt vaccin. Det vaccin som testades på 44 000 personer och godkändes var inte detsamma som det som rullades ut till allmänheten över hela världen.

 

LÄS MER OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBTALARE

https://twitter.com/ABridgen/status/1688939446186455041?

 

 

 

 

BIOVAPEN SOM DÖDAR ”VACCINERNA”

Maskinöversättning, citat

Praktiskt taget varje regeringsåtgärd under covid-19-krisen var utformad för avfolkning, särskilt mRNA-”vaccinerna”

 

Globala institutioner är välfinansierade och samordnar dödliga propagandakampanjer som utlöser massterror och en medicinsk polisstat

 

Propagandan är utformad för att framkalla terror och rädsla i den globala befolkningen…. för att främja bioterror och för att ingjuta masslydnad till en global medicinsk polisstat.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.naturalnews.com/2023-08-08-global-depopulation-agenda-more-organized-well-funded-than-ever-before.html

 

 

 

 

 

BIOVAPEN SOM DÖDAR ”VACCINERNA”

 

SE VIDEON, LÄ HELA ARTIKELN, maskinöversättning, citat

Covid-”VACCINERNA” är ”den största skandalen i medicinsk historia”, säger australiensisk politiker

 

”Nu vet vi att myokardit och perikardit är två hjärtinflammationstillstånd som är väl förknippade med COVID-mRNA-injektioner – till och med Therapeutic Goods Administration erkänner det,” 

 

”Dessa injektioner skadar och dödar i många fall våra ungdomar”

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.naturalnews.com/2023-08-08-australian-senate-pfizer-moderna-covid-vaccine-genocide.html

 

 

 

BIOVAPEN SOM DÖDAR ”VACCINERNA”

 

Maskinöversättning, citat

Pfizer är ett opålitligt läkemedelsföretag som kommer undan med mord

Pfizer-anställda fick ”specialpartier” av covid-jabs som skilde sig från vad allmänheten fick

 

”Att aldrig glömma och aldrig förlåta politikerna, läkare, läkemedelsföretag och arbetsgivare som tvingade detta gift på andra människor behöver gå i fängelse och alla deras tillgångar säljas för att kompensera folket”….

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.naturalnews.com/2023-08-08-pfizer-employees-special-batches-covid-vaccines-different.html

 

 

 

 

COVID-19-INJEKTIONERNA DÖDAR MÄNNISKOR

Publicerat 2023-08-11 läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

Regeringen publicerar fruktansvärda siffror om dödsfall orsakade av covid ”vaccin”: 1 av 73 döda i maj 2022, 1 av 246 döda inom 60 dagar och 1 av 482 döda inom en månad

 

 

 

 

Den brittiska regeringen har publicerat officiella siffror om dödsfall efter Covid-19-”vaccination” och de avslöjar att 1 av 482 Covid-19-”vaccinerade” personer i England tyvärr dog inom en månad efter Covid-19-”vaccination”, 1 av 246 Covid-19-”vaccinerade” personer i England dog tyvärr inom 60 dagar efter Covid-19-”vaccination”, och 1 av 73 Covid-19-”vaccinerade” personer var döda i maj 2022.

 

 

Det är åldersstandardiserade siffror. Det finns ingen annan slutsats som kan hittas för det faktum att dödligheten per 100 000 är den lägsta bland de ovaccinerade förutom att Covid-19-injektionerna dödar människor.

 

Så nu är frågan, kommer du att komma fram för ytterligare en dos av de nu bevisade dödliga Covid-19 injektionerna i höst/vinter?

 

LÄS MER FAKTA & BEVIS, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://expose-news.com/2023/08/11/1in73-dead-covid-vaccination-uk/

 

 

 

 

Biovapen — Nanoteknik finns i både injicerade och icke injicerade — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

 

Nanoteknik finns i både ”vaccinerade” och icke-”vaccinerade”

 

Läa mera, se videon, sprid till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/biovapen-nanoteknik-finns-i-bade-injicerade-och-icke-injicerade-sverige-granskas-2023-08-11/

 

 

 

 

 

Se videon, sprid till alla skattebetalare, maskinöversättning, citat

Pfizers egen statistik: 1200+/40 000 försöksdeltagare döda | Intervju med Dr Nagase

https://rumble.com/vrjw7w-breaking-news-pfizers-own-stats-1200-40000-trial-participants-dead-intervie.html

 

 

 

 

Källa till ovanstånde

https://twitter.com/Johans_tweetz/status/1689027886630543360

 

 

 

Se videon och sprid till alla skattebetalare, maskinöversättning, citat

625 000 % ökning av hjärtmuskelinflammation sedan ”vaccinerna”  lanserades — intervju med Dr. Peter McCullough

 

https://rumble.com/v2amzve-shocking-625000-increase-in-myocarditis-since-vaccine-roll-out-dr.-mccullou.html

 

 

Ed Dowd: Nya data visar att ”VACCIN” -dödsfall och funktionsnedsättningar accelererar i alarmerande takt

https://rumble.com/v34fgtf-ed-dowd-new-data-shows-vax-deaths-and-disabilities-accelerating-at-alarming.html

 

 

Schweizisk studie visar att hjärtskada med covid-”vaccin” är upp till 20 gånger vanligare än vad som tidigare hävdats

https://www.lifesitenews.com/opinion/swiss-study-finds-that-covid-vaccine-heart-injury-up-to-20-times-more-common-than-previously-claimed/

 

 

 

Är något otydligt eller svår att förstå återkoppla mycket skyndsamt ty för varje dag som detta tillstås fortsätta

 

 • att ”mörkas” och beskyddas så fortsätter denna globalistiska agenda som uppenbart väldigt många i Sverige är fullt ut är beskyddare av och därmed delaktiga i dvs. delaktiga i Historiens Värsta Folkmord och BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

Nu återstår att se om specialenheten inom Åklagarmyndigheten i Sverige som ska handlägga denna åklagaranmälan mot under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh med flera är du/ni

 

Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETLARE

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu