• Arkiv

Region Stockholm — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

Som synes är Region Stockholm delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 augusti 2023 18:01
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Yahoo Mail’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘Sven Erik Nordin’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Yahoo Mail’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson KT’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘<[email protected]>’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nya Dagbladet’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Rönne Öystein’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘LegeNet Holistisk detektivbyrå’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Komplettering av datum 2023-08-29 till Åklagaranmälan mot Region Stockholm som över tid marknadsfört……. SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning /komplettering är offentligt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning/komplettering

 

Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa  ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13

 

Som synes är Region Stockholm delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected]

 

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

justitieminister Gunnar Strömmer

[email protected]

 

Rättschef/expeditionschef Jenny Kvarnholt 

[email protected]

 

Telefon 08-405 38 65

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Andreas Krantz, expeditionschef/rättschef

 

[email protected]

 

 

Riksrevisionen

[email protected]

 

 

 

Talman Andreas Norlén

[email protected]

[email protected]

 

Alla Politiska partierna i Sveriges riksdag

[email protected] ; [email protected]; [email protected];[email protected][email protected];[email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

 

BAKOMKULISSERNA

[email protected]

 

 

SWEBBTV

Mikael Willgert

Magnus Stenlund

Lars Bern

Katerina Janouch

Lennart Matikainen

 

 

Säkerhetspolisen

[email protected]

 

 

Denna delgivning/åklagaranmälan  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning/ åklagaranmälan, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING I ÅKLAGAR ANMÄLINGSÄRENDET ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

SÄRSKILD PÅMINNELSE

Åklagarmyndigheten i Sverige har underlåtit och undanhållit att delge anmälaren dnr på grundanmälan av 2023-08-13, vilket lagstöd har Åklagarmyndigheten i Sverige för att underlåta och undanhålla dnr på grundanmälan är av särskilt stort allmänt nationellt och internationellt intresse. Begär ett särskilt beslut i den delen med besvärshänvisning för laglighetsprövning i domstol.

 

 

 

2023-08-29

 

Som synes är Region Stockholm delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

Kom särskilt ihåg vad som delgivits och publicerats officiellt redan 2020-12-02, citat

 

PCR TESTERNA KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDAS AV VÅRD SVERIGE: Björn Hammarskjöld delger; VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONA MAFFIAN

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/02/pcr-testerna-kan-inte-langre-anvandas-av-vard-sverige-bjorn-hammarskjold-delger-varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nation/

 

 

 

”26-30 miljarder till detta planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET av skattebetalarnas medel, alltså ett mega bedrägeri med skattebetalarnas medel, som banade vägen för nästa planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADS FÖRINGS-BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, vilket SVERIGE GRANSKAS delgivet de ovan tidigare omnämnda över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022”

 

 

 

Du/ni läser mera i den delen  här

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna i Sverige, alltså arbetsgivaren skattebetalarna som finansierar Region Stockholms(och alla andra 21 Regioner i Sverige) dagliga verksamhet, som synes har Region Stockholm(och alla andra 21 Regioner i Sverige) över tid haft en helt annan agenda, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av förövarna inom Region Stockholm(och alla andra 21 Regioner i Sverige)

 

 

 

FOKUS PÅ FAKTA & BEVIS SOM TILLKOMMIT

Fakta och bevis som tillkommit , och nu delgives i denna komplettering, sedan åklagaranmälan av Region Stockholm gjorde 2023 08 13, enligt följande;

 

 

Fokus på fakta och bevis

 

Att Folkhälsomyndigheten undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten/ nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare om fakta och bevis, på bästa sändningstid i SVTSR/TV och riksmedia om PCR TEST BEDRÄGERIET trots

 

  • att det ingår i deras uppdrag, har kostat ca 26-30 miljarder av skattemedel och dels säkerställt
  • att nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare försattes i SKRÄCK OCH RÄDSLA uppsåtligt kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament via PCR TEST BEERÄGERIET, fakta och bevis som Folkhälsomyndigheten undanhållit och underlåtit  tillsammans med Region Stockholm och de 21 Regionerna i Sverige
  • att delge nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetaler, bevisligen,  som redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

 

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

 

Slut citat.

 

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

 

 

 

Därtill konstateras att redan 2020-07-21 var dessa bevis kända inom Folkhälsomyndigheten, fakta och bevis

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Noteras särskilt om följande på sidan 12 i ovan angiven PDF fil av 2020-07-21, citat

 

 

Arbetsgruppen

Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen och verksamhetschef,

Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Hedvig Glans, sektionschef och Biträdande överläkare, Infektion, Karolinska

Universitetssjukhuset

Martin Sundqvist, ordf Föreningen för klinisk mikrobiologi och Överläkare,

Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro

Lena Serrander, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Birgitta Arnholm, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland

Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Per Hagstam, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare, Smittskydd Blekinge

Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Smittskydd Örebro

Peter Gröön, Regionjurist och enhetschef, Smittskydd Stockholm

Anders Johansson, ordförande Svenska Hygienläkarföreningen, Hygienöverläkare Västerbotten

Inger A v Rosen, Nationell smittskyddssamordning, Folkhälsomyndigheten

Maximilian Riess, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten

Jerker Jonsson, Infektionsläkare och epidemiolog, Folkhälsomyndigheten

 

Slut citat

 

 

Noteras särskilt, sidan 9, citat

Om publikationen

Denna vägledning har tagits fram enligt önskemål om konsensus på nationell nivå angående

kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Dessa har förankrats med företrädare för

specialistföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd.

Uppdatering kommer att ske när ny kunskap om covid-19 tillkommer.

Målgrupper är i första hand smittskydden samt omsorg och sjukvård.

Ansvarig projektledare på Folkhälsomyndigheten har varit Jerker Jonsson, utredare EU-FD.

Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell

Avdelningschef för folkhälsoanalys och datautveckling

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

 

VITTNEN

Vittnen som kallas för att under vittnesed/förhör vidimera HÖGFÖRRÄDERRIET inom Folkhälsomyndigheten i Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, då i sakfrågan PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Bitte Bråstad, chefsjurist, Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell, fd statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

 

 

 

 

WHO TERROR AGENDAN, terror att försätta människor i SKRÄCK & RÄDSLA, för

 

  • att bana vägen för planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” utifrån enorma ekonomiska incitament hade kunnat stoppats utifrån fakta och bevis som uppenbart Folkhälsomyndigheten var i besittning av och som alla 21 Regioner i Sverige, alltså inklusive Region Stockholm, således var väl förtrogna med,

 

  • att PCR TESTERNA icke var tillförlitliga och icke var vetenskapliga, som också bevisligen fastställts i 2 fastställande domar i portugisisk domstol, alltså inom EU, i Portugal, hösten 2020. Vilket Folkhälsomyndigheten och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET bevisligen visste om redan 2020-07-21

 

 

Fakta och Bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

 

 

Fakta och bevis om vad som publicerats under föregående vecka av SVERIGE GRANSKAS som tillföres som komplettering av denna åklagaranmälan mot Region Stockholm delges här nedan

 

statschef Carl XVI Gustaf –  Delgivning till statschef Carl XVI Gustaf om Folkhälsomyndighetens HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sverige  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 26

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/27/statschef-carl-xarl-vi-gustaf-delgivning-till-statschef-carl-xvi-gustaf-om-folkhalsomyndighetens-hogforraderiet-mot-nationen-sverige-sverige-granskas-2023-08-26/

 

 

SWEBBTV — Delgivning till SWEBBTV om fakta och bevis i Folkhälsomyndighetens HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  SVERIGE GRANSKAS 2023 08 26

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/26/swebbtv-delgivning-till-swebbtv-om-fakta-och-bevis-i-folkhalsomyndighetens-hogforraderi-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-26/

 

 

Folkhälsomyndigheten — Delgivning till HÖGFÖRRÄDERI förövarna inom Folkhälsomyndigheten; delgivning och begäran om dnr i laga ordning  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 25

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/25/folkhalsomyndigheten-delgivning-till-hogforraderi-forovarna-inom-folkhalsomyndigheten-delgivning-och-begaran-om-dnr-i-laga-ordning-sverige-granskas-2023-08-25/

 

 

Folkhälsomyndigheten  –   Fakta och Bevis i sakfrågan HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  –   SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-fakta-och-bevis-i-sakfragan-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-delgivning-2023-08-24/

 

 

Folkhälsomyndigheten  –  HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Säkerhetspolisen — Högförräderiet, statsterrorism, bioterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Folkhälsomyndigheten –  Högförräderiet mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare –  SVERIGE GRANSKAS  2023 08 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/23/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-23/

 

 

Pascal Najadi  –  Meddelande till Statschef Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 08 20

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/22/pascal-najadi-meddelande-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-08-20/

 

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 augusti 2023 12:22
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan mot Region Stockholm som över tid marknadsfört……. SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13
Prioritet: Hög

 

Denna åklagaranmälan är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/aklagarmyndigheten-i-sverige-aklagaranmalan-mot-region-stockholm-som-over-tid-marknadsfort-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh

Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa  ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13

 

Bevisbördan

  • att motbevisa detta ägs av Region Stockholm gentemot skattebetalarna, som är rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan, som äger företräde över all annan svensk lag, Rättighetsstadgan som är direktverkande EU-lag t.o.m. över svensk grundlag, se i den delen svensk grundlag Regeringsformen 11:14(för domstolar) och 12:10(för myndigheter, som t.ex. Åklagarmyndigheten i Sverige).

 

 

Denna åklagaranmälan är således en EU-åklagaranmälan utifrån EU-rättslig grund, EU-domstolen praxis och därtill utifrån de EU-rättigheter som rättighetsbärarna dvs. skattebetalarna inom Region Stockholm är rättighetsbärare av, Rättighetsstadgan med förklaringar finns officiellt publicerad bl.a. här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

Ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel

 

BEGÄR ATT DENNA ÅKLAGARANMÄLAN MOT RS SAMORDNAS MED ÅKLAGAR ANMÄLAN MOT RIKSÅKLAGARE OCH MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH AV 2023-08-11

 

Alltså därför uppenbart är att ex officio principen har inte rättssäkert säkerställts över tid under ledning av riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh av Åklagarmyndigheten i Sverige

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected]

 

Noteras särskilt bäste riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och ledningsstaben, huvudkontoret Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige att följande gälla fullt u, och ska vägas in och därmed vara en viktig del i denna åklagaranmälan av 2023-08-13, alltsåt vad som delgivits i delgivning från SVERIGE GRANSKAS, sedan tidigare av 2023-08-11, citat

riksåklagare Petra Lundh — Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/riskaklagare-petra-lundh-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndigheten-i-sverige-2023-08-11-sverige-gra/

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

justitieminister Gunnar Strömmer

[email protected]

 

Rättschef/expeditionschef Jenny Kvarnholt 

[email protected]

 

Telefon 08-405 38 65

 

Noteras särskilt bäste justitieminister Gunnar Strömmer

 

Justitieministern ska agera kraftfullt för att säkerställa att opartiskhet, saklighet och objektivitet därtill fullständig rättssäkerhet säkerställes i denna åklagaranmälan, se särskilt i den delen vad som delges i detta dokument, citat

 

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten

Läs ytterligare mera i detta mycket viktiga dokument

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Andreas Krantz, expeditionschef/rättschef

 

[email protected]

 

 

 

Denna delgivning/åklagaranmälan  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning/ åklagaranmälan, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING I ÅKLAGAR ANMÄLINGSÄRENDET ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

 

 

2023-08-13

 

 

 

ÅKLAGAR ANMÄLAN MOT REGION STOCKHOLM(RS)

 

RS har marknadsfört och marknadsför fortfarande de så kallade ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är

 

 

 

Vittnen som kallas till denna åklagaranmälan

 

  • att vittna inför domstol, noteras särskilt
  • att ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är ingen domstol  för
  • att delge under vittnes ed vad dessa ”vaccinerna”Biovapen använts som mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna och mänskligheten

 

Dr David E Martin

 

Professor i internationell rätt Francis A Boyle

 

EU-parlamentariker Christine Andersson

 

Karen Kingston

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich

 

Pascal Najadi

 

Ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld

Som delgivit i officiellt publicerat vad som delges i denna PDF fil

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare inom Region Stockholm(RS), således stats- och bioterrorism med mera tills motsatsen är bevisad av RS. Noteras särskilt att BEVIS BÖRDAN ägs av RS, då utifrån att det är rättighetsbärarna av EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan som äger rättigheterna och är därmed är rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan

 

Fakta och Bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva med synnerligen högsta trovärdighet´, som inte finns inom Sverige, dessutom är dessa kända över stora delar av världen

 

Dr David E Martin delger om fakta och bevis om vad mänskligheten är utsatt för, här en kort video, ca 2 minuter,, om det så kallade Corona viruset, utifrån fakta och bevis, maskinöversättning, citat

Dr David Martin Coronavirus, covid-19. Det hela var överlagt. Det var aktiv terrorism från en stat mot världen. Låt oss kalla det vad det är

Sprid till alla skattebetalare som finansierar Åklagarmyndigheten i Sverige

https://twitter.com/mariusknulst/status/1673686770477662210

 

 

BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Dr David E Martin framträdde i EU-parlamentet och här delges i längre vittnes mål i denna video, ca 20 minuter, svensk textad/maskinöversättning

David Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

Sprid till alla skattebetalare som finansierar Åklagarmyndigheten i Sverige

https://swebbtube.se/w/f30e2a0f-929e-4271-9b97-8160662726c0

 

Här delger drabbad av ”vaccinerna”/biovapen Pascal Najadi fakta och bevis i denna videointervju

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Här delger i denna videointervju den världskände med synnerligen högsta trovärdighet den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis, som styrker vad den drabbade Pascal Najadi delgett här ovan i videointervju

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

Läs också undertexten till denna ovan videointervjun av 2023-07-31, citat

Video intervjun som är svensk textad / maskinöversättning, originalet på engelska, finner du källan till här
https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/doctors-and-scientists-with-brian-hooker-phd/biowarefare–terrorism/

Sedan tidigare är delgivet följande från SVERIGE GRANSKAS till Kung Carl XVI Gustaf, publicerat på RUMBLE
Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

NOTERAS SÄRSKILT

Detta ovan, och här nedan, delgivet Kung Carl XVI Gustaf är mycket viktig utifrån, citat

H.M. Konungens uppgifter som statschef
Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.
1. kap. 5 § Regeringsformen
Läs mer
https://www.kungahuset.se/kungl.-huset/h.m.-konungen

Slut citat

Tidigare kommunicerat/ delgivet till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGES GRANSKAS finns publicerat här

Åklagarmyndigheten i Sverige/ Justitiedepartementet – BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi – SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/aklagarmyndigheten-i-sverige-justitiedepartementet-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

SVERIGES RIKSDAG med flera 2023 07 28; DELGIVNING om BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/sveriges-riksdag-med-flera-2023-07-28-delgivning-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

Kung Carl XVI Gustaf — BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD SVERIGE GRANSKAS 2023 07 27
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/27/kung-carl-xvi-gustaf-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-svensktextad-sverige-granskas-2023-07-27/

Du läser ännu mera här vad SVERIGE GRANSKAS delgivit justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, Sveriges riksdag , Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh med många flera makt- och myndighets missbrukare i Sverige före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i det PLANERADE KRIMINELLA utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Alla dessa beskyddar det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

LÄS ÄNNU MERA OM DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA SOM DESSA OVAN OMNÄMNDA BESKYDDAR MED NÄBBAR OCH KLOR, TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OFFICIELLT AV DESSA OVAN OMNÄMNDA, OCH HUR SKA DET GÅ TILL UTIFRÅN FÖLJANDE CITAT

2023 06 15 HÖGFÄRRÄDERI & LANDSFÖRRÄDERI — SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare
https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

Du kan också läsa ännu mera på BAKOMKULISSERNA här
https://bakomkulisserna.biz/?s=sverige+granskas&x=11&y=9

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662

Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

 

Mycket viktig, kort och intensiv, video med den människovänlige  EU-parlamentariken Christine Andersson, som bryr sig om mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 Christine Anderson This Covid Madness Was a Test Balloon…..

https://swebbtube.se/w/dGd2g1G7oEiy6Hvb17KVQL

 

 

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt område den högst trovärdige spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive Karen Kingston delger fakta och bevis som är styrkta

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

 

LÄS OCKSÅ UNDER TEXTEXTEN TILL INTERVJUN AV 2023-04-07 citat

 

You can read more by/about Karen Kingston here

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Slut citat

 

Intervjun med KAREN KINGSTON finns också svensktextad här

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

Mycket viktig intervju med den förmodligen främste i världen inom sitt område den synnerligen med högsta trovärdighet advokat dr Reiner Fuellmich, som intervjuat världseliten inom detta segment som denna åklagaranmälan berör, delger om

 

Det tredje riket dog aldrig – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)

https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich-and-emil-b.html

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS

Se i den delen åklagaranmälan mot riksåklagaren Petra Lundh av 2023-08-12

 

Se också detta som delgivits och publicerats offentligt

 

Biovapen — Nanoteknik finns i både injicerade och icke injicerade — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/biovapen-nanoteknik-finns-i-bade-injicerade-och-icke-injicerade-sverige-granskas-2023-08-11/

 

 

SVERIGE GRANKSAS DELGIVNING om Är du/ni Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera?  2023 08 10

Är du/ni

Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETLARE

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/10/sverige-granksas-delgivning-om-ar-duni-med-eller-mot-att-avsloja-det-kriminella-planerade-utifran-enorma-ekonomiska-incitament-pcr-test-bedrageriet-med-mera-2023-08-10/

 

 

Sveriges riksdag –  DET FINNS INGA BIOVAPEN SOM ÄR ”SÄKRA & EFFEKTIVA”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 08 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/08/sveriges-riksdag-det-finns-inga-biovapen-som-ar-sakra-effektiva-sverige-granskas-2023-08-08/

 

 

Region Stockholm  –  SVERIGE GRANSKAS inspelat samtal med Region Stockholm 2023-08-04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/region-stockholm-sverige-granskas-inspelat-samtal-med-region-stockholm-2023-08-04/

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERI, Delgivning till Sveriges alla Regioner och deras regionfullmäktige folkvalda och till Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) Sara Catoni, Avdelningschef SKR:s Jurister  — SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/hogforraderi-delgivning-till-sveriges-alla-regioner-och-deras-regionfullmaktige-folkvalda-och-till-sveriges-kommuner-och-regionerskr-sara-catoni-avdelningschef-skrs-jurister-sverige-granskas/

 

 

REGION STOCKHOLM HÖGFÖRRÄDERI TILLS MOTSASEN ÄR BEVISAD AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/region-stockholm-hogforraderi-tills-motsasen-ar-bevisad-av-er-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-06/

 

 

Region Stockholm — Region Stockholm delgivning om delaktighet i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/04/region-stockholm-region-stockholm-delgivning-om-delaktighet-i-det-planerade-kriminella-utifran-enorma-ekonomiska-incitament-pcr-test-bedrageriet-med-mera-sverige-granskas-2023-08-04/

 

 

Varför beskyddar du/ni fortfarande det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET?  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/varfor-beskyddar-duni-fortfarande-det-kriminella-planerade-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-08-02/

 

 

SVERIGES RIKSDAG 2023 08 02  med flera delges om Delgivning till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, med flera delgivna denna delgivning SVERIGE GRANSKAS 2023 08 01  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/sveriges-riksdag-2023-08-02-med-flera-delges-om-delgivning-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-sverige-granskas-svensk-textad-med-flera-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-01/

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA & BEVIS HAR PUBLICERATS OFFENTLIGT UNDER JULI 2023 OCH ÅTERFINNS HÄR

 

Archive for juli, 2023

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/

 

 

FÖR HELA ÅRET 2023 OCH BAKÅT FINNER DU YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS PUBLICERADE HÄR

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

Har du/ni frågor, och om något är oklart och svårt att förstå, vänligen återkoppla mycket skyndsamt via epost

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu