• Arkiv

Archive for september 17th, 2023


Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland; begäran om opartiskt, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24 — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17

    Region Västernorrland  — BESLUT BEGÄRES Delgivning till Region Västernorrland; begäran om opartiskt, sakligt och objektivt beslut för laglighetsprövning i domstol mycket skyndsamt, dock senast 2023-09-24  — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 17       PDF fil bifoga denna delgivning finner du här https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f5       Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 17 september […]

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

    BESLUT BEGÄRES; Avgå med omedelbar verkan Sveriges regering och Sveriges riksdag, utifrån fakta och bevis…..–SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17     Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 17 september 2023 14:44   Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ […]



Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu