• Arkiv

Archive for september 10th, 2023


Socialminister Jakob Forssmed — DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA SOM SKADAR & DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT ÄR HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARNA — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

    Socialminister Jakob Forssmed  –   DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA SOM SKADAR & DÖDAR  GENERELLT & SYSTEMATISKT  ÄR  HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARNA –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10     Denna delgivning är officiellt publicerad här   SVERIGE GRANSKAS DELGER OM VERKLIGHETEN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS   DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA […]

Socialminister Jakob Forssmed — HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

    Socialminister Jakob Forssmed  –  HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10       Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 10 september 2023 15:34   Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; […]

Folkhälsomyndigheten — They said it was “safe and effective”; covid vaccine contracts with the South African government show it was a lie — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

    Folkhälsomyndigheten — They said it was “safe and effective”; covid vaccine contracts with the South African government show it was a lie — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10     Read the whole of this very important and revealing article and pass it on, quote   They said it was “safe and effective”; […]

PFIZERS COVID KONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

  PFIZERS  COVID KONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10         Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 10 september 2023 01:53   Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu