• Arkiv

Archive for november 4th, 2023


Sveriges regering HÖGFÖRRÄDERIET — CV19 mRNA-”vacciner” var avsedda att skada och döda människor – Dr. Michael Palmer — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 04

  Sveriges regering HÖGFÖRRÄDERIET — CV19 mRNA-”vacciner” var avsedda att skada och döda människor – Dr. Michael Palmer  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 11 04        Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 4 november 2023 20:10 Till: ‘YRSA’ <[email protected]> Kopia: ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu