• Arkiv

Archive for november 15th, 2023


Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland delges om WHO, BioNTech Pfizer och FDA EMA visste allt i slutet av 2019 — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15

    Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland delges om WHO, BioNTech Pfizer och FDA EMA visste allt i slutet av 2019  — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 15     Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 15 november 2023 22:34   Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu