• Arkiv

Elsa Widding Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning 6; Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare välkomnar bevis från riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed senast 2023 12 06 — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 02

 

 

Elsa Widding Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning 6; Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare välkomnar bevis från riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed  senast 2023 12 06 — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 02 

 

 

 

Till denna delgivning 6 har bifogats PDF fil som du finner här

 Delgivning 6 till riksdagsledamot Elsa Widding … 2023 12 02

 https://www.jottacloud.com/s/271aa376d672e484891ae9d9c13550742f9

 

Delgivning 5 till riksdagsledamot Elsa Widding….. 2023 12 01.pdf

https://www.jottacloud.com/s/2716c0196d939e3424e867de1eeb991cf17

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>

 

Skickat: den 2 december 2023 12:08

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘Dj Electronics Hedekullen 3′ <[email protected]>; ‘martin stensö’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Delgivning 6; Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare välkomnar bevis från riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed senast 2023 12 06
Prioritet: Hög

 

 

 

 

 

 

Delgivning 6 Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare välkomnar OFFENTLIGA PUBLICERAT BEVIS  från riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera  senast 2023 12 06 – SVERIGE GRANSKAS 2023 12 02

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET

 

DENNA DELGIVNING KAN DU OCKSÅ LÄSA SOM PDF FIL, SE BIFOGADE PDF FILEN DELGIVNING 6

 

 

DE FALSKA PROFETERNA HAR BLOD PÅ SINA HÄNDER, HAR DU ANNAN UPPFATTNING BEVISA DET OFFENTLIGT UTIFRÅN ATT DU ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

2023-12-02

Covid-vaccination förändrar plötsligt mottagarnas personlighet

https://expose-news.com/2023/12/02/covid-vaccination-is-changing-personalities/

 

2023-12-02

Moderna bekräftar COVID-mRNA-vaccin orsakar cancer

https://expose-news.com/2023/12/02/moderna-confirms-covid-vaccines-cause-cancer/

 

 

Covid-”vaccinerna” är det dödligaste vaccinet genom tiderna och dödar uppskattningsvis 13 miljoner människor världen över.

 

Utifrån dessa uppgifter kan vi göra en korrekt uppskattning av att mRNA-”vaccinerna” totalt sett ledde till förtida död hos mer än 1 person per 1 000 doser i genomsnitt för alla doser.

 

Men eftersom vaccinet inte ger några som helst fördelar vid infektion, sjukhusvistelse eller dödsfall finns det ingen anledning för någon i världen att ta dessa vacciner. Se presentationen för mer information.

 

Nästan hälften av amerikanerna har redan insett att covid ”vaccinerna” inte är säkra; de vill stämma läkemedelsföretagen!

 

Jag uppskattade att vaccinet i genomsnitt dödade cirka 1 person per 1 000 doser. Det innebär att uppskattningsvis 675 000 amerikaner dödades av covid ”vaccinerna”.

 

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare a ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-02

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET denna delgivning 6 från SVERIGE GRANSKAS kommer också delges denna dag till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag eftersom Sveriges riksdags alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022, är synnerligen mycket väl informerade, upplysta och delgivna om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som var/är(pågår fortfarande) starten på det värsta MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET i Sveriges historia med skattemedel nämligen de så kallade ”vaccinerna”, som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket detta medicinska experiment med mRNA-injektioner som är toxiska, bevisligen, som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare generellt och systematiskt, bevisligen inte är vanliga vaccin.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt, som ovan omnämnts, och delgives om i denna delgivning,  ägs av varje enskild minister, varje enskild riksdagsledamot, varje enskild tjänsteman/kvinna, och har någon av dessa annan uppfattning ägs bevisbördan att bevisa det motsatta offentligt vara dessa har stöd för den uppfattning i svensk lagstiftning.

 

Delgivning 4 kan du läsa mer om via dessa offentligt publicerade källor

https://bakomkulisserna.biz/2023/12/01/delgivning-4-till-riksdagsledamot-elsa-widding-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delaktiga-i-sverige-granskas-2023-11-30/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/30/riksdagsledamot-elsa-widding-hogforraderiet-delgivning-4-till-riksdagsledamot-elsa-widding-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delaktiga-i-sverige-granskas-2023-11-30/

 

 

Delgivning 5 kan du läsa offentligt publicerad här

 

Elsa Widding Sveriges Riksdag HÖGFÖRRÄDERIET –  Delgivning 5 till riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed med flera delaktiga i …. SVERIGE GRANSKAS 2023 12 01

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/01/elsa-widding-sveriges-riksdag-hogforraderiet-delgivning-5-till-riksdagsledamot-elsa-widding-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delaktiga-i-sverige-granskas-2023-12-01/

 

Delgivning 5 bifogas också som bifogad PDF fil Delgivning 5…..2023 12 01

 

 

Vad som är av särskilt synnerligen mycket stort allmänt intresse är offentliga bevis för

 

  • att riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed och deras medlöpare i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, bevisar offentligt

 

  • -att dessa omnämnda gjort anmälan till Åklagarmyndigheten i Sverige om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, ett gigantiskt bedrägeri som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder.

 

Därtill bevisar offentligt att dessa omnämnda BEVISAR OFFENTLIGT att i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, debatterat offentligt det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som dessa bevisligen är delgivna om över tid, över mycket lång tid, av SVERIGE GRANSKAS.

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Noteras särskilt, bevis för att detta skett över tid finns i laga ordning över mycket lång tid registrerat av registrator på Socialdepartementet.

 

Noteras särskilt; riksdagsledamot Elsa Widding(partilös) har erkänt i mail till ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld att riksdagsledamot Elsa Widding känner till det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Noteras särskilt; inget politiskt parti i Sveriges riksdag, före valet 2022 och eller efter valet 2022, har offentligt bestridit det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att lägga till handlingarna

 

Det finns inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen

 

  • att dessa delgivna och omnämnda ska BESKYDDA det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, har dessa annan uppfattning äger dessa BEVISBÖRDAN att offentligt BEVISA motsatsen mycket skyndsamt.

 

 

citat

 

Ledamöternas ställning

10 §  Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet. Lag (2010:1408).

11 §  En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det.

När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).

 

12 §  Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

 

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).

 

https://lagen.nu/1974:152/konsolidering/2018:1903#K4P11S1

 

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERI brottet, som dessa omnämnda är delaktiga i och medansvariga i tills motsatsen är OFFENTLIGT BEVISAT/ motsatsen är bevisad offentligt av varje enskild individ

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2023-12-06

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu