• Arkiv

Archive for december 6th, 2023


social minster Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06 — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06

  SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06   – SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06     Till denna delginving/ begäran har bifogats dessa PDF filer som du finner här   Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf   Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2023 12 06  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/12/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-12-06.pdf     […]

Covid injektionerna HÖGFÖRRÄDERIET — Läckt video avslöjar Rockefeller ”förutspådde” Covid Injektionernas Dödar Agenda 1994 SVENSK TEXT — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06

    Covid injektionerna HÖGFÖRRÄDERIET — Läckt video avslöjar Rockefeller ”förutspådde” Covid Injektionernas Dödar Agenda 1994  SVENSK TEXT — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06 https://rumble.com/v3zs9rn-lckt-video-avsljar-rockefeller-frutspdde-covid-injektionernas-ddar-agenda-1.html?mref=s9inf&mrefc=4     läs mera här https://bakomkulisserna.biz/2023/12/05/lackt-video-avslojar-rockefellers-forutspadda-covid-jab-avfolkningsagenda-1994/ Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri Läs även på Duck Duck Go https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här https://rumble.com/c/c-3348662 […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu