• Arkiv

social minster Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06 — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06

 

SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06   – SVERIGE GRANSKAS 2023 12 06

 

 

Till denna delginving/ begäran har bifogats dessa PDF filer som du finner här

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2023 12 06

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/12/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-12-06.pdf

 

 

 

Inspelade samtal som du kan lyssna på här

 

Simon Hoff pressekreterare hos minister Jacob Forssmed 

begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju

https://rumble.com/v3zx6td-simon-hoff-pressekreterar-hos-minister-jacob-forssmed.html

 

 

Elsa Widdings telefonsvarare meddelas begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju

https://rumble.com/v3zxcss-elsa-widdings-telefonsvarare-meddelas-begran-om-sverige-granskas-intervju.html

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 6 december 2023 18:39

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning och begäran från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

Simon Hoff

Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-127 76 97

[email protected]

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding

Telefon 072 084 96 50

[email protected]

[email protected]

 

 

Denna delgivning och begäran kan också läsas som PDF fil, se PDF filen SVERIGE GRANSKAS 2023 12 03

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare a ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-06

 

DET BÖRJADE MED DET KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET, NI SOM BESKYDDAR DETTA GIGANTISKA BEDRÄGERI HAR BEVISLIGEN BLOD PÅ ERA HÄNDER, FAKTA OCH BEVIS BEVISAR DETTA

Har du annan uppfattning äger du bevisbördan att OFFENTLIGT  bevisa det motsatta som delges dig i denna delgivning mycket skyndsamt dock senast 2023-12-12, därav begäran om intervjuer i denna delgivning.

 

SVERIGE GRANSKAS delgivning; begäran om Intervju med Socialminister Jacob Forssmed som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse 2023 12 06

 

Vänligen lyssna till dagens samtal med pressekreterare Simon Hoff, bifogas som bifogad mp3 fil Simon Hoff……2023 12 06

Samtalet finns också officiellt publicerat i SVERIGE GRANSKAS serien här

Simon Hoff pressekreterare hos minister Jacob Forssmed

https://rumble.com/v3zx6td-simon-hoff-pressekreterar-hos-minister-jacob-forssmed.html

 

 

Sakfrågan som intervju berör är PCR TEST BEDRÄGERIET som är ett generellt och systematiskt planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament  gigantiskt bedrägeri som fortfarande pågår mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare utifrån fakta och bevis, motsatsen har inte offentligt bevisats, bevisbördan att bevisa motsatsen ägs av socialminister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding.

 

Riksdagsledamot Elsa Widding har denna dag också fått begäran/ delgivning om intervju från SVERIGE GRANSKAS, du/ni får bevis för detta i denna delgivning, se och lyssna på den bifogade mp3 filen Elsa Widding telefonsvarare……. 2023 12 06

Samtalet finns också officiellt publicerat i SVERIGE GRANSKAS serien här

Elsa Widdings telefonsvarare meddelas begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju

https://rumble.com/v3zxcss-elsa-widdings-telefonsvarare-meddelas-begran-om-sverige-granskas-intervju.html

 

 

 

Bakgrunden utifrån fakta och bevis som inte bestridits officiellt av er delgivna denna delgivning, således erkänt sakförhållande som läggs till handlingarna som bevis.

 

Fakta och bevis av er mycket väl kända utifrån ni har delgivits om dessa fakta och bevis över mycket lång tid, se bifogade PDF filen Socialdepartementet… 2023-12-06.

 

Riksdagsledamot Elsa Widding har bekräftat till ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld att riksdagsledamot känner till PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Socialminister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding har planerat kriminellt undanhållit och underlåtit i deras uppdrag för skattebetalarna att tjäna och betjäna deras uppdragsgivare i denna synnerligen mycket viktiga och avgörande fråga om PCR TEST BEDRÄGERIET, tillsmotsatsen är bevisad, bevisbördan åvilar er delgivna att bevisa det motsatta.

 

Att beskydda det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament, som ni delgivna bevisligen gjort över tid ,är bevisligen inte förenligt med svensk grundlag Regeringsformen, har ni annan uppfattning äger ni bevisbördan att bevisa det motsatta, begär härmed sådana bevis av minister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding utifrån fakta och bevis som ni åter igen delgives, begär dessa bevis mycket skyndsamt dock senast 2023-12-12.

 

Noteras att bevisbördan åvilar er delgivna utifrån fakta och bevis ur svensk grundlag Regeringsformen(RF), se i RF 11:14 för domstolarna och 12:10 för makt- och myndighetsutövarna och därifrån vidare till Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan som är EU-lag överstående svensk grundlag i rättsordningen.

 

Alltså där det framgår med all tydlighet att rättighetsbärarna av rättigheterna är i detta ärendet nations Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarna, som ni delgivna ska tjäna och betjäna, alltså er uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna med flera är synnerligen betjänta att erhålla och kräva fullständig rättssäkert från er delgivna. Alltså som uppenbart inte säkerställts av er delgivna att enligt svensk grundlag Regeringsformen att lag ska åtföljas, och ni har bevisligen inte varit opartiska, sakliga och objektiva i era respektive uppdrag för skattebetalarna.

 

Alltså ni har varit och är partiska beskyddare av det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska incitament PCR TEST BEDRÄGEREIET, tills motsatsen är av er delgivna motbevisat, och ni delgivna äger bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt utifrån att rättighetsbärarna äger rättigheterna och därmed omvänd bevisbörda.

 

 

Därtill är av synnerligen mycket stort allmänt intresse vad som gälla fullt ut för minister Jacob Forssmed delges återigen om i denna delgivning, vilket framgår i bilagda PDF filen Motion till riksdagen av fd minister Görel Thurdin, citerar del ur denna PDF fil med fokus på minister Jacob Forssmed och dennes position, citat

 

 

Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.

 

Slut citat

 

 

SAKFRÅGAN PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS, SOM DE BEGÄRDA INTERVJUERNA KOMMER ATT HANDLA OM MED SOCIALMINISTER JACOB FORSMED, OCH MED SEPARAT INTERVJU MED RIKSDAGS LEDAMOT ELSA WIDDING ÄR ENLIGT FÖLJANDE

 

Som återigen delgives er delgivna enligt följande fakta och bevis som också säkerställer att staten Sverige ska lämna terror organisationen WHO, som initialt säkerställde att det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET sjösattes med full verkan också i Sverige, hela KORTHUSET faller totalt med PCR TEST BEDRÄGERIET och det därför som ni delgivna underlåtit och undanhållit att informera och upplysa full ut utifrån vad som är er plikt med att tjäna och betjäna nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare fullständigt rättssäkert, opartiskt, sakligt och objektivt i er uppdrag för skattebetalarna era uppdragsgivare, har ni delgivna annan uppfattning äger du/ni som enskild minister och enskild riksdagsledamot bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt dock senast 2023-12-12 offentligt gentemot era uppdragsgivare skattebetalarna.

 

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, tack vare dessa FALSKA PROFETER, som delgivits delgivningar från SVERIGES GRANSKAS över mycket lång tid

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och  alla Sveriges 21 Regionerna gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Vad som också är fakta och bevis, vilket delgivits tidigare av den spetsspecialist sakkunnige ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, i epost av Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]> Skickat: den 3 december 2023 14:04, ty detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, är, citat

 

Det är en fokusförflyttning att ge sig på WHO när det som fäller WHO är PCR-bedrägeriet som WHO även ligger bakom

 

Ta bort WHOs trovärdighet och allt faller

 

Gå alltid till grunden, ta bort grunden så faller hela korthuset

 

Sen finns det stora ekonomiska incitament för att våra riksdagsledamöter vill sitta kvar i orubbat bo i stället för att själva vilja ta tag i problematiken

 

Vänligen

Björn

 

Slut citat.

 

 

Undertecknad har densamma uppfattning som Björn Hammarskjöld i denna avgörande sakfrågan om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTBEDRÄGERIET i förhållande till debatten i Sveriges riksdag emellan riksdagsledamot Widding och minister Forssmed,  avgörande fakta och bevis för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i fråga om TERROR ORGANISATIONEN WHO och den agenda som Sverige ställt upp på till 100 % mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

AVSLUTNINGSVIS TACKAR UNDERTECKNAD/SVERIGE GRANSKAS RIKSDAGLEDAMOT ELSA WIDDING FÖR EPOST ENLIGT NEDAN FRÅN ELSA WIDDING

 

Från: Elsa Widding <[email protected]>
Skickat: den 5 december 2023 19:39
Till: [email protected]
Ämne: Re: Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET … SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05

 

Lägg inte för mycket tid för alla raderar direkt. 

Tacksam om jag slipper detta i min inkorg.

 

Mvh

Elsa

 

tis 5 dec. 2023 kl. 16:43 skrev <[email protected]>:

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/05/riksdagsledamot-elsa-widding-hogforraderiet-delgivning-8-till-riksdagsledamot-elsa-widding-och-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-medlopare-i-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023/

 Slut citat

 

Här uppstår utifrån riksdagsledamot Elsa Widdings epost här ovan frågeställningar, citat Lägg inte för mycket tid för alla raderar direkt.  Slut citat

Hur kan riksdagsledamot Elsa Widding veta vad som denne riksdagsledamot påstår utan några bevis som delgivits SVERIGE GRANSKAS är av synnerligen mycket stort allmänt intresse. Därtill väcks frågan om varför skriver och delger riksdagsledamoten Elsa Widding på detta sättet gentemot skattebetalare och väljare? Gör riksdagsledamoten så gentemot alla skattebetalare och väljare som kommunicerar och delger riksdagsledamoten fakta och bevis från den verkliga verklighet som är verkligheten i Sverige för skattebetalarna och väljarna? Begär härmed bevis för vad som påstås av riksdagsledamot Elsa Widding hur denne kommit fram till vad som påstås från riksdagsledamoten och därtill förklarar sig i den delen också i begärda intervju med SVERIGE GRANSKAS, särskilt utifrån att det är skattebetalarna och väljarna som bevisligen betalar riksdagsledamoten dagliga bröd och lön, från dennes uppdragsgivare som riksdagsledamot ska tjäna och betjäna i dennes uppdrag för skattebetalarna och väljarna.

 

DET VACKRASTE VI HAR I SVERIGE ÄR ”VACCINERNA”

FAKTA OCH BEVIS SOM SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED HAR ATT BEVISA OFFENTLIGT MYCKET SKYNDSAMT

 

Bonus information som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för skattebetalarna och väljarna

 

Läckt video avslöjar Rockefeller ”förutspådde” Covid Injektionernas Dödar Agenda 1994

https://rumble.com/v3zs9rn-lckt-video-avsljar-rockefeller-frutspdde-covid-injektionernas-ddar-agenda-1.html

 

 

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

2023-12-06, det kunde lika gärna stå Sverige i början på rubriken i denna artikel,  citat

Nya Zeelands hälsa och livslängd offras för att rädda politiker och tjänstemän

Dr Guy Hatchard lyfter fram tre nyligen genomförda studier från Sydkorea om de skador som orsakas av covid-injektioner. I ljuset av arresteringen av den visselblåsare som avslöjade aldrig tidigare skådade dödsfall efter vaccinationen, frågar Dr. Hatchard:

 

”Vem tror du på? Forskarna i Korea som har publicerat analyser av miljontals hälsojournaler efter vaccination som officiellt gjorts tillgängliga av deras regering eller vår regering som fortfarande vägrar att göra hälsojournaler tillgängliga samtidigt som de insisterar på att covid-19-vaccination är säker och effektiv?”

https://expose-news.com/2023/12/06/new-zealanders-health-and-longevity-sacrificed-to-save/

 

 

 

2023-12-06

PfizerGate: Plasmid-DNA i Pfizer COVID-19-vacciner kommer in i kärnan i dina celler på 5 olika sätt…

 

Covid-injektioner innehåller terapeutiska nivåer av DNA – detta är definitionen av genterapi. 

 

När Pfizer och Moderna sa att de tillverkade ett ”RNA-vaccin” och att ett ”RNA-vaccin” innebar att allt de injicerade i dig högst skulle ha en kortlivad (dagars) effekt, var det en lögn.

 

När media, tillsynsmyndigheter och regeringen sa att det ”inte är genterapi” utan att veta vad som faktiskt fanns i produkten, var det också en lögn.

 

Att kalla mRNA covid-injektioner för ett ”vaccin” är en lögn. De är inte vacciner utan genterapi.

 

Detta är kärnan i Plasmidgate.

Utöver det deklarerade mRNA:t har nu plasmid-DNA hittats i mRNA-injektioner av 6 laboratorier.

 

Detta DNA, och det RNA som görs av det, har speciella egenskaper. Nedan förklarar Dr. Ah Kahn Syed 5 olika mekanismer för den DNA-RNA-proteinkombinationen för att ta in det DNA i kärnan i våra celler.

 

Poängen är att om främmande DNA kommer in i din arvsmassa kan helvetet bryta lös – den mest påtagliga risken är cancer. Det beror på att cancer i allmänhet är en situation där kontrollen av celltillväxt och replikation störs. Och celltillväxt och replikering är ett noggrant kontrollerat och komplext system, så varje störning av det kommer antingen att få cellerna att växa mer eller mindre. Att fler celler växer okontrollerat är det som ger cancer. Detta är känt inom genterapiområdet (där nukleinsyrematerial tillförs en person för att korrigera en brist) och en av de första genterapierna stoppades av denna anledning.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2023/12/06/plasmid-dna-in-pfizer-c19vaccine-enters-nucleus-of-cells/

 

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter utifrån fakta och bevis som är som ”huggna i sten”

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu