• Arkiv

Region Västernorrland; Den kriminella bedrägeri verksamheten fortsätter inom Region Västernorrland SVERIGE GRANSKAS 2024 03 20

 

 

Region Västernorrland; Den kriminella bedrägeri verksamheten fortsätter inom Region Västernorrland  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 20

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 20 mars 2024 10:10

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Holmström’ <[email protected]>; ‘Elina Backlund Arab’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Birgit Johansson’ <[email protected]>; ‘Glenn Nordlund’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘fb.region.västernorrland’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Åsa Bellander’ <[email protected]>; ‘Maria Näsström’ <[email protected]>; ‘Anders Sylvan’ <[email protected]>; ‘Kristina Mårtensson’ <[email protected]>; ‘Caroline Herlin’ <[email protected]>; ‘Anna-Lena Lundberg’ <[email protected]>; ‘Agneta Nordlander’ <[email protected]>; ‘Roger Westerlund’ <[email protected]>; ‘Annri Thimstrand’ <[email protected]>; ‘Magnus Kristiansson’ <[email protected]>; ‘Sofia Pettersson’ <[email protected]>; ‘Eva Klingefors’ <[email protected]>; ‘Märta Molin’ <[email protected]>; ‘Dick Rytterdahl’ <[email protected]>; ‘Lena Laaksonen’ <[email protected]>; ‘Lars-Erik Marklund’ <[email protected]>; ‘Anette Hägglund Sundin’ <[email protected]>; ‘Maria Tempé’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘Monasofi Wallinder’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Den kriminella bedrägeri verksamheten fortsätter inom Region Västernorrland 2024-03-20
Prioritet: Hög

 

Region Västernorrland

 

Regionfullmäktiges ordförande Birgit Johansson, ytterst ansvarige för arbetsgivare ansvaret

 

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund, direkt ansvarig arbetsgivare ansvaret

 

 

 

För kännedom till övriga

 

Ann Holmström och övriga delgivna denna delgivning

 

Denna delgivning ska i laga ordning diarieföras/ registreras av registrator hos Region Västernorrland, begär dagboksblad och fullständiga kontakt uppgifter på handläggare med vändande epost till [email protected]

 

Denna delgivning ska också registreras av registrator vid Socialdepartementet, säkerställas komma socialminister Jacob Forssmed till del, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

 

2024-03-20

 

Bästa Birgit Johansson och Glenn Nordlund

 

Utifrån vad Ann Holmström som ”budbärare” delger i mailet nedan av den 20 mars 2024 08:40 bedrägligt och hotfullt delges följande

 

All sekretess upphäves; alltså ingen sekretess alls i ärende som berör SVERIGE GRANSKAS och vårdkonsumenten Ulf Bittner, alltså dialogen/ kommunikationen  där Region Västernorrland har att tjäna och betjäna allmänheten, skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna i detta ärende SVERIGE GRANSKAS och vårdkonsumenten Ulf Bittner fortsätter via epost

 

Den textmassa som den anställde bedrägligt vilseledande och hotfullt Ann Holmström presterat och levererat här nedan av den 20 mars 2024 08:40 är en textmassa som bevisar fullständigt godtycke och egna skönsmässiga bedömningar, som är i fullständig strid mot svensk grundlag Regeringsformen och därtill de rättigheter som rättighetsbärarna av rättigheterna i EU-lag och EU-domstolens praxis, då utifrån EU-lag Rättighetsstadgan, som är direktverkande EU lag och äger företräde över all annan lag i Sverige, då även svensk grundlag, som delgivits om till Region Västernorrland sedan tidigare. Se i svensk grundlag Regeringsformen om makt- och myndighetsutövarna, som ska åtfölja lag, i Regeringsformen 12:10.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av arbetsgivaren dvs. ytterst ansvarige regionfullmäktiges ordf. Birgit Johansson och regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-25, utifrån att lag ska följas och att arbetsgivaren äger arbetsgivare ansvaret för att de anställda ska åtfölja lag.

 

Att som den anställde Ann Holmström bedriva verksamhet som finansieras av skattebetalarna utan stöd i lag i ett fullständigt godtycke och utifrån egna skönsmässiga bedömning är uppenbar en ”huvudregel” inom de anställdas led.

 

Lyssna t.ex. på den anställde i bifogat inspelat samtal verksamhetschef Malin Plantin, som också utifrån fullständig godtyckligt utan stöd i lag försöker hotfullt ”härska” över era uppdragsgivare skattebetalarna, lyssna på bifogade filen Region Västernorrland…., finns också publicerat här

Region Västernorrland bedriver bedrägeri…

https://rumble.com/v3x88n4-region-vsternorrland-verksamhetschef-malin-plantin-sjblom.html

 

 

 

Lyssna därtill på er anställde tf hälso- och sjukvårds direktör en Anders Sylvan som påstår att all hälso- och sjukvårds verksamhet inom Region Västernorrland bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket är en fullständigt bevisbar bedräglig manipulerande bedrägeri verksamhet, som kriminellt planerat beskyddas av Anders Sylvan, då utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket ni är delgivna om sedan tidigare och därtill är arbetsgivaren delaktiga i medskyldiga till att beskydda det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, tills motsatsen är bevisat av er som äger arbetsgivare ansvaret, mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-25

 

DET INSPELADE SAMTALET MED REGION VÄSTERNORRLANDS TF HÄLSO- & SJUKVÅRDSDIREKTÖR ANDERS SYLVAN

https://rumble.com/v3ui61v-det-inspelade-samtalet-med-region-vsternorrlads-tf-hlso-and-sjukvrdsfirektr.html

 

 

 

Sedan tidigare har ljudfilen med Anders Sylvan skickats in till Region Västernorrland och arbetsgivaren som äger arbetsgivare ansvaret har uppenbart inte gjort någon anmälan till åklagare om detta gigantiska bedrägeri med PCR TESTERNA, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av arbetsgivaren mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-25.

 

 

Det finns ännu mer om denna kriminella bedrägeri verksamhet inom Region Västernorrland, som arbetsgivaren känner väl till och beskyddar med ”näbbar och kloroch det utgör ett GIGANTISK HOT mot alla skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter utifrån att den självstyrande under lagarna Region Västernorrland är ett gigantisk HOT mot demokratin, rättssäkerheten och att lag ska åtföljas, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av arbetsgivaren mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-25

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt  via epost för att boka tid för ett telefonmöte, som såklart ska spelas in och offentliggöras för att säkerställa YTTRANDEFRIHETEN och RÄTTSSÄKERHETEN och att det blir offentligt om hur arbetsgivaren beskyddar kriminell bedrägeri verksamhet som skattebetalarna finansierar och därtill är skattebetalarna era uppdragsgivare som arbetsgivaren ska tjäna och betjäna, har arbetsgivaren annan uppfattning äger arbetsgivaren Birgit Johansson och Glenn Nordlund bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-25

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: Ann Holmström <[email protected]>
Skickat: den 20 mars 2024 08:40
Till: [email protected]; Elina Backlund Arab <[email protected]>; Krister Bjermert <[email protected]>; Birgit Johansson <[email protected]>; Glenn Nordlund <[email protected]>; Jan Olov Häggström <[email protected]>; fb.region.västernorrland <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Åsa Bellander <[email protected]>; Maria Näsström <[email protected]>; Anders Sylvan <[email protected]>; Kristina Mårtensson <[email protected]>; Caroline Herlin <[email protected]>; Anna-Lena Lundberg <[email protected]>; Agneta Nordlander <[email protected]>; Roger Westerlund <[email protected]>; Annri Thimstrand <[email protected]>; Magnus Kristiansson <[email protected]>; Sofia Pettersson <[email protected]>; Eva Klingefors <[email protected]>; Märta Molin <[email protected]>; Dick Rytterdahl <[email protected]>; Lena Laaksonen <[email protected]>; Lars-Erik Marklund <[email protected]>; Anette Hägglund Sundin <[email protected]>; Maria Tempé <[email protected]>; Sara Sultan <[email protected]>; Monasofi Wallinder <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Sv: Den kriminella bedrägeri verksamheten fortsätter inom Region Västernorrland 2024-03-15

 

Hej,

Med anledning av innehåll och ämnen i dialogen så gör Region Västernorrland bedömningen att inte fortsätta dialog per mail utifrån dataskyddsförordningen, GDPR. Vänligen återkom med er postadress så övergår vi till dialog per brevpost.

 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Ann Holmström

Tillgänglighetssamordnare

 

REGION VÄSTERNORRLAND

Stab

Hälso- och sjukvård

[email protected]

0611-80195, 073-0898059

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 mars 2024 18:08
Till: Elina Backlund Arab <[email protected]>; Krister Bjermert <[email protected]>; Birgit Johansson <[email protected]>; Glenn Nordlund <[email protected]>; Jan Olov Häggström <[email protected]>; fb.region.västernorrland <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Åsa Bellander <[email protected]>; Maria Näsström <[email protected]>; Anders Sylvan <[email protected]>; Kristina Mårtensson <[email protected]>; Caroline Herlin <[email protected]>; Anna-Lena Lundberg <[email protected]>; Agneta Nordlander <[email protected]>; Roger Westerlund <[email protected]>; Annri Thimstrand <[email protected]>; Magnus Kristiansson <[email protected]>; Sofia Pettersson <[email protected]>; Eva Klingefors <[email protected]>; Märta Molin <[email protected]>; Dick Rytterdahl <[email protected]>; Lena Laaksonen <[email protected]>; Lars-Erik Marklund <[email protected]>; Anette Hägglund Sundin <[email protected]>; Maria Tempé <[email protected]>; Sara Sultan <[email protected]>; Monasofi Wallinder <[email protected]>; Ann Holmström <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘YRSA’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Den kriminella bedrägeri verksamheten fortsätter inom Region Västernorrland 2024-03-15
Prioritet: Hög

 

 

 

 

Region Västernorrland Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia 

 

Region Västernorrland

Krister Bjermert, verksamhetschef regionledningsförvaltningens kansli

Mobilnummer: 072-534 81 01
E-postadress: [email protected]

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf.

Bergkvist, Kjell. 1:e v ordf Kovland (C)

Jonsson, Joachim. 2:e v ordf Sundsvall (KD)

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf.

Jan-Olov Häggström, regionfullmäktige ledamot

 

Åsa Bellander, regiondirektör 

Mobilnummer: 072-452 61 35
E-postadress: [email protected]

 

Maria Näsström, regiondirektörens chefssekreterare

Telefonnummer: 0611-800 80
E-postadress: [email protected]

 

Anders Sylvan, hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande regiondirektör 

Telefonnummer: 0611-802 30
E-postadress: [email protected]

 

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

Telefonnummer: 060-18 16 25
Mobilnummer: 070-191 69 19
E-postadress: [email protected]

 

Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik

Telefonnummer: 060-18 10 97
E-postadress: [email protected] 

 

Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr

Telefonnummer: 0660-29 27 44
Mobilnummer: 070-258 82 00
E-postadress: [email protected]

 

Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster

Mobilnummer: 070-191 87 90
E-postadress: [email protected]

 

Roger Westerlund, områdesdirektör närsjukvårdsområde söder 

Telefon: 060-18 18 67
E-postadress: [email protected]

 

Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör

Telefonnummer: 060-18 25 52
E-postadress: [email protected]

 

Magnus Kristiansson, förvaltningschef Rättspsykiatriska regionkliniken

Telefonnummer: 060-18 39 83
Mobilnr: 073-3651099
E-postadress: [email protected]

 

Sofia Pettersson, områdesdirektör patientsäkerhet, utveckling och forskning

Telefonnummer: 0611-800 70
Mobilnummer: 076-315 84 75
E-postadress: [email protected]

 

Ewa Klingefors, samordningsdirektör 

Telefonnummer: 0611-842 60
Mobilnummer: 073-069 86 64
E-postadress: [email protected]

 

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör

Telefonnummer: 0611-802 74
Mobilnummer: 070-388 86 59
E-postadress: [email protected]

 

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47
Mobilnummer: 073-088 45 18
E-postadress: [email protected]

Lena Laaksonen, HR-direktör

Telefonnummer: 0611- 800 50
E-postadress: [email protected]

 

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39
Mobilnummer: 070-237 43 63
E-postadress: [email protected]

 

Anette Hägglund Sundin, IT- och digitaliseringschef

Mobilnummer: 070-3999348
E-postadress: [email protected]

 

Maria Tempé, smittskyddsläkare

Telefonnummer: 060-13 52 42
E-postadress: [email protected]

 

Sara Sultan, regionjurist

 

Elina Backlund Arab, ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden

[email protected]

telefon 073-077 24 69

 

Ann Holmström, vårdutvecklare stab hälso- och sjukvård

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär i vändande epost dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av delgivningen till [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess utifrån förfallet och underlåtenheten till att följa lag och säkerställa rättssäkerhet gentemot allmänheten är i synnerligen mycket stort allmänt intresse då Region Västernorrland är självstyrande under lagarna.

 

 

 

2024-03-15

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta i denna delgivning ska ske mycket skyndsamt, bevisbördan ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, dock senast 2024-03-20, i beslut från ytterst ansvarige arbetsgivaren Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf.

 

Se mailet nedan av den 15 mars 2024 10:43 och den bifogade filen Svar…..

 

 

Med anledning av den bifogade filen Svar på förfrågan om egenvårdsremiss 24HSN1133 delges er delgivna fakta och bevis om att bedrägeri verksamheten inom region Västernorrland, nu i fråga om att lag ska åtföljas av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, och därmed ska inte lag undanhållas eller underlåtas utifrån enorma ekonomiska incitament, för då uppstår återigen synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån att ekonomiska uppsåt är uppenbart en del i den därmed kriminella verksamheten som sedan tidigare bevisligen även arbetsgivaren beskyddar, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av arbetsgivaren, dock senast 2024-03-20.

 

Rättsordning är av synnerligen mycket stort allmänintresse i denna sakfrågan, att underlåta och undanhålla gällande lag är straffbart särskilt allvarligt när det finns uppsåt utifrån enorma ekonomiska incitament, som det bevisligen finns, eftersom den självstyrande under lagarna Region Västernorrland är fullt ut finansierad av skattebetalarna,.

 

Alltså som är vårdkonsumenter som äger rättigheterna till bättre och effektivare vård utifrån Rättighetsstadgan och EU-domstolens praxis, som äger företräde över all annan svensk lag, bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt ägs av den ytterst ansvarige ordf. i regionfullmäktige Birgit Johansson, dock senast 2024-03-20

 

 

 

1.

Rättsordningen är enligt följande, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, mycket skyndsamt, dock senast 2024-03-20

 

Enligt svensk grundlag Regnformen och där 12:10 äger Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan, som är EU-lag med företräder över all svensk lag företräde även över svensk grundlag

12 kap

10 §   Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

 

Rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan är rättighetsbärare av rättigheterna och inskränkaren av rättigheterna äger bevisbördan att bevisa dennes inskränkningar i svensk lag.

 

EU-domstolen har säkerställt i EU-domstolens praxis att endast lagstiftning gäller, alltså endast den specifika lagtexten är gällande, inget annat,  just utifrån att förhindra eget godtycke och egna skönsmässiga bedömningar från makt- och myndighets missbrukarna, som t.ex. den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och där då arbetsgivaren och de anställda uppenbart bevisligen utifrån fakta och bevis bevisligen saknar fullständig trovärdighet bl.a. då utifrån vad som sedan tidigare är redogjort för, se bl.a.

 

Region Västernorrland beskyddar anställdas kriminella BEDRÄGERI VERKSAMHET och arbetsgivaren beskyddar denna kriminella verksamhet utan stöd i lag  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 13

 

Detta ärende här ovan omnämnt, se länken, har följande ärende 24RS2732.

 

Alltså endast lagtext inget annat gäller, EU-domstolen insåg tidigt att det går inte att lita på makt- och myndighets missbrukarna inom EU, och dessa äro väldigt många, bl.a. då den självstyrande under lagarna Region Västernorrland. Bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, dock senast 2024-03-24.

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och där då arbetsgivaren, ytterst ansvarige Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf., dock senast 2024-03-20

 

Noteras särskilt ska

 

 

Alltså då utifrån att vårdkonsumenterna äger bevisligen rättigheterna i EU-lag Rättighetsstadgan som rättighetsbärare av dessa rättigheterna som vårdkonsument inom EU råder fri rörlighet till bättre effektivare vårdgivare som vårdkonsumenten självt väljer.

 

Alltså utanför Sverige men inom EU, då såklart utifrån de fakta och bevis om att den självstyrande under lagarna Region Västernorrland uppenbar och bevisligen bedriver kriminell planerad verksamhet som det inte finns något stöd alls för i svensk lag.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, dock senast 2024-03-20, i beslut från ytterst ansvarige arbetsgivaren Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf.

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 

SVERIGE GRANSKAS

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Från: Ann Holmström <[email protected]>
Skickat: den 15 mars 2024 10:43
Till: [email protected]; Jan Olov Häggström <[email protected]>; fb.region.västernorrland <[email protected]>; Birgit Johansson <[email protected]>; Krister Bjermert <[email protected]>
Kopia: Ann Holmström <[email protected]>
Ämne: Sv: Egen remiss sakfråga om beslut i fullmäktige, alltså grundbeslut och lagar/regelverk som styr detta, fullständig insikt , mycket skyndsamt alla underlag 2024 03 15

 

Hej,

Svar på er frågeställning och egenvårdsbegäran, se bilaga.

Kopia till diariet, dnr 24HSN1133

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Ann Holmström

Tillgänglighetssamordnare

 

REGION VÄSTERNORRLAND

Stab

Hälso- och sjukvård

[email protected]

0611-80195, 073-0898059

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 mars 2024 10:29
Till: Ann Holmström <[email protected]>; Jan Olov Häggström <[email protected]>; fb.region.västernorrland <[email protected]>; Birgit Johansson <[email protected]>; Krister Bjermert <[email protected]>
Ämne: Egen remiss sakfråga om beslut i fullmäktige, alltså grundbeslut och lagar/regelverk som styr detta, fullständig insikt , mycket skyndsamt alla underlag 2024 03 15
Prioritet: Hög

 

Region Västernorrland

 

Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf.

Ann Holmström, vårdutvecklare

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet till [email protected]

 

2024-03-15

 

SAMHÄLLS ANSVAR OCH MISSBRUK AV ERA UPPDRAG, GÅNG EFTER ANNAN PÅVISAS OM VERKLIGHETEN INOM DEN SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA REGION VÄSTERNORRLAND

 

VAD ÄR SAMHÄLLS ANSVAR OCH VAD/VAR ÄR DEMOKRATIUTCKLING OCH VAD ÄR ATT VARA SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA INOM REGION VÄSTERNORRLAND, VAR FINNS RÄTTSSÄKERHETEN GENTEMOT ALLMÄNHETEN I PÅGÅENDE MAKTMISSBURKANDE & VANSINNE INOM REGION VÄSTERNORLAND?

 

 

Bästa vårdutvecklare anställde Ann Holmström över tid har undertecknad begär utifrån offentlighets principen, lag ska åtföljas, alla fakta och underlag om Egenvårdsremiss, men detta har av den under lagarna självstyrande Region Västernorrland.

 

Enligt Jan-Olov Häggström finnes ett fullmäktige beslut om denna sakfråga, han tror att det var 2016.

 

Ett komplett beslut med alla underlag om bakgrund till beslutet, lagar och förordningar begäres härmed ska skickas till undertecknads epost adress denna dag före 17:00, det är av synnerligen stort rättssäkerhets intresse utifrån att rättsprocess utifrån detta ärende i sak kan bli tvunget att inledas mot den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, då utifrån att anställda påstår fullständigt godtycklig och skönsmässigt utan stöd i beslut eller lag som går att kontrollera.

 

Eftersom rättssäkerheten inte alls därmed fungerar gentemot allmänheten när den självstyrande under lagarna Region Västernorrland underlåter och undanhåller rättssäkerhet gentemot allmänheten, då utifrån enorma ekonomiska incitament, dvs. underlåtenhet och undanhållan av rättssäkerhet, som har grund i ekonomiskt uppsåt, synnerligen allvarliga brottsmisstankar.

 

Bästa Birgit Johansson

Därtill har begärts fullständigt underlag angående vad demokratiutveckling innefattar utifrån att om detta är delgivet allmänheten är en del av presidiets uppdrag, begär fullständig insikt i alla uppgifter presidiet har som är styrkta i fullständiga underlag som kan genomläsas och kontrolleras, alltså för kontroll emot den verklighet som bevisligen är avslöjat om den självstyrande under lagarna Region Västernorrland nämligen planerad kriminell bedrägeri verksamhet, läs mer i den delen här

 

Region Västernorrland beskyddar anställdas kriminella BEDRÄGERI VERKSAMHET och arbetsgivaren beskyddar denna kriminella verksamhet utan stöd i lag  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 13

 

 

Och här, se det ofullständiga och därmed fullständigt orättssäkra dagboksblade, där bifogad fil inte redovisas och där det anges följande , citat

 

Från: fb.region.västernorrland <[email protected]>
Skickat: den 15 mars 2024 08:06
Till:
[email protected]
Ämne: SV: Region Västernorrland beskyddar anställdas kriminella BEDRÄGERI VERKSAMHET och arbetsgivaren beskyddar denna kriminella verksamhet utan stöd i lag 2024 03 13

 

Hej,

Bifogat översänds begärt dagboksblad för ärende 24RS2732.

Ärendet fördelat till Regionadministrationen.

 

Med vänlig hälsning


Registrator

REGION VÄSTERNORRLAND

Område Stöd och samordning

Regionadministration

Diariet

[email protected]

Slut citat

 

NOTERAS SÄRSKILT

Inga kontakt uppgifter till vem/vilka och deras fullständiga kontakt uppgifter inom Regionadministrationen som handlägger ärendet

 

NOTERAS SKA OCKSÅ

Att enligt växeln går det inta alls sedan 12 mars 2024 kontakta via telefon registraturen inom den under lagarna självstyrande Region Västernorrland, VILKET LAGSTÖD har den självstyrande under lagarna Region Västernorrland för detta ställningstagande och beslut? Vem har säkerställt detta vansinne? Vem är den ansvarige som ska säkerställas konsekvenser/ avskedas för missbruket av makt- och myndighets missbruk gentemot allmänheten?

 

Begär med vändande epost, dock senast kl. 17:00 fullständig insyn utifrån offentlighetsprincipen och DEMOKRATIUTVECKLINGEN hur har detta gått till?

 


Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

 

SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

 

 

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu