• Arkiv

socialminster Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA SOM DESSA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL 2024 05 05

 

 

socialminster Jacob Forssmed — HÖGFÖRRÄDERIET  SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA SOM DESSA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL  2024 05 05

 

Bilaga till denna delgivning finner du här

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 5 maj 2024 12:55

 

Till: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR; Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04
Prioritet: Hög

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA SOM DESSA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL

 

Har socialminister Jacob Forssmed, Sveriges regering, och deras medlöpare annan uppfattning äger dessa BEDRAGARE bevisbördan att bevisa OFFENTLIGT det motsatta mycket skyndsamt dock senast 2024-05-17 eftersom detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för hela nationen Sveriges Folks överlevnad, liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

Jakob Forssmed

 

Socialminister

Socialdepartementet

”Jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap.”

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator och därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggare utsedd av socialminister Jacob Forssmed till [email protected]

 

2024-05-05

Bästa socialminister Jacob Forssmed tiden är nu den rätta för OFFENTLIG debatt i Sveriges riksdag så att svenska folket får del av fakta, bevis och sanningen som ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld delger om i den bifogade filen Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Att underlåta och undanhålla dessa fakta, bevis och sanningen för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna kan bara ses för vad det är nämligen CENSUR av sanningen, verkligheten och fakta utifrån bevis som Björn Hammarskjöld delger om i sin skrivelse, som nu är delgiven Sveriges regering och socialminister Jacob Forssmed, och det får då effekten att Sveriges regering och socialminister Jacob Forssmed har allierat sig med främmande makt, alltså HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, som Sveriges regering ska tjäna och betjäna utifrån att det är nationen Sveriges Folk som är era uppdragsgivare..

Se i den delen om vad som tidigare delgivits Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i dessa gigantiska planerade kriminella BEDRÄGERIERNA mot nationen Sveriges Folk över tid från SVERIGE GRANSKAS för året 2024 enligt följande dnr S2024/00058 hos Socialdepartementets registrator registrerat fram till dags dato, detsamma finnes för åren 2019 – 2023 i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator då registrerat på ingivare Ulf Bittner.

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse i fråga om CENSUR inom EU delges följande

Christine Anderson, ledamot EU-parlamentet, censurerades utan förvarning av EU-parlamentet MÅSTE SEShttps://rumble.com/v4t3tp9-christine-anderson-ledamot-eu-parlamentet-censurerades-utan-frvarning-av-eu.html

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också denna intervju publicerad av SVERIGE GRANSKAS

Tills motsatsen är bevisad. 5G med Anders O Brunstad

https://rumble.com/v4st45i-tills-motsatsen-r-bevisad.-5g-med-anders-o-brunstad.html

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu