• Arkiv

Socialutskottret Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 06

 

 

 Socialutskottret Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR  — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 06

 

 

Bilaga till denna delgivning finner du här

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 6 maj 2024 17:34

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ä

mne: SOCIALUTSKOTTET I SVERIGES RIKSDAG DELGIVNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS 2024 05 06
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SOCIALUTSKOTTET I SVERIGES RIKSDAG DELGIVNING NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR 2024 05 06

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/utskotten-och-eu-namnden/socialutskottet/#ledamoter

 

NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR; Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld

Läs den bifogade PDF filen mycket nogsamt om sanningen, fakta och bevis i offentligt publicerad artikel av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld och om du som enskild ledamot i socialutskottet i Sveriges riksdag har annan uppfattning äger du som enskild folkvald bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024 05 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator och därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggare till [email protected]

 

2024-05-06

Bästa ledamöter i socialutskottet Sveriges riksdag ert uppdrag är att tjäna och betjäna era uppdragsgivare nationen Sveriges Folk, skattebetalarna, väljarna, barnen och vårdkonsumenterna, så har uppenbart inte fullständigt rättssäkert säkerställts över tid i sakfrågan om bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, och detta pågår fortfarande!

Alltså och detta får effekten av att du som enskild riksdagsledamot i socialutskottet är delaktig i och medansvarig till gigantiska BEDRÄGERIER(flera som du läser om i den bifogad filen) och detta sammantaget tillsammans med främmande makt bl.a. då WHO som då får effekten att du som enskild riksdagsledamot är delaktig i och medskyldig till det värsta HÖGFÖRRÄDERI som någonsin presterats och levererats i Sveriges historia.

Har du som enskild riksdagsledamot i socialutskottet annan uppfattning äger du som enskild riksdagsledamot BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Att underlåta och undanhålla dessa fakta, bevis och sanningen för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna kan bara ses för vad det är nämligen CENSUR av sanningen, verkligheten och fakta utifrån bevis som Björn Hammarskjöld delger om i sin skrivelse, som nu är delgivet  dig som enskild riksdagsledamot i socialutskottet i Sveriges riksdag, och det får då effekten att du som enskild riksdagsledamot har allierat dig med främmande makt, alltså HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, som Sveriges regering ska tjäna och betjäna utifrån att det är nationen Sveriges Folk som är era uppdragsgivare..

Har du som enskild riksdagsledamot annan uppfattning äger du BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17

Se i den delen om vad som tidigare delgivits Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i dessa gigantiska planerade kriminella BEDRÄGERIERNA mot nationen Sveriges Folk över tid från SVERIGE GRANSKAS för året 2024 enligt följande dnr S2024/00058 hos Socialdepartementets registrator registrerat fram till dags dato, detsamma finnes för åren 2019 – 2023 i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator då registrerat på ingivare Ulf Bittner.

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse i fråga om CENSUR inom EU delges följande

Christine Anderson, ledamot EU-parlamentet, censurerades utan förvarning av EU-parlamentet MÅSTE SES

https://rumble.com/v4t3tp9-christine-anderson-ledamot-eu-parlamentet-censurerades-utan-frvarning-av-eu.html

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också denna intervju publicerad av SVERIGE GRANSKAS

Tills motsatsen är bevisad. 5G med Anders O Brunstad

https://rumble.com/v4st45i-tills-motsatsen-r-bevisad.-5g-med-anders-o-brunstad.html

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu