• Arkiv

Komplettering till Åklagaranmälan till riksåklagare och myndighetschef riksåklagare Katarina Johansson Welin; ÅKLAGARANMÄLAN av 2024-06-06 — SVERIGE GRANSKAS 2024 06 09

 

 

Komplettering till  Åklagaranmälan till riksåklagare och myndighetschef riksåklagare Katarina Johansson Welin; ÅKLAGARANMÄLAN av 2024-06-06 — SVERIGE GRANSKAS 2024 06 09 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 9 juni 2024 06:32

Till:[email protected]’ <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>

 

Ämne: Komplettering till Åklagaranmälan till riksåklagare och myndighetschef riksåklagare Katarina Johansson Welin; ÅKLAGARANMÄLAN av 2024-06-06
Prioritet: Hög

 

 

Denna komplettering från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner finns officiellt publicerad här

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner delger komplettering till  Åklagaranmälan till riksåklagare och myndighetschef riksåklagare Katarina Johansson Welin; ÅKLAGARANMÄLAN av 2024-06-06

 

Kopia till

Socialutskottet, Sveriges riksdag

Justitieutskottet, Sveriges Riksdag

Gruppledarna för alla politiska partierna i Sveriges Riksdag

Elsa Widding, riksdagsledamot, oberoende partilös, Sveriges riksdag

Sveriges Kommuner och Regioner

Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten

 

Grundanmälan av 2024-06-06 och alla bilagorna finner du/ni officiellt publicerade här

Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ÅKLAGARANMÄLAN — SVERIGE GRANSKAS 2024-06-06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/06/07/aklagarmyndigheten-myndighetschef-och-riksaklagare-katarina-johansson-welin-aklagaranmalan-sverige-granskas-2024-06-06/

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/07/denna-delgivning-fran-sverige-granskas-om-aklagaranmalan-av-2024-06-06/

 

 

Denna anmälan till Åklagarmyndigheten i Sverige, myndighetschef Katarina Johansson Welin, ska i laga ordning registreras av registrator begär diarieutskrift och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare/åklagare som utsetts av myndighetschefen Katarina Johansson Welin via epost till anmälaren [email protected]

 

 

2024-06-09

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef riksåklagare Katarina Johansson Welin denna korta och intensiva svensktextade video med nobelprisvinnaren Kary B. Mullis är ”guld värd” för den åklagare som tilldelas uppdraget att inleda förundersökning av åklagar anmälan av 2024-06-06, se den och sprid den gärna till Sveriges alla skattebetalare för att hedra Sveriges konung som delade ut nobelpriset till Kary B. Mullis.

 

 

Socialutskottet, Justitieutskottet, Gruppledarna för alla politiska partierna i Sveriges Riksdag, Elsa Widding, riksdagsledamot, oberoende partilös, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner Regioner,  Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, som får kopia på denna kompletterande anmälan till åklagare, bör också sprida ut denna video till skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna.. Skattebetalarna(era uppdragsgivare som ni alla ska tjäna och betjäna) och väljarna i Sverige finansierar era verksamheter och är betjänta av sanningen, fakta och bevis om det planerade kriminella utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig effekt för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

 

Alltså ett PCR TEST BEDRÄGERI som kostat skattebetalarna ca 36 miljarder, ett gigantiska planerat bedrägeri med främmande makt WHO TERROR AGENDA för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges folk och skattebetare i SKRÄKC & RÄDSLA som uppenbart inte finns något stöd alls för i svensk grundlag Regeringsformen. Det kommer bli mycket intressant om hur Åklagarmyndigheten i Sverige kommer fullständigt rättssäkert, opartiskt, sakligt och objektivt handlägga denna åklagar anmälan. Det är såklart av mycket stort allmänt intresse i Sverige och internationellt för mänskligheten.

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SVENSK TEXTAD VIDEO, CA 4 MINUTER, NOBELPRIS VINNAREN KARY B. MULLIS — UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI; ÅKLAGARANMÄLAN, SPRID VIDARE!!!

https://rumble.com/v50c92u-utan-pcr-test-bedrgeriet-ingen-pandemi-klagaranmlan.html

 

 

 

LÄS MER OM ÅKLAGARANMÄLAN AV DATUM 2024-06-06
Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ÅKLAGARANMÄLAN — SVERIGE GRANSKAS 2024-06-06
Det rör misstankar om
Överlagt och uppsåtligt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament
UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/06/07/aklagarmyndigheten-myndighetschef-och-riksaklagare-katarina-johansson-welin-aklagaranmalan-sverige-granskas-2024-06-06/

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/07/denna-delgivning-fran-sverige-granskas-om-aklagaranmalan-av-2024-06-06/

 

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av Margareta Skantze
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

Originalvideo:
https://madmaxworld.tv/watch?id=666241e321cd0ceea6bc08cb
https://archive.org/details/nobelprizewinnerchallengesthemythsaboutaids

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

 

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

 

 

 

Du finner ytterligare mera här

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu