• Arkiv

Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ÅKLAGARANMÄLAN — SVERIGE GRANSKAS 2024-06-06

 

 

Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ÅKLAGARANMÄLAN — SVERIGE GRANSKAS 2024-06-06

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 juni 2024 17:40

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING Till Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ; Åklagaranmälan av 2024-06-06
Prioritet: Hög

 

 

Följande bilagor är bifogade till denna Åklagaranmälan

 

SVERIGES RIKSDAG PROTOKOLL 31 MAJ DEBATT ELSA WIDDING OCH JAKOB FORSSMED 2024 05 31

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/SVERIGES-RIKSDAG-PROTOKOLL-31-MAJ-DEBATT-ELSA-WIDDING-OCH-JAKOB-FORSSMED-2024-05-31.pdf

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Socialdepartementet 2024 till 2024 06 04

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2024-till-2024-06-04.pdf

 

Socialdepartementet 2023

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2023.pdf

 

Socialdepartementet 2022

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2022.pdf

 

Socialdepartementet 2021

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2021.pdf

 

Socialdepartementet 2020

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2020.pdf

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>

Skickat: den 6 juni 2024 20:06

Till:[email protected]’ <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan av 2024-06-06

Prioritet: Hög

 

 

Till Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin 2024-06-06

Anmälan till åklagare

Till Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin att handläggas skyndsamt

Det rör misstankar om


Överlagt och uppsåtligt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament

UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

Denna åklagare anmälan ska handläggas i enlighet med EU-rätten som rättesnöre förutom svensk lag

Vi begär att åklagarkammaren öppnar förundersökning rörande misstänkt uppsåtligt och överlagt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament.

 

Denna anmälan till Åklagarmyndigheten i Sverige, myndighetschef Katarina Johansson Welin, ska i laga ordning registreras av registrator begär diarieutskrift och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare/åklagare som utsetts av myndighetschefen Katarina Johansson Welin via epost till anmälaren [email protected]

2024-06-06

 

Det är allmänt känt om det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare;

Publicerad artikel av Margareta Skantze 2024-02-15

Skantze: Det stora bedrägeriet – Utan PCR-testerna ingen pandemi

https://newsvoice.se/2024/02/bedrageriet-pcr-testerna-pandemi/

https://www.epochtimes.se/Den-stora-skandalen-PCR-testerna-var-undermaliga

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

Artikeln av Margareta Skantze, producent vid Sveriges Radio under tjugo år, numera pensionär, bifogas även som bifogad PDF fil PCR bedrägeri 240212.

 

Det är också allmänt känt i riksdagsprotokoll, Riksdagens snabbprotokoll 2023/24:126 av fredagen den 31 maj, i anförande av riksdagsledamot Elsa Widding, anförande 37, sidan 16, citat

Tillbaka till Folkhälsomyndigheten, som helt instämmer.

De skriver att PCR-testerna inte var lämpade för att detektera smittspridning. Det var min poäng. De skriver att PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret, och därför kan man inte använda dessa tester för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Det är Folkhälsomyndigheten som säger det, inte jag.

Vad hände då? Ingenting. Politikerna brydde sig helt enkelt inte; de bara fortsatte spela med.

Nu är det väldigt viktigt att de ansvariga ställs till svars och att vi får reda ut vem som har gjort sig skyldig till vad i det här landet.

Slut citat.

Riksdagsprotokollet bifogas som bifogad PDF fil Sveriges riksdag protokoll 31 maj….

 

 

Margareta Skantze delger i dennes publicerade artikel, PDF filen PCR bedrägeri, av 2024-02-13, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

PCR-testerna utgör själva grundbulten i definitionen av Covid-19 som en pandemi.

Men om det stämmer att PCR-testerna är odugliga som metod för att konstatera infektion med Covid-19 – då faller hela berättelsen om den smittsamma och farliga pandemin samman som ett korthus.

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

Slut citat

I den bifogade PDF filen PCR bedrägeri av 2024-02-13 finns referenser som åklagare kan följa och därmed säkerställa att en rättssäker förundersökning inledes utifrån fakta och bevis från Folkhälsomyndighetens egna vägledningar av 2020-07-21.

En synnerligen viktig frågeställning, som åklagare har att utreda i förundersökningen, är om varför delgav inte Folkhälsomyndigheten nationen Sveriges Folk i SVT och riksmedia om vad Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner redan 2020-07-21 bevisligen visste nämligen att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga?

Varför underlåter och undanhåller Folkhälsomyndigheten nationen Sveriges Folk dessa viktiga fakta och bevis, skattebetalarna finansierar deras verksamhet, var i lag finnes stöd för att Folkhälsomyndigheten undanhöll denna mycket viktiga information till skattebetalarna och nationen Sveriges Folk?

Fakta och bevis

FHM:s Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505/thumbs

Sammanfattning 1 sida

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

PORTUGISISKA DOMARE KAN KALLAS SOM VITTNEN

Under hösten 2020, i Portugal, i portugisisk domstol, fastställdes i 2 fastställande domar, alltså inom EU, att PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga, alltså portugisiska domare kan i inledd förundersökning av svensk åklagare vittna om dessa 2 fastställande domar, kan svensk åklagare önskas sig bättre vittnen än dessa portugisiska domare?

Ass professor Björn Hammarskjöld, Margareta Skantze och Emil Borg har i tidigare åklagaranmälan till ytterst ansvarige myndighetschef Katarina Johansson Welin, anmälan med diarieförd registrerat anmälning nr AMR-4380-24, diarieutskrift av datum 2024-06-03, handläggare 040-T-T1, hela anmälan är offentligt publicerad, citerar lösryckta delar ur denna, om vad ytterst ansvarige myndighetschef är delgiven i den anmälan om sedan tidigare, citerar lösryckta delar, citat

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immun-försvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Detta har bekräftats av två fastställandedomar i Portugal hösten 2020 vilka enligt subsidiaritetsprincipen i EU-rätten har samma verkan inom varje land inom EU. 2

 

….PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1 500 (2020-2021) eller 1 100 SEK (2022) per test, sammanlagt mer än 36 tusen miljoner kronor.

Trettiosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

Riksdagen har sedan lång tid delgetts kunskap om PCR-bedrägeriet varför vare sig regeringen eller andra riksdagspolitiker kan undgå att utöva sin lagstadgade plikt att anmäla förestående eller pågående brott till lagsäkrande myndighet som polis och åklagare.

Det finns mycket mer som är misstänkta brott som vi kan redogöra närmare för då en förundersökning har inletts.

Vi erinrar om uttalande i Lakartidningen.se 2024-05-20 från åklagare Mats Jansson på riksenheten mot korruption. I nuläget är brottsrubriceringen tagande av muta och trolöshet mot huvudman.

– Men då ska man veta att tröskeln för att inleda en förundersökning är väldigt låg. Det är det verktyg som åklagare och polis har för att hämta in information och få grepp om vad som har hänt, säger han.

Slut citat

Anmälan är offentligt publicerad här

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/02/har-personer-i-den-svenska-statsledningen-begatt-brott-publicerat-av-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2024-06-02/

 

Alla fakta och bevis som ingivits i den anmälan till ytterst ansvarige myndighetschef Katarina Johansson Welin, alltså hela anmälan AMR-4380-24 åberopas i denna åklagare anmälan.

 

VARFÖR BESKYDDAR 349 RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET?

Noteras särskilt om Sveriges riksdags alla politiska partierna och Sveriges riksdags folkvalda riksdagsledamöter. Ingen allmän debatt i Sveriges riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022, av någon folkvald riksdagsledamot, om det allmänt kända kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, skattebetare och väljare.

Var finns lagligt stöd för att Sveriges riksdag beskyddar det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten?

I ALLMÄNHETENS INTRESSE

Det ligger i allmänhetens intresse att åklagare inleder förundersökning utifrån att Sveriges riksdag och ledamöterna där är informerade och upplysta om dels vad Folkhälsomyndigheten delgivit i deras Vägledningar av datum 2020-07-21 och dels om vad som är fastställt i 2 fastställande domar i Portugal om att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga.

Noteras ska särskilt att Margareta Skantze har skickat till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, i februari 2024. artikeln PCR bedrägeri, som bifogas till denna åklagaranmälan som bifogad PDF fil

 

ALLMÄNT KÄNT OM PCR TEST BEDRÄGERIET

Alltså allmänt känt tack vare Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar av datum 2021-07-21 och Portugal domarna, och därtill delgivet i otaliga skrivelser om information och upplysning till Socialdepartementet, Sveriges riksdag med många flera delaktiga i och medskyldiga till, tills motsatsen är bevisad av dessa, detta gigantiska kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

ETT GIGANTISKT BEDRÄGERI I SAMVERKAN MED FRÄMMANDE MAKT FÅR EFFEKTEN OM ETT GIGANTISKT PLANERAT HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGE FOLK

Ett gigantiskt bedrägeri i samverkan med främmande makt WHO, anstiftaren/ initiativtagare och deras 194 medlemsländer, notera att WHO är en intresseförening som finansieras till ca 80 % av privata intressen/företag, en WHO terror agenda inleddes med PCR TEST BEDRÄGERIET i akt mening och syfte att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare i skräck och rädsla, notera att terror betyder på latin skräck och rädsla, Terrorism (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[1].

 

VAR FINNS LAGSTÖDET FÖR TERROR, TERRORISM, BIOTERRORISM FINANSIERAT MED SKATTEMEDEL?

Alltså synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån terror, terrorism, bioterrorism, statsterrorism, Brott Mot Mänskligheten Folkmord, Högförräderi mot nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljarna tillsammans med främmande makt anstiftaren WHO och deras som synes planerade kriminella verksamhet kan inte ställas bortom allt rimligt tvivel, därav i allmänhetens intresse att förundersökning inledes av åklagare.

Vilka skyldigheter har riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och tjänstemän/kvinnor inom Socialdepartementet om att anmäla misstänkta brott, som de är delgivna om före valet 2022 och efter valet 2022, enligt Brottsbalken, är av synnerligen mycket stort intresse i denna åklagare anmälan?

Vad delger svensk grundlag Regeringsformen om dessa brottsmisstankar inte anmäls av riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, är av synnerligen mycket stort intresse i denna åklagare anmälan?

Till Socialdepartementet har delgivits över åren 2020 till dags datum information och upplysning, som dessa struntat fullständig i, Sveriges riksdag har också fått information och upplysning, som också är i laga ordning registrerat av Socialdepartementet, bifogar 5 PDF filer för dessa åren 2020–2024 till dags dato, som bevis, bl.a. då om PCR TEST BEDRÄGERIET som det är allmänt känt om tack vare Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar av 2020-07-21 och Portugal domarna, är delgivna och registrerade i laga ordning av Socialdepartementet.

 

Vad delge Brottsbalken?

ÅR MAN SKYLDIG ATT ANMÄLA BROTT ENLIGT GÄLLANDE SVENSK LAG?

Du läser mer om denna kunskap, citat

BROTTSBALKEN

6 §  Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott.

Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

 

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt första stycket.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1

 

Finns det något stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att riksdagsledamöterna ska beskydda det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fått dödliga effekter?

SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

citat
4 kap. Riksdagsarbetet

 

Ledamöternas ställning

10 §   Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet. Lag (2010:1408).

 

11 §   En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det.

När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

 

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).

 

12 §   Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

 

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/#K4

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET EN DEL I ETT HÖGFÖRRÄDERI

Noteras särskilt ska att PCR TEST BEDRÄGERIET uppenbart är en del i ett kriminellt planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERI brottet, som dessa omnämnda är delaktiga i och medansvariga i tills motsatsen är OFFENTLIGT BEVISAT/ motsatsen är bevisad offentligt av varje enskild individ

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Läs mer i den delen i publicerade artiklar

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/30/sveriges-riksdag-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sverige-riksdags-alla-politiska-partierna-riksdagsledamoterna-2023-12-30/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Noteras särskilt om att PCR BEDRÄGERIET har fått dödliga effekter, dvs. injektionerna de så kallade ”vaccinerna” är biovapen som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, läs bl.a. vad ass professor Björn Hammarskjöld delgivit myndighetschef Katarina Johansson Welin artikel på engelska i anmälan AMR-4380-24 Sixtyfive million meters of modRNA in the Covid-19 injection 2024-05-25

Frågeställning som förundersökning av åklagare bör innefattas av

Hur många av Sveriges riksdagsledamöter, före valet 2022 och efter valet 2022, har anmält till rättsvårdande myndighet polis eller åklagare om det allmänt kända PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Alltså som är av Folkhälsomyndigheten i deras Vägledningar av 2020-07-21 delgivet och allmänt känt och därtill Portugal domarna, som också delgivits till Socialdepartementet och Sveriges riksdag över mycket lång tid om (se i den delen de 5 PDF filerna över åren 2020-2024 dags datum som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementet)?

 

Har de politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialutskottet och Justitieutskottet gjort några anmälningar om det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig effekt för mänskligheten till rättsvårdande myndighet polis eller åklagare?

Dessa ovan omnämnda har också delgivits om det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket framgår av vad som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementet.

 

Mycket viktig publicerad artikel av den spetspecialist sakkunnige förmodligen främste i världen inom sitt område ass professor Björn Hammarskjöld som delger om sanningen, fakta och bevis, citat

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN om biovapen injektionerna som dödar SVERIGE GRANSKAS 2024 06 04

Ass professor Björn Hammarskjöld den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde har delgett en artikel publicerad 2024-06-02, läs hela, citat

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN

Boten är mycket värre än soten och Alla injektioner med modRNA och LNP måste stoppas och förbjudas omedelbart

Det enda som händer är att kroppens immunförsvar försämras inom sex månader och att dessa biovapeninjektioner ökar risken för sjukdom och död orsakat av det patenterade och därmed av människa konstruerade SARS-CoV-2.

Det patenterade och därmed av människa konstruerade modRNA är per definition ett biovapen och med tillräcklig kunskap i molekylärbiologi, immunologi och biokemi kan vi genast konstatera att Boten är mycket värre än soten:

Alla injektioner med modRNA och LNP måste stoppas och förbjudas omedelbart

Östervåla den 2 juni 2024
Björn Hammarskjöld
assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog
Virolog

Läs mer

https://kostkunskap.blogg.se/2024/june/boten-ar-mycket-varre-an-soten.html

Artikeln är även publicerad på engelska, du finner den här

https://kostkunskap.blogg.se/2024/june/the-cure-is-much-worse-than-the-soot.html

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/04/boten-ar-mycket-varre-an-soten-om-biovapen-injektionerna-som-dodar-sverige-granskas-2024-06-04/

 

 

Läs därtill mycket nogsamt publicerad artikel av densamme Björn Hammarskjöld, på svenska, om citat

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu eller Hur många meter modRNA finns det i Covid-19 injektionen?

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/05/sverige-granskas-delger-skrivelse-av-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Bifoga även artikeln av Björn Hammarskjöld, på svenska, som bifogad PDF fil Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu, ett bevis som bara detta bevis bör säkerställa en rättssäker opartisk, saklig och objektiv förundersökning öppnas av åklagare mycket skyndsamt.

 

Info om svensk lag och EU-rätten

Artikel 51 i Rättighetsstadgan

Enligt EU-fördraget ska institutionerna, organen, byråerna och medlemsstaterna respektera rättigheterna, iaktta principerna, och främja tillämpningen av unionsrätten i enlighet med sina befogenheter.

Då Lissabonfördraget trädde i kraft (den 1 december 2009) blev EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande för EU:s institutioner och för medlemsstaterna när de tillämpar svensk lag och den överordnande EU-lagstiftningen. EU:s medlemsstater är redan bundna av de grundläggande rättigheter som garanteras av deras nationella konstitutioner. När de tillämpar EU-lagstiftning måste de emellertid också respektera de grundläggande rättigheterna som undertecknades den 1 december 2009.

Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen bl.a.  Bressol-domen. Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet att bevisa nödvändighet och proportionalitet i sin lagstiftning för en inskränkning.

 

Precisa omständigheter med underbyggda analyser ska presenteras.

C-73-08 Bressol punkt 41,47,48,71

Noteras särskilt;

Av Bressol-domen punkt 74 och även t.ex. mål C-542/09 EU-kommissionen mot Nederländerna punkt 85 framgår att inskränkaren har bevisbördan.

EU-domstolen kräver genomgående proportionalitetsbedömning vid alla inskränkningar. Se bl.a. mål C-73/08 Bressol punkt 71, i punkt 77 ålägges nationell domstol kontrollera myndighetens motiveringar i punkt 71.

Inskränkaren har bevisbördan. Bevisbördan ligger faktiskt på inskränkaren. I domen Ciola stadgas att myndigheter är skyldiga att med alla till buds stående skydda den enskildas rätt.

 

C-224/97 Ciola punkterna 26-33

Högsta Domstolen har i mål Ö 461-11 Billerud av datum 2014-02-25, punkterna 12-17 fastställt att svenska myndigheter och domstolar icke får ändra EU-rättens innehåll och effekt.

Ur HD Ö 461-11 Billerud, punkterna 12-17, citat;

Förhållandet mellan Europakonventionen och unionsrätten

12. De grundläggande rättigheterna såsom de garanteras enligt Europakonventionen ingår i unionsrätten som allmänna principer. Det framgår såväl av EU-fördraget (artikel 6.3 i Fördraget om Europeiska Unionen) som av EU-domstolens praxis. Bestämmelser i Europeiska unionens stadga, som motsvaras av bestämmelser i Europakonventionen, ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Ingen bestämmelse i stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i Europakonventionen. (Artiklarna 52.3 och 53.) EU-domstolen beaktar Europadomstolens praxis vid tolkningen av unionsrätten.

13. Proportionalitetsprincipen är enligt Europadomstolens praxis en grundläggande princip som genomsyrar konventionsrätten. Det är också en allmän rättsprincip som ingår i unionsrätten (se artiklarna 5.1 och 5.4 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga).

14. Europadomstolen (stor kammare) framhöll i en dom år 2005, dvs. före tillkomsten av de nu redovisade bestämmelserna, att skyddet av mänskliga rättigheter inom EG fick anses vara likvärdigt med skyddet enligt konventionen och att det därför finns en presumtion för att EG-rätten respekterar konventionen. Presumtionen kan motbevisas om det i det enskilda fallet finns omständigheter som innebär att skyddet för konventionsrättigheterna är uppenbart otillräckligt (manifestly deficient). (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi [Bosphorus Airways] mot Irland, no. 45036/98, dom 30 juni 2005, se p. 165 med hänvisningar).

15. Principen om unionsrättens företräde innebär att svenska domstolar och myndigheter är förhindrade att tolka en bestämmelse som har beslutats på EU-nivå på ett sätt som ändrar dess innehåll eller effekt och att de är bundna av EU-domstolens tolkning av EU-rätten. Samtidigt har Sverige en folkrättslig förpliktelse och ett eget ansvar för att tillse att rättigheterna enligt Europakonventionen inte kränks i det enskilda fallet.

16. I enlighet med Europadomstolens praxis har Högsta domstolen att vid prövningen utgå från presumtionen att bestämmelserna i artiklarna 16.3 och 16.4 i handelsdirektivet är förenliga med Europakonventionen (se p. 14). EU-domstolen har i sitt förhandsavgörande lämnat besked om hur bestämmelserna ska tolkas och har särskilt prövat deras förenlighet med proportionalitetsprincipen, en prövning som måste anses inbegripa proportionalitetsprincipen också i den mening som Europadomstolen lägger i begreppet (jfr p. 13).

17. En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen. Det betyder att det faktiska utrymmet för en sådan avvikelse är ytterst begränsat.

Observera att EU-domstolen ålagt myndigheter och domstol att värna den enskildes unionsrätt i ett flertal domar. Se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-224/97 Ciola punkterna 26-33.

 

Vi begär en skyndsam kontakt med ansvarig åklagare för att kunna ge en utförlig information om de kunskaper som vi har.

Vi begär att ansvarig åklagare säkerställer förhör med både anmälare, vittnen och sakkunniga experter så att vi raskt kan gå vidare i ärendet.

Vi erinrar om att om förundersökning av vår anmälan inte inleds så krävs en korrekt och fullständigt rättssäker motivering för att uppfylla lag och EU-rätt inklusive EUSGR artikel 20, 41, 42, 51, 52, 53, 54 samt proportionalitetsprincipen

 

Bilageförteckning

Bilaga 1 Åklagaranmälan av 2024-06-06

Bilaga 2 PCR bedrägeri….

Bilaga 3 Sveriges riksdagsprotokoll av 31 maj 2024

Bilaga 4 Socialdepartementet 5 st. PDF filer för åren 2020 – 2021 – 2022 – 2023–2024 till dags datum i laga ordning registrerat av registrator Socialdepartementet

Bilaga 5 Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas

 

Emil Borg

Ambassadör för One Small Town, Sverige

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

0720–030 424

[email protected]

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu