• Arkiv

Socialdepartementet och där anställda är medskyldiga till och delaktiga i gigantiska ekonomiska Bedrägeriet med mera, tills motsatsen är OFFENTLIGT bevisad! SVERIGE GRANSKAS 2024 06 10

 

 

Socialdepartementet och där anställda är medskyldiga till och delaktiga i gigantiska ekonomiska Bedrägeriet med mera, tills motsatsen är  OFFENTLIGT bevisad!  SVERIGE GRANSKAS 2024 06 10

 

Till denna delgivning har bifogats dessa PDF filer, du finner dem här

 

Socialdepartementet 2024 06 10

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/06/Socialdepartementet-2024-06-10.pdf

 

RÄTTIGHETSSTADGAN EURS officiell OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT1.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 juni 2024 19:44

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>

 

Ämne: Socialdepartementet och där anställda är medskyldiga till och delaktiga i gigantiska ekonomiska Bedrägeriet med mera, tills motsatsen är OFFENTLIGT bevisad! SVERIGE GRANSKAS 2024 06 10
Prioritet: Hög

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Socialdepartementet är offentligt publicerat här

 

 

Socialdepartementet

Jakob Forssmed

 Socialminister

Socialdepartementet

”Jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap.”

Källa

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/jakob-forssmed/

 

 

 

Socialdepartementet och där anställda är medskyldiga till och delaktiga i gigantiska ekonomiska Bedrägeriet med mera, tills motsatsen är  OFFENTLIGT bevisad!  SVERIGE GRANSKAS 2024 06 10

 

Rättschef/expeditionschef

Andreas Krantz

Telefon 08-405 81 02

[email protected]

 

Lars Hedengran, rättschef och särskild utredare för Sveriges regering

[email protected]

 

 

Laura Brandell Tham enhetschef , avdelning enheten för hälsa och civilsamhälle

Telefon 08-405 95 25

Epost [email protected]

 

Hanna Lobosco, ämnesråd, gruppchef, avdelning enheten för hälsa och civilsamhälle

Grupp smitt och hälsoskyddsfrågor

Telefon 08-405 38 31

Epost [email protected]

 

Annica Edgarsson, departementssekreterare avdelningen enheten för hälsa och civilsamhälle, grupp smitt och hälsoskyddsfrågor

Telefon 08-405 48 21

Epost [email protected]

 

 

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin

[email protected]

 

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/Ulf Bittner ska i laga ordning diarieföras av registrator, begär i vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet och dagboksblad till [email protected]

 

 

2024-06-10

 

Era uppdragsgivare skattebetalarna och finansiärer i Sverige är berättigade att OFFICIELLT delges om sanningen utifrån fakta och bevis i det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges folk och skattebetalare. Noteras särskilt; skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarnas bästa, så har bevisligen inte skett, Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-17

 

Er uppgift är att tjäna och betjäna skattebetalarna och nationen Sveriges folk, era finansiärer och uppdragsgivare, utifrån de fakta och bevis som delges er denna dag i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner och utifrån tidigare över tid delgivits från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner över tiden 2020 t.o.m. 2024-06-10, se senast dagboksblad från Socialdepartementet i laga ordning registrerat, som bifogas som bifogad PDF fil Socialdepartementet 2024 06 10.

 

För åren 2020- 2023 se bifogat till Åklagaranmälan av datum 2024-06-06, i laga ordning registrerat av Socialdepartementet, citat

 

I 43 – SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING Till Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ; Åklagaranmälan av 2024-06-06

 

Ank/Exp/Uppr-datum: 2024-06-07

Dok. typ: Skrivelse (I) Beslutsnummer: Avsändarens referens: Dokumentstatus: Diarieförd Avsändare: Ulf Bittner

Slut citat

 

Och därefter i laga ordning registrerat av Socialdepartementet fram t.o.m. 2024-06-10 i densamma PDF filen.

 

 

DET HANDLAR OM NATIONEN SVERIGES FOLKS NATIONELLA SÄKERHETS INTRESSE, LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET & ÖVERLEVNAD

 

I ALLMÄNHETENS INTRESSE/ SKATTEBETALARNAS & NATIONENS INTRESSE, DET HANDLAR OM NATIONEN SVERIGES FOLKS NATIONELLA SÄKERHETS INTRESSE, NATIONENS INTRESSE/MEDBORGARNAS INTRESSE UTIFRÅN DET PLANERADE KRIMINELA UTIFRÅN ENORMA GIGANTISKA EKONOMISKA INTRESSEN PCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÅTT DÖDLIGA EFFEKTER FÖR MÄNSKLIGHETEN

 

Ni äger bevisbördan att OFFENTLIGT redovisa mycket skyndsamt , dock senast 2024-06-17, till era uppdragsgivare skattebetalarna, nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna, om ni har annan uppfattning än vad som delgivits er inom Socialdepartementet över tid från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner, och är av registrator i laga ordning registrerat hos Socialdepartement.

 

Rättighetsbärarna av de rättigheter som är i Lissabonfördragets Rättighetsstadga – EU-LAG överstående svensk grundlag Regeringsformen, som äger företräde över all annan svensk lag –  lagstadgad svensk lag överstående svensk grundlag Regeringsformen, se i Regeringsformen bl.a. 12:10, och Rättighetsstadgan, som ni erhållit tidigare, som återigen bifogas som bifogad PDF fil RÄTTIGHETSSTADGAN.

 

Utifrån att rättigheterna ägs av rättighetsbärarna gäller omvänd bevisbörda, inskränkaren/ rättighetsbärarna — nationen Sveriges folk, era uppdragsgivare, av rättigheterna –  äger bevisbördan att bevisa lagstöd för att vara delaktiga i och medskyldiga till dessa gigantiska BEDRÄGERIERNA, som börjad med det planerad kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

HELA KORTHUSET FALLER MED DET KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA GIGANTISKA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÅTT DÖDLIGA EFFEKTER FÖR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK

 

UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

Socialdepartementet och där anställda tjänstemän och tjänstekvinnor är delaktiga i och medskyldiga till dessa gigantiska BEDRÄGERIERNA, som startade med det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET i samverkan med främmande makt anstiftaren WHO TERROR AGENDA, tillsammans med 194 medlemsländer – i akt, mening och syfte att försätta nationen Sveriges Folk i SKRÄCK & RÄDSLA, för att bana vägen för de kommande biovapnen ”vaccinerna”, vilket ni läser mer om i vad som ni när är delgivna om.

 

Har du/ni annan uppfattning än vad som delgives er i denna delgivning äger du/ni bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-17. Noteras särskilt att effekterna av det som du/ni är medskyldiga till och delaktiga i är bl.a. planerat kriminellt HÖGFÖRRÄDERI, planerat kriminellt Brott Mot Mänskligheten, planerat Folkmord, planerad kriminella TERROR mot den egna nationen Sveriges Folk  — era uppdragsgivare –  med mycket mera och bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT ägs av er delgivna denna delgivning mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-17

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER SVENSK TEXTAD VIDEO, CA 4 MINUTER, NOBELPRIS VINNAREN KARY B. MULLIS — UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI; ÅKLAGARANMÄLAN, SPRID VIDARE!!!

https://rumble.com/v50c92u-utan-pcr-test-bedrgeriet-ingen-pandemi-klagaranmlan.html

 

 

 

LÄS MER OM ÅKLAGARANMÄLAN AV DATUM 2024-06-06
Åklagarmyndigheten myndighetschef och riksåklagare Katarina Johansson Welin ÅKLAGARANMÄLAN — SVERIGE GRANSKAS 2024-06-06
Det rör misstankar om
Överlagt och uppsåtligt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament
UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/06/07/aklagarmyndigheten-myndighetschef-och-riksaklagare-katarina-johansson-welin-aklagaranmalan-sverige-granskas-2024-06-06/

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/07/denna-delgivning-fran-sverige-granskas-om-aklagaranmalan-av-2024-06-06/

 

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av Margareta Skantze
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

Originalvideo:
https://madmaxworld.tv/watch?id=666241e321cd0ceea6bc08cb
https://archive.org/details/nobelprizewinnerchallengesthemythsaboutaids

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

 

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

 

 

 

BONUS INFROMATION

 

Publicerat 2024-06-06 maskinöversättning, citat

 

Juridikprofessor som skrev 1989 års biologiska vapen och antiterrorismlagen ger en bekräftelse på att COVID 19 mRNA-nanopartikel injektioner är biologiska och tekniska vapen

 

Dr. Francis Boyle, den Harvard-utbildade juridikprofessorn som utarbetade 1989 års lag om biologiska vapen och antiterrorism, som antog båda kamrarna i kongressen enhälligt, tillhandahöll en försäkran om att Covid 19-injektioner och mRNA-nanopartikelinjektioner bryter mot lagen han skrev. Dr Boyle hävdade att ‘COVID 19-injektioner’, ‘COVID 19-nanopartikelinjektioner’ och ‘mRNA-nanopartikelinjektioner’ är biologiska och tekniska vapen och bryter mot biologiska vapen 18 USC § 175; Vapen och skjutvapen § 790.166 Fla. Stat. (2023).

 

Dr Boyle lämnade denna bekräftelse i ett fall i Florida som involverade en nödansökan om en stämningsansökan som syftar till att tvinga guvernör DeSantis att förbjuda distributionen av ‘COVID 19-injektioner’, ‘COVID 19-nanopartikelinjektioner’ och ‘mRNA-nanopartikelinjektioner’, i delstaten Florida. Det syftar också till att tvinga justitieminister Ashley Moody att konfiskera flaskorna.

 

Den ursprungliga Emergency Petition for a Writ of Mandamus lämnades in den 3 mars 2024 i Floridas högsta domstol. Den överfördes sedan till Circuit Court i Leon County den 20 mars 2024. Den 9 april 2024 avslog Circuit Court ärendet . Ärendet ligger nu i kammarrätten.

 

Överklagandebrevet lämnades in på Memorial Day, den 27 maj 2024 .

 

Inlagorna hävdar att distributionen av ‘COVID 19-injektioner’, ‘COVID 19-nanopartikelinjektioner’ och ‘mRNA-nanopartikelinjektioner’ bryter mot – Biologiska vapen 18 USC § 175; Vapen och skjutvapen § 790.166 Fla. Stat. (2023); Federal Crime of Treason 18 USC § 2381;

Förräderi § 876.32 Fla. Stat. (2023); Inhemsk terrorism, 18 USC § 2331; Terrorism § 775.30 Fla. Stat. (2023); Mord § 782.04 (1)(a) Fla. Stat. (2023); och folkmord 18 USC §1091; Florida Drugs and Cosmetic Act § 499.005 (2) Fla. Stat. (2023); Bedrägeri § 817.034 Fla Stat. (2023); Tillbehör efter faktum § 777.03 Fla. Stat. (2023); och Florida Medical Consent Law § 766.103 Fla Stat. (2023).

 

Dr Boyle anses vara en av världens ledande juridiska experter på biologiska vapen. Dr Boyles intyg ger en enorm trovärdighet till fallet, som redan har en enorm mängd bevis som tillhandahålls i stämningsansökan. Intyg om att injektionerna är biologiska och tekniska vapen , lämnades också av medicinsk rådgivare och biotekanalytiker Karen Kingston , som undersökte bevisen som gör av Facts of the Case- delen av Mandamus, och från Ana Mihalcea, MD, PhD . Dr. Mihalceas forskning ingår i Mandamus. Dr. Mihalcea är en av världens ledande forskare om effekterna av självreplikerande nanoteknik i blodet hos injicerade och hos icke-injicerade som ett resultat av utgjutelse.

 

Dr Boyles intyg är nedan:

 

LÄS MER

https://josephsansone.substack.com/p/breaking-law-professor-that-wrote?utm_source=cross-post&publication_id=1021940&post_id=145380852&utm_campaign=956088&isFreemail=true&r=19nmcy&triedRedirect=true&utm_medium=email

 

 

 

Publicerat 2024-06-09, se videon, dokumentär, ca 24 minuter, maskinöversättning, citat

Self Assembly Nanotechnology Greg Reese rapportsammanställning

Greg Reese från Infowars har gjort ett fenomenalt jobb med att rapportera om nanotekniken för självmontering och min forskning. Här har vi sammanställt videorna eftersom de är mycket informativa och kan delas för att människor ska förstå denna teknik.

https://rumble.com/v50h9eq-self-assembly-nanotechnology-greg-reese-report-compilation.html

 

Läs och se ytterligare mera av dessa förmodligen främsta i världen inom deras spetsspecialist sakkunnighets områden

https://anamihalceamdphd.substack.com/

 

Karen Kingston, publicerat 2024-06-09, maskinöversättning, citat

Pfizer FDA-studie bekräftar: 75 % av barn med boostervaccin och 72 % av vuxna med boostervaccin är smittade av COVID-19

COVID-19 ”vacciner” förhindrar inte infektion genom att tillhandahålla immunitet och är därför inte ”vacciner”.

 

9 juni 2024: Health Freedom Defense Fund (HFDF) utfärdade ett pressmeddelande om deras senaste vinst i 9th Circuit Court of Appeals. Domare R. Nelson och domare Collins var eniga om att LA County School District’s COVID-19-vaccinmandat kränkte anställdas individuella mänskliga rättigheter eftersom COVID-19-”vaccinerna” inte förhindrar infektion genom att ge immunitet och därför inte är ”vacciner”.

 

 

Pfizer och FDA har tillhandahållit mer komprometterande bevis som validerar HFDF: s korrekta påstående att COVID-19-injektioner inte är vacciner och i själva verket orsakar SARS-CoV-2-infektion hos tidigare friska barn och vuxna.

 

Läs mer

https://karenkingston.substack.com/p/pfizer-fda-study-confirms-that-75?

 

 

Se video intervjuer med Karen Kingston och Dr Ana Mihalcea, publicerade av SVERIGE GRANSKAS, svensk textade

BIOVAPENKRIGET Injektionerna mot mänskligheten; Problem och lösningar med Dr Ana Mihalcea(SV TEXT)

https://rumble.com/v4q7tmn-biovapenkriget-vaccinerna-mot-mnskligheten-problem-och-lsningar-med-dr-ana-.html

 

Karen Kingston & Dr Ana Mihalcea om BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten

https://rumble.com/v4j0vpi-karen-kingston-and-dr-ana-mihalcea-om-biovapen-kriget-mot-mnskligheten.html

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence. (SvenskTextad)

https://rumble.com/v4g9xox-karen-kingston-the-queen-of-proof-truth-and-evidence.-svensktextad.html

 

 

Mycket viktig information från av den världskände förmodligen främste inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde Suzanne Humphries, MD, citat

INGET VACCIN ÄR SÄKERT OCH DET HAR ALDRIG FUNNITS NÅGOT SÄKERT VACCIN

Läs mer om Suzanne Humphries, MD

Suzanne Humphries, MD
https://drsuzanne.net

 

Se videon om ca 4 minuter, svensk textad

https://rumble.com/v3ttxrj-inget-vaccin-r-skert-och-det-har-aldrig-funnits-ngot-skert-vaccin.html

 

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu