• Arkiv

Search Results

You searched for "Landstinget västernorrland". Here are the results:


2019-11-02 Region Västernorrland undanhåller rättigheter och säkerställer att inte LAG SKA FÖLJAS, detta har satts i system av de anställda och beskyddas av de folkvalda politikerna

     TILL MINNE AV ULLA BITTER ALLA HELGONS DAG 2019-11-02   Ulla Bittner avled 10 april 2019 kl. 19:47 bl.a. tack vare att Region Västernorrlands folkvalda politiker och anställda inte säkerställt ATT LAG SKA FÖLJAS.   Vård Sverige/Region Västernorrland säkerställde inte att den kroniskt kvicksilverförgiftade Ulla Bittner fick tillgång till bättre/effektivare vård, utredning och […]

2019-01-21 SVERIGE GRANSKAS Region Västernorrland inspelat samtal med enhetschef Ann Holmström 20190121

  INOM REGION VÄSTERNORRLAND SÄKERSTÄLLER INTE ARBETSGIVAREN ATT LAG ÅTFÖLJES AV DE ANSTÄLLDA   Vansinnet har pågått över mycket lång tid, alltså är något allvarligt fel när inte regionfullmäktige, regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans via de folkvalda politikerna, som har MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA och därtill äger arbetsgivare ansvaret, förmår att säkerställa ATT LAG ÅTFÖLJES […]

2019-01-16 SVERIGE GRANSKAS Landstinget Västernorrland juni 2015 juristen Thomas Olsson begäran om beslut

  SVERIGE GRANSKAS   Landstinget Västernorrland juni 2015 juristen Thomas Olsson begäran om beslut Du lyssnar på det inspelade samtalet https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-juni-2015-juristen-thomas-olsson-begaran-om-beslut   Skrivelsen till Region Västernorrland av 2019-01-16 till regionfullmäktiges ordf Jan-Olov Häggström kan du läsa här   Region Västernorrland regionfullmäktiges ordf Jan Olov Häggström 20190116    

2018-12-06 SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS VÅRD SVERIGE OCH DÄRI BL.A. LANDSTINGET/REGION VÄSTERNORRLAND

Att VÅRD SVERIGE(alla landsting/regioner) och deras sk skolmedicinska läkare och deras sk skolmedicinska mediciner uppenbart är en mycket stor fara för svenska medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet är erkänt sakförhållande.   Alltså det pågår nämligen ett FOLKMORD med stöd och hjälp av dessa skolmedicinska läkare och deras sk skolmedicinska mediciner, och detta beskyddas uppenbart […]

2018-12-04 Vad får vi uppdragsgivare/skattebetalarna för SKATTEMILJARDERNA INOM VÅRD SVERIGE?

NU I FOKUS SÄRSKILT VÅRD SVERIGE OCH DÄRI BL.A. REGION VÄSTERNORRLAND Allmänt känt är att den 3:e största dödsorsaken är sk skolmedicinska mediciner   Skolmedicinska sk mediciner/läkemedel, som sk skolmedicinska läkare skriver ut via receptblocket, är mycket farliga för mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, 3:e största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer   ”Det har […]

2016-01-24 Sveriges Regering minister Gabriel Wickström(S) har att taga ansvar ty som synes, citat –”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapendåd och mord SAMMANTAGET”–

  Är landstingen/regionerna i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin? Är staten Sverige i beroendeställning till den kriminella Läkemedelsindustrin?   Inledningsvis kom ihåg;   ”Den svenska korruptionsmodellen går över partier, organisationer och förbund. Den har inte heller färg eller härkomst. Den bygger på acceptans, bekvämlighet och rädslan att utmana etablissemanget.”   Läs mera   http://newsvoice.se/2016/01/19/abf-watergate-och-den-svenska-korruptionsmodellen/   […]

2016-01-24 Landstinget Västernorrlands vårdutvecklare, citat; Det är olagligt, det är olagligt att spela in……

Patientsäkerhet, allmänhetens rättssäkerhet, att myndighetsutövare skall känna lag och rätt och därtill informera, upplysa och vägleda allmänheten/patienten, existerar detta inom Landstinget Västernorrland? Informations, upplysnings och vägledningsplikten, fastslagen i nationell svensk lag, förvaltningslag, men ställer sig landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren(S)(arbetsgivare ansvaret och socialdemokratisk majoritet inom landstinget) bakom att det är citat    Det är olagligt, det […]

2014-11-22 Landstinget Västernorrland – rättsrötans landsting – fortsätter att utmärka sig på EU:s enorma vårdmarknad, vart har rättssäkerheten och patientsäkerheten tagit vägen?

Landstinget Västernorrland har tidigare omskrivits via denna blogg, du kan läsa mera via denna länk   http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=landstinget+v%C3%A4sternorrland   Anmälan har gjorts till Åklagarmyndigheten i Sundsvall, se länken ovan, men Åklagarmyndigheten har icke öppnat utredningar, vilket är synnerligen märkligt då grund fanns för brottsmisstankar.   Nu har landstinget Västernorrland återigen kommit i ”fokus” för lagens långa […]

2014-03-19 Ytterligare öppet brev till landstinget Västernorrland landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg

  I detta ytterligare öppna brev kan du bl.a. läsa om vad som sker inom landstinget Västernorrland.   Du får del av bl.a. följande;     Per Valberg, utifrån arbetsgivare ansvaret inom landstinget Västernorrland, utgår från att din kompetens tydligt och klart ger vid handen att ett sådant ansvar finnes och därtill är ur juridisk […]

2014-03-17 Landstinget Västernorrland landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg och begäran om mötestid utifrån som synes maktkorruption inom landstinget

  Som synes maktkorruption inom Landstinget Västernorrland   Landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg har fått ett Öppet brev bl.a. då utifrån som synes förekommande maktkorruption inom landstinget. Per Valberg har över tid informerats via skrivelser om vad som försiggår men hittills vägrat kommunicera eller erbjuda mötestid, som sedan tidigare har begärts.   Bl.a. har Per Valberg fått information om […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu